Hoofdstuk 3 en Reverse 13 Het klimaat verhaal vertelt in artikelen, door Leo van den Haak

Wat een stommerds, een volledig CO2-vrije verbranding helpt niets tegen de CO2 en de opwarming van de aarde.
Als het aard oppervlak te warm word gaat er gewoon vanzelf meer in de fik.
Tevens roep je orkanen op want de Aarde heeft zijn eigen doelgerichtheid, zonder beschermende atmosfeer wil ze niet.
Orkanen, alhoewel vernietigend en verstorend als zij boven land komen, zijn belangrijk voor het behoud van het leven op Aarde.(1) Volgens wetenschappers is aangetoond dat orkanen nodig zijn om de temperatuur op Aarde binnen de goede temperatuur bandbreedte te houden, nodig voor het leven. Zij zorgen ervoor dat de oceanen niet teveel kooldioxide opnemen uit de atmosfeer. Dit verlies aan CO2 uit de atmosfeer zou aanleiding kunnen zijn tot catastrofaal afkoelen van onze planeet. In de zomer van 1995 zorgden drie orkanen boven De Saragossa Zee ervoor dat er meer kooldioxide uit de oceanen naar de atmosfeer ging zodat het gehalte met 50 % steeg.(2) Orkanen onttrekken dus kooldioxide aan de oceanen, en distribueren het in de atmosfeer ten gunste van de planeet. Orkanen hebben ook het effect op mensen, dat zij hun medemens helpen.

 1. (1) Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, 2nd ed., (Colorado Springs, CO: NavPress, 1995), p. 136.
 2. (2) Nicholas R. Bates, Anthony H. Knap, and Anthony F. Michaels, Contribution of Hurricanes to Local and Global Estimates of Air-Sea Exchange of CO2, Nature, 395 (September 3, 1998), pp. 58-61.
 3. Zie ook;
  http://members.chello.nl/~a.hekstra2/Orkaan%20Isabel.htm
 4. Een Aarde zonder beschermende atmosfeer word te warm ! Een Aarde met een beschermende atmosfeer heeft een hoger gemiddelde maar lagere uitersten !
  Wat zit de Aarde toch goed in elkaar, ze corrigeert haar eigen temperatuur! Sorry zonder atmosfeer heersen uitersten, de uitersten van de dag en de nacht! DE KLIMAAT MAFFIA IS VERLIEFD OP BOSBRANDEN EN DROOGTE WAT EEN RARE ORGANISATIE DAT IPCC DIE DIT PREEKT : dat het CO2 het klimaat opwarmt .
  Waarschijnlijk een vorm van zwakzinnigheid en kortzichtigheid en ook een onverantwoord optreden van het IPCC !
 5. Het bewijs dat niet de mens maar de zon de schuldige is van de opwarming van de aarde is heel eenvoudig te leveren.
  Scott E. Forbush ontdekte de verrassende omgekeerde evenredigheid tussen zonne activiteit en kosmische straling.
  Meer Zonne activiteit werkt dus verminderend op de kosmische straling!
  Minder straling betekend minder opwarming ,
  Wetenschappers hebben dit fenomeen al lange tijd geweten. Het wordt de Forbush daling genoemd, naar de amerikaanse fysicus ScottE. Forbush, die in de 30’er en 40’er jaren van de vorige eeuw kosmische straling bestudeerde. Als de kosmische stralen de bovenste atmosferische lagen raken, produceren zij secundaire deeltjes, die de grond kunnen bereiken. Door zijn metingen aan deze deeltjes, merkte hij op, in tegenstelling tot wat men dacht, dat de kosmische straling verminderde als de zonneactiviteit groot was.
  De reden is eenvoudig: Als zonnevlekken exploderen, stoten zij enorme wolken van hete gassen uit, weg van de zon. Deze wolken, die men CME’s (coronale massa uitstoten) noemt, bevatten niet alleen gassen maar ook magnetische velden, flarden magnetisme die weggerukt worden van de zon door de explosie. Magnetische velden buigen geladen deeltjes af, dus als een CME langs de Aarde schiet, dan worden ook de elektrisch geladen kosmische stralen meegesleurd, die anders de Aarde zouden bereiken. Dit heet “Forbush vermindering”.
  De klimaatverandering die wij op aarde waarnemen neemt men ook op mars waar. Zouden ze daar ook zoveel fossiele brandstof verstoken!

  Een duidelijker bewijs is er niet dat de zon, die een miljoen keer groter is dan de aarde, de oorzaak is van de klimaat verandering. Het gaat om de zonnen activiteiten, die bepalen wat hier en op Mars en Jupiter plaats vindt.

  Deze aanname is dus volkomen onjuist:
  Door de afname van het aantal zonnevlekken en het langer worden van de zonnecyclus zal het klimaat op Aarde afkoelen.
  JUIST DOOR DE AFWEZIGHEID VAN ZONNEVLEKKEN ZAL HET KLIMAAT OP AARDE OPWARMEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Voor een hernieuwde afkoeling is het dus wachten op een hernieuwde zonne activiteit.
  De activiteit van zonnevlekken is een negatieve
  De zon brokkelt langzaam af !
  Haar invloed wordt langzaam minder !
  Ik heb het over zonnevlekken.
  Niet over Zonne vlammen !
  Eén enkele CME kon de kosmische straling onderdrukken gedurende enkele weken. Voortgezette zonne-activiteit kan ze voor een veel langere tijd onderdrukken: “2005 is een verbazend actief jaar geweest voor de zon,”( schrijft Cucinotta in het bewuste artikel over zonneactiviteit) Sedert januari hebben de astronomen 14 krachtige X-klasse zonne vlammen gezien en een nog groter aantal CMEs. De bemanning van de ISS heeft daardoor minder kosmische straling ondergaan gedurende het hele jaar.” En ook de aarde heeft daardoor minder straling ondergaan.
  Waar de CMEs dan ook heen gaan, de kosmische stralen worden afgebogen. De Forbush vermindering is geconstateerd op Aarde en in de ruimte om de Aarde aan boord van de MIR en de ISS. De Pioneer 10 en 11 en de Voyager 1 en 2 satellieten hebben het ook meegemaakt, voorbij de baan van Neptunus.
  Daar begrepen ze in de tijd van de bedriegerij van de NAZI Prof Dr. H. Flohn nog niets van .
  Dat was de man die voor het eerst beweerde dat de mens de schuld van alles was!

 6. Van bovenstaand verhaal begrijpt U niet veel. Het verband tussen zonnevlekken en kosmische straling  is juist. Dan is het verband met de opwarming of afkoeling van de Aarde toch nog altijd uit de lucht gegrepen want het is niet de kosmische straling die de Aarde opwarmt maar de directe instraling van de zon, volgens de bijzondere dwazen.
   

 7. Blauwalgen of blauw wieren is een orde van bacteriën die net als planten fotosynthese toepassen om te kunnen leven. De officiële naam voor deze groep is cyanobacteriën, afgeleid van de kleur cyaan (blauw-groen) omdat de blauwe kleurstof fycocyanine deze groep kenmerkt.
  EN DEZE GROEP HEEFT ZIJN BIOLOGISCHE KLOK,die werkt op zonlicht , zonder licht is er geen biologische activiteit, vindt er geen fotosynthese plaats
  Maar volgens het IPCC IS EN BLIJFT DE ZONNE WERKING NIET ESSENTIEEL(licht!!!!) voor het klimaat, wat een lachertje! En toch word er in een donkere koude wereld vrijwel geen CO2 verwerkt!

  Ook word er beweerd dat het Vibrerende watermolecuul de evolutie van de fotosynthese bepaalt . Wat een onzin, de vibratie heeft ook zijn dag en nacht ritme , de zon schijnt niet 's nachts !
  De koude wateren op aarde vibreren bijna niet , de gemiddelde temperatuur van de diepzee is een bijna constante temperatuur van 1 tot 3o C.
  Vrijwel geen vibratie dus.
  Die vibratie van het water molecuul vindt vrijwel alleen aan de oppervlakte plaats ONDER INVLOED VAN DE ZON !
  Ook daar weten ze bij het FOM meer van:
  Oppervlaktewater ‘communiceert’ supersnel met onderliggend bulk water
  Oppervlaktewater en het daaronder liggende bulk water wisselen bliksemsnel energie uit. Dat stelden onderzoekers van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuul-fysica (AMOLF) in Amsterdam vast met een nieuwe, door hen ontwikkelde techniek. Zij ontdekten dat, hoewel de structuur van het oppervlaktewater verschilt van de structuur van bulk water, het dynamische gedrag toch bij allebei hetzelfde is dankzij razendsnelle energie-uitwisseling. Dat leidt tot nieuwe fundamentele inzichten in het gedrag van water. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in Physical Review Letters op 2 maart 2007.
  Overigens is de invloed van de zon op de planeten allang beschreven te samen met de invloed van CME,s
  zie b.v. Teleac cursus De planeten .
  De wetenschap, ze wil dolgraag relevante zaken vergeten ! De meest relevante invloed komt toch echt van de zon, ons klimaat is rechtstreeks afhankelijk van de zon! Althans het licht komt van de zon, niet van de voorwerpen, zij is wel consistent ofwel wel degelijk.

 8. Overigens is de uitstraling van de aarde afhankelijk van de kosmische omgeving ,s temperatuur. Iets wat iedere metheoloog geleerd heeft .
  Als je de aarde ziet als een radiator zal deze meer warmte afdragen bij een koudere omgevingstemperatuur.
  En welk bij de Polen en bij nacht, de zon straalt alleen overdag, Wist U dat niet ?

 9. Ik kan je van harte de website realclimate.org aanraden. (Door wetenschappers opgebouwd) Maar In realclimate.org staat in gedetailleerde artikelen waarom zonnevlekken (of eigenlijk de 11-jarige zonnecyclus) geen noemenswaardige invloed heeft op het huidige klimaat.
  Check: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2005/07/the-lure-of-solar-forcing/

 10. Overigens moet ik dan dus de eerste wetenschapper tegen gekomen zijn die ook maar iets kan aantonen van een volume verandering van ijs water en sneeuw , Er zijn verschuivingen dat is alles, Het historische cataclysme zit in de hoofden van de wetenschap en is niet waar te nemen in de Natuur.
  De laatste 50 jaar is de zeespiegel 7,3 cm gestegen , en de stijging neemt verder af .
  De Vulkanische werking in de oceanen neemt steeds verder af , en daarmee ook de temperatuur van het zeewater , en de oceaan bodem word steeds verder verdicht door de lage temperatuur en druk.
  De onderzoekers wijzen erop dat hun analyses aangeven dat de dynamische processen die een rol spelen bij de vorming van oceanische bekkens van groot belang zijn voor discussies over toekomstige ontwikkelingen van het zeeniveau. Ze geven aan dat door dergelijke processen de zeespiegel over 80 miljoen jaar juist zo’n 120 m lager zal staan dan nu: sinds de hoogste zeespiegel stand van het Laat-Krijt zijn de oceanen immers (door afkoeling van aardkorst en de vermindering van het uitstroomde lava) steeds dieper geworden, terwijl ook het volume van het zeewater door afkoeling geringer is geworden. Deze processen zullen zich in de komende tientallen en honderden jaren waarschijnlijk voortzetten.
  En deze ontwikkeling is nu ook al bezig, de zeeën koelen al heel lang af daar de kosmische omgeving .s temperatuur afneemt zie ook :
  Deskundigen verbijsterd: Oceanen warmen niet op, maar koelen zelfs af. Te vinden bij de klimatosoof
  http://www.klimatosoof.nl/node/723.

  Volgens de onderzoekers vormt de recente zeespiegelstijging daarop slechts een kleine fluctuatie in de trend van een dalende zeespiegel!
  Dit alles overzien betekent vele dingen vaststellen,
  » bij gebrek aan vulkanische activiteit treedt er altijd een zeespiegel daling op.
  » De veranderingen zijn zeer dynamisch, in een dynamisch geheel kan geen enkele statistiek ook maar één aanwijzing voor de toekomst opleveren.
  » Men moet het lef hebben de Geschiedenis, ook de klimaat-geschiedenis, te leren “zien” Heren wetenschappers ga goed op het vehikel zitten waar je op leeft en vertel geen fabeltjes meer, doe de ogen open.
  Ik zelf verwacht zelfs niet eens stijging meer maar een daling!

 11. Klimaat modellen kunnen geen prognoses van klimaat veranderingen voor tientallen jaren vooruit leveren omdat de condities zich niet eerder hebben voorgedaan en waardoor de modellen dus niet kunnen worden gevalideerd. Men kan zich afvragen of er vertrouwen kan worden gesteld in de resultaten van klimaat verwachtingen.

  Deze vraag kan met neen beantwoord worden. Juist omdat er een grote behoefte is aan informatie omtrent het toekomstige klimaat is het van belang dat het onderzoek gericht wordt op het zichtbaar maken van alle variabele processen die cruciaal zijn voor de veranderingen in het klimaatsysteem.
  Gedwongen door de maatschappelijke druk om antwoord te geven op vragen over ons toekomstige klimaat, zijn de grote klimaat instituten vrijwel exclusief gericht op het “creatiever” maken van hun klimaat modellen en het steeds weer doorrekenen van fantasie scenario’s. Hoewel dit onderzoek informatie oplevert, kan de betrouwbaarheid van deze informatie niet worden vastgesteld. Onderzoek dat is gericht op de verdieping van het inzicht in de werking van het klimaatsysteem kan de mate van voorspelbaarheid ervan niet geven, er zijn te veel variabelen in de conditie,s.
  Wel is het duidelijk dat een deel van het onderzoek gericht moet blijven de fenomenen die verandering brengen, nog altijd vind ik de kennis hierover substantiële gebreken vertonen. Daarnaast is het van groot belang dat alle mogelijke fluctuaties van het klimaat die het gevolg kunnen zijn van het complexe variabele karakter van het klimaatsysteem, in kaart worden gebracht. Inzicht moet worden verkregen in alle processen die klimaatschommelingen kunnen veroorzaken. Een probleem bij dit onderzoek is, dat we met het klimaatsysteem niet in het laboratorium kunnen experimenteren. Uit indirecte, zogenoemde paleo-klimatologische waarnemingen is veel bekend geworden over klimaatschommelingen die zich in het verleden op allerlei tijdschalen hebben voorgedaan. Het beeld dat hieruit is ontstaan, is nog te vaag om oorzakelijke verbanden te leggen en een gedetailleerde analyse mogelijk te maken van de alle processen die verantwoordelijk zijn geweest voor deze schommelingen.
  Door de toename van de rekenkracht van de computers denkt men modellen te maken waarin mogelijk alle denkbare processen zijn meegenomen. Hiermee is het inzicht in het concept model en de mogelijke realiteit ervan grotendeels verloren gegaan. De huidige generatie modellen zijn zwarte dozen, niemand weet hoe ze precies werken.

  En juist dat is doorslaggevend want : AL 125 JAAR geleden is het vertelt, het verhaal van Ernst Mach dat de neiging van een lichaam om zich tegen versnelling te verzetten (inertie) geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is, maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal. (Relationeel bepaald dus). Hieruit volgt dat de verwijdering van de geringste hoeveelheid materie uit het heelal een verandering in de inertie van de resterende materie zou veroorzaken. (Dit wordt het Beginsel van Mach genoemd). De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de wereld. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden.

  En dat heeft verregaande consequenties voor bijvoorbeeld statistisch onderzoek. Objectief statistisch onderzoek wordt hierdoor een verschijnsel dat niet met de werkelijkheid overeenstemt!
  En dat verhaal werd toch al in 1883 geschreven !

  Maar ik begrijp het wanneer ze tevreden zijn over zo,n klimaat Model bij het IPCC.
  Ledigheid is des duivels oorkussen , ik zou toch eens bij de werkelijkheid gaan beginnen .
  En dus de relevante factoren blijven meten , en de effecten juist blijven verwerken .
  In plaats van , van alles wat van de daken te schreeuwen .

 12. Overigens zegt Real Climate. org het goed.
  The sun provides 99.998% of the energy to the Earth’s climate (the rest coming from geothermal heat sources).
  MAAR VERDER KOMT ZE NIET, van afkoeling heeft ze kennelijk nog nooit gehoord. Het is gewoon boerenbedrog, het niet te melden dat er ook afkoeling is.
  Op planeten zonder atmosfeer heersen zelfs de uitersten van de dag en de nacht iedere dag weer!
  Mercurius 350 c overdag , -170 c 's nachts.
  Je bent een wetenschap ,s dwaas als je dit effect niet onderkent

 13. Mars aan de Polen kan de temperatuur tot -150 c zakken,
  En op de evenaar bij zon tot +22 c stijgen.
 14. Ik zit er toch mee dat er kennelijk geen commentaar gegeven wordt uit professionele hoek .
  Ik zal de discussie toch maar aanscherpen.
  Ernst Mach vertelt ons eigenlijk dat het bij een nul-massa om een idioot kleine onvoorstelbaar kleine Massa kan gaan ! EN ZIE ALLES WAT LEEFT DOET NIET ANDERS ALS BEWEGEN , HET ZOU OOK WEL EENS OM DIE NUL-MASSA KUNNEN GAAN DIE VOOR IEDER PROCES HET BEGIN IS .
  Een voorbeeld van de invloed die beginwaarden kunnen hebben geeft de anekdote van de vlinder en de orkaan. Onze beste weervoorspellingen komen uit de oplossing van stelsels gekoppelde differentiaalvergelijkingen. Van dit soort stelsels zijn vaak geen exacte oplossingen bekend, maar numeriek doorrekenen kan wel. Praktisch betekent dit dat we met de weer gegevens van vandaag die van morgen kunnen berekenen.

  Edward Lorenz toonde al in de jaren ’50 aan dat gekoppelde differentiaalvergelijkingen instabiel kunnen zijn. Dat betekent dat fouten in de numerieke berekening in de tijd steeds groter worden. Als de temperatuur bijvoorbeeld vandaag 0,1 °C verkeerd wordt gemeten, is de afwijking van de weersvoorspelling voor morgen al 0,5 °C. Over een week zitten we er 3,1 °C naast en voor twee weken is geen zinvolle voorspelling meer te doen. Anekdotisch zegt men vaak dat de vleugelslag van een vlinder de doorslag kan geven tussen mooi weer en een orkaan.

  In feite heeft het logisch positieve van het Wiener Kreis, waar Ernst Mach een exponent van was, dus zijn gelijk gekregen.
  Onze huidige weervoorspellingen zijn op de kennis die voortkomt uit het logisch positivisme van 125 jaar geleden gebaseerd! Niet op de Fabeltjes die geproduceerd worden door moderne statische wetenschap

 15. Een andere zeer wezenlijke tip voor de Wetenschap komt van mijn leermeester Henk Tennekes, In feite begrijp je pas een beetje hoe groot het mysterie is dat een zwaluw in de lucht houdt , nadat je zélf hebt berekend hoe groot zijn vleugels moeten zijn.
  Met andere woorden,
  Getallen komen pas tot leven wanneer je ze op de een of andere manier met elkaar kunt vergelijken . En als je daar een enkele keer een formule bij nodig hebt, soit. Een goede wetenschapper is die schaamte allang voorbij .
  De hoge priesters van de wetenschap en techniek, die aan zulke toverformules een goede boterham verdienen, vergeten voor het gemak dat respect voor wonderen helemaal niet minder wordt als je probeert ze te begrijpen .

  Fysica is een wetenschap. Dat wil zeggen: je kan pas uitspraken doen over de werkelijkheid wanneer deze stroken met de waargenomen feiten. Dit negeren is opnieuw religie toestaan en eigenschappen toedichten aan de natuur die er niet zijn.
  Waar ik altijd naar op zoek ben , zijn de werkelijke relatie,s
  Een analyse begint bij het vaststellen van werkelijke relatie,s .
  Nochtans geldt : [A*a]=[B*b]=[C*c]=[D*d]=[C*c]= enz ,enz
  Alleen als je de werkelijke relatie,s in kan vullen kan je Fysica bedrijven .
  Met andere woorden, om van die verdomde statistische kletskoek af te komen hebben en hadden we een standaard nodig voor alle maten en gewichten.
  Maar de moderne wetenschap gelooft nog steeds dat het andersom is , dat je de standaard met statistiek kan controleren, een lachertje.
  De meet resultaten vergelijk je met de standaard die daarvoor gekozen is.
  Kies je geen standaard dan blijf je maar rommelen ! Plussen en minnen!
  Dat is niet erg handig, natuurkunde en techniek bedienen zich van eigenaardig gereedschap. ze gebruiken formules om uit te rekenen hoe groot iets moet zijn, of hoe snel of hoeveel energie het kost.
  Natuur wetenschappers accepteren dat er dikwijls eerst gerekend moet worden voordat je ergens zicht op krijgt. ( aldus mijn leermeester )
  Dan pas komt er praktische logische theorie boven drijven, zo ook gebeurde het met de chaos theorie.

  Rest mij te vertellen dat het hele meetsysteem van het oog buitengewoon stabiel is, wij allemaal ervaren en beschrijven steeds de zelfde dingen die we zien.
  Het systeem is niet chaotisch !
  Dus is het zo ongeveer HET SYSTEEM wat je nodig hebt voor een goede waarneming !
  Er is geen exponentiële groei van afwijkingen !
  Het is bepaalt niet nodig om er een moeilijk wiskundig systeem los te laten op de dingen die je ziet! Bovendien is de Natuur invariant voor verschuivingen, wat op de Noordpool gebeurt, gebeurt niet precies zo op Zuidpool, ook in dat verband is statistiek lariekoek. Ook heeft alles zijn dag en nacht ritme bij ons, zo als ik al eerder beschreef.
  En om nog een voorbeeld te geven:
  In de moderne kosmologie heb je de wiskundige chaostheorie niet nodig, dank zij deze goede eigenschappen van het oog.
  De M-theorie kan in de boekenkast blijven naast al die andere fabelachtige theorieën. Tevens doet men niet anders in onze laboratoria als dingen zichtbaar maken, men vertrouwt dat oog dus voor 100% !

 16. Er is eigenlijk maar één exoot, die aan exorcisme doet. Ze zijn uitstekend geëvolueerd , ze hebben zicht op alle fenomenen om hen heen.
  Alleen ze nemen er geen genoegen mee , het zint ze niet , dat wat ze zien kunnen ze maar gedeeltelijk verklaren.
  Ze zitten met een eigenschap die miljarden kost.
  De drang om alles wat ze niet bevalt te repareren en te beheersen doet zijn werk.
  Wanneer gaan ze die drang leren beheersen ?
  Dat kan echt niet met de fabeltjes die alom gepredikt worden door de heren van de wetenschap.

  Als ze zouden accepteren dat “shit happens” (dat de wereld en wijzelf niet volmaakt zijn) houden ze opeens verbluffend veel energie over die ze kunnen besteden aan iets dat de moeite waard is om te versterken ( ROOS VONK )
  Die exoot heet dus mens, hij die vele dagen van zijn leven aan exorcisme doet.

 • De huidige data die door b.v. De Britse Royal Society, het IPCC en prof Fred Singer gebruikt worden zijn onzinnig :
  De huidige geologische dateringen zijn absolute onzinnigheden.
  Er wordt gewoon aan zelf reportage gedaan , en helaas dat heeft niets te maken met wetenschap.
  De Creatieve klasse denkt iedere notitie te kunnen verklaren die ze maar tot haar grijze hersencellen toelaat.
  Helaas ik moet ze terugroepen want op geologische schaal heeft ze geen standaard voor de factor tijd. En dat is toch wel belangrijk als je iets wil dateren , Tijd kan na hoogte, breedte en lengte gezien worden als de vierde dimensie. Van een gebeurtenis kan gezegd worden dat deze na een andere gebeurtenis plaatsvindt.
  Tijd volgt uit het axioma van (of ligt zelf als axioma ten grondslag aan) oorzakelijkheid.
  Dat wil zeggen dat we tijd alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen, of andersom, dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd.
  Tijd is meetbaar en wordt gemeten in eenheden door middel van een klok. De internationaal vastgelegde SI-eenheid is de seconde
  De eenheid van tijd is de duur van precies 9 192 631 770 perioden van de straling die overeenkomt met de overgang tussen twee hyper fijne energieniveaus van de grondtoestand van cesium-133 bij een temperatuur van 0 K (13th CGPM (1967-1968) Resolution 1, CR 103).
  Het is geen bewijs dat deze standaard een vaste standaard is !
  Deze atomaire tijdmeting is gerelateerd aan de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden.
  Is dus in feite niet de vaste standaard die we menen te hebben, met onze klok die we tot nu toe gebruiken.
  Onze tijd word door onze klok gemeten. Onze kalender klok is een ‘omloop’ ‘ klok. Hij meet de dagen, maanden en jaren van de draaiing van de aarde om zijn as, en de omloop van de maan om de Aarde en van de Aarde om de zon. Deze tijdmeting is voor ons mensen vrij goed te hanteren , we menen er een constante voor te hebben!

  Een andere tijdmeting is atomair – of de snelheid waarmee atoom processen plaatsvinden. Deze klok is feitelijk gemeten terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd. Met andere woorden, als uit radio metrische metingen blijkt dat een steen miljoenen jaren oud is, betekent dat niet dat de Aarde een miljoen keer om de zon is gedraaid sedert de vorming van de steen. Het betekent dat ALS de atomaire processen altijd dezelfde waren geweest, DAN zou de Aarde schijnbaar een miljoen rondjes gedraaid hebben om de zon.
  Volgens de nul-punt theorie beïnvloed de nul-punt energie de snelheid van atomaire processen! Het is interessant op te merken, dat we in alle verval snelheid formules òf de lichtsnelheid in de teller vinden of zijn tegenpool de constante va Planck in de noemer. We weten dat het product van de constante van Planck en de lichtsnelheid (hc) constant is. Dat is gemeten en gecontroleerd door velen. De metingen van de licht snelheden hebben aangetoond dat deze (c) daalt en de constante van Planck (h) is gestegen.
  En hoe groter de lichtsnelheid in het verleden hoe groter de radio metrische verval snelheid. Dus, bijvoorbeeld, als de lichtsnelheid oorspronkelijk één miljoen keer groter was dan nu, dan zouden één miljoen atomaire jaren overeenkomen met één ronde om de zon (één jaar).
  Maar onze huidige wetenschap blijft maar broeden op haar data, maar volgens mij blijven het maar fantasie data. Er is geen basis te vinden voor een ingrijpen vanuit deze data, daar zijn ze niet geschikt voor, de data berusten op zelf reportage.

  Twee manieren om de tijd te meten. Twee loop snelheden op twee verschillende klokken.
  uit The Atomic Constants, Light, and Time
  by BARRY SETTERFIELD
  Vertaling te vinden bij http://members.chello.nl/~a.hekstra2/De%20atoomconstanten.htm

  Mijn eigen visie zit net even anders in elkaar , de nulpunt energie bestaat niet, de statische velden beheersen de kosmos er is dus altijd effect aanwezig ! Zo kan ook nulpunt energie bijzonder makkelijk verklaart worden!
  En kunnen we weer net wat beter Fysica bedrijven .
  Maar we moeten er mee leren leven dat ook de klok zijn onvolmaaktheden kent.

  Wij zijn geëvolueerd als een geheel met deze omstandigheid , we komen niet verder met de beschrijvingen die we doen , het gaat over hoog en laag, warm en koud, links of rechts, groot en klein, jong en oud , alles heeft van ons zijn tegengestelde gekregen, en dat rommelen daarmee dat heet statistiek. Maar dat heeft slechts te maken met onze evolutie niet met het geheel, wij zijn die genen die overal zo over praten . VERGEET DE ONVOLMAAKTHEDEN DIE ER ZIJN IN ONS WETEN NIET.

  Atomaire tijd is in feiten gemeten terwijl hij beweegt met een snelheid die verschilt van de omlooptijd.
  Dat vreselijke ressentiment speelt kennelijk overal! Het verhaal over het klimaat, welk klimaat ook, is een dramatisch menselijk fenomeen. Het slijk der aarde speelt nog steeds een te belangrijke rol. De ziel van veel mensen is voor geld te koop. Welke belangen laten we zwaarder wegen?
  Want de zwakzinnige elite maakt een grote fout in denken. In het causale menselijke denken wordt gewerkt met tegenstellingen hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz.
  Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkt al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” heeft. Van het causale menselijke denken is hij vervreemd!
  Uiteraard zou er aan het Autisme, volgens deze gekken, heel veel mankeren, maar daar is nu juist niets mis mee, het zogeheten feedforward-feedback-mechanisme is heel gewoon in het autistische brein. Deze lopen van de Feedforward-verbindingen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; feedback-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel, beide verbindingen zijn bij een beeld-denker zelfs versterkt aanwezig! Dit is in tegenspraak met wat de creatieve klasse beweerd, die heeft al die eigenwijsheid dus nodig, helaas.........Ik zelf beschik al sinds jaar en dag over dergelijk mechanisme, en kan er uitstekend mee werken, de nieuwe mens heeft zoiets in zijn pakket zitten als antwoord op ieder ressentiment. Hier door zijn contemplatie en concentratie als één geheel, in het centrum draait het immers om de kwintessens. Ook in de klimatologie kunnen ze deze kwintessens niet missen! En ik heb ze U hier eerlijk verteld! 

  De Wiskundige beschrijft anders:...
  De vreemde attractor (Eng: strange attractor) is als wiskundig begrip voor het eerst genoemd in een publicatie van 1971 van de wiskundigen David Ruelle en Floris Takens. Het wordt gebruikt voor de beschrijving van aantrekkers in deterministische niet-periodieke bewegingen van een chaotisch systeem en is daarmee een belangrijk begrip in de systeemtheorie (ook wel chaostheorie ). Maar let wel, die vreemde attractor doet zijn werk nog steeds in de menselijke hersenen.......Autisme noemde ze dat ook wel! In hun wiskundig systeem gebruikten ze het woord kwintessential . Een begrepen Autisme is een zegen voor iedere mens!  Lach om U inhoud, lach zelfs om Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden.  Ik heb een plaat van de Lorenz contractor .........of toch van een voorbeeld van autisme in de menselijke hersenen?

  “Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”
   De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. “Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
  “De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring. Maar raken we daarmee de kern, doet het ons geleiden naar zowel een goede concentratie als ook een goede contemplatie? Doet dat ons geleiden naar kwintessens die we nodig hebben? NEEN!   De Lorenz contractor

  En nog even over de gedachten van Chief Seattle, de indiaanse gedachte is ..... Hoe kun je de lucht, de warmte van het land kopen of verkopen?
  Dat is voor ons moeilijk te bedenken, .....Als wij de prikkeling van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het van ons kopen?
  Het grote opperhoofd in Washington kan vast op ons rekenen, zoals onze blanke broeders kunnen rekenen op de terugkeer van de seizoenen.
  Mijn woorden zijn als sterren.
  Zij verdwijnen niet. Wij weten dat de blanke man onze manier niet begrijpt.
  Voor hem is het ene stuk grond gelijk aan het andere.
  Hij is een vreemde, die in de nacht komt en van het land neemt wat hij nodig heeft.
  Hij behandelt zijn moeder, de aarde en zijn broeder, de lucht als koopwaar,
  die hij kan uitbuiten en weer verkopen als goedkope kralen.
  Zijn honger zal de aarde kaal vreten en slechts een woestijn achterlaten.

  Ik begrijp het niet. Onze wegen zijn anders dan de uwe.
  Het zien van uw steden doet pijn aan de ogen van de rode man.
  Maar misschien komt het omdat de rode man maar een wilde is die niets kan begrijpen.

  Er is geen plaats om uit te rusten in de steden van de blanke man.
  Geen plaats waar je het openspringen van de knoppen in het voorjaar kunt horen of het geruis van de vliegende vogels.
  Maar misschien komt het omdat ik een wilde ben en dom.
  Het lawaai schijnt alleen maar bestemd om de oren pijn te doen.
  En wat heeft het leven voor zin als een man niet meer de eenzame kreet van de nachtuil kan horen of het praten van de kikkers rond het meer in de avond?

  Ik ben maar een oude man en dom.
  De indiaan houdt van het zachte ruisen van de wind over het water, en de geur van de wind, gezuiverd door de middagregen of meedragend de geur van pijnbomen.
  De lucht is kostbaar voor de rode man, want alles deelt dezelfde lucht.
  De dieren, de bomen, de mensen, alles heeft deel aan dezelfde lucht.

  De blanke heeft geen aandacht voor de lucht die hij inademt. Als een man die al vele dagen stervende is, zo is hij gevoelloos voor kwade dampen.

  Maar als wij u ons land verkopen, dan moet u bedenken dat de lucht voor ons waardevol is, dat de lucht zijn adem meedeelt aan al het leven dat hen in stand houdt. De wind, die mijn grootvader zijn eerste ademtocht gaf, neemt ook zijn laatste zucht in ontvangst. En de wind moet ook onze kinderen de levensgeest geven.

  Dit (hele) verhaal ging uiteraard over het echte klimaat, zoals ik het uitstekend herken en moet ervaren aan den lijven, .......Nardocus Filosofus 


  Analyse van een fysicus: waar gaan de klimaatmodellen de mist in?

  Door Noor van Andel, 2009.


  Het IPCC haalt auteurs aan die de volgende theorie aanhangen: De CO2-concentratie in de atmosfeer is de laatste tijd gestegen van 280 tot 390 ppm. Die stijging is nog niet eerder vertoond, en we weten bijna zeker dat de 0,7 graden Celsius globale temperatuurverhoging die vanaf 1976 is gemeten, door die CO2-stijging is veroorzaakt. Als we zo doorgaan, zal de globale temperatuur meer dan 2 graden Celsius stijgen, en dan zullen de gevolgen niet meer te beheersen zijn; dus er moet nu wat gedaan worden om de CO2-uitstoot te verminderen. Een verdubbeling van de CO2-concentratie tot 560 ppm, die aan het eind van deze eeuw zal worden bereikt, zal een extra warmtebelasting betekenen van 4 W/m2, en een opwarmend effect hebben van zeker 1,5, waarschijnlijk 3, en wellicht zelfs 5 graden Celsius wereldwijd. Wat klopt hiervan niet?
  Eerst de delen van de IPCC-theorie die kloppen:
  • De toename van de CO2 in de lucht is inderdaad te wijten aan de uitstoot die gepaard gaat met het gebruiken van fossiele brandstoffen. In principe kunnen we daarmee ophouden. Dat moet ook, maar om andere redenen dan die van opwarming door CO2.
  • Een verdubbeling van de CO2 in de lucht leidt inderdaad tot 4 W/m2 extra warmte naar het aardoppervlak, maar alleen als er verder niets in de atmosfeer verandert. Er is één speculatief element in de IPCC-theorie, en dat is dat die 4 W/m2 extra warmtestroom bij 2 x CO2 zal leiden tot 3 graden Celsius temperatuurverhoging. Hoe komt men daaraan? Vrijwel iedereen is het erover eens dat, als er verder in de atmosfeer niets zou veranderen, die 4 W/m2 een globale gemiddelde temperatuurverhoging van 1,5 graad Celsius tot gevolg heeft. Dat komt doordat vooral boven in de atmosfeer, zo tussen 5 en 10 km, er weinig waterdamp meer is. Het is daar zo koud, dat al het water uitgevroren is en als sneeuw en regen naar beneden gevallen is. Maar het CO2 vriest niet uit, en dat is daar dan het belangrijkste gas dat de infrarode (warmte)straling naar de ruimte absorbeert, daardoor de atmosfeer ter plaatse opwarmt, zodat de aarde straalt tegen een warmere lucht en daardoor zelf ook warmer moet worden om de ingevangen zonnestraling weer kwijt te raken. Alle door het IPCC aangehaalde klimaatmodellen nemen CO2 als enig ‘broeikasgas’ en behandelen de waterdamp, die 80% van het broeikaseffect voor zijn rekening neemt, als zogenaamde ‘terugkoppeling’. Wordt het warmer, dan wordt het ook overal in de atmosfeer vochtiger, en dat versterkt het 2 x CO2-effect van 1 tot 1,5 à 5 graden Celsius. Die versterkte opwarming wordt door alle klimaatmodellen voorspeld. Klopt dat met metingen? Neen.De satellietmetingen laten juist een tegengestelde trend zien. Ook de klassieke meteorologie weet sinds 1958 hoe de vork aan de steel zit.
  Dat is anders: ......
  1. De ingevangen zonnewarmte verlaat het aard- en zeeoppervlak via verticale luchtstroming, thermiek, meenemen van waterdamp die op grote hoogte condenseert en weer koud uitregent. Via warmtestraling wordt de atmosfeer kouder, niet warmer. De voornaamste koeling is boven de zee en de regenwouden boven de evenaar, in dagelijkse tropische regenbuien, die de warmte in de vorm van waterdamp tot 15 km hoogte opstuwen. De tropische zeetemperatuur is precies geregeld op 29 graden Celsius. Er is 20 W/m2 nodig om die temperatuur met 1 graad Celsius te laten toenemen. Dat is 5 x zo veel warmte als die 4 W/m2 die het gevolg is van 2 x CO2. Daardoor blijft de opwarming door 2 x CO2 beperkt tot enkele tienden van een graad Celsius. Dat is niet te meten tussen natuurlijke variaties van 0,5 graad Celsius van jaar tot jaar.
  2. Waterdamp is het broeikasgas dat onze temperatuur regelt. Als het wat warmer wordt, komen er wat meer wolken die het zonlicht terugkaatsen, de passaatwinden in de tropen nemen sterk toe, meer dan 10% per graad opwarming. De tropische warmte wordt hoog in de atmosfeer opgestuwd, tot 12 à 17 km. Daar heeft 2 x CO2 een koelend effect. We meten dat door de toegenomen CO2 de temperatuur daar inmiddels 3 graden Celsius is gedaald. Niet gestegen. De wolktop daar is in de periode waarin het warmer werd, sinds 1976, hoger en dus ook kouder geworden. Daardoor is de lucht daar droger en dus ook doorzichtiger voor warmtestraling, juist tegengesteld aan wat de klimaatmodellen, aangehaald door het IPCC, menen te voorspellen.
  3. Er is geen sprake van een sterke opwarming van de lucht tussen 5 en 12 km, zoals de klimaatmodellen laten zien. Er is een afkoeling gemeten, juist in de periode waarin het klimaat wat warmer werd, 1976 -2009. Die afkoeling baart door de IPCC aangehaalde auteurs grote zorgen, en er verschijnen ook veel ‘wetenschappelijke’ publicaties waarin de juistheid van die metingen in twijfel wordt getrokken. De juistheid van de modellen wil men graag blijven aannemen. Dat is tekenend voor de situatie: men wil zijn theorie niet aan de werkelijkheid aanpassen, maar de werkelijkheid, metingen door weerballonnen en satellieten over 30 jaar, aan de theorie aanpasssen, zodat ze met de bestaande modellen in overeenstemming worden gebracht. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat het omgekeerde behoort te gebeuren: pas je theorie aan de werkelijkheid aan, niet andersom.
  4. De klimaatmodellen laten een 3 x kleinere vergroting in de neerslaghoeveelheid rond de evenaar zien dan er wordt gemeten. Men wil niet weten van de intensivering van de koeling door tropische regenbuien als het ook maar 0,5 graad Celsius warmer wordt. Ze laten een 5 x kleinere vermindering van de regenval zien in de neerdalende lucht in de passatwindgordel, omdat men niet wil weten van het droger worden van die neerdalende lucht als gevolg van die opwarming. Want er is gemeten dat de waterdampspanning daar zo is afgenomen, dat die invloed groter zou moeten zijn dan die van de toenamen van CO2.
  5. Alle klimaatmodellen laten een afname van de warmte-afgifte van de aarde naar de ruimte zien als gevolg van opwarming. Alle metingen daarentegen laten een toename zien van die warmteafgifte, zoals ook logisch is. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de warmteoverdracht naar het heelal bij huidige aardse temperatuur nu ineens zou afnemen bij wat hogere temperatuur. Als dat werkelijk zo was, zou het klimaatsysteem instabiel zijn. De paleoklimatologie laat zien dat het systeem juist heel stabiel is, over miljarden jaren, ook aanvankelijk bij een 30% zwakkere zon, is de temperatuur binnen 10 graden Celsius (3 % van de absolute waarde) stabiel gebleven.

   

  noor2


  Tot slot nog enkele vaststellingen die alarmerende berichten ontkrachten die het IPCC graag verspreidt en die de media graag overnemen:
  • Er is geen enkele aanwijzing dat de zeespiegel sneller stijgt dan in voorbijgegane eeuwen.
  • Er is geen enkele aanwijzing dat het aantal extreme weerstoestanden, zoals orkanen, droogten, overstromingen, toeneemt.
  • Er is geen aanwijzing dat het afsmelten van gletschers versnelt. In de warme Middeleeuwen waren ze veel korter dan nu.
  • Er is geen aanwijzing dat het bleken van koralen versnelt door opwarming.
  • Er is geen aanwijzing dat stijging van de zuurgraad van de zee nadelige invloed heeft op het leven daar. 

  Wist U het niet; ......Een Goddelijk energie systeem kan niet van ridicule oorsprong zijn, ....dat systeem wordt slechts gepredikt, door Gekken die denken dat er hier geen coherentie en consistentie is! De bewijzen daartoe zijn uiteraard nul............Zo heeft bijvoorbeeld het El-ninjo effect een energie motor nodig, maar niet bij de krankzinnigen van het KNMI. Ze is gewoon de tropische zon op het bovenste 2 mm van het oceaan oppervlak. Daar vindt altijd de belangrijkste energie uit wisseling plaats, en ze heeft niets met "De leugen van Hun Klimaatverandering" te maken. Heldere hemelen zijn heel gewoon Puur gevaarlijk, al 100000 jaar weet de Mens al dat hij zich daar tegen moet beschermen. En de Goddelijke Zorg, hij is compleet, veel kompleter als alle wetenschappelijke lariekoek!

  De lariekoek is dat wat men niet begrijpt, dat wordt in een empathische regel verpakt, en deze wordt de wereld in geslingerd. Zo worden zeer grove manifestaties door de krankzinnige wetenschap gesorteerd en de wereld in geslingerd. De onstoffelijke wezenlijke beslisser, dus de beslisser die U in U zelf leert onderkennen mag niet bestaan, dat zegt in feiten de krankzinnige wetenschap, helaas.......bij deze dwazen mag empathie helaas geen automatisch proces zijn, uiteraard staat dat dwars op de nuttige instinctie in de mens! Als een mens die stervende is, zo ongevoelig is hij voor al het ziekelijke en het kwalijke!

  De Maya presteerden het tegenover gestelde, ze wisten in het helse Zuid Amerika de uitzonderlijk goede klimaat-gebieden te vinden, hoog in de Andes lagen deze "altijd groene" gebieden. Dat is het enige geheim achter het Maya succes. Daar in de Andes zijn nog steeds zeer speciale weersystemen te onderschijden, die de Maya het "Vierkwartier model" noemden. De natuur en fauna zijn nog veel uitzonderlijker!

  Het CO is de stralings transmitter, verdraagt gemakkelijker een positieve dan een negatieve ladingde deugniet onder invloed van "de zotte straling", daarbij vergeleken is CO2 een vreselijk onschuldig stofje. ( Bij de debielen van het KNMI uiteraard niet!  Op TV doen ze altijd voor Donquijotte mee, debieler kan het niet! 
 • Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, en heel het liefelijke en zoete collegianten leger. Het Genius maakt eerst de voorstelling in U wakker, het lukt niet andersom. Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken .....zo is vrijwel alles zeer goed te rubriceren. Zo kan U zich weiden aan Uw prachtige taak. Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld! Daar in die nieuwe wereld zal U weer kunnen vlammen!
  En dat vertel ik U al in de Ochtend van de nieuwe dag.......
  "Waar" is dat de nieuwe inleiding voor het mooie leven al is geschreven!
  U kiest onherroepelijk zelf waar U wilt zijn.....

   
  Nardocus Filosofus
cbs