Hoofdstuk 65 De Leugens zelf, van de heren.

Uiteraard kan ik de leugens nog veel verder omschrijven,......Ik heb letterlijk alles meegekregen.
Helaas voor de krankzinnige wetenschap!


Quod erat demonstrandum (afgekort q.e.d.) was ook al een Latijnse term,
die in het Nederlands kan worden vertaald met 
hetgeen bewezen moest worden.
De afkorting werd en wordt vaak aan het einde van een logische redenering gebruikt,
bijvoorbeeld in de 
wiskunde, om aan te duiden dat hetgeen men wilde bewijzen,
ook daadwerkelijk bewezen is.
Wat Richard Feynman bewezen heeft is dat 
het deeltje aan het zijn is gerelateerd,
Maar de wetenschap snakte bepaald niet naar dat bewijs!
Heel simpel omdat het leugenaars volk is!


Niemand kan in de pre dimensionale wereld schouwen. Evenmin met de logica, maar de logica heeft wel het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. En dat nu is te gebruiken als die echo weet te volgen, en Richard Feynman was daar precies de persoon voor!

In de diepe pose van de dualistische innerlijke strijd, vinden we de componenten P en Q hoogstens terug als een levend deeltje met een niet-lineaire duur in onze hersenen, de T van het leven is een verzameling van oorzakelijke instantané momenten, die wij hebben waargenomen.
Maar het is iets dat zonder dat we een sterke functie en structuur aan ons DNA meedragen, maar slecht kunnen waarnemen.
 P → Q maakt slechts de richting duidelijk van de materiële implicatie. 
“Non fingo hypotheses,” schreef Newton al, 
“ik hoef niets te verzinnen.” En zo is het precies, ........maar daar hoort een uitleg bij, willen we van de dualistische innerlijke strijd verlost worden. Die welke in leugens nog eens wordt aangezet.


De t , "De kleine t van Permenides", ze "is" het 
singuliere tantum wat ons wordt gegeven, maar A.U.B. negeer haar niet!
De  waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
De muziek van het hart, 'In den beginne was er klank ...'.
Het betreft hier een oerklank, een klank, begrepen als schepper of vernietiger, als verbinding tussen macrokosmos en microkosmos, als wet van het getal en de goddelijke mathematiek of als 'muziek der sferen'. Ze beslaat de hele noösfeer, de gehele wereld van het Nominale gebeuren.
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!

Wanneer muziek als energetisch hulpmiddel wordt gebruikt, is ze een therapeutisch middel en herstelt, handhaaft of verbetert onze fysieke en psychische gezondheid en de gezondheid van alles wat ons omringt: met name planten, maar ook dieren of onze woonomgeving. Klank therapie kunnen we vergelijken met een bad van frequenties waarin de mens wegzinkt, en deze onderdompeling in bijzondere trilling 's frequenties is vergelijkbaar met wat we een verjongingsbron kunnen noemen: een hulpmiddel om opnieuw structuur in onszelf aan te brengen, in harmonie te komen en weer vrede en sereniteit te vinden.

Maar het gaat allemaal nog verder, want T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing! 
De  mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken die ons geen enkele zekerheid geeft! 
Met dT/dt=0 en >1, drukken we uit dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes van Elektronen en Elektronen-Paren.
Het rare van de mens is dat hij heel vaak niet werkt met het singuliere tantum, dus met dat wat hem wordt gegeven. Hij onderkent de werking van "Het FUS" dus de Functie en structuur in zijn DNA niet.


Daarom faalt hij ook om een werkelijk correcte coreferentiële interpretatie te geven. Hij heeft de werkelijke gegevens niet!
Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiële interpretatie gedefinieerd in termen van ‘commanderen’:  De Ezel Hans Clevers doet ook niet anders! Shit, de man zit misschien wel 100000 keer fout, moet zoiets wetenschap opleveren? Nee toch leugenaar Clevers......... Shit zelfs heel de wetenschap doet niet anders............
 
 een knoop A commandeert een knoop B als
(i) A en B elkaar niet domineren, en
(ii) de eerste S-knoop boven A ook B domineert.
 
Ter toelichting diene het volgende diagram:
 

illustratie


NP1, commandeert NP2 en NP3. Immers, deze knopen domineren elkaar niet, en de eerste S-knoop boven NP1 (d.i. S1) domineert ook NP2 en NP3. Omgekeerd geldt niet, dat NP2 of NP3 knoop NP1 commandeert: de eerste S-knoop boven NP2 en NP3 (d.i. S2) domineert niet NP1.
Als NP1 in een pronomen is en NP2 een eigennaam of zelfstandig naamwoord, zou dat pronomen NP1 voorafgaan aan NP2 en tegelijkertijd NP2 commanderen. Zo'n situatie treffen we aan in iets als *Hij ontkende dat Osewoudt Eline had zien lopen waarin Hij en Osewoudt niet coreferentieel kunnen zijn. In een reële niet bekende situatie kan het zijn ..... Dat hij Eline heeft zien lopen, ontkent Osewoudt, zo commandeert hij de Osewoudt niet, omdat de eerste S-knoop boven hij de S-knoop van de subjects-zin is die het één S hoger zittende Osewoudt niet domineert.
Langacker stelt nu, dat een coreferentiële interpretatie van een pronomen en een eigennaam/zelfstandig naamwoord uitgesloten is, als het pronomen tegelijkertijd de eigennaam/zelfstandig naamwoord voorafgaat en commandeert. Vandaar de enorme verschillen in welgevormdheid in de levens praktijk!
De voorbeelden die Langacker gebruikt zijn steeds samengestelde zinnen waarin pronomen en (mogelijk) antecedent zich nooit in dezelfde deelzin bevinden. De S-knoop is in Langackers definitie het ‘plafond’ (term ontleend aan Verkuyl en Kerstens 1978), d.w.z. de categorie waar beneden de relatie geldt. Deze vorm van commanderen werd in dit artikel verder aangeduid als ‘S-commanderen’.


Het lichaam heeft haar typograaf’. Lichamelijke taal is taal in typografische vorm.
Dus zijn de typografische elementen: letters, woorden, spaties, leestekens, indelingen in verzen of ideeën of theorie, strofen of strofoïden voor de genetische gedachten van primair belang, alsmede iedere zich voor doende combinatie van letters tot woorden ‘zonder zin’ (lettrisme), zo komen we dus de enorme verschillen in de welgevormdheid tegen. Het beslaat zelfs geen genetische wetenschap, de S-commandeur en al zijn volgelingen ze kletsen maar wat. In de vorming 's praktijk is er de verwaarlozing van de interpunctie, waardoor een strofe soms op drie of vier verschillende wijzen gelezen kan worden, afhankelijk van de interpunctie mogelijkheden. Dat is het lot van de typograaf, zelfs van iedere typograaf. Wat we zien is; .... de verbindende elementen lassen de losse bouw segmenten vast in een organisch geheel, dat tal van paradoxen en oxymora in zich op kan nemen, zonder uit elkaar te springen.
 Als je alleen pronomen kan produceren die ZICH  naderhand LETTERLIJK ALLEMAAL IN DEMONEN BLIJKEN OM TE KEREN, DAN ZAL JE DAT MOETEN MELDEN. De huidige wetenschap echter, ze blijft maar zo krankzinnig bezig! En maar commanderen...............
Lozen die "S-commandeur Hans Clevers", lozen heel de Wereld van de Geek....met iets wat voor jou een zelfstandigheid is, en als zodanig benoemd, loopt jou onderzoek dood. Wat je ook maar manipuleert of doet!
Al die miljarden kostende wetenschappers, het is een krankzinnige pot nat.......


Overigens zal "Het FUS" in ons DNA door een vrouw eerder gebruikt worden op "Een aanvoelende wijze", en door de Man eerder op "Een verklarende tellende, wiskundige, wijze" , naar mate gestalte en karakter van man en vrouw van elkaar verschillen.  Dus man en vrouw werken meer met de verschillende kant van de differentialen zoals ze zich in elkaar uitdrukken!  De vrouw werkt meer met dit stuk, dT/dst = 0 en <1, de man werkt meer met dit stuk, dT/dt=0 en >1T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
Zo bestrijkt het mannelijke en het vrouwelijke samenwerkende het complete veld van de ontologie, dit tilt de samenwerking tussen man en vrouw naar een meta stabiele situatie, .....hoe de verhoudingen in een relatie precies liggen weten we niet, wel dat de relatie hierin zeer succesvol kan zijn.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.  De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, maar we hebben de één als de zelfde denk begrenzing!
Dus we zijn verplicht in ons objectieve handelen te blijven tellen! We moeten daarin onze wiskundige vermogens tonen om de echo de logica te blijven volgen.


Het zal te ver voeren om deze dynamische verschillen in het DNA van man en vrouw uit te pluizen in dit hoofdstuk. Voor een verklaring verwijs ik naar de karakterkunde van Otto Weininger. Maar misschien is het beter om het bij deze verklaring te laten, om enkel te stellen dat man en vrouw in een relatie de juiste proporties moeten weten te vinden! Dissociatie is daarbij hun grootste vijand! Dis is in de huidige menselijke omstandigheid de meest vreselijke aandoening! Leeftijdgenoten moeten daarin samen leren optrekken, ..........om het te voorkomen!
Hierop is in feiten de leerpsychologie van Otto Selz gebaseerd! In alle vroegte moeten jongens en meiden met elkaar om leren gaan! Dat opent de belangrijkste mogelijkheden!
Er is nog ZOVEEL te beleven in dit leven vindt U ook niet? Dan zou het zonde zijn om dit alleen te doen. Ik zocht een partner die de meest leuke dingen wilde ondernemen. Had u dat ook?

De data-freak gaat liever gissen met 0 en 1, zo denkt hij zijn eigen waarheid te kunnen creëren!
Ze hebben er zelfs een machine voor uitgevonden, de computer!
Maar omdat dit apparaat "getruct" werkt met de tijd, kan ze de waarheid niet leveren! Dump deze Geek, zijn ballen zijn verkeerd ingedaald. (LETTERLIJK) In geen enkel onderdeel spreken de differentialen hem aan. Hij dacht zelfs dat er een machine voor uit te vinden was!
.....Hij, de geek of data-freak doet en kan helaas niet anders, zo debiel is hij nu eenmaal!
 

 
 
Zijn geestelijke evolutie werd zo fatalistisch en dramatisch!
Dit omdat hij geen geest heeft die zich laat uitdrukken in een van de differentialen.
De hulpmiddelen om enige harmonie, vrede en sereniteit te brengen gaan hem volgens hem niet aan!

De waarheid levert deze machine niet, je kan er alleen maar loeder gek van worden!
Permenides wist het al T=t1+t2+t3+t4+.....
Tijd volgt uit het axioma van (of ligt zelf als axioma ten grondslag aan) oorzakelijkheid.
Dat wil zeggen dat we tijd alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen,
of andersom, dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd.
Alleen met discrete modellen is er wat te doen, .....ze voeden een discreet dynamisch Proces.
Een proces .......
zonder gebruik te maken van voorschriften ofwel wetten die zijn bedacht.
En buiten dat zijn er in het mensen verstand de antinomieën, die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet. Deze discrete modellen zijn de meest werkzame modellen van heel de wetenschap, de rest van de modellen zijn eigenlijk kompleet waardeloos!!!!!
Ook als je stormenderhand een goed computer model wil hebben en wil onderzoeken, dan moet je deze discrete dynamische modellen in je simulatie programma's gebruiken.

Ook de debielen van de krankzinnige wetenschap ondergaan dit lot. Dit lot is zo omdat; .......
De teleologische natuurleer van de dwazen zich richt op het eindoel van alle werkelijkheid, helaas ik moet ze teleur stellen, ze zullen daar niet in slagen, de antinomie is in de kosmos niet oplosbaar.......ze heeft geen analoge causaliteit van alles. De kosmos stoelt zelfs volledig op zijn polariteiten! 
Een polariteit is een merkwaardig soort van tweeheid: het is een tweeheid in eenheid, en ook: een eenheid in tweeheid. Twee polen staan tegenover elkaar en zijn toch zonder elkaar niet denkbaar. Van zulke polariteiten zijn er vele, strikte en minder strikte, zoals hoog en laag, links en rechts, veraf en nabij, man en vrouw, hemel en aarde, goed en kwaad. Wij kunnen hier de polariteit van ‘hoog en laag’ (‘boven’ en ‘beneden’) en de vergaande relativering daarvan in de moderne beleving aan de orde stellen. Maar daarmee is er geen zicht op de realiteit en de actualiteit. Het is een opvallend feit dat vele klassieke polariteiten aan dit euvel lijden, men denkt slechts aan die van ‘veraf en nabij’ (door toegenomen mobiliteit), van ‘man en vrouw’ (door toegenomen kennis van seksualiteit en maatschappelijke veranderingen). Dat feit zou als apart thema aandacht verdienen, maar blijft hier aan de rand van de antinomieën. En de causale uitleg moet maar aan de fabeltjes van de krankzinnige wetenschap (de oerknal debiliteit) voldoen.
 Het wetenschappelijke soort is alleen maar kins of Gek, ze hebben allang hun psychose al mee moeten maken, en de geestelijke drang gehad om hun "ik-ideaal" te vormen, helaas.............Hun "wij" ofwel hun wezenlijke genoeglijke causaliteit is al heel degelijk volkomen naar de maan of wel stuk of wel kapot...... stuur ze het gekkenhuis in........


De onderbouwing van ons denken kan alleen solide zijn,
als ze uit dat singuliere tantum voort komt!
En de wetenschap zal dit wel moeten aannemen,
zolang de niet-instrumentele vragen ter zijde geschoven worden,
in het bijzonder de 
ontologische
, omdat ze als irrelevant worden beschouwd.
Maar we behoren de illusie terug te drukken naar zijn kale essentie.
Wat alles veel echter en eenvoudiger maakt.
En mogelijk kunnen we de schoonheid er uit ontdekken.
De harmonie, ....een stuk opluchting. ......En dan; ..... 
met die natuurlijke weg is er de volheid van het hart die het bestaan nodig heeft.
 En hij zal nooit meer weggenomen worden. 

Wat dacht U dus van de natuurlijke weg!
De nieuwe mens zal deze weg bezitten en in geluk verder gaan,
het is namelijk onmogelijk zonder dat geluk wat de liefde geeft
nog verder te gaan.


Of wil men heel gewoon wachten op Dis,
een diepe dissociatie stoornis.
De krankzinnige wetenschap neemt heel gewoon aan, .....
dat ze iedere coherentie kan aantonen, maar ondertussen is er DIS!
Terwijl het bewijs voor de decoherentie, als een functie in de tijd, al een feit is.
En Richard Feynman heeft het fysische bewijs ook al geleverd. 
Elk verprutste ongeval (ook in de IT) is "een gebrek aan integer zijn". 
Slechts het integere berust op de rationele gedachtekracht.

Het deeltje heeft zijn bestempeling, dat "is" rationele gedachtekracht!
Met een instantané werking die er geen seconde om liegt.
Dat vinden we steeds weer terug in de natuur!

Een werk van Feynman is het boek QED,
de beschrijving dat het deeltje aan het zijn is gerelateerd,
De grap van Feynman is; ....
 dat hij wist dat iedere loutere uitbreiding of perversie,
 in kosmos rationeel wordt bepaald.
Zodoende is er "iets" rationeel berekenbaar.
Dat is waar hij in slaagde, door van een deeltje de baan te berekenen,
door oneindig veel versies van het deeltje alle kanten op te laten gaan.
Elk deeltje in deze spookachtige meute gedraagt zich als een golf
– en golven kunnen elkaar uitdoven.
Als je uitrekent hoe het met deze golven afloopt, 
dan blijkt doorgaans dat ze elkaar overal in de ruimte nagenoeg uitdoven,
behalve in een relatief klein rationeel te bepalen gebied,
dat wordt door deze rationaliteit,
het meest waarschijnlijke pad van het eigenlijke, fysieke deeltje.
Maar overal waar de uitdoving van golven niet volledig is
– en dat is bijna overal –
is nog een heel kleine kans om het betreffende deeltje te vinden.
Deze exotische berekening voorspelt verschijnselen met een ongeëvenaarde
nauwkeurigheid;.... tien significante cijfers is geen uitzondering.

Het bijzondere van de QED is dat deeltjes zich voortdurend bewust zijn
van de omstandigheden, die heersen in de exotische ruimte om hen heen.
Een mogelijk pad heeft invloed op de lotgevallen van het deeltje, alleen door er te zijn.
Hij noteert het totale effect van alle mogelijke tijdsevoluties van het systeem .......
("paden").
Hij beschreef met het wiskundige integraalsymbool \inthoe; ....
met deze padintegralen consistente herformulering mogelijk is, 
van de kwantummechanica.
Het gaat hier om een exotische ruimte berekening, 
vanuit een kennis die voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is.
Ook Richard Feynman moest leren leven met de wetenschap,
dat ook de klok zijn onvolmaaktheden kent.
En er is niets waartoe wij de natuur kunnen dwingen.
We zijn steeds de opportunistische en exotische gebruiker van onze eigen omgeving.

De herformulering van de kwantummechanica zal je ook nooit tegenkomen,
dit omdat de wetenschap niet van exotische ruimte berekeningen houdt,
omdat ze te verifieerbaar en te toegankelijk zijn.
De wetenschap hanteert liever een theorie!
Ze 
willen steeds de "endogene" normering!
De normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, 
maar het gaat dan om "exogene" normering,
en daar past geenszins een verifieerbare en toegankelijke ruimte-berekening bij.
Dat is voor de huidige wetenschap weer veel te exotisch!
E
n juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren, ...
Richard Feynman kreeg dan wel de Nobelprijs,
maar niemand weet meer waarvoor!
Doch ik zeker wel!
Dimensies laten ons toe onze omgeving te beschrijven en voor te stellen:..
het zijn producten van onze geest, en de dimensionele voorstelling van de ruimte,
ze is met zekerheid geëvolueerd van 2 naar 3 dimensies,
toen de astronomie zijn invloed liet gelden.
De beperktheid van (evoluerend) voorstellingsvermogen speelt ons parten,
als we de 4-dimensionele onzin van de ruimte-tijd van Einstein en de kwantumtheorie ........
voorgeschoteld krijgen.
Onze wetenschap vervalt dan onmiddellijk tot een exotische theorie, omdat de tijd,
slechts kan existeren daar ze geen essentie is!
En Richard Feynman heeft dat uiteraard met volle overgave bewezen!
Dit kon hij zo bewijzen,
omdat elke loutere uitbreiding of perversie in de Kosmos,
toch rationeel wordt bepaald!
Daarom wist hij ze ook in visualiserende schema 's vast te leggen!

 
 
 
Een Feynmandiagram gebruikt in de QED:....
interactie tussen twee elektronen door middel van een foton.

 
Spinoza omschreef het deeltje van zijn "substantie" al als actief,
en ze hadden daartoe al een bestempeling ondergaan,
Deze actie kende geen slaap, geen dood, en geen tijd.
Dit stempel was dus niet van rubber, maar gemaakt van een rationele gedachtekracht.
Van uit een chaos kan er nu eenmaal niets worden bewezen.
En ik vind het wonderschoon,
dat Richard Feynman het definitieve wetenschappelijke bewijs leverde!

De hogere werkelijkheid valt uiteen in essentie en existentie.
De materie heeft daardoor volledig ontoegankelijke regionen.
De ruimte spreekt zich alleen uit in tijdgebonden processen. 
Dat komische raadsel kan dus nog niet opgelost worden.
Ook niet met indirecte waarneming.
Kracht omvat twee bereiken; ....
Een materieel en een spiritueel,
Dat zijn twee uitgangspunten, die steeds naast elkaar liggen.
De spirituele wordt gevoed door de Goddelijke Ratio.
De massa wordt alleen gekend door zijn vermogen tot weerstand.
 

Het DNA is een volle dochter van het 'natura naturata' 
Ze kan dan pas echt doorzien worden,
dan wanneer ze niet als pure stoffelijkheid wordt gezien.
Maar als een openbaring in het menselijk bewustzijn.
Het onzichtbare "binnen" kunnen we slechts zo naar buiten excelleren.
De persoonlijke ontwikkeling of ontwikkeling van het potentieel is een innerlijke queeste, de zoektocht van de innerlijke klank, de weg van de eigen melodie: ....dit zoeken naar de oerklank stelt de mens in staat weer in verbinding te komen met de trilling van het universum en de verschillende bewustzijnsniveaus.
En zo komt het dus, de DNA sequentie die codeert voor een bepaalde overerfbare eigenschap, en ze wordt een gen genoemd.


De mens zit werkelijk op een nieuw statuut te wachten, met een volledige geestelijke vrijwaring.
Zo geef je vrijheid door!
Het verschil tussen de diverse celtypes wordt niet bepaald door de gnomische opbouw van een cel,
maar juist hoe deze gnomische opbouw gebruikt wordt, of anders gezegd; .... welke genen geactiveerd of juist onderdrukt worden.

Wilt U de Hemel op Aarde?
Dat is dan uiteraard iets wat een mens moet leren,
anders volgt het verpr(e)utste ongeval bijna automatisch.

want het gaat uitsluitend om de kennis zelf.
En om het leren zelf,
En zeker niet om de ontwikkeling van de technocratie.

Goed omgaan met de wereld moet je leren; .... 
Wat je deze wereld aandoet, doe je jezelf aan! Elk leed is ook zielen leed!

Weet U het, de huidige wetenschap hanteert een grote leugen, ze staat de zoektocht naar de innerlijke gueeste compleet in de weg.
Het is meer als hoogtijd dat ze haar biezen pakt!

Het naturalisme is verworden tot een krankzinnigheid, waarbij de werkelijkheid als een volledig natuurlijk gebeuren wordt beschouwd en waarbij men geen plaats inruimt voor het “bovennatuurlijke”.
Iets wat uiteraard volkomen onmogelijk is.
Ons wacht slechts de verzoening met de metafysica, met alles wat bovennatuurlijk is.
 Feynman doet strik genomen geen wetenschappelijke uitspraak, maar een metafysische, hij onderschrijft het reële naturalistische programma, als een atomistisch geheel.
En slechts gekken (KNAW typisch) willen op alles reflecteren waar we maar over kunnen reflecteren.
Hun natuurlijke programma is verknipt, daarom dreigen ze steeds onzin te vertellen, en dat doen ze dan ook, als "popperrazzi" vertellen ze steeds theorie, en met die theorie moet steeds de volgende theorie gepopulariseerd en gefortificeerd worden. Alle theorie moet zo onophoudelijk verdedigd worden.
En dat nu is het spoor naar de volledige krankzinnigheid!
De wetenschap wordt beheerst door druiloren, die nergens wat van begrijpen, en dat met het grootste woord. En het is een wonder dat deze DIS in onze maatschappij, in onze buitenwereld, nog niet opgemerkt wordt. Hoe gek is deze wetenschap? Heel gek, ze houd zich bezig met een lucratievedissociatie stoornis, de dans om het gouden kalf. 
Maar lang kan dat niet meer duren, zo het nu is, .....


Maar ze weten nog geen dag hoe ze de dingen "actueel in het zijn" kunnen maken, als woord in het zijn. Zodat wij allen de schepping van de mens in ons zelf leren kennen,
als functie en structuur als onderdeel van ons DNA.
Het hogere noutische denken van de hogere orde, zoals het gebeurd langs de lijnen van "Het FUS" in ons DNA! 
Zo 'n denker heeft geen laboratorium nodig en geen zorgen over een research budget, die heeft aan zijn hoofd genoeg.
En een schrijftafel, en Rust. (Henk Tennekes)
En vooral geen lucratieve dissociatie stoornis die hem volledig van zijn pad afbrengt.
En dat budget heb je helemaal niet nodig, want “Non fingo hypotheses,” schreef Newton al, 
“ik hoef niets te verzinnen.”
maar zijn formule voor de zwaartekracht, hoe geniaal ook, is letterlijk een schoolvoorbeeld voor de formules die natuurwetenschappers en ingenieurs moeten verzinnen voordat ze kunnen gaan rekenen.

List (H.T. mijn veredelde luchtvaart leraar)
De wetten van Newton verklaren niets. Ze vormen een elegante en consistente receptuur voor de boekhouding van bewegingsverschijnselen – dat is alles. Al heb je keurig afgesproken hoe het kasboek van beweging moet worden bijgehouden en hoe de balans moet worden opgemaakt, dan heb je inhoudelijk nog niets geregeld.
Zo, misschien wordt het de normale man nu duidelijk voor wat voor onzin en leugens hij betaald.


Elise  Wolfram schrijft er de meest mooie verhandeling over. De ontwikkelingen van de menselijke ziel, ze weerspiegelt zich in sprookjes en mythen, "De natuur geschiedenis van de ziel en geest".
Het sprookje beschrijft de gebeurtenissen zoals het zielsoog ze ziet; ...zo zijn ze werkelijk, zo zien ze er uit!
Dat zijn de realiteiten van het leven!
De Aardse dingen zijn slechts de symbolen van deze realiteiten.
Niet het sprookje is de symbolische voorstelling, maar het Aardse leven is de symbolische voorstelling van het sprookje! Waarom, wel?


Alle fenomenen in de kosmos zijn gebonden aan "een plaats en een tijd ", algemeenheden bestaan er in de kosmos gewoonweg niet.
Om het nog eens anders uit te leggen, menen dat er goed te voorspellen is, is een illusie, je zou dan een helderziende zijn, mij hebben ze de gebeurtenissen in de Kosmos echt niet medegedeeld, jou wel?
Voor een super nova heb je eerst een enorme Massa overdracht nodig van wel 37 % tussen een levende of dode ster en een andere dode ster, die massa overdracht zie je niet, het super nova daarna wel.

Als ik er over nadenk dan kom ik altijd weer terecht bij de Roche_limiet en kogelslingeren , de kogel gaat verder of wordt opgevangen. Het opvangen is eigenlijk omgaan met een extreme getijde kracht een soort springvloed maar dat die specifieke ene keer . Extreme getijde krachten kunnen de massa_verdeling vergaand verstoren met alle gevolgen nadien.
Bij ieder fenomeen in het heelal speelt de verandering van de massa verdeling een enorme grote rol. Het is maar goed dat we ons in ongelofelijk goede situatie bevinden op deze Aarde, die echt uniek te noemen valt. De invloedssfeer van deeltjes in nagenoeg cirkelvormige banen rondom een planeet of de zon daarentegen verandert nauwelijks. Zelfs als de deeltjes bij wijze van uitzondering dicht bij elkaar in de buurt komen, worden ze niet opgenomen. Dat komt omdat ze vrijwel nooit botsen en samenblijven, hun relatieve snelheid stelt hen vrijwel altijd in staat om weer aan de invloedssfeer te ontsnappen. Hun invloedssfeer neemt zelden toe en er is geen dampkring die helpt om andere deeltjes te absorberen. De formatie van sterren, planeten of manen of het laten landen van satellieten op meteorieten, door het absorberen van andere materie is veel moeilijker dan de meeste mensen zich realiseren.

Heeft U daar een verklaring voor? Ik wel, alle onvolmaaktheid is existentie, geen essentie.
De formule E_{totaal} = E_{inwendig} + E_k =  m c2 , kan onmogelijk waar zijn! E_k kan dan ook nooit anders bezien worden als een onderdeel van een eindig proces,  E_{totaal} ofwel de totaal inzet, ze kan dan ook nooit anders als een toestand variabele laten zien, zodra je haar zo beschrijft. Einstein was altijd al meer als Gek! En denk maar niet dat ik daarin geen getuigen heb!Het slijk der aarde speelt nog steeds een te belangrijke rol. De ziel van veel mensen is voor geld te koop. Welke belangen laten we zwaarder wegen?
Want de zwakzinnige elite maakt een grote fout in denken. In het causale menselijke denken wordt gewerkt met tegenstellingen hoog laag, links rechts, koud warm, rijk arm enz..
Alleen de zwakzinnige politicus en de wetenschapper werkt al tijden met het idee dat hij toch “de oplossing” heeft. Van het causale menselijke denken is hij vervreemd!
Uiteraard zou er aan het Autisme, volgens deze gekken, heel veel mankeren, maar daar is nu juist niets mis mee, het zogeheten feedforward-feedback-mechanisme is heel gewoon in het autistische brein. Deze lopen van de Feedforward-verbindingen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; feedback-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel, beide verbindingen zijn bij een beeld-denker zelfs versterkt aanwezig!
Dit is in tegenspraak met wat de creatieve klasse beweerd, die heeft al die eigenwijsheid dus nodig, helaas.........
Ik zelf beschik al sinds jaar en dag over dergelijk mechanisme, en kan er uitstekend mee werken, de nieuwe mens heeft zoiets in zijn pakket zitten als antwoord op ieder ressentiment. Hier door zijn contemplatie en concentratie als één geheel, in het centrum draait het immers om de kwintessens.
Het draai uiteraard helemaal niet om leugens!
Mijn zielsoog is ongekend snel! 16 keer zo snel als de dwazen die het met al die leugens moeten doen!
Ja, het is waar, ik was vroeger ook al een ander persoon, maar ik heb de volledige geestelijke vrijwaring mee gekregen, zo geef je vrijheid door! 
 De dualistische innerlijke strijd was zodoende voor mij al veel eerder een vreemdheid geworden. En dat is voor mijn beste leraren ook zo, zij zijn in staat de echo van de logica te volgen! En je kan niets anders van ze verwachten, ze kunnen het, en ze doen het!


En de zwijger in hen, de mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past!
 Bevoegdheden komen niet alleen zomaar uit de lucht vallen, ook de argumenten om ze uit te spreken, ze komen niet zomaar uit de lucht vallen! Het is niets bijzonders, en tegelijk iets bijzonders ....
De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Wát moet er precies hervormd worden, ....... voor dat we weer wat voor elkaar kunnen zijn, dat heb ik hier dus besproken!
De optredende cognitieve dissonantie heeft een diepe relatie met de dissidenten, zolang ze blijft optreden zal de groep groter, groter en groter worden. En ze zullen zich vooral weten te gedragen.
Want wat de krankzinnige elite doet, is meer als onaanvaardbaar!
Wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden? Ik wil elke dag oplossingen, dat is de boodschap van onze schepper, die we hebben meegekregen! Laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap! Richard Feynman vertelt zijn gevolg heel gewoon; ......loop niet weg, want we begrijpen het allemaal niet. We hebben slechts een echo om te volgen!

Daarom is het U geoorloofd dissident te zijn, en daarna komt ook voor U het  punt dat U de dualistische innerlijke strijd mag en kan vergeten!  
Wat zou ik klagen, de ene mens is niet beter als de andere.
Want ze weten nog geen dag hoe ze de dingen "actueel in het zijn" kunnen maken, als woord in het zijn.
Zodat wij allen de schepping van de mens in ons zelf leren kennen, 
als functie en structuur als onderdeel van ons DNA.
Het hogere noutische denken van de hogere orde,
zoals het gebeurd langs de lijnen van "Het FUS" in ons DNA! 
Maar Alle werk en ambacht, het bewegen van armen en benen,
elk bewegen van een twijg, sluit aan bij de manier waarop Ptath handelt:
ruimte gaat open,
het hart onthult,
de stem maakt helder, het leven schept.
Ptath is Egyptische benaming van een schepper-God. Het is leuk te weten hoe Erasmus het vertelde,........
Voorts kan men enige mensen aantreffen die de godsdienst zo op zijn kop zetten dat ze nog eerder Christus zelf ernstig zouden beledigen dan dat er ook nog maar een heel onschuldig grapje op een bisschop of vorst wordt gemaakt, vooral als dat iets heeft te maken met ‘het slijk der aarde’.
Hij heeft hier twee vliegen in een klap. Allereerst zegt hij dat de onberispelijkheid van hoog aangeschrevenen niet in vraag wordt gesteld en vervolgens merkt hij op dat deze hoog aangeschrevenen vaak geheimen hebben die ze liever niet bekend zien gemaakt worden, zeker als ze over hun geld gaan.
Erasmus zag hoe "Het Aardse Dondertje of De Boef" zich ontwikkelde, maar de leugenaars willen dat niet zien! Alleen als er wat gebeurd is buiten de Aardse wetten, weten deze leugenaars zo ongeveer waar DNA bepalend voor is. En vol geloof in bedachte wetten noemen ze zich dan jurist.

Een discreet dynamisch Proces.

Een proces .......zonder gebruik te maken van voorschriften
ofwel wetten die zijn bedacht is hem vreemd!
Hij denkt inderdaad dat hij de paus is,
maar de boef is niet meer als imbeciel!
Maar toch, de boef blijft geloven in het straat krediet,
wat hij van de elite gekregen heeft.

Maar juist dat krediet gaat er in een discreet dynamisch proces snel van af! 
Dat is wat de wereld in chaos brengt, die zij nu al produceert,
welke ze zonder meer gaat meemaken!


Wat U hier over mag weten is dit; .....Alle multi-cellulaire organismen beginnen als een enkele bevruchte eicel. Gedurende de differentiatie wordt het aantal cellen vermeerderd door middel van celdeling. De cellen specialiseren zich tevens in verschillende celtypes zoals hersen-, bloed- en spiercellen. Toch bevatten al deze cellen dezelfde genetische informatie dat is opgeslagen in miljoenen base paren DNA, welke georganiseerd zijn in grote elementen die chromosomen worden genoemd. Een DNA sequentie die codeert voor een bepaalde overerfbare eigenschap (vaak een eiwit) wordt een gen genoemd. Het gehalte aan genen is gelijk in elke cel (mogelijk ongeveer 25.000 genen). Het verschil tussen de diverse celtypes wordt daarom niet bepaald door de gnomische opbouw van een cel maar juist hoe deze gnomische opbouw gebruikt wordt, of anders gezegd; .... welke genen geactiveerd of juist onderdrukt worden.
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, ook de juridische en bestuurlijke! De "fantastische" chaos van de GEEK, doe hem weg voordat het te laat is!
Zorg dat het meeste van de dualistische innerlijke strijd vergeten kan worden!
Dat is de eerste stap die de mens Nu nodig heeft, ......

 
Afbeeldingsresultaat voorEn dan, Geld heeft maar één doel, zoveel mogelijk diensten en goederen naar je toetrekken met een zo klein mogelijke tegenprestatie!
Het motto van heel vele mensen is dan ook; ....Laten we het nog een keertje over doen. Ze zijn onherroepelijk Geek geworden.......ballen heeft hij niet meer......
De overheid doet daar dik en dik aan mee, geleid door zijn zwakzinnige apparaat en door zwakzinnigen die zich politici noemen.
Al eeuwen heeft deze zwakzinnige club een engagement gesloten met anderen die het ook “goed” willen doen.
De elite maakt zijn punten door te liegen, zo durf ik het wel te stellen. Weten doen ze niets, de illusie moet dan toch zijn inhoud krijgen. De Grote Leugen (Big Lie) is de propaganda techniek. Adolf Hitler noemde het in zijn autobiografie "Mein Kampf“ een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zo’n grof geweld aan zou doen”.

Heel de hoop van de mens is zelfs gericht op "solitaire actie", maar de menselijke onvolmaaktheid kan je niet wegcijferen! Of om het anders te zeggen, enige sociale symmetrie is niet aanwezig, dat houdt het afwijzen/niet aanwezig zijn van een solitaire werking in.
De mens heeft zich wat te herinneren, steeds weer!
Dat de Dissociatie zijn grootste vijand is! Dis is in de huidige menselijke omstandigheid de meest vreselijke aandoening! Leeftijdgenoten moeten daarin samen leren optrekken, ..........om het te voorkomen!
Ik lach liever over de rest. Ik besef maar al te goed dat het met het weten  anders zit en ook ik heb mijn levensdoel moeten herinneren.
En de ontdekkingen die in het lab gedaan worden kan U voorvaderlijk vergeten! Want ze hebben geen enkel belang!
U ben het zelf , de onderzoeker van human origins, en in "Het Fus" in uw DNA daar zitten heel wat inzichten en verbanden die U bij deze herinnering kunnen helpen!

Velen mensen denken dat er iets geheimzinnigs is aan God, maar de mens die bewust gekomen is tot eenheid met het heelal, die schrijft zijn werking zeer snel op, want God is liefde en rede tegelijk. God kent geen twijfel, dus ook geen enkel geheim. Zijn ontdekking heeft wel lange tijd geduurd, daar de geboorte van de mens een zeer lange periode in beslag nam.
Maar er is toch niets wonderlijks aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken.

Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schrift geleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
U bent dus zelf de ultieme onderzoeker van "De human origins" ofwel "De Urth" in de mens!
“ik hoef niets te verzinnen.” En zo is het precies, ........maar daar hoort een uitleg bij, willen we van de dualistische innerlijke strijd verlost worden. Die strijd die welke in leugens steeds weer wordt aangezet!
Daar moeten en kunnen we in de komende evolutie periode vanaf, en als we het ons realiseren liggen die kansen voor het grijpen. De functie en structuur is er voor, ze zit in gesloten in ons DNA!

 
 
Maar er kan beslist niet worden gezegd dat de mens die de bron van liefde en rede omhoog tilt, en er deelgenoot van wil zijn, een bijzonder mens is. Hij erkende en herkende slechts de kracht die steeds zorgde voor de bemoediging en het licht en de leiding. En uiteindelijk zal ieder mens deze kracht kennen.
De innerlijke drang de krachten van leiding en bemoediging en liefde en rede te gebruiken, ze leiden zonder ommezien naar de bron. Maar het was zondermeer een ontwikkeling die van binnenuit kwam. De mens staat machteloos tegen over zijn bron.

De ontwikkeling 's drang rond de Geek of data freak om echt mensen te beliegen en te verknoeien, heeft slechts de hele positie van het materiële ego in een sneltrein vaart verzwakt. De vervroegde komst van de nieuwe mens wordt daardoor een feit. Hij met deze drang heeft alleen kunnen bereiken dat hij de kunst bezat zichzelf uit te roeien.

Maar werkelijke activiteit is een grootheid van de ziel die zich ten eigen opzichte als geestkracht en ten opzichte van anderen als edelmoedigheid voordoet. De zedelijkheid krijgt zo een bijna automatisch intrinsiek karakter, zij is een gevolg geven aan de inspraak van onze eigen intrinsieke redelijke natuur! Het is de kracht die je wapent met moed vertrouwen en liefde, die past na het zien van de werkelijkheid om jou heen. Zodoende tekent "DIS" zich dan ook af als een zeer ernstig mentaal probleem!
Ik neem werkelijk aan dat het al genoeg bewezen en besproken is, .... je mag zelfs terug gaan naar de stelling  dat de Geest het leven maakt, maar zich hier op Aarde waarschijnlijk nog steeds niet kan openbaren, omdat de schepper of maker ervan  het nog steeds niet in ons waarneming 's vermogen heeft gelegd.
Ik voel dat wij steeds weer tot een vorm van begrip moeten komen en ik denk niet dat we dit zullen bereiken door abstracte speculatie. De richting wijst naar binnen, in onze harten. Wij moeten ons afstemmen op het ritme van ons universele kloppen, zodat we onze geest en lichamen samen kunnen brengen.

Want het is waar,
Ik neem aan, dat U allen het er voor houdt, dat de mens bestaat uit lichaam en ziel. Wij zijn er bijna zeker van dat er op zeker gewichtig tijdstip van ons leven - ik bedoel na ons leven, van een ‘stoffelijk omhulsel’ gesproken zal worden.
 
 Dat is de heersende opvatting - en ik zal deze terminologie volgen. Maar ieder van U, die deze woorden met enig nadenken heeft gesproken, zal mij toegeven, dat het niet gemakkelijk is, zich voor te stellen hoe die dingen eigenlijk in elkaar zitten. Maar dat is zeker nog geen reden om het op een diepe dissociatie te laten uitlopen! Want dat werkt meer als tegen ons!

Het is in deze kwestie altijd gebleken, dat als de natuur ons wat vertellen wil, wij haar niet behoren in de rede te vallen en uit eigen wijsheid te gaan voorzeggen, wat er nu verder komen zal. Maar dat het altijd beter is eerst oplettend toe te luisteren en geduldig te wachten tot zij heeft uitgepraat. Want wij mensen vergissen ons veel lichter dan de natuur.
Dus wie 
a tegen het DNA verhaal zegt, zal ook b tegen het functie en structuur verhaal moeten durven te zeggen! Ze is bewezen volgens de Q.E.D. En het aanvullende wiskundige differentialen verhaal lijkt mij meer als duidelijk. Anders kunnen ook alle moderne wiskunde boeken weg!
En zijn we alleen maar bezig de natuur op een erbarmelijke manier in de rede te vallen. 

 
Het is niet in mijn macht u dat gemakkelijk te maken - maar wel moet ik u doen opmerken dat de voorstelling, als zou het lichaam een doosje zijn en de ziel een heel ander ding dat netjes in dat doosje ligt gesloten, of het lichaam een grote marionet en de ziel een mannetje dat van binnen aan de touwtjes trekt, zeker niet juist is, - dat het verder onvoorzichtig is iets mogelijk of onmogelijk te verklaren op grond van begrippen die alles behalve helder zijn, - en dat in zaken waarvan wij zo weinig nog begrijpen als van 't verband tussen ziel en lichaam, theorieën niets en feiten alles afdoen.

Het is redelijk en noodzakelijk in het wezen van een mens tweeërlei dingen te onderscheiden - de lichamelijke en de geestelijke. De lichamelijke dingen zijn die, welke men kent uit zintuigelijke waarneming, de geestelijke of psychische dingen zijn die, welke men kent door innerlijke gewaarwording.
Nu is veel te zeggen voor de mening dat deze dingen eigenlijk enerlei zijn - volkomen dezelfde, doch van tweeërlei kanten bezien of op tweeërlei wijzen waargenomen. Dit laat ik stil rusten. Als wetenschappelijke waarheid staat echter vast, dat alle psychische dingen onveranderlijk gepaard gaan met bepaalde lichamelijke dingen. Dat er dus niets gebeurt in uw ziel, of er gebeurt ook een bepaald overeenkomstig iets in uw lichaam, - dat U niets denkt, of er gebeurt tegelijk iets dat men zintuigelijk zou kunnen waarnemen, dat men zou kunnen zien.

Als ik dus tot u spreek - en mijn woorden maken enige indruk op u, - wat ik hoop, - dan brengt elk woord een materieele verandering teweeg in uw lichaam. Die verandering behoeft zich volstrekt niet alleen tot uw hersenen te bepalen, - zij kan groot en krachtig genoeg zijn om uw gehele bloedsomloop en uw polsslag, de temperatuur van uw huid te wijzigen. 

Ik voel dat wij steeds weer tot een vorm van begrip moeten komen en ik denk niet dat we dit zullen bereiken door abstracte speculatie (speculatieve constructieve methode). De richting wijst naar binnen, in onze harten. Wij moeten ons afstemmen op het ritme van hun universele kloppen, zodat we onze geest en lichamen samen kunnen brengen. Als ieder punt in het universum het middelpunt van alles is, dan is dit het ook, het punt, de plaats waar zowel ik als jij leven.

Welnu, deze wetenschappelijke inzichten hebben hun einde in ontzag en mysterie, verloren aan de rand van de onzekerheid. Waar nu ligt die onzekerheid? Heel gewoon bij de plek waar we het leven in de mens zien komen!
Deze plek is ons al 200.000 jaar bekend, Voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen.

Daar is; ......
   *A is zowel A als niet-A of
   * Ieder ding is zowel A als niet A of
   * Ieder ding is alles (Richard Feynman)
Het ‘Ik’ heeft daar de keuze om iets wel of niet te zijn, dat is de basis van het intellect wat in ons is, dat is keuzen maken uit meervoud! Als ik om me heen kijk kan ik zien wat ik wel of niet wil zijn. Zelf hebben we geen idee van wie we zijn maar willen graag dat er een beeld bij een ander bestaat van wie we zijn. Met een dramatisch gevolg,  als we alles gaan vast leggen in "denk regels" dan ontstaat er geen beeld van hoe de werkelijkheid is,  maar het bedenksel van hoe we graag in essentie gezien willen worden. Jammer toch maar we hebben steeds te maken met de existentie, in zijn existentie is alles slechts echt en solide, anders hadden we geen enkel gegeven om haar te beschrijven.
 Als je ziek bent van ijdelheid of van een andere N.P.A. afwijking zal dat ook blijken uit de manier zoals jou wezen zich existeert.

En de erfelijkheid hiervan maakt dat het DNA het kan sequentioneren of sequentioderen, hoe moet ik het noemen, zegt U het maar. (de  ontdekking hoe, behoort al tot het euro-octrooi recht)
En als je niet de geestelijke vrijwaring van je ouders heb meegekregen, gebeurd dat ook!
Want de kracht van de sequentie, evenals het frequentieniveau van de harmonie die we projecteren, zullen bepalen of we vreugde, vrede en overvloed ervaren, ofwel beperking, stress en onenigheid.
Vele kinderscharen zitten opgescheept met deze genetische last. En een krankzinnige wetenschap die denkt dat deze octrooi rechten waarden hebben. Maar het proces voorkomen kunnen ze op geen enkele manier, ach ja, meer zieken kunnen behandeld worden met meer peperdure medicijnen.
Een lucratieve dissociatie stoornis, groter als ooit eerder vertoond! Want de bepalende factoren kennen ze niet, nog worden door hen beheerst! Met dergelijke irreële hoop kan er nauwelijks iets ( eigenlijk niets) worden gerealiseerd! 
Ja , de wereld draai wel door..........
De meest minimale realisatie wordt als de aller grootste doorbraak bezien, maar zal het maar één seconde op de laboratorium tafel zijn. Want 99,9 % van de pronomen blijken zich om kunnen keren in demonen. 


Ja, misschien kent U Halton Arp, hij vertelde het meest wezenlijke van wetenschap, die niet kan leven, lachen en huilen; ....Halton Arp deed daar echt niet moeilijk over en dacht na met zijn volle objectieve verstand. Hoe en wanneer de rest van de wetenschap nu eindelijk eens iets aan zijn ziele constitutie gaat doen, blijft een enorm vraagteken. Maar niemand zit te wachten op leugenaars, dat is slechts de eigen reformatie ter zijde zetten, en ontkennen dat ook jij "een ontheemde ziel" bent en wil blijven in deze oneindige kosmos!
Veel planetaire wetenschappers besteden zo dus ook hun tijd aan kritisch bewijs dat er leven is op en in andere meteorieten, op planeten in de interplanetaire ruimte.
One would have thought they would have learned to say ”Well we are probably in no special position, there is probably life elsewhere but we just do not yet know in what forms.” Instead we get the patronizing and puritanical ”It is wrong to excite the public with improper speculation”.
En daar worden dus miljarden mee weggegooid, om "De ontheemde Ziel" maar te kunnen blijven spelen. En daar krijgen ze nog menige prijs voor ook, ......De meeste Nobel prijzen worden aan deze ontheemde dwazen verstrekt, ......en heel het universitaire gebeuren beslaat voor 98% uit dergelijke nonsens! De filosofie en de theoretici werpen met elke stap die ze doet een huid af, daar kruipen de domme volgelingen in. Meer gebeurd er in de Universitaire wereld niet! Haar huidige staat is de meest belachelijk ooit, plak het bordje er op, sluit de deuren en je hebt al een gekkenhuis! Vroeger liepen de gekken naar de noordpool, maar toen wisten ze ook al niet waar hij precies lag!
De zotten hebben zich er grenzen mee toegeëigend, terwijl ze al eeuwen in het Inuit-gebied lag. Hoe kan je lucht verkopen, ..... de psychopaat, hij doet het in een ommezien! Zo lapt hij, de psychopaat, alles en iedereen er bij......zonder enige gewetensvolle interactie. De gevolgen ze zijn niet voor hem!


 
 
 Het hangt er maar van af wat je zegt. Deze uiteenzetting over de  Psychische Geneeswijze, ook wel eens hypnose genoemd....is er een betreffende de dissociatie, en heeft als.......
 
bron: De Nieuwe Gids. Jaargang 3. W. Versluys, Amsterdam 1888,  en is het meest toegesneden op de problemen van die zelfde dissociatie........, en was van Dr. F. van Eeden

Daar wordt de mens echt niet gelukkiger , noch gezonder van! Sterker nog, de mens is toe aan een zekere finaliteit, de DNA finale! Als de mens zo verder gaat, slaat ze haar eigen DNA finaal aan stukken. Alsof het zo vreselijk veel op een gouden kalf leek, dat geslacht kon worden!

Maar alle dissociatieve perioden in een mensenleven worden gevuld met flashbacks, hallucinaties en illusies, hoe ze ook maar veroorzaakt worden, en de meest luxe en creatieve zijn het meest bedrieglijk!
Met de hoop op realisatie, is de realisatie niet in werking te zetten!
 • Het is dan ook zo dat het vertrouwen van de wetenschap alleen steunt op een geloof in de objectieve werkelijkheid van de bestanddelen van fysische theorieën, er is geen enkel geloof in de werkelijkheid van het geheel.
 • Het mysterie en de majesteit van de materie wordt niet volledig gewaardeerd, men komt er niet toe vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, om haar vervolgens tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte. (R.F)
 • Doch ook ik heb mijn levensdoel moeten herinneren!
Anders zou ik tegen De hulplijn "Oppenheimer" zijn aangelopen.
 • Zowel de man van de wetenschap als de man van het actieve leven zijn altijd aan de rand van het mysterie, en compleet omringd door haar.
Er was een heroïsche dag waarop ......"Het werkte"  Getuigen de eerste atomaire detonatie.
1. Niemand op onze universiteiten zal haar verlaten zonder te weten hoe weinig hij weet.
2. De atoombom maakte het vooruitzicht van een toekomstige oorlog ondraaglijk.
3. Het heeft ons tot deze laatste paar stappen naar een bergpas gebracht, maar verder is daar een ander land.
4. De optimist denkt dat dit de beste van alle mogelijke werelden is. De pessimist vreest dat het waar is.
 • Ik ben de dood geworden, de vernietiger van werelden. Dit is een soort van ruwe betekenis, die geen vulgariteit, geen humor, geen overdrijving in zich opgesloten houd, de natuurkundigen hebben deze zonde altijd geweten, en het is een kennis die ze niet kunnen verliezen.
 • Velen willen daarom een transcendente God die buiten alles gezet kan worden, Boole deed ook zoiets. Dat bracht de GEEK en de symbolische 0 en 1, en bovendien de leugen!
  Met de introductie van zijn symbolische logica, later ‘Booleaanse’ logica genoemd, hoopte George Boole bij te dragen tot het slechten van godsdienstige twisten, het wegvagen van het Spinozisme en de weg te wijzen naar - de nouminale/transcendente – God. Hij legde er echter de grondslag voor de latere computertaal en de digitalisering van de wereld, waarin Spinoza wordt meegenomen…maar de twisten zijn nog niet eens één seconde verdwenen.
 • Wat Boole probeerde, het wegvagen van het Spinozisme is de wetenschap duur komen te staan, het maakte de wetenschap tot de onzinnige wereld die ze nu is. Want de computer freak is alleen een leeghoofd geworden omdat hij de waarheid niet eens kan en wil spreken.
 • En de hulpmiddelen om enige harmonie, vrede , vrijheid en sereniteit te brengen gaan hem volgens hem niet aan! De hele situatie wordt er geen dag beter op!
   
 • Richard Feynman klampt ons aan, en vertelt ons van het universele mysterie van grote diepte. Wie wil er nu niet over de berg heen? Wie wil de realiteit van het grote mysterie niet zien?
 • Wie zag de demonen, en poep in zijn broek van angst om ze ooit weer tegen te komen? Wie zijn ballen zijn volkomen verkeerd ingedaald! Heeft U een idee hoe diep de consequentie van uw ongeloof is? De "Scheiterijen" van Lucebert zijn schering en inslag, en de wil in deze Wereld wordt er door "commanderen" ingebracht. Maar helpen doet het niets, Velen denken hier een ontmoeting met de metafysica tegen te komen, en dan is het wetenschappelijk moeilijk, de heren eisen hun eigen verklaring.
   
 • Echter in de zin ‘en schande terg t hen dat het hent’ is de geïsoleerde t de exponent van een bijzondere waarde van de tegenwoordige tijd, nl. van die tegenwoordige tijd, die een algemeen geldende uitspraak tot uitdrukking brengt. In feite is de uitspraak in het geheel niet aan tijd gebonden, en daarom is het zo dat dit feit dat door die mededeling wordt genoemd niets veranderd, de conclusie die men trekken moet.
 •  Schopenhauer schreef dat het hem op grond van een natuurlijke neiging bijna onmogelijk is vrede te hebben 'met kennis die ook maar enigszins algemeen en abstract en dus onbepaald is, met pure begrippen, laat staan met woorden'.
 • Hij hamert er ook op dat zijn metafysica louter immanent is, zich beperkt tot onze ervaringswereld, en afziet van elke speculatie over een transcendente (boven deze wereld staande) werkelijkheid. De wil is in de wereld, niet erbuiten.
 • ,,Ook het theïsme laat de wereld uit een wil voortkomen; ........alleen, het verplaatst deze wil op kinderlijke wijze naar buiten en laat hem slechts  middellijk, namelijk door tussenkomst van de kennis en de materie, zoals bij de mens, op de dingen inwerken. Maar we moeten dus constateren, deze ziekte is die wil om maar alles naar buiten te verplaatsen alsof het onze zaken niet zijn. Maar juist in de hogere orde wordt alles weer één, voor iedereen.
 • Daar nu ligt een wereld van verschil, mijn opdracht nu is al 66 Jaar om U het verschil duidelijk te maken. En na 50 jaar was het mij al niet gelukt me nog te verstoppen. Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is. Maar als U ziek wel blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf weten, en de nog grotere ernst hiervan is voor de geestelijke gezondheid meer als te zien.

Van mij kan U nog vertellen dat ik lieg en bedrieg,
maar ik vind dat ik veel te veel getuigen heb.
Vindt U ook niet?


Rechters van Nederland doet U iets aan misdaad bestrijding?
Ruim dit instituut, de KNAW, dan op!
Of verklaar het tot Gekkenhuis, voor Gekken met specifieke geloofsartikelen! Laat ze daar eindelijk eens zelf "De lof der zotheid" beleven!
Ja, laat  Erasmus "De Dwaasheid" niet zeggen; .... “hoe verder de mens van mij afraakt, des te minder leven zit erin.” En slaat dat in de huidige tijd niet volledig op de psychopaten? Die van de KNAW?
De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de moderne dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen. Rechters van Nederland zet de instituten er vol mee, door ze tot gekkenhuizen te verklaren! Dat past precies bij het beste wat ze kunnen,...
De beweringen zijn algemene conditioneringen geworden. De zondeval werd eindelijk naar deze wereld gebracht door dwazen zonder enig gewetens interactie in de hersenen, weten noemen ze dat! En  ....wanneer is de mens vrij oprecht te denken en te handelen, wie maakt die weg vrij.
Is die weg wel vrij te maken, als de onberispelijkheid van hoog aangeschrevenen niet in vraag wordt gesteld, men maakt nog veel liever een grapje over de God als over de paus, of over de krankzinnige wetenschappelijke voormannen! Men praat veel liever over God als over de paus, men praat veel liever over een theorie als over de maker van die zelfde theorie.

Hoe kon Erasmus toch weer ingeblikt worden, waarom is de kracht van het werk van Erasmus volledig te niet gedaan, waarom wordt al de zotheid van de wetenschap niet meer veroordeeld? Wie brengt de zelfspot die Erasmus had nu weer op? Wil men het nu zelfs niet meer weten dat de bron van alle oorlog de zotheid is?

Wist U het niet? De wereld waarin we leven, en liefhebben, en sterven, daar wilde men een andere wereld voor in de plaats te stellen, de wereld van kwantiteiten, van verstoffelijkte meetkunde, een wereld waarin plaats is voor alles behalve voor de mens. Zo is de wetenschappelijke wereld van de werkelijke wereld vervreemd geraakt en letterlijk gescheiden van de wereld van het leven, die de wetenschap niet vermocht te verklaren zelfs niet wég te verklaren door die "subjectief" te noemen. 
Dit is de tragedie van de moderne geest die zegt dat hij "het raadsel van het universum heeft opgelost", maar de werkelijkheid is dat er een ander raadsel voor in de plaats werd gesteld: het raadsel van het zelf, waarin hij onherroepelijk verdrinkt. Omdat hij vindt dat vrede, vrijheid, harmonie en sereniteit hem niets aangaan! Hij is reeds verdronken in zijn eigen DNA! In de leugens, de keuze tussen de 0. en de 1.

Als we er vanuit gaan dat wetenschappelijke en technische ontwikkelingen niet autonoom zijn maar door mensen teweeg worden gebracht en dus ook door mensen beheerst en gestuurd kunnen worden zoals ze dat werkelijk zouden willen, waar halen we dan de 'argumenten' ofwel het inzicht vandaan om de bezorgdheid over de ethische gevolgen van wat met wetenschappelijke middelen tot stand is gebracht, te vervangen door een ethisch gefundeerd oordeel vooraf een oordeel dat aanleiding kan zijn om te besluiten iets achterwege te laten, ergens maar liever niet aan te beginnen, of er met de nodige voorzichtigheid mee door te gaan?
Dus man en vrouw werken daarom met de verschillende kant van de differentialen zoals ze zich in elkaar uitdrukken!  De vrouw werkt meer met de gevoelige kant, dT/dst = 0 en <1. Dus zal "Het FUS" in ons DNA door een vrouw eerder gebruikt worden op "Een aanvoelende wijze", en door de Man eerder op "Een verklarende tellende, wiskundige, wijze" 
Het antwoord op die vraag luidt daarom dat dit argumenten niet gevonden kan worden in de wereld van de wetenschap, de wereld waar we tegenover staan, maar uitsluitend in de wereld waar wij man en vrouw toe behoren. De esthetiek en de ethiek leiden op verschillende manieren naar God.
En het verslag van die wereld wordt gegeven door de kunst, en beschreven door belangrijkste wereld literatuur, zodat we, bijvoorbeeld met Kierkegaard, kunnen stellen dat 'men zich esthetisch zo moet ontwikkelen dat men de ethische vraagstukken esthetisch kan vatten, anders wordt het een rotzooitje met het ethische'. En dat is geen meta stabiele situatie.

 Maar de Wereld draait op een volkomen andere wijze door, in één doorlopende lucratieve dissociatie!

Het wezenlijke weten is al 150 jaar geleden definitief tot staan gebracht!
Toen de orde van de grote leugenaar definitief verhaaltjes mocht gaan schrijven!
Ik kan U vertellen, als je niet streeft naar een hoger doel
dan verval je in een tapijt van shag, een van seks drugs en Rock 'n' Roll.
Wat je natuurlijk het best kan bekijken door een marihuana smog, en zo gebeurd het ook in deze wereld.

Want verder is er van alles wat je toevalt. Je hoeft niets te verzinnen!
1. Het esthetische stadium vertegenwoordigt alles wat de mens van naturen toevalt. Het is de of bewuste ervaring van het zintuiglijke in de breedst-denkbare zin.
2. In het ethische stadium weet de mens zich, in het licht van de idealiteit, verantwoordelijk voor wat hem als gave in het voornoemde stadium is toegevallen. Hij tracht het algemeen-menselijke te verwerkelijken, maar op hoger niveau ontdekt hij een paradox: zijn bestaan is wezenlijk vergankelijk en zinloos en toch protesteert hij daartegen. Maar was dat nu juist niet omdat op hoger niveau alles één word, moet niet alles van zin en begrip onder het samenkomen.........verdwijnen!


Onder het samenkomen
van klank en wezen moeten
zin en begrip verdwijnen.
 Lucebert

De filosoof heeft zich zijn leven lang verre gehouden van de waan van de dag. Wat hij zocht, was niets minder dan 'de waarheid'. Helaas lijkt het erop dat 'de waarheid' niet bestaat. Voor hem is er Weinig meer dan scepsis en cynisme. Maar zo wil de filosoof de wereld niet achterlaten.
Mijn advies zal nooit anders zijn als dat U "Het FUS" dus de functie en structuur dat huist in ons DNA, gaat gebruiken, en geen filosoof meer te zijn maar een filosofus te worden!
Maar het mooiste van deze zet is uiteraard de vrede en de rust, het is niet langer zo dat U REGELRECHT OUDNIEUWS moet GAAN BESPREKEN, IN DE HOOP DAT ER OOIT NOG IETS NIEUWS UIT VOORT KAN KOMEN. Het was volkomen schijn als U denkt dat de epigonen horde tegen U spraak, de indeling en het reglement van deze horde was niet te wijzigen, het vermeende bezit van de waarheid was het recht om de medemensen te dwingen volgens die waarheid te leven, en nog wel in hun eigen belang.
Eindelijk kan U zeggen dat U geen "volgeling" bent, noch kan zijn. U volgt geen enkele originaliteit die U niet toegevallen is, dus niet de Uwe is!
Noch de carrière of noch de intelligentie maken de mens, het is dat welwillende gehoor voor deze waarheid dat de Mens maakt! En iedere leraar van mij is mijn getuigen, het was altijd dat wat ik zocht.

De epigonen-tronies van het liegende universitaire gespuis kan U vanaf vandaag mijden!
En het is meer als onverstandig iets veelbelovend te noemen, blijkbaar verlamt het direct, waardoor ze later tot niets meer kunnen komen. De leugen van de theorie zal daarna komen! 
En daarna volgt de grote horde van het "Popperrazzi" geslacht.
Wat het DNA betreft zal het wel van de kloten koning Hans Klevers komen, in een wereld die zeker doordraait niet waar, dacht U ook niet? Maar blijf daar niet naar luisteren, want U gaat op de meest ordinaire manier het schip in, tussen al die leugenachtige bendes.


Wist U het niet? De echte, eerlijke en solide denker heeft iets zeer speciaals, hij heeft de referentie op een zeker momentum niet meer nodig, het wordt hem "in de praktijk geleerd" , misschien zelfs wel toegedeeld. Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toevalt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Ik heb het niet nodig iets te verzinnen, Newton wist dat al.
Want de mens existeert pas eerst waarachtig-menselijk als hij in het religieuze stadium, in de sprong van het geloof durft te aanvaarden, dat God de gespletenheid die de mens op grond van die paradox wezenlijk is, kan en wil helen.
Maar ja, wezenlijk is ook dat het de moderne mens is, die slechts de diep ziekelijke lucratieve dissociatie wil overhouden! De goden zullen hem niet meer genezen, zelfs geheel 
overslaan! Het wordt alleen maar erger! Alleen de marihuana smog wil misschien nog wat helpen.


Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en kunnen als zodanig bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
Wie dus denkt dat de goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....

.....de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.

Zolang we deze regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.

Anekdotisch beschreven; .... Hoe zouden we ooit De Godin Uhrtel, zij die het meeste hemelbrood te verdelen heeft, ooit in rede en liefde weten te paaien. De liefde zoals ik hem bedoel, die de vrees niet kent, waar mijn hart naar wendt, die mijn ziel bevrijdt, waar je tegen zegt; .... kom en blijf in eeuwigheid! Ja, die liefde die zo vaak is beschreven door wijsgeren en huichelaars, maar ik, als ik op enig moment de lachende  "Nardocus Filosofus" mag zijn, bedoelt en ervaart het zo echt!

Onvolkomenheden komen in ieder mens voor, .......toch moet hij op zijn eigen weten kunnen vertrouwen, En goed, als U mij kan volgen begrijpt U ook dat dit kan! Het vertrouwen ligt volledig vast in de functie en structuur van het levende DNA. Als U een echte hang naar het leven bezit, vol rede en liefde, wordt U heel welwillend een uitstekend gehoor voor de waarheid verschaft. De Godin Uhrtel  is uniek, zo gauw U haar op de goede manier weet te paaien reikt ze alleen maar Hemelbrood aan U uit! Alle twijfel gaat dan aan U voorbij, hoe mooi is dat? Weet dat er voor U een ultiem bestaan klaar ligt!
Zij is het die de nieuwe wereld maakt, .....
 
De mens is ook die Monnik die van allen gescheiden, en met allen verenigd is.  
Wij allemaal hebben het recht op deze wereld te aarden, met die kracht die in ons is, ......de laatste stap in onze evolutie komt er heel gewoon aan, .......wij allemaal zullen weten wat dat betekend, iemand overslaan doet ze niet!
De data voor allerlei aporie zijn voorbij, we komen bij het meeste, het beste mens-zijn.
 Zij wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken. ... Slechts dit maakt hem rustig en gelukkig. Aldus Frederik Van Eeden.........welk verhaal ik hier toch maar weer ingevoegd heb!

 
Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
In Godsnaam, maak het mee. Dat is onze toekomst,

 ONZE TOEKOMST. ZIJ STREEFT NAAR GROEI IN BEWUSTZIJN VAN DE WAARDEN VAN DE MENS.
DIT VANUIT EEN EVOLUTIONAIRE BENADERING VAN DE WERKELIJKHEID IN HAAR NATUURLIJK-HARMONISCHE, HAAR RATIONEEL-WETENSCHAPPELIJKE EN HAAR SPIRITUEEL-MYSTIEKE DIMENSIE.
Wat we nu doen, is een spel van het levens spel (De tarot) maken, maar je kan net zo goed gaan Patience, .........ze brengen vrijwel geen uitkomsten. Hun 
Geheimzinnigheid is het kenmerk van de verkeerde leerstellingen
Deze vind je terug in de incorrecte coreferentiële interpretatie .........in 99,9 % van de gevallen. De miljarden individuen van het mensheidlichaam liggen nog machteloos her en der in twijfel, waan en leugen terneer!
Het woord is nooit anders als tot de geest gericht, dat wat de bron van de nieuwe, oorspronkelijk gedachten in zich heeft. De intellectuele liefde van God is er voor iedereen!
De woestijn meester in mij, hij zal dit geen minuut vergeten, ......alleen dank zij dit intellectuele proces kan je daar overleven, .......en op een gegeven moment zelfs de belangrijkste woestijnvader zijn, die er ooit geweest is!

De theorie over het Griekse begrip Qwantum is volgens Robert Oppenheimer zelfs ‘forced the recognition that human language has its limits, that people had to accept concepts that correspond only faintly to things in the real world, like the shadow of ghosts'.
We dachten in pronomen maar ze bleken zich in de meest vreselijke demonen om te keren. De Goden laten zich niet bespelen, nooit! Daar boven komt alles samen! 
 
De liefde en Rede
De liefde zal de wetenschap regenereren, de rede zal het geloof rechtvaardigen.

Dan zal ik de boom van het aardse paradijs worden,
De boom van kennis, de boom van de menselijke vrijheid.
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de 
natura naturans,
dat de God of natuur beschrijft als “dat wat in zichzelf is en door zichzelf wordt! 

En als we dan zo werken (actief zijn) dan doet Cupido, in liefde en met rede, zeker zijn best!

Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden, 

zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe wereld.
Ik hoop voor U dat ik de hemelpoort voor U definitief heb geopend, ....
dat is de doelstelling die ik steeds heb meegekregen, zo lang ik hier was en ben.


Dat we de meningen van een politieke of wetenschappelijke krankzinnige niet delen is immers niet het enige, want dat men een andere mening is toegedaan dan de ander, dat gebeurt zo vaak. We zijn het niet alleen oneens met deze krankzinnige meute, we beschouwen hen bovendien als geestelijk gestoord, wat de mogelijkheid uitsluit om de tegenspraak binnen een politieke of wetenschappelijke taalstrijd op te lossen.

Dat ze volkomen geestelijk gestoord zijn is te bewijzen! Er is werkelijk geen enkele mogelijkheid, werkelijk te begrijpen wat de politieke en wetenschappelijke meute zegt!
Onze poging zal er alleen op uitlopen dat wat we vaststellen of, en zo niet, in hoeverre we dat niet kunnen…. en wie wij zijn voor hem, verteld hij niet! In elk geval niet degenen die wij in onze eigen ogen zijn. Maar hij gaat er meestal van uit dat de ander van alles op de hoogte is.
Al deze aannamen hebben maar een doel; .......want  in zover je een wereldschepper bent ervaart hij dat als iets hinder­lijk 's. Dus verandert hij zich in het scheppingsproces zelf, zodat hij  –  met wie hij ook te maken kan hebben – op z’n minst ten dele met zichzelf spreekt. De arrogantie slag slaat toe, alles is hem bekend; .....en dat van zijn kant is alle anderen bekend. En de meest waardeloze quizzen spelen om het er als nog in te rammen kan beginnen, maar je kan net zo goed gaan Patience spelen.
We zitten met een verwarring van verschillen­de evidentie-systemen, ongekend en ze zijn nog geen dag oplosbaar noch overbrugbaar. Ondanks de waanzin en arrogantie van de wetenschap, het Adagium of "zoals ik zeg" is geen minuut een wijsgerige spreuk, met een anaforisme geef je slechts de zwakheid en waanzin van mens weer, .........ze ligt vrijwel altijd te ver weg van zijn werkelijke reëele  core-referentie. Toch wordt het zelfs in spelletjes geleerd, Sinds 1969 wordt de tweede voorwaarde voor een correcte coreferentiële interpretatie gedefinieerd in termen van ‘commanderen’ dus het mag van de gekken.
De grote leugen van meneer Adolf Hitler is er niets bij, en dat zal blijken. 
De zotten hebben zich er grenzen mee toegeëigend, ..... Hoe kan je lucht verkopen, ..... de psychopaat, hij doet het in een ommezien! Zo lapt hij, de psychopaat, alles en iedereen er bij......zonder enige gewetensvolle interactie. De gevolgen ze zijn niet voor hem!

U moet weten, er bestaat voor wat we zo even als een verwarring van evidentie-syste­men hebben aangeduid een mooie psychiatrische uitdrukking;.... die luidt: ‘associatie-ontsporing’. en toch wordt ze sinds 1865 publiekelijk uitgespeeld, ..... Maar eigenlijk is het veel en veel meer, het is de diepe lucratieve dis-associatie die zich overal in deze maatschappij afspeelt, en waar van we weten dat het niet anders als afgelopen moet zijn, anders slaan we in macht en onmacht ons complete sociale systeem en heel ons DNA kapot! Het was de dans om het gouden kalf waarvan we dachten dat het geslacht kon worden! Wat bleek is, het kon niet geslacht worden, het pronomen voordeel bleek zich altijd om te zetten in een demonisch nadeel.
De moderne mens is hij die slechts de diep ziekelijke lucratieve dissociatie wil overhouden! De goden zullen hem niet meer genezen, zelfs geheel overslaan! Het wordt alleen maar erger! Het wezenlijke weten is al 150 jaar geleden definitief tot staan gebracht!
Toen de orde van de grote leugenaar definitief verhaaltjes mocht gaan schrijven!
Ik kan U vertellen, als je niet streeft naar een hoger doel
dan verval je in een tapijt van shag, een van seks drugs en Rock 'n' Roll.
Wat je natuurlijk het best kan bekijken door een marihuana smog, en zo gebeurd het ook in deze wereld. 
Alleen de marihuana smog wil misschien nog wat helpen. Ach ja, het is natuurlijk heerlijk voor de Mens wiens ballen verkeert zijn ingedaald, het verzacht wat!

Doch
 de zwijger in hen, de Mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past!
Bevoegdheden komen niet alleen zomaar uit de lucht vallen, ook de argumenten om ze uit te spreken, ze komen niet zomaar uit de lucht vallen! Het is niets bijzonders, en tegelijk iets bijzonders ....als ze voort komen uit een sterk nominaal moment. Het kenmerkt zich door de vreugde oprecht te zijn.
De enige conversatie die nog niet is gestart, we kennen hem! Wát moet er precies hervormd worden, ....... voor dat we weer wat voor elkaar kunnen zijn.
In normeerde taal verteld, er moet wat redelijk 's te verhapstukken zijn! Het gemene recht kan in conversatie niet van toepassing zijn!
Het is de gekken meute van wetenschap en politiek die zich de "lex specialis" weten aan te meten, ze regelt het conflict niet, het is zelf conflict!
Leugenachtig conflict Pursan!
Het wordt georganiseerd door parlementen en universiteiten!
We evolueren richting het onbekende,
Ook dit recht is niet te handhaven,
"Het Recht" loopt zo vast als een huis!
Als het al niet zo is?


Het is de meest leugenachtige conflict arbitrage die er ooit geweest is, en het kan alleen maar erger worden! Ik hoor Erasmus zich op de achtergrond bijna dood lachen!
Wat een gelul van al die rechters, ........hadden deze dwazen geen beter idee? Benoem er een als volledig krankzinnig, dan moet de rest wel mee.........Uiteraard is het beste advies, neem en draag met je wat je werkelijk met je mee kan dragen, want zelfs bij de beste wiskundige zal de rest vergaan! Elk rationele zal toepasbaar blijken te zijn!

We kunnen geen perpetuum mobile in zichzelf opbouwen. De krankzinnige wetenschap wel, ze wil haar eigen oogst binnen halen, maar ze moet hem eerst vinden! Waar is toch dat verdachte deeltje? Bij de generale arrogante geesteszieken van de empirische wetenschap en de politiek weten ze dat helaas nog steeds niet!
En vinden kan je hem ook wiskundig niet, elke 
  C++ expressie is een (m) t expressie ofwel  de c++ is niet referentieel transparant aangezien het de waarde van c slechts verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x, = x + 1.  Deze wiskunde expressie is al niet te min bepalend voor de aard van het verdachte deeltje, althans volgens de kleuters van de krankzinnige wetenschap.
Daar waar Richard Feyman hem in exotische expressie hem perfect weet te berekenen en in ........ 
 "The Character of Physical Law" is het echt anders, daar is alles wat we helder, duidelijk ofwel adequaat kunnen definiëren, alleen bestaand.

De rekenmodellen, die “cijfermatig” een zeer complexe en multivariabele werkelijkheid proberen te beschrijven, zijn eigenlijk altijd een ONTOELAATBAAR abstraheren van de werkelijkheid, terwijl WEL gesuggereerd wordt dat zij bevredigend en wetenschappelijk verantwoord (kunnen) weergeven. En dat deze dus feitelijk een onbetrouwbare afspiegeling zijn van die beschreven werkelijkheid, mag uiteraard niet naar boven komen. Uiteraard draait "De wereld" met al die dwazen wel door! (Die Matthijs van Nieuwkerk is de meest volledige Gek op deze Aarde, jammer van zo'n gek!)

In de industrie wordt het gewoon erkend; …. Een speciaal normaalvlak in het effectieve referentiesysteem bestaat niet. Het effectief normaalvlak is identiek aan het beitel-normaalvlak …. Ons vlak heet Aarde, in de wetenschap duurt het op deze manier nog wel een eeuw voor ze daar achter komt.

Deze regel is ook zonder meer duidelijk te maken, zo is tijd een bijzondere dimensie, die zich alleen in duur laat verklaren. De standaardtijd is iets voor de spoorwegen, de telefoonmaatschappij of de omroepen en een tirannieke wetenschap. Die tijd is pragmatisch en economisch. Religieus en wetenschap echter moet dat tijdbeheer worden veroordeeld. Laat de religie en de wetenschap het voorbeeld zijn dat het principe volgt en wetenschappelijk is ingesteld op de oorspronkelijke tijd en laat de politiek en de handel maar als het aanlengen zijn van wijn met standaardtijd-manipulaties waarvan we weten dat ze, gevaarlijk en vervreemdend zijn wat betreft het persoonlijk belang. Het probleem van de huidige wetenschap en de meeste religies is hun feitelijk verwijlen/hun verwijdering van menselijke begrip en niet van de verwijdering van goddelijke of Schriftuurlijke gedefinieerde begrippen van de tijd, met het kennen van bijvoorbeeld de politiek ingestelde standaardtijd en de commercieel ingestelde lineaire weken.

De digitale verwerking van tijd, in de wetenschap heeft iets bijzonders! De matrix van Silvester (meervoud matrices) is een rechthoekig getallenschema, dus getallen geordend in rijen en kolommen. De matrix is een middel om samenhangende gegevens en hun bewerkingen op een systematische en overzichtelijke wijze weer te geven. Dit is ook meteen het doel van een matrix. Tijd is daarin iets heel raars omdat je haar niet zomaar het als homogeen mag betitelen, processen kunnen wel degelijk een verschillend tijd-verloop vertonen.

Tijd speelt slechts indirect een rol, je moet het homogene er van in de Matrix "vast leggen", de bewerkingen moeten het anders zonder homogene dimensies stellen. Je moet gewoon het "geloof " van het lineaire en orthogonale van een proces in brengen. 
 
AB en CD zijn orthogonaal.
In de twee- of driedimensionale euclidische meetkunde zegt men van twee objecten dat zij orthogonaal (van het Griekse: oρθÏ�ς (orthos), recht en γωνια (gonia), hoek) zijn, als zij ten opzichte van elkaar een rechte hoek vormen, of anders gezegd loodrecht op elkaar staan. Dit wordt wel aangegeven door het teken \perp tussen de objecten te plaatsen.
Je vormt, voor de digitale bewerking van tijd eigenlijk geen matrix als zodanig maar gebruikt een orthogonale matrix, dat is in de lineaire algebra een vierkante matrix waarvan de kolommen een orthonormaal stelsel vormen. Dat houdt in dat de kolommen onderling orthogonaal zijn en als vector de lengte 1 hebben. Een andere manier van karakteriseren is dat de getransponeerde van de matrix gelijk is aan de inverse.

De hele bewerking van de tijd op digitaal niveau berust dus op een trucje, je zegt dat het essentie is, maar ondertussen is het een onderdeel van de existentie! Het homogene van de tijd kan niet aangetoond worden, in het vorige hoofdstuk hebben we het zelfs geleerd ; ....de verwikkelingen in de ruimte-tijd, dus in de etherische wereld, zijn elektrische magnetische verschijnselen als gevolg van het metrieke van een ruimte. (Richard Feynman).

Laat ik het nu op zijn Hollands zeggen, de wetenschap denkt dat ze paranormaal is, dat ze zowel in de toekomst kan kijken als als in het verleden, en ook miljarden lichtjaren ver kan kijken, dat de natuurkundige processen niet aan een verandering onderhevig zijn en elders niet anders verlopen. Daar heeft ze dus geen enkel bewijs voor.
Ze kan niet in de toekomst kijken, noch in het verleden.
Paranormaliteit staat voor verschijnselen, waarnemingen, wetenschappen of vermogens die niet wetenschappelijk kunnen worden verklaard (het voorvoegsel para betekent 'naast' of 'voorbij').
Het gaat volkomen voorbij aan de waarheid dat er niets verandert in de kosmos, jammer he!
Ook wetenschappers zeggen dat het fenomeen para-normaliteit niet bestaat, waarom doen ze er dan wel aan, door te zeggen dat er totaal niets kan veranderen? En men de mensheid zelfs valse digitale trucjes vals als waarheid en juistheid moet gaan verkopen!
Het valse digitale trucje van de wetenschap! Zo wil ik dit benoemen! Het trucje wordt alleen gebruikt om het valse abstracteren door te zetten, daar waar de list de enige mogelijkheid is!

 
.....Hij, de geek of data-freak doet en kan helaas niet anders, zo debiel is hij nu eenmaal! En dat in een tijd dat het om het wezen of zijn van de mens gaat, weet uw rede en liefde in de goddelijke woning van de ziel een bestaan te geven, anders lukt er heel gewoon niets wat U zichzelf heeft voorgehouden.............aan al die leugenachtigheid heb je helemaal niets! De "lex specialis" is het drama van de eigen beoordeling, alle gezag is door het kwaad geschapen om jou waarde te maskeren. Om je eigen waarde te begrijpen moet je de aard van vrijheid begrijpen. Met recht en plicht........het bedrog, van de schitterende professor, notabele met Nobel Prijs, zal veroordeeld moeten worden! Als je deze discipline t.o.v. het objectieve getal niet op kan brengen, is het onmogelijk wetenschapper te zijn! Eerder schieten fraudeur en misdadiger door mijn hoofd, het is hoogtijd dat U dit zondige gaat beseffen!

Wetenschap, religie, en politiek willen geen enkel moment een gebrek aan altruïsme toegeven. Er is alom spraken van  tactiele overwegingen, die eindeloos variëren tot in de meest eindeloze wetenschappelijke denk-acrobatiek. De deelname aan het toernooi om de hegemonie op Aarde is alleen nog maar pijnlijk, deelname zonder scrupules kan helaas niet meer, er is slechts de krasse verloochening van het wezen van het leven, periodiek zijn we in crisis, we zijn in veel meer als in een impasse geraakt. Overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen wordt getracht zich van de algemene bewustzijn`s-vernauwing te bevrijden. Door het handhaven van de stompzinnigste protectering op iets anders als wat spookt in de eigen psyche. Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet! Waarom zullen we onze geestesziekten en hersenziekten nog moeten verklaren? Het is dit!
 Als je alleen pronomen kan produceren die ZICH  naderhand LETTERLIJK ALLEMAAL IN DEMONEN BLIJKEN OM TE KEREN, DAN ZAL JE DAT MOETEN MELDEN. De huidige wetenschap echter, ze blijft maar zo krankzinnig bezig! En maar commanderen...............maar; .... 
De "lex specialis" is het drama van de eigen beoordeling, zo is alle gezag door het kwaad geschapen om jou waarde te maskeren, maar steeds slaat het deze Wereld als geheel volledig terug! Het materialisme blijkt kanonen-brood, en de lichamen en de geesten worden alleen maar zieker!


Het meest verschrikkelijke is dat onze kinderen ook onder dit krankzinnige wetenschappelijk Regiem moeten lijden, wat regelrechte intimidatie is, echt waar; .... Het Christendom en krankzinnige wetenschap kan O.K. zijn tussen twee instemmende volwassenen, maar zou niet aan jonge kinderen mogen worden onderwezen. 
Ik weet wat het resultaat van dergelijk nalaten, voor een kind is dergelijk nalaten gewoon weg fantastisch,  een leven met een schoonheid en een liefde en een passie die niet in normale woorden te omschrijven is. Wij volwassenen zijn noch slechts een paar jaar aan het flauwekul Regiem ontsnapt, en deze periode heet nu de reformatie, maar ik wil altijd de reformatie! Ik wil erkenning van mijn uniek zijn, en ik wil erkenning van Uw uniek Zijn! Ik wil de werkelijke ultieme geestelijke vrijheid!

Misschien gaat dit U nog steeds te snel, de modernistische wereld wil niet graag gestoord worden, de modernistische wereld denkt dat haar wereld nog te verdedigen is, maar ik vertel het U steeds weer, de falcificator kan zich ook niet buiten het debat ophouden, er is werkelijk niemand die de waarheid kent. En ondertussen blijft U met de duisternis om U heen zitten; .... U hebt het gevoel dat je de liefde niet waard bent. Dat je niet beminnelijk bent. Dat je niet het vermogen hebt om liefde te geven of te ontvangen en dat er een muur is die jou scheidt van jezelf, van anderen, en van onze Bron. Spirituele ontbering is een geestesgesteldheid waarin we een innerlijke leegte ervaren en ons gescheiden voelen van het Wezen dat ieder van ons in waarheid is. Een wezen met hart en ziel, en ons Koning `s-koppel kent van de liefde en de rede.
 
Alle informatie over het levende dient dus,
met extra zorgvuldigheid en omzichtigheid te worden behandeld.
 Onverbiddelijke strengheid is geboden,
ten aanzien van de kwaliteit en betrouwbaarheid van bronnen.
De hele anaforische relatie is dus niet bepaalt "een ding",
Immers; .......de apparatuur in een organisatie wordt bediend door mensen.
... Onwrikbaar bezet het Atomium niet alleen de fysieke ruimte, maar ook de mentale .....
Dat was eeuwen geleden ook al duidelijk.
Maar de krankzinnige wetenschap kent die duidelijkheid nog steeds niet!

Zij die denken dat God de krankzinnige wetenschap maar blijft bevragen,
om eindelijk eens de waarheid op te schrijven heeft het totaal mis.
Niet alleen de politicus of de religieuze leider wordt bevraagd door de Mensheid,
maar uiteindelijk ook de wetenschap.
Zij zijn verplicht de waarheid op te schrijven,
en deze waarheid kent ze vrijwel geheel totaal NIET.

De krankzinnige wetenschap heeft maar een enkele dialectiek,
die zegt dat de cache van verandering en beweging tegenstellingen inhouden,
en enkel kunnen plaatsvinden door tegenstellingen.
In plaats van een gelijkmatige ononderbroken lijn van vooruitgang,
zien we een lijn die onderbroken wordt door plotse en explosieve fases,
waarbij trage geaccumuleerde veranderingen,
een kwantitatieve verandering met een grote versnelling ondergaan,
waarbij kwantiteit wordt omgezet in kwaliteit.
De krankzinnige dialectiek van de wetenschap is de logica aan de tegenstelling.
Het dualisme dus! 
Meer heeft men niet te vertellen, de verdachte moet zich melden,
maar hij doet dat nog steeds niet!
Maar ik heb het U logisch vertelt,
de logica zelf wordt steeds gebracht in een cache bestand, heel veilig en virtueel.
De binaire data regel, die overal wordt gebruikt,
komt dan ook niet verder als deze leugen, dan wel deze fantasie.
Ruimte en tijd, zijn vreemden in de binaire data regel.
De pronomen blijken zich daarom juist om te zetten in demonen!

De werkelijkheid van bijvoorbeeld Ernst Mach of Nikola Tesla,
kan nog geen dag worden gebruikt.
Dus dat "Alles" in een voortdurende staat van omvorming,
in beweging en verandering is.
Het dialect is alleen maar nodig,
om aan al het gebeuren een onwaar antecedent toe te voegen,
dat bij de vorige verandering en beweging al werd toegevoegd.
Daaruit bestaat alle dialectiek!
Het algemene karakter van de wereld zou zo nooit kunnen worden tegengesproken,
door welke waarneming of welk experiment dan ook.
De krankzinnige wetenschapper heeft zo alles in handen,
namelijk alles komt voort uit andere cache bestanden,
en geeft aanleiding tot het volgende cache bestand.
Alleen de Gek die Zo werkt geeft niets toe noch voegt ook maar iets toe,
 aan wat we noemen de toekomst.

Hij weet dus helemaal niets!
Hij vertelt slechts het onware drama!
Het dialect bestaat slechts uit de toevoeging van het onware antecedent.
In onze ogen, onze primitieve ogen is niets aan het veranderen,
 zegt Richard P Feynman,
maar mochten we het object een miljard keer uitvergroot zien,
dan zouden we zien,

 
dat het vanuit zijn eigen standpunt gezien alles continu aan het veranderen is,
 moleculen verlaten het oppervlak, en moleculen komen terug.
Waar door iedere plek in het universum,
de plek waar ons zonnestelsel zich bevindt,
  dus onderhevig aan de zwaartekracht is van alle materie in het universum tegelijk.
Omdat het rondom allemaal gelijk werkt,
opperde Mach dat er maar één enkel aspect aan zwaartekracht zit,
namelijk dat er weerstand wordt geboden aan snelheid s van verandering.
Maar noch geven de debielen ook maar iets toe, ze willen het nog steeds niet weten.

Het weten beslaat niet dat enkele cache bestand van de krankzinnige wetenschap.
De eerlijke echte en solide trouwe werker mag alles weten,
werk met hart en ziel.
Al onze mogelijkheden en moeilijkheden liggen in het psychische mentale vlak.
Maar als U met hart en ziel werkt zijn ze op te lossen.
Immers de apparatuur in een organisatie wordt bediend door mensen.
Onwrikbaar bezet het Atomium niet alleen de fysieke ruimte maar ook de mentale.
Het is onze taak om kinderen bij te staan in hun totale ontwikkeling.
Geen enkele wetenschap heeft zich zo verbonden met de huidige Mens.
Deze krankzinnige wetenschap houdt zich slechts bezig met het onware drama,
omdat het meest bij haar materialisme past,
fabeltjes fabeltjes en nog eens fabeltjes daar houdt ze zich slechts mee bezig.
Als schrijver van drama stukken,
is de wetenschapper iemand die niet wordt afgerekend op totaal falen,
dus wat maakt het allemaal uit!
Het banale heeft de wereld veroverd,
dankzij de krankzinnige wetenschap, dat is de realiteit!

Het principe van Mach Is in andere woorden gezegd,
dat er ook geen relatieve beweging bestaat,
er bestaat slechts de inerte tegenstand tegen versnelling.
Dat is een oneindige werking waar alleen de Goden over gaan.
Dat is tegengesteld aan onware dialect van de krankzinnige wetenschap.
Het is niet mogelijk om,
 ook maar één enkele concave vorm aan welke beweging ook te geven,
ten opzichte van de absolute oneindige ruimte.
Alle pronomen blijken in die ruimte even goed demonen!
Het is eigenlijk dood eenvoudig,
Concaaf is een ander woord voor hol het tegengestelde van bol of convex.
Voorbeeld, de concave kant van een schaal is de binnenkant,
de buitenkant noemen we de convexe kant.
Concaaf en convex komen ook vaak terug in wetenschap en techniek,
bijvoorbeeld in de optica en in grafieken.
Zo kent men concave en convexe lenzen en spiegels.
In de wiskunde spreekt men van een concave functie f,
 Van een functie f wordt gezegd dat deze convex is als f concaaf is.
Maar in de absolute oneindige ruimte,
zijn alleen de krankzinnige hoofden van de wetenschappers hol,
ze gaan niet over de functie f, die functie was er al voordat de mens er was!

De meest fundamentele hersen functie is geluk, jou hersenen brengen je daar,
op die plaats waar vrede is, .....en de meest weerbarstige hersenen gaan aan stukken!
Al zeer vroeg functioneren ze op het niveau van een langspeelplaat,
tot de groeven zijn uitgesleten ............

Waar de eerlijke mens zegt 
“Non fingo hypotheses,”
daar heeft de krankzinnige elite zijn "lex specialis" .........

Onder de guillontine met al die weerbarstige gekken,
laat het volk nu eindelijk eens de "lex speciales" gaan gebruiken...........
Misschien zijn er daarom wel zoveel vluchtelingen op Wereld..............
Omdat ze dat altijd achterwegen gelaten hebben................

Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..... Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
 

Nardocus Filosofus

Let wel, ik wil geen meetkunde, noch fysica boeken, noch taal boeken dicht slaan. 
Maar de werkstukken van de elite kunnen mij gestolen worden, want het zijn leugens.


Mijn grote vraag aan de wetenschap,......de grote vraag aan de wetenschap:..... hoe kan een elementair zwaartekracht deeltje zoveel verschillende en berekenbare uitkomsten te zien geven in allerlei situaties. Heeft U daar een verklaring voor? Ik wel, alle onvolmaaktheid is existentie, geen essentie.
De formule E_{totaal} = E_{inwendig} + E_k =  m c2 , kan onmogelijk waar zijn! E_k kan dan ook nooit anders bezien worden als een onderdeel van een eindig proces,  E_{totaal} ofwel de totaal inzet, ze kan dan ook nooit anders als een toestand variabele laten zien, zodra je haar zo beschrijft. Einstein was altijd al meer als Gek! En denk maar niet dat ik daarin geen getuigen heb!

Deze uitkomsten zijn toch juist onze reden, ....... de stichting van de reden ........
DE STICHTING TEILHARD DE CHARDIN IS GERICHT OP ONZE TOEKOMST.
ZIJ STREEFT NAAR GROEI IN BEWUSTZIJN VAN DE WAARDEN VAN DE MENS.
DIT VANUIT EEN EVOLUTIONAIRE BENADERING VAN DE WERKELIJKHEID IN HAAR NATUURLIJK-HARMONISCHE, HAAR RATIONEEL-WETENSCHAPPELIJKE EN HAAR SPIRITUEEL-MYSTIEKE DIMENSIE.
DE STICHTING "VELTMAN" NOG STEEDS NIET......Daar is nog steeds alles een fiasco, 
,,Ook het theïsme laat de wereld uit een wil voortkomen; ........alleen, het verplaatst deze wil op kinderlijke wijze naar buiten en laat hem slechts  middellijk, namelijk door tussenkomst van de kennis en de materie, zoals bij de mens, op de dingen inwerken, maar we moeten dus constateren, de ziekte is die wil!
Maar de krankzinnig Veltman noemt het een ijk-methode!

Zo zijn de ontwikkelingen van de menselijke ziel, ze weerspiegelt zich in sprookjes en mythen, "De natuurgeschiedenis van de ziel en geest".
Het sprookje beschrijft de gebeurtenissen zoals het zielsoog ze ziet; ...zo zijn ze werkelijk, zo zien ze er uit!
Dat zijn de realiteiten van het leven! De Aardse dingen zijn slechts de symbolen van deze realiteiten.
Niet het sprookje is de symbolische voorstelling, maar het Aardse leven is de symbolische voorstelling van het sprookje! Waarom, wel?

Alle fenomenen in de kosmos zijn gebonden aan "een plaats en een tijd ", algemeenheden bestaan er in de kosmos gewoonweg niet.

Wat betreft de fysica kunnen we best wel weer vooruit, want; .......we hebben hun bronnen!
Maar "lex speciales" was dramatisch diep in de mens doorgedrongen ...........en dan gaat de Paus uit Rome ook nog mee liegen. Vraag U niet langer af waar in U leeft, het is een grote leugenaars bende. ....... en de stichting "Veltman" met zijn ijkmethode blijft alle dagen onherroepelijk een fiasco. De inhoud er van is volledig zoek. Zij die alle dagen het "Non fingo hypotheses" konden neerzetten, zij schreven de hun bronnen ( zonder ommezien om U te beliegen) voor U op. 
Ik zal de leugen ook fysisch beschrijven, het is een "oer-eenvoudigheid"
Voor de verklaring van de meest fundamentele formulering, beschouwen we een systeem dat energie uitwisselt met zijn omgeving. Het systeem plus de omgeving vormen samen een 'geïsoleerd geheel' , ook wel door ons het "universum" genoemd.
De formulering is ;.... "De entropie van een 'universum' neemt toe bij elke proces dat hierin spontaan optreedt. De meest debiele aanname dat een proces "spontaan" kan optreden in dit "universum" is voor mij al een dialectische woordspeling die niet te begrijpen is. Dat heb je met de krankzinnige onafhankelijke academici, ze verzinnen van alles.


Waarom zal U vragen, wel ik weet met grote zekerheid dat de Newton er is in bepaalde aantallen, en de relatie tussen de hoeveelheid en het aantal is in de volgende bewoordingen uitgedrukt. Onder het aantal verstaan we niet zozeer een veelheid van eenheden, zoals de geabstraheerde verhouding van een hoeveelheid, Neen we nemen een andere hoeveelheid van dezelfde soort, en die nemen we als eenheid "(Newton, 1728). En zo kwam er de Pseudo-matrix in de kosmos terecht!
Het hele begrip spontaan is al een farce, de Newton zoals wij hem gebruiken heeft al niets specifiek 's. Met als gevolg dat wij mensen de kwaliteit en de kwantiteit van ieder product zelf moeten beoordelen! Wat en hoe er zich nu iets spontaan voor onze ogen tovert en heeft getoverd, dat moet U toch maar weer even uitleggen! Maar dat kan hij niet, dus heeft hij het "lex specialis" bitterhard nodig. En maar liegen jongens.......zelfs de paus doet het NU over het klimaat! (En VW over Auto's, lijkt mij niet zo'n probleem want we wisten het allemaal !!!!)

Je moet een krankzinnige wetenschapper zijn en spontaan aannemen dat onze schepper het samenwerkende partituur niet heeft bijgeleverd. Ach meneer George Boole toch, die transcendente god van U leent zich overal voor! Dat is makkelijk wetenschap bedrijven! Ja, De God van Spinoza, die had zo zijn moeilijkheden, want die was eeuwig en oneindig. Die kan steeds de terugkerende grootheid van het universum in ons wakker maken.

De zwijger in de Mens, de Mauni, hij doet als zodanig niets bijzonders, hij zwijgt wanneer het hem past, omdat het hem vaak, zelfs heel vaak, past!
Dank zij hem was er troost op deze dwaze wereld...........maar waarschijnlijk is dat voor zeker voorbij............
Heeft het nog zin dergelijke berichten te plaatsen? Zo als deze ........

 

Een deformerend elektronenmodel brengt relativiteit en kwantum dichter bij elkaar:

“NAAR DE BRONNEN VAN DE FYSICA”

Een elektron dat niet meer voorgesteld wordt als een puntlading maar als een vervorming van ruimte en tijd op kwantumniveau: het begrip lading in de fysica krijgt een nieuwe inhoud wat een ander licht kan laten schijnen op tal van onopgeloste vragen. Sommige tegenstellingen tussen de relativiteitstheorie en de kwantummechanica kunnen overbrugd worden.
Nadat Maxwell in 1873 aan de ruimte een elektrische permittiviteit en een magnetische permeabiliteit toekende, wees Einstein in 1915 op de elastische vervormbaarheid van het ruimte-kontiniüm: de eigenschappen van de ruimte werden zeer belangrijk in de interpretatie van fysische verschijnselen. Het deformerend elektronenmodel past wonderwel in deze ontwikkeling omdat materie, bekeken vanuit een ruimte-tijd-perspectief, ook een ander antwoord kan bieden op het vraagstuk van de gravitatie. 
In de moderne fysica blijft het Bohr-atoommodel bestaan maar worden nieuwe accenten gelegd omdat naast het aangepaste elektronenmodel, ook een “analoog” protonmodel opduikt: samen kunnen ze dan onder bepaalde voorwaarden een neutron vormen. Dit neutron veroorzaakt geen veld op macro-schaal maar verliest zijn neutraliteit op micro-schaal,waardoor het in belangrijke mate bijdraagt tot de stabiliserende krachten in de atoomkernen.
Als de vervormde ruimte en tijd betrokken worden in de verschijnselen van de kwantummechanica, blijkt ook de dualiteit van deeltje en golf een vanzelfsprekend resultaat. De interactie van deeltjes op kwantumschaal kunnen vertaald worden naar het macro-niveau en dit levert een interessante verklaring voor o.a. het verschijnsel inertie en het relativisme van de elektrische stroom.
Lading (en in minder mate massa) vervormt de ruimte tot een energiedragend continuüm: deze blijkt dan ook een voorname actor te zijn in energieopslag en energie-uitwisseling. De snelheid van een energetische golf in de ruimte brengt het element tijd in de fysica, waardoor tijd en energie(-uitwisseling) nauw verbonden worden. Als de vervorming van de ruimte lineair is met de betrokken energie, en dus geen verzadigings- of hysteresiseffecten vertoont dan is de golfsnelheid constant. 

De deformatie van de ruimte die aanleiding geeft tot de vorming van elektronen en positronen zou kunnen ontstaan door interferentie van deformerende golven in de ruimte die enorme energieconcentraties kunnen veroorzaken. De ongelijke deformaties van elektronen en positronen in ruimte en tijd geeft aanleiding tot het ontstaan van asymmetrie in de gevormde materie. Een oerknal met zijn deformerende golven blijft als oorzaak aan te wijzen voor de wording van de materie, maar de “oersoep” bevatte wellicht andere ingrediënten.
René Slegers
15.01.2006
Zie ook De wetten van de fysica

S
orry René, ik denk dat al mijn pogingen de waarheid in zo verre hij bestaand is geworden, van uit de bronnen voor velen door velen, ze blijken tot het allerlaatste te falen, ........dat het deeltje aan het zijn is gerelateerd, lijkt mij bewezen.
Maar de wetenschap snakte bepaald niet naar dat bewijs!
Let wel, Laat U niet beetnemen, we krijgen slechts een voorproefje als we vragen blijven stellen, en dat moet je nog in alle zuiverheid doen ook. de logica heeft het grote voordeel dat ze een echo kan duiden zonder in gezever te vervallen. En dat nu is te gebruiken als die echo weet te volgen.  Je moet blijven geloven in die belofte, dus dat als je een vraag stelt in alle zuiverheid, dat je dan antwoord krijgt.  Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren, `de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting. Het doel van de Geest bestaat er dus uit de kwintessens te ontdekken! Hier vecht de mens niet tegen de mens, de groep niet tegen de groep; hier strijdt de ene denkwereld tegen de andere. Dit is iets bovenpersoonlijk 's.
Dat is ook wat George Boole de normaal-vorm noemt.  Dit is niet te min die vreemde bovenmenselijke attractor die zijn werk nog steeds doet in de menselijke hersenen......Elke vreemde attractie wordt in de hersenen verwerkt! Autisme noemde ze dat ook wel, alsof daar iets mis mee is! In een wiskundig systeem gebruikten ze het woord kwintessential . Een begrepen Autisme is een zegen voor iedere mens! Voor niemand is er een bijzondere redder, er is een redder voor iedereen. 
Deze redding ziet er heel anders uit als de krankzinnige wetenschap denkt.

Nog steeds is het algemeen zo dat de fundamentele beschrijving van een theorie onafhankelijk is van de (aanwezigheid en beperkingen van een mogelijke) waarnemer.
De natuur is wat ze is ook al voor dat de wetenschapper op de Aarde kwam!
Dat blijft uw moeilijkheid, en de moeilijkheid van iedere wetenschapper!
Theorie en ervaring mogen elkaar helemaal niet tegen spreken.
De theorie beschrijft en verklaart de fenomenen, als men de begrippen determinisme, voorspelbaarheid en berekenbaarheid alleen maar kent en nog door elkaar haalt ook dan heb je een enorm probleem.
Het is buitengewoon ontnuchterend om de wetenschap met dat probleem bezig te zien.
Nooit wil ze de onvolmaaktheid en de onbekendheid erkennen, dat is een diep trieste geschiedenis geworden.
Het is helemaal niet waar dat de kanstheorie enige verlichting hierin kan geven, kans is en blijft aantal gunstige uitkomsten / aantal mogelijke uitkomsten, om die te kennen moet je determineren wat de chaostheorie ook gedeeltelijk doet , daar is de kansverdelingen gebaseerd op een onderliggende beschrijving van relevante trajecten.
Niet zomaar van een aantal loze flodder trajecten, neem als voorbeeld het trans-Atlantische weersysteem.
Bij chaos kan de verloren informatie immers niet teruggevonden worden. Je moet dus voorkomen dat de mogelijke begintoestanden verloren gaan.(bij weesvoorspellingen zijn er vaak 50 of meer trajecten beschreven)
In plaats van informatie te verliezen winnen we hem van te voren door de mogelijke trajecten te beschrijven.
Praktisch werken gaat dus alleen als je de tegenovergestelde methode volgt als de wetenschap met de theorie doet, want dan val je inderdaad om van de niets zeggende informatie. In alle trajecten toont de zich openbarende kosmos zich als een rode te volgen draad, ........zo als het boven verloopt, zo verloopt alles ook beneden............in onze micro kosmos.

Je moet gewoon proberen tot  zuiverheid te komen. Dan pas komen er nieuwe oplossingen. Als je denkt dat alles duaal is, en je overal een duale attractie van maakt komen er geen oplossingen.  Hoe meer je van het reële pad afstapt, hoe meer onvolkomenheden er in plannen en theorieën zijn, en het wordt echt een attractie U te volgen! Maar Uw strijd lost niets op, U bent de attractie zelf geworden! De attractie die men ziet tijdens de strijd tussen goed en kwaad heet in de volksmond heel gewoon duel!

Zo was het voor Richard Feynman niet nodig iets te renormaliseren! Hij heeft geen ijkmethode nodig. Daarom hebben de dualistische dwazen hem grof weg vergeten, ........wat doe je zonder duel in de wetenschap, zo is hun houding zo ongeveer!
De primitieve notie van een ‘deeltje’ kan niet verder uitgekleed worden of je hebt een theorie nodig die herleid tot in de manifestatie van een quantumveld. Dergelijke structuur is alleen wiskundig te onderkennen. Wat zich uiteindelijk uit in een wiskundig juiste binaire core- referentie, de groep.
Een groep is een wiskundige structuur, die uit een verzameling van objecten bestaat samen met een binaire operatie, dat wil zeggen een operatie die elke twee objecten onder bepaalde eisen tot een derde combineert. Zo lang je die eisen niet kent is er niets te combineren.
* De verwikkelingen in de ruimte-tijd, dus in de etherische wereld, zijn de elektrische magnetische verschijnselen een gevolg van het metrieke van een ruimte. ( Richard Feynman ) In de wiskunde verstaat men onder metrische ruimte een verzameling, waarbinnen het begrip afstand tussen elke twee verschillende elementen binnen deze verzameling is gedefinieerd. Het begrip afstand is daarbij zo gegeneraliseerd dat het de voor afstand kenmerkende eigenschappen heeft behouden.
De (quasi)-lege ruimte word ook door Feynman en Tesla heel wat fysische eigenschappen toegekend:
* een permittiviteit voor het elektrisch veld
* een permeabiliteit voor het magnetisch veld
* een elastische hervormbaarheid voor de aanwezigheid en beweging van massa’s.
De metrische ruimte die het meest overeenkomt met ons intuïtief begrip van de ruimte is de 3-dimensionale Euclidische ruimte. In feite is het begrip “metriek” een generalisatie van de Euclidische metriek die voortvloeien uit de vier sinds lange tijd bekende eigenschappen van de Euclidische afstand. De Euclidische metriek definieert de afstand tussen twee punten als de lengte van het lijnstuk die deze twee punten verbindt.

Deze generalisatie heeft tot een bonk zwakzinnigheid geleid in de fysica, en tot de mengeling van driedimensionale en binaire waarden, dat terwijl het bestaan van de intergalactische, een interstellaire, een interplanetaire, een intermoleculaire, en een interatomaire beschreven wordt, en er tenslotte ook nog een internucleaire ruimte bestaat die allen beheerst worden door dezelfde µ ruimte-tijd-theorie van Einstein, wat door vele natuurkundigen op slordige wijze en wat gemakzuchtig vergeten wordt. Zie ook; http://users.telenet.be/Bronnen_Fysica/3.htm

In de techniek is de ruimte gevormd door bijvoorbeeld de ether, glasvezel of koper.
De mens pikt het signaal op uit de ether, met zijn biologische apparaat, in zijn totaliteit is dit apparaat een “levende verzameling”, wat zo ongeveer zegt dat er van diversiteit en massaliteit spraken is en de structuren moeilijk zijn te doorzien. De wetenschap is niet van zinnen deze situatie serieus te nemen! Men houd vast aan het grootste educatieve drama van deze eeuw, ze houden vast aan hun ressentiment!

Nochtans is het enige weten dat ik heb; .... DAT DE NATUUR ZIJN EIGEN VOORKEUR HEEFT. En daar bedoel ik de natuur mee die gaat over zowel onze essentie als over onze existentie. Daarmee kunnen we gelijk een belangrijk element van het "Niet-Weten sentiment" ofwel het ressentiment te definiëren; ....
1. DE ZWAKTE bij HET SENTIMENT IS DAARIN GELEGEN DAT MEN DENKT DAT ESSENTIE EN EXISTENTIE GESCHEIDEN ZIJN. Maar we hadden het simpele feit al vastgesteld, alles is in één idee te vatten, het licht komt van de Zon! Een wetenschap waar men werkt met de informatie die bestaat uit de ervaringen met een meervoudige dynamische werkelijkheid, daar moet je altijd naar zoeken. En voor die zoektocht heb je discrete modellen nodig en je zintuigen, niets meer, niets minder.
GEEN ONEIGENLIJKE FANTASIE: ... Of het in andere woorden te zeggen; ....Boole sprak onder andere de woorden dat,... er kan geen algemene methode voor de oplossing van vraagstukken in de theorie van de kansberekening worden vastgesteld, die niet expliciet ... die universele wetten van het denken erkent, die de basis vormen voor elke redenering...Gaddamme, word hier niet gezegd dat fantasie blijft wat het is!
Bij Boole was het logische verbonden met het gegeven gebeurtenissen. Bij de generale arrogante geesteszieken van de empirische wetenschap en de politiek helaas nog steeds niet!
Deze uitvoering van dit ressentiment heeft tot het grootste drama in de menselijke educatieve ontwikkeling geleid! Een ongekende stagnatie en een mogelijk uitsterven (op een zeer korte termijn) van deze eigenwijze mens is een feit! Lichamelijk en geestelijk trekt de moderne mens dit drama helemaal niet meer!

Kijk, gelovigen kan ik nog iets over God vertellen, hoe moeilijk dergelijke voorstelling ook is,..... Maar begrijp dat je leeft in het licht, dit is dus ook allemaal ressentiment......als je dit niet weet .......of niet weten wil!
Wenst u enige notie van God? Stel u dan een punt X voor. Punt X bevat een hoeveelheid energie miljarden malen groter dan die, die we zien verdwijnen in de zogenaamde zwarte gaten van het heelal. Punt X bevat - evenals een zaadje een oerwoud kan bevatten ofwel voortbrengen - actueel alles wat de mens kent; .... en zelfs nog veel meer dan dat. Punt X straalt deze energie uit naar alle richtingen en schept daarbij in eerste instantie alle actualiteiten om deze langzamerhand te "verdichten". Deze energie spuit door de vier werelden die de Hebreeën opvolgend noemden: Atsiluth, Briah, Jetsirah en Assiah. De mens veronderstelt uitsluitend te leven in Assiah . 

Maar het is toch echt zo dat het beginsel van Ernst Mach telt, dat alles rationeel bepaalt is, dus welke geschiedenis je ook vertelt, het is heel vaak leugen, we kunnen lang niet alles actualiseren, en kennis wordt nooit uit zichzelf gepopulariseerd, en kennis valideert niet uit zichzelf.
Vandaar dat ik maar weer met de meest existentiële wijsheden kom, er is namelijk iets dat je moet voorkomen, het ressentiment.
Ressentiment ofwel `t Niet-wetensentiment is een psychische zelfvergiftiging in het zich vergissen omtrent waarden. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren. Deze aandrang, aandrift, dit zwaar overheersend *sentiment* heeft zeer ernstige gevolgen voor het weten. Deze auto-intoxicatie levert altijd een verkeerdheid in het streven op; .... waardoor men voor goed of het beste gaat houden wat slecht of minder goed is. In zijn onmacht de waarde van de ander te realiseren gaat men de waarde van de ander negeren.
In de zotte-huizen van de politiek en de empirische wetenschap vinden ze het zelfs leuk om de zwakste partijen in onze samenleving achter het behang te plakken, met hun welsprekendheid en hun theorieën alsof die daartoe legitiem zijn. Wat ze zeer kort en zonder hoofdletters aanduiden met "lex specialis"...........maar het is tijd dat U dit bemerkt! En dit afstraft, .......... Men abstraheert voortdurend op een ontoelaatbare wijze!  Je kunt hun gedachten niet stoppen, en je kunt ze ook niet stoppen ze te geloven. "De eigen kern" wil men absoluut niet trainen, die van een ander des te meer! En het is werkelijk Geen Stijl zo te werken, ....... men laat de protagonisten en antagonisten de wereld bijna zelfs tot aan de Hemel bewerken, zo zijn de wetenschappelijke idioten!.

Een expressie is referentieel transparant als deze vervangen kan worden door de waarde van die expressie zonder de werking van het programma/het beschrevene te veranderen. Om dit te bewerkstelligen dient een referentieel transparante expressie geen functies te bevatten die neveneffecten hebben en voor dezelfde invoer telkens dezelfde uitvoer te geven. Rekenkundige operaties zijn referentieel transparant: 5 * 5 kan vervangen worden door 25.
Veel functies, met name wiskundige functies, zijn referentieel transparant. De functie sin(x) is referentieel transparant aangezien deze voor een gegeven x altijd dezelfde waarde oplevert.
De C++ expressie x++ is niet referentieel transparant aangezien het de waarde van verandert. Deze expressie is een verkorte notatie voor x = x + 1. Vertel dat niet aan een kwantum debiel want dan krijgt hij stuiptrekkingen! En daarom ook kon ik U al eerder vertellen, het Matherror bij computer en rekenmachine is een gebrek aan integer zijn!

Het bijzondere van de QED is dat deeltjes zich voortdurend bewust zijn
van de omstandigheden, die heersen in de exotische ruimte om hen heen.
Een mogelijk pad heeft invloed op de lotgevallen van het deeltje, alleen door er te zijn.
Feynman noteert het totale effect van alle mogelijke tijdsevoluties van het systeem .......
("paden"). Hij beschreef met het wiskundige integraalsymbool \inthoe; ....
met deze padintegralen consistente herformulering mogelijk is, 
van de kwantummechanica.
Voorwaar een enorme en reële prestatie, ......
want h
et gaat hier om een exotische ruimte berekening, 
vanuit een kennis die voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is.
Zij is ook referentieel transparant.............
en ze gaat buiten alle domme aporie van de krankzinnige wetenschap om!


De z.g. waarden vrije wetenschap (b.v. economie), is altijd heel vooringenomen met immorele opvattingen over “vrijheid”, en abstraheert voortdurend ontoelaatbaar zeer ingewikkelde intermenselijke relaties (cultureel, ethisch enz. bepaald) in haar pogingen om de economische werkelijkheid te kwantificeren. Ondanks dat ze steeds worden doorkruist door allerlei menselijke verfoeilijk heden en stommiteit, worden deze voortdurend misbruikt door de “elite” om de samenleving een haar welgevallige en voor haar voordelige sociaal-economische orde op te dringen.
Maar alle computer programma's falen bij een gebrek aan integer zijn, hoe "mooi" de modellen ook zijn! En er staan er zoveel op de burelen der dwazen. Een hele rare zwarte doos wordt zo'n computer dan!
CERN, IPCC, ITER, ........De mislukte projecten van de fysica zullen ontelbaar zijn. En onze economie zal, door dat gebrek van dat integer Zijn, er nooit beter op worden! De  overheid en "onze regering" bewerken steeds meer een "Multi-dwaasheid". Een  normale manier van denken kan er niet meer opgebouwd worden.

Het hele normale causale menselijke denken voldoet niet meer, ......Er komen geen werkelijk problemen aan de orde waar de overheid iets aan zou kunnen doen, laat staan dat een handvat wordt gegeven hoe het opgelost zou kunnen worden. De gedegen file ontbreekt, en wat is er dan referentieel transparant?
Dat heeft tot gevolg dat er op politiek niveau geen keuzes worden gemaakt op grond van gedegen onderzoek maar dat men zich mee laat slepen in hype's.
Het komt neer op een ruilhandel in voorgestelde maatregelen waarvan de winst op geen enkele manier is te doorzien.
Het raffinement (de te grote verfijning van sluwheid die er niet is, in allerlei vergaderingen) viert hoogtij, het raffelen, het schielijk en voor de gewone man onverstaanbaar spreken is een politieke rage geworden. 
Wat niet anders is als het ‘ik’ te creëren en hun volgende gedachten is de reflectie of beoordeling van dat ‘ik’ te creëren.  Een ‘ik’ die ‘ik’ beziet. Het is één proces dat "denken", dat zowel ‘ik’ als een blik op dat ‘ik’ creëert. Door het denken wordt het te observeren idee (ik) en de observator (ook ik) geschapen, zonder denken bestonden beiden niet. Creatie en observatie blijken één proces te zijn, één principe, denken.
Daarom zullen uit hun stellingen worden verdreven, niet door spirituele, theosofische of andere fysieke of zelfs mentale verschijnselen, maar eenvoudig door de enorme gapingen en afgronden die zich dagelijks voor hen openen en dit zullen blijven doen naarmate de ene ontdekking op de andere volgt, totdat ze tenslotte door de laatste golf van het gewone verstand omvergeworpen worden. En ik kan geen verdere voortzetting wensen, want het lukt niet meer op deze leugenachtige wijze!

De voordelen en nadelen in praktische zin worden nog steeds in dualistische zin afgewogen, effecten worden nergens als één geheel bezien. De poging tot het aantonen van praktisch voordeel is het enige wat men daadwerkelijk wil aantonen. Als mogelijke chemie, als de mogelijk aangetoonde verbondenheid heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.  Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in, alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden.  Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen denken, weten ze dat zelf niet eens, als een stel schizofrenen slaan zichzelf slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren.
Juist deze situatie legt de verantwoordelijkheid op de schouders van de mensen met een zeer hoog abstract kennisniveau, welk niveau verworven is op het normaal vlak Aarde, en niet op het bedachte "abstracte" vlak van de debiele wetenschap.

De wetenschap van het heden is al als de toren van Babel, een toren van ongekende, onbeminde, nauwelijks onderkende vraagstukken, in het dagelijkse leven liggen volkomen andere problemen voorhanden.
Volgens mij is er niet langer een explosie van "alchemistisch effect" aanstaande. De demonen die een dergelijk effect oproepen zijn niet langer door de mensheid te dragen. En niemand weet hoe we de demonische effecten uit het verleden op moeten lossen! De fantastische theorieën zijn daardoor simpelweg op, over, en uit, het "alchemistisch effect" van deze theorie-terroristen wordt door de demonische proportie tot staan gebracht. Er zal niets geen essentieel nieuws meer ontdekt worden, met de grote ontdekkingen is het uit, er is niemand meer die zich belachelijk wil maken! Want in deze ruimte blijken alle pronomen even goed demonen!
Wie denkt dat de spirituele discipline mag ontbreken, dat alles ons gepermitteerd is, komt er bitter snel achter dat al die mensen die een aperte voorkeur voor de zichtbare dingen hebben, vergeten dat de natuur zijn eigen voorkeur heeft.

Je hebt zelfs mensen die alles maar de wereld in slingeren als een geheel van empathische blabla wreedheid, als de opperste god laten ze hun prota en antagonisme horen, en dat noemt zich politicus! En de blabla wreedheid wordt alleen maar groter als de politieke spanningen groter worden!
De blabla verhalen van de politicus verdubbelen zich met het kwadraat van de spanningen!
De kenmerkende kwaliteit van het dan ontstane demon is dat het wil vernietigen. En dat gegeven is steeds benoemd als "Oorlog".
Nu bevindt de wereld zich eigenlijk altijd in dergelijke crisis. Door deze crisis worden de mensen eigenlijk al uit hun evenwicht gebracht. De debiele politicus kan dit alleen versterken. De zekerheden zijn verdwijnen. Het vertrouwen daalt tot een minimum van wat mensen menen als hun behoefte te beschouwen en wat ze als eis mogen stellen aan anderen.
Maar we weten het door en door, als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische en ook de ons kwel-lende omstandigheden slechts eisen zouden weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun onvermogen.
De liefde als hoogste vorm van energie stelt geen eisen;..... ze houdt het oog gericht op de toekomst.
Ze geeft de mens de ruimte, die hem toekomt. Niets kan haar ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te vervolmaken en haar luchten te zuiveren.

De natuurlijke weg van de mens is de weg van de openbaring, de grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen. (De citaten en het professoren geleuter kan opnieuw regelrecht in de vuilnisbak, er ontbreek daar altijd de nodige specificiteit!). Heel de kracht waarmee U leeft komt daaruit voort, en uit zich verder in elk subjectief systeem, daarom kunnen we leven met de onzekerheid. Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. Doch dit continuüm is reeds door de politieke dwazen weggegooid, we leven in een machteloze maatschappij. Ja, "Uw macht over de mensen is er zolang je niet alles van hen neemt. Maar als je de mens van alles hebt beroofd, is hij niet meer in je macht - dan is hij weer vrij."  We leven in een abominabele en verfoeilijke maatschappij, zover is het door de abominabele domheid ( over de laatste perioden, eeuwen bijna) van De Politiek en de Janus Kop gekomen.

Meneer Hearst bouwde zijn Kasteel en de rest werd een kranten kop en keek mee.
Maar ja, Onder met namen de menigten op deze wereld komen er onderbroken en discrete en deelbare individuen voor, in alle gevallen gaat het om collectieve zelfstandige naamwoorden: leger, vloot, flock, overheid, bedrijf, party, mensen, chorus, menigte, troep, maar hoe is dit te onderwerpen aan Uw macht? Met al die verfoeilijkheid die U uit Uw gedachte tovert? Zij die alles beschrijven, ze beperken zich tot een beschrijving zonder te erkennen dat er ook maar enige specificiteit is, men gaat over tot een geneuzel ofwel een haarkloverij, of op iets dat onbestaand is, ofwel deze globale houding betreft een subject ten opzichte van zichzelf, de ander en de wereld.  Men is gewend met zoveel radicalisme met het eigen subject bezig te zijn dat we onderhand niet meer kunnen spreken van een gezonde maatschappij. En zo werden we een machteloze en zieke maatschappij! De mens is weer vrij.........wie zou ik nog tegen moeten spreken. Aan de multi dwaasheid is een einde gekomen, en het heeft geen zin hem nog door te zetten!
En de gevolgen, ach wat gevolgen, die zijn toch toevallig in de koelbox gezet. De gevolgen zijn daarmee toevallig wel voor de mensen die wel zo'n belachelijk geweten in zich dragen! Dat is echt geen probleem, .... wij doen echt niet aan al die zotheid mee, ......kom, wij zijn een andere klasse, wij zijn de psychopaten, zo'n geweten hebben we niet.
Ja, laat  Erasmus "De Dwaasheid" niet zeggen; .... “hoe verder de mens van mij afraakt, des te minder leven zit erin.” En slaat dat in de huidige tijd niet volledig op de psychopaten? Die van de KNAW, en de geëngageerde bende!
Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze alles met een emotionele lading erg leerzaam. Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, en dit staat haaks op de eigen veiligheid van de mens.

Want bij pathetische mens zal de angst stijgen tot een weerbarstig hoogtepunt door het trotseren van de ergernis aan ‘het goede’. Ze zullen "Scheiteren" erger als nooit te voren. Het plaatst het ras boven de mensheid; het wil aan zijn volk een ziel geven, maar maakt zich geen zorgen om de ontzielde wereld.
Het stevent af op de toekomst en hoopt daar vormen van de beschaving terug te vinden, die voor altijd is verdwenen.
 Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute! 


En we zijn heel snel van ze af, ze zijn genetisch al te herkennen, ze hebben geen enkel exemplaar meer van het gen dat neuregulin-1 wordt genoemd, hun DNA is al aan stukken geslagen. Ze hebben daarmee ook geen regulerend vermogen meer om hun emotie te reguleren!
De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen.
Er valt niets meer in gezonde porties te relativeren, .....hoe hard dat ook nodig is! 
De  universiteiten van de heren zijn grote  krankzinnige ballen tenten geworden!
De "DNA-finale" is al meer als begonnen, het einde van de geestelijke en daarmee ook van de algemeen gezonde mens is in het zicht! En als we niet snel tot een effectieve oplossing komen zal dit tot een enorm drama uitlopen!

Het wezenlijke van ieder maatschappelijke element is nooit anders als ontwikkeling van moreel, coöperatief en altruïstisch gedrag in gezin en school geweest. De lof der zotheid is het meest schitterende element wat je nodig hebt, om tot dergelijk gedrag aan te zetten, cruciaal voor het vinden van aangrijpingspunten voor preventieve interventie en opvoedingsondersteuning. Dit brengt slechts de verbreding in de gedragswetenschappen, inclusief de biologie, voor empathie, coöperatief gedrag, en altruïsme bij dier en mens, zodat ze rechtstreeks in een gezond en vrolijk leven passen.
Erasmus schoot het schip der dwazen al meer als 500 jaar geleden meer als lek! De bronnen van ontroering, bezinning en inspiratie zijn nog altijd gelegen in de natuur en in de mens. En voorwaar, vindt U wat in de universitaire ballen tenten onderscheiden wordt onderhand niet meer als genoeg, welke dwaas wil men van de student maken? Heren professoren, rot op, het gekkenhuis in, alleen daar hoort U thuis! Daar kan U heerlijk psychopaat spelen, alsof U niets van enige omgeving weet!


Om het biologisch en genetisch te stellen; ........ de Micro-macrohypothese is dat ...... ‘spiegelneuronen’ in de premotore cortex en de pariëtale kwabben van de hersenen activeren neuronale circuits die ten grondslag liggen aan imiterend leren en handbeweging (audio-visuele integratie). Het disfunctioneren van deze neuronen vroeg in de ontwikkeling van een kind draagt–via een cascade van beperkingen in de ontwikkeling– bij aan het klinisch syndroom autisme. Het klinisch syndroom is een gevolg van het gebrek aan het gen neuregulin-1. Het autisme op zich zelf is volkomen normaal in onze hersenen. Elke vreemde attractie wordt in de hersenen verwerkt! Autisme noemde ze dat ook wel, en .....

Uiteraard zou er aan het Autisme, volgens de wetenschappelijke gekken, heel veel mankeren, maar daar is nu juist niets mis mee, het zogeheten feedforward-feedback-mechanisme is heel gewoon in het autistische brein. Deze lopen van de Feedforward-verbindingen van de lagere, eenvoudige visuele gebieden naar de hogere, complexe gebieden; feedback-verbindingen lopen precies de andere kant op. De interacties tussen de lagere en hogere visuele gebiedjes verlopen razendsnel, beide verbindingen zijn bij een beeld-denker zelfs versterkt aanwezig! Dat doet hem mogelijk 16 keer sneller denken! Concentratie en contemplatie blijken één onder het genot van goed werkend autistisch brein. Een goed gevuld modulair brein, ze brengt zo een geëvolueerde psychologische noot en de natuur zorgt ervoor dat genot gelieerd is aan bevorderlijk gedrag. Zo wordt de gehele menselijke rationaliteit geregeld en verdedigd. Ook hier brengt het deformerend elektronenmodel de nodige relativiteit met de nodige kwaliteit! Zo is er ook een kenmerkende ontogenie:...... er is een durende regelmaat in de ontwikkeling van deze module, ze begeleid voordurend heel het doen van de mens! 
Hoe zou het anders moeten werken? Onder enige wetenschappelijke zotteklap? Wie dat denkt is gek!


De wetenschap propageert haar eigen ondergang,..........en het gaat zeer snel! We zijn heel snel van ze af, maar het is een drama voor onze kinderen!
 

 
 
Zijn geestelijke evolutie werd zo fatalistisch en dramatisch!
Dit omdat hij geen geest heeft die zich laat uitdrukken in een van de differentialen.
De hulpmiddelen om enige harmonie, vrede en sereniteit te brengen gaan hem volgens hem niet aan!
Doch de echte Geek is de krankzinnige wetenschapper die daar op die stoel zit!

Wat Richard Feynman bewezen heeft is dat het deeltje aan het zijn is gerelateerd,
Maar de wetenschap snakte bepaald niet naar dat bewijs!
Heel simpel omdat het leugenaars volk is!
Maar dat blijkt ook biologisch en genetisch!

Om het U anders te vertellen; ......
Een ernstige schok kreeg het vertrouwen in de onvermijdelijke vooruitgang, toen men ontdekte dat de biologische evolutie van de mens voltooid was voor hij een beschaafd wezen werd. Zoals dr. F.C.S. Schiller het kernachtig uitdrukte: "Allereerst moeten wij, net zolang tot wij ermee vertrouwd zijn en het belang ervan beseffen, openhartig uitspreken en onder ogen zien dat het mensdom allang geleden heeft opgehouden een naar een hoger biologisch peil groeiende soort te zijn. De stuwkracht van de evolutie die ons via mensachtigen en oermensen als Pithecanthropus, Heidelbergmens en Neanderthaler boven het niveau van aap of zelfs van vosaap uithief tot de hoogte van de 'moderne mens', schijnt omstreeks het midden van de Steentijd, laten we zeggen dertigduizend jaar geleden, te zijn uitgewerkt.
Zie 
 

G.N.M. Tyrrell - Ontdekkingen van de parapsychologie

Maar zij is zonder de metafysica echt niets, Zonder haar is er geen fysica te verstaan!
Alleen met discrete modellen is er dan wat te doen, .....ze voeden een discreet dynamisch
proces zonder gebruik te maken van voorschriften.
Die zijn bedacht........
Zodat de niet-instrumentele vragen ter zijde geschoven kunnen worden,
in het bijzonder de ontologische,
zodat ze in dit proces als irrelevant kunnen worden beschouwd.

Een endogene functie, (de door mensen bedachte functie), is een enkele exotische functie, deze kan wiskundig gezien opgevat worden als een enkele parameter vergelijking,
met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. De parameter vergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt, ....zolang U dat niet kan, behoort U tot de krankzinnige exotische meute, de meute die alleen voor de hilariteit zorgt in deze krankzinnige wereld!
Alleen Richard Feynman met de QED kwam verder in zijn bewijzen!

De grap van Feynman is; ....
 dat hij wist dat iedere loutere uitbreiding of perversie,
 in kosmos rationeel wordt bepaald.
Zodoende is er "iets" rationeel berekenbaar.
Dat is waar hij in slaagde, door van een deeltje de baan te berekenen,
door oneindig veel versies van het deeltje alle kanten op te laten gaan.

Deze exotische berekening voorspelt verschijnselen met een ongeëvenaarde
nauwkeurigheid;.... tien significante cijfers is geen uitzondering.
Deze ontdekking van Feynman gaat dan ook verder als iedere andere in deze Kosmos.

De ontdekking van Feynman is de eerste in de metafysica ooit, die ook werkelijk bewezen is!
De God van Richard Feynman brengt "alles" tot werkelijke manifestatie.
 


 


Of je bent in ‘God’ of je bent goddeloos, het is alles of niets. En die tragische vergissing van het vertalen van de Logos, tot het Woord en dat vervolgens personifiëren en vlees laten worden en dat dan Jezus noemen, die de tot geloof gekomenen of ‘wedergeborenen’ in hun hartje vinden en hen in het labyrint de weg zou moeten wijzen, heeft dat alleen maar ingewikkelder gemaakt en de uitgang definitief dichtgemetseld. Niet alleen de uitgang van de theologie werd er in dichtgemetseld, maar ook de uitgang van de wetenschap werd er in dichtgemetseld, want ook de theorie is niets meer als een bijzonder geloof 's artikel. Het Woord volgen, betekent niets anders dan ‘je geweten volgen.’ Het is ontstellend moeilijk, wil dat kwartje in deze leugenachtige maatschappij vallen! Het liegen en bedriegen is iets zeer algemeens op deze wereld, ............ aangezien in elk pronomen in deze ruimte ook evengoed een demon is, en dus hoort deze ruimte te worden overheerst door een rationaliteit, die zich uitspreekt in het geweten.

Verder is er niet te gaan........en wordt er ook nooit gegaan, aangezien zij het  kenmerkende ontogenie is:...... er is een durende regelmaat in de ontwikkeling van een goed gevuld hersen modulair, ze begeleid voordurend heel het doen van de mens! Otto Selz heeft heel zijn leer-psychologie daarop gebaseerd.

 

Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit zoals; ....
 • De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
 • Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
 • Probleemoplossen bevat het testen van condities
 • Maar de pedagogische elementen van Functie en Structuur ontbreken steeds meer. 
 • Het gen daartoe, dat neuregulin-1 wordt genoemd, ontbreekt steeds meer. 
Dit alles vormt een "contradictio in terminis", in al deze activiteit die moet worden vermeden. Omdat het evident onmogelijk is omstandigheden in de reële leven naar believen te wijzigen, kan er nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door een factor die geen deel uitmaakt van de ‘verklarende’ hypothesen, die in een onnoemelijk grote container voorradig zijn.
Laat alles aan het kenmerkende natuurlijke ontogenie over, dat is duizend keer beter!
En leeghoofden kunnen zich onmogelijk ontwikkelen, ze vormen geen goed gevuld hersen modulair! 
De invoering van het metrieke stelsel in 1816 was daarin pas de eerste winst, omdat een generalisatie van het principe van Euclidus betreft. Waar op de Principe van Mach en van Feynman volgden. Zij bouwden de principes die de kenmerkende ontogenie tot iets begrijpelijks maakten. Maar ze was er altijd al.

Buiten dat is er nog een probleem ........

Het vegetarisme is een uiting van de kwetsbare individualiteit van de mens en als zodanig staat het lijnrecht tegenover de collectiviteit (niet te verwarren met ‘eenheid’, want die ligt buiten ons, we blijven een deel van het geheel).
De ‘collectiviteit’ is humorloos, instinctief en onverdraagzaam. Het is de vlucht van de massa in egocentrisme, wij zijn het middelpunt van de schepping niet en we hebben een irrationele en/of obsessieve angst voor het vreemde. Al het vreemde, al het andere – dus ook de natuur, planten en dieren – wordt gemeten naar het eigene als de enige maat van alle dingen.
De blinde collectiviteit is uitsluitend gericht op zelfbehoud, kan het andere in zijn anders-zijn niet zien en juist daarom kan het ook de paradoxale eenheid der dingen niet ervaren. Het is ontzettend droevig maar De Eenheid gaat in tegen het eigenbelang. Eigenbelang, moraal en de bedachte wet vallen in de collectiviteit volledig samen.
Het is dan ook niets bijzonders dat de wetenschap zijn "endogene" normering wil, de normering die tot stand komt in het spel van maatschappelijke krachten, maar het gaat dan om "exogene" normering.
En juist dat zou ieder oprecht mens toch zeker moeten weten 
en juist dat zou ieder oprecht mens zich toch eindelijk moeten realiseren, ....
De "exogene" opgelegde normering werk niet, de mens heeft zijn eigen geweten nodig,
heel de mensheid vervalt in de dramatische collectiviteit, als men haar doorzet......
de gevolgen zijn namelijk dramatisch.
dus heeft hij zijn eigen geestelijke vrijheid nodig! 
Alleen dan is de mens  instaat het leven te "mennen",
omdat de mens zelf zijn problemen kan aanzien!
De mens kan kwaliteit, en kwantiteit bezien als een ontologisch probleem. 
Daar heeft hij "Het ontogenie" voor............
Iedereen moet weten en erkennen en herkennen waarmee hij bezig is,
dat is humaan, eerlijk, en efficiënt en slechts dat is voor de hersenen "modulair".
Al het andere leidt tot de meest dramatische wartaal.
Want het zijn vooral de hersenen die dat illusoire probleem moeten oplossen,
maar het lukt ze nog steeds niet!
Omdat deze mens met deze hersens kennelijk niet wil weten wat hij machtig is.

De Aarde heeft dit drama al een keer eerder meegemaakt, laat het ons niet weer overkomen, AUB.....
Moet ik weer uit mijn graf komen dat ik al meer als 4500 jaar niet verlaten had,
Uw woestijn Vader......voor altijd.

Je kunt je buiten de Natuur plaatsen, buiten de Tao, buiten ‘God’ maar je kunt daar ook weer in opgaan, op één voorwaarde: ....... zonder bagage, zonder die zogenaamde wereldse ‘kennis,’ zonder gehechtheden aan bezit, zonder meningen of overtuigingen! Je moet er weer in terug, zoals je was voordat je eruit ging, kortom je moet weer worden ‘gelijk de kinderen.’ Niemand zal je dwingen de hel te verlaten, maar het is daar gewoon niet zo prettig, al probeer je het beste ervan te maken. Christenen geloven in God, zijn tot geloof komen, waarmee ze willen zeggen dat ze geloven dat er een thuiskomst is, maar vervolgens blijven ze gewoon in de hel zitten, want dat afstand doen van hun bagage bewaren ze tot hun sterfbed, waarop ze noodgedwongen overal afstand van moeten doen.

“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om
tot een verstandelijke ordening te komen . . .
als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring,
maar verder komt men nooit, nadien vervalt ook dat bericht in geloof of ongeloof!
Om het aan zijn bagage toe te voegen, goed of fout, het blijft een vraag!
En dan komt de statistiek er bij, wat vindt U.
Alsof dat wil zeggen dat die uitslag iets over het bericht zegt!
Ten eerste kan dat niet, ........
de neiging van een lichaam is om zich tegen versnelling te verzetten,
omdat inertie geen intrinsieke eigenschap van het lichaam als zodanig is,
maar een gevolg van zijn interactie met de overige materie in het heelal.
Zozeer wordt alles Relationeel bepaald dat de wezenlijke relativiteit,
die je met deze statistiek aan wil tonen,
door er vele relativerende vragen bij te stellen, niet kan bestaan.


De eigenschappen van alle stoffelijke objecten kunnen uitsluitend worden gekend in termen van.......
inzicht in hun interactie met alle andere stoffelijke objecten in de kosmos.
Als bewijs is loutere uitbreiding ofwel perversie van massa's te zien, .........
Dit bewijs omdraaien is laboranten gesnuffel, (daarvoor gaan ze zelfs naar Mars)
Maar dergelijke bewijzen wil men hier, op Aarde, niet tegen komen!
Want dat maakt hun leugens bekend!
Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de moderne natuurwetenschappen alle objecten.....
onafscheidelijk met hun omgeving zijn verbonden. De Module stelt zijn eisen! 
En ten tweede kan het dynamische element Leven hier niet worden "weggedacht",
alsof ieder ervaren in de tijd een essentie is! Tijd blijft existentie! U moet weten; .....

De statistiek en het verhalende koor van de journalistiek moet de dwaasheid slechts "redden" door het op zijn presentatie te bezien, maar op geen en enkele manier vind men een rationele inhoud, daar die nog steeds, in de komende tijd, rationeel bepaald wordt. De stijl van deze wereld, is geen stijl, maar leugen! Het gen wat neuregulin-1 wordt genoemd, word op een dramatische wijze gemist! 
Opnieuw, na vele duizenden jaren liegen wordt hier voor de tol betaald!

Opnieuw zal steeds weer blijken dat al het bedrog van de wetenschap komt, omdat zij niet van het illusoire probleem los kan komen. Waar er bewijzen zijn van het tegendeel, de trein vol met krankzinnige wetenschappers zet heel gewoon door. Een voorbeeld ; .... een volledig CO2-vrije verbranding helpt niets tegen de CO2 en de opwarming van de aarde.
Als het aard oppervlak te warm word gaat er gewoon vanzelf meer in de fik. En het gaat nog steeds om de loutere uitbreiding ofwel de perversie van de massa's in de kosmos, andere bewijzen zijn er niet! Dus wat we zien ofwel waarnemen kan niet anders als deze uitbreiding beslaan! Wat pronomen is, of demon is, daar stoort deze loutere uitbreiding zich niet aan, dat is juist het karakter van de loutere uitbreiding in deze kosmos!


Ik heb een antwoord op de voorspelling van Churchill, de wetenschap doet het bepaald niet best, zelfs zeer slecht!
Let wel ik heb wat woorden op te halen, zo schreef Winston Churchill: "Onze directe nakomelingen zullen zich bezighouden met plannen die vorige generaties in hun stoutste dromen niet voor mogelijk hebben gehouden. Enerzijds zullen zij de beschikking hebben over verschrikkelijke, vernietigende krachten en anderzijds zullen ze worden overstelpt met dingen die het leven vergemakkelijken en veraangenamen. Maar hun bestaan zal leeg zijn wanneer ze geen inzicht hebben dat dieper gaat dan het materiële. Met de verwachtingen en de mogelijkheden zullen onvoorstelbare gevaren gepaard gaan die de ontwikkeling van het verstand, de kracht van het karakter en de doeltreffendheid van de menselijke instellingen zullen bedreigen. Weer zal de mensheid worden gesteld voor de keuze tussen zegen en vloek, en nooit was het moeilijker de afloop te voorspellen."
En ook schreef Churchill: "Wanneer de ontwikkeling van onze gevoelens van barmhartigheid, medelijden, verdraagzaamheid en liefde geen gelijke tred houdt met de vooruitgang van de wetenschap, dan zal juist de wetenschap alles kunnen vernietigen wat het leven aanvaardbaar en groots maakt.

Nooit behoren de deugden die de mens eigen zijn, sterker en overtuigender tot uiting te worden gebracht dan op dit ogenblik en nooit is voor de veiligheid van mensenkinderen de hoop op onsterfelijkheid en het versmaden van aardse macht noodzakelijker geweest dan nu. Juist de wetenschap zal alles kunnen vernietigen wat het leven aanvaardbaar en groots maakt." Maar toch wordt overal in het volste vertrouwen de toekomst wetenschappelijk uitgestippeld;..... velen schijnen het erop te houden dat het menselijke ras zich in opgaande lijn beweegt, dat het zich bevindt op een weg van niet te stuiten vooruitgang.

DE UITWEG, rond deze leugens, er is er maar EEN, ANDERS BLIJVEN WE IN EEN VERLOREN POSITIE ZITTEN! Een positie die verslechterd met de dag, iedere dag met een dramatische snelheid!

Miau niet,..... laat Uw geweten spreken. Mocht U soms denken dat de verandering op deze wereld zou moeten toeslaan dan heeft U gelijk.
Echter, als U wilt weten WAT er gaat veranderen dan moet U toch echt wat van de onderliggende spanningen en stromingen weten! En daartoe moeten we toch de ziel raadplegen. En dat is de ziel die de wezenlijke bezinning en de juiste intrinsieke motivatie kent. Waar hij nog altijd zijn normering laat ontstaan!
Alleen in die ziel zijn er aanpassen van impedantie 's, dus binnen onderliggende verhoudingen van het 'natura naturata'  mogelijk. Dan is er een mensenlijkwezen dat luistert naar de zekere rationaliteit die elke loutere uitbreiding of perversie in de Kosmos overheerst! Dat is zoiets als .....  de wet van de werking van de ziel in je zelf toelaten. Daar is de enige plaats waar "Het zijn onderkend kan worden", zijn is gezien worden!
Terwijl de materie een volkomen andere implicatie heeft, ze brengt ons NU trechtstreeks naar onze ondergang........ Doch de verloren positie wordt nog steeds alleen maar onderbouwt! ..........
Omdat het evident onmogelijk is omstandigheden in de reële leven naar believen te wijzigen, kan er nooit absolute zekerheid zijn omtrent de vraag of waargenomen omstandigheden in werkelijkheid niet worden veroorzaakt door een factor die geen deel uitmaakt van de ‘verklarende’ hypothesen, die in die onnoemelijk grote container voorradig zijn.
Zolang er nog naar believen kan worden geëxperimenteerd, is het altijd mogelijk dat een bepaalde configuratie van waargenomen feiten op een andere manier tot stand is gekomen dan de aangenomen hypothese veronderstelt.
 In de praktijk leidt dit tot een situatie waarin morele principes dienen te worden vervangen door arbitraire en provisionele  hypotheses. Deze hypotheses leiden tot niets als je denkt dat het normatieve er niet meer toe doet!
 In de praktijk is het uitgesloten, dat experimenteel bewijs kan worden verzameld, waarmee de juistheid of onjuistheid van een hypothese definitief kan worden. Het is allemaal weggegooide inzet en geld, een asociale bezigheid dus!
Op alle fronten in deze maatschappij, en de Informatie Technologie is de laatste en de ergste, want iedere dwaas mag er aan deelnemen, zonder dat hij ook maar enige wezenlijke norm kent!
Want dit is als een contradictio in terminis, van hé, ik sta het allemaal niet toe dat de theorie over een hele andere situatie gaat ...
De verloving van de wetenschap met de politiek moet verbroken worden, het groot alarm had allang moeten klinken, het engagement van de krankzinnige elite pakt binnen de kortste keren helemaal verkeerd uit!
Zolang er naar believen beleid kan worden geprojecteerd, wordt het alleen maar erger!
Wat we over houden is de definitieve hysterie, zoals ze het al eeuwen hadden voorspelt. Op alle niveau 's speelt zich dit drama af, duizenden vergaderzalen met duur betaalde debielen erin!


En alle TV en IT programma's staan er vol mee, ach "De wereld draait door" zo zegt men, alleen voor de mens is hij bijna voorbij........
hun bestaan zal leeg zijn wanneer ze geen inzicht hebben dat dieper gaat dan het materiële. Met de verwachtingen en de mogelijkheden zullen onvoorstelbare gevaren gepaard gaan die de ontwikkeling van het verstand, de kracht van het karakter en de doeltreffendheid van de menselijke instellingen zullen bedreigen. Weer zal de mensheid worden gesteld voor de keuze tussen zegen en vloek, .......aldus Winston Churchill

Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geen sinds goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.
Er is een tekort aan natuurlijk gammahydroxybutyraat (GHB) in dergelijke geestelijke omstandigheid. Dat GHB is een precursor van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur-B (GABAB). Het tekort is verantwoordelijk voor een verlies van kalmerend (regulerend) vermogen. Daardoor wordt de geestelijke gezondheid van heel veel wereld-burger zeer zwaar bedreigd! Laat U dan ook nooit op de kast jagen door de huichelaars en de kwezelaars, dat is een vorm van Voodoo-moord, waar ze de ander nog de schuld van geven ook!

Doch als je de maatschappij ziet als een participatie maatschappij, dan mag de oneindige deelname voor een ieder gelden. Doch de religieuze traditie  laat ons zien dat we allemaal met het zelfde bezig zijn.
Aan onze bagage willen vasthouden en de ander er mee belasten, .......Het is weten willen begrenzen en de participatie willen begrenzen, en niets is er ongezonder voor een maatschappij!
 De vensters van de ziel kunnen niet gesloten blijven, ledigheid is des duivels oorkussen dus, ....
Je moet de wet van de werking van de ziel in je zelf willen toelaten,
Het zedelijke is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur! ...
Het wijst naar de natura naturans,
Het is het domein van die noösfeer die we het gemoedsleven noemen,
De mens wordt dus steeds weer gemaakt door de nieuwe gedachten stroom, in actualiteit en realiteit, alles wordt hem steeds maar zo gepresenteerd, dat er alleen een rationeel handelen bij past. De loutere uitbreiding of dispersie in deze kosmos wordt nooit anders als rationeel bepaald. Daarom is het zo dat, deze gedachten stroom door iedereen die nog een taak heeft, kan worden herkend. Liegen hoort daar niet bij!
Alle trouwe werkers van deze Wereld kunnen haar herkennen! Ik geef U die garantie heel gewoon! En ik heb heel veel getuigen! En ik stel dat juist dit vrij zijn van alle gevestigde overtuigingen ook tot ware spiritualiteit leidt en zelfs "is".


En dan; .........
 Blijkbaar vindt de wetenschap dat haar niets kwalijk is te nemen. Is het werkelijk zo dat haar niets kwalijk is te nemen? Ik gebruik Robert Oppenheimer en Richard Feynman als hulplijnen, U weet het, Plato heeft allang afgedaan, deze behoort niet tot de moderne wereld. Oppenheimer en Feynman des te meer, daar ze hebben bijgedragen aan het Manhattan-project. De conclusie`s van deze heren gelden nog steeds; ........
 • De atoombom is er gekomen door slechts het fysische aspect van de materie te benaderen, de andere helft van het atoom mysterie moet nog altijd opgelost worden.
 • Het vertrouwen van de wetenschap steunt alleen op  een geloof in de objectieve werkelijkheid van de bestanddelen van fysische theorieën, er is geen enkel geloof in de werkelijkheid van het geheel.
 • Het mysterie en de majesteit van de materie wordt niet volledig gewaardeerd, men komt er niet toe vervolgens de objectieve blik terug te richten op de mens beschouwd als materie, om haar vervolgens tot leven te zien komen als onderdeel van dit universele mysterie van de grootste diepte.
 • Dat kan ook niet, woorden schieten zelfs te kort om al deze aspecten te verwoorden.
 • Mijn mening is; ........ dat ik met dit verhaal de gehele situatie van de mens tot het diepst mogelijke verduidelijkt heb, wat mijn opdracht was..........
Zijn oriëntatie bepaalt wat hem toekomt, zijn organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij hij zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft. Het modulaire gedeelte van de hersenen, het wordt enkel onderkend door de mytafysica en de parapsychologie, het "is" het zelfs!
Lach daarom om Uw inhoud, uw begrip, en zelfs om uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden, de liefde en de hang naar het leven maken dat U zich dat welwillende gehoor voor de waarheid verschaft! De werkelijke waarheid, de volle waarheid die ik nodig heb, ik krijg hem iedere dag!


 Oppenheimer bleef steken, en keerde niet terug naar het objectieve deel van het leven, was zo pessimistisch dat hij de mens niet meer tot leven wilde zien komen.  Het niet langer aanwezig zijn in de maatschappij, de absentheistische krankzinnigheid, Schizofrenie kan niemand helpen. Het is een rouwproces wat in zijn volle omvang nog steeds niet wordt gekend.
Oppie Oppenheimer is niets kwalijk te nemen.
Richard Feynman klampt ons aan, en vertelt ons van het universele mysterie van grote diepte. Wie wil er nu niet over de berg heen? Wie wil de realiteit van het grote mysterie niet zien? Wie zag de demonen, en poep in zijn broek van angst om ze ooit weer tegen te komen? Heeft U een idee hoe diep de consequentie 's van uw ongeloof zijn?

Daar nu ligt een wereld van verschil, mijn opdracht nu is al 66 Jaar om U het verschil duidelijk te maken. En na 50 jaar was het mij al niet gelukt me nog te verstoppen. Ieder mens wordt onherroepelijk teruggeschoven naar de plek waar de vrede te ervaren is. Maar als U ziek wilt blijven door U gedrag (Het onvermogen begrip te hebben voor normale mensen, is een tekort aan empathie en dat is een te testen psychiatrische afwijking) moet U het echt zelf weten, en de nog grotere ernst hiervan voor de geestelijke gezondheid is meer als te zien. Als U werkelijk stuk wil gaan als Narcist., Perfectionist, en arrogante klootzak, kan niemand U meer helpen.
De mens is dan ook die Monnik die van allen gescheiden, en met allen verenigd is.  
Wij allemaal hebben het recht op deze wereld te aarden, met die kracht die in ons is, ......de laatste stap in onze evolutie komt er heel gewoon aan, .......wij allemaal zullen weten wat dat betekend, iemand overslaan doet ze niet!
De data voor allerlei aporie zijn voorbij, we komen bij het meeste, het beste mens-zijn.
 Zij wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken. ... Slechts dit maakt hem rustig en gelukkig. Aldus Frederik Van Eeden........

 
Slechts het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, in liefde en rede, kan alle twijfel polariseren!
In Godsnaam, maak het mee. Dat is onze toekomst,
Maar ik heb er wel een remedie voor alle verdere zwakzinnigheid.  Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!
 
Nardocus Filosofus 
23.9.2015
cbs