Hoofdstuk 19 De machteloze natie

De politiek van de machteloze natie is compleet vastgelopen, de realiteit dat de staat op geen enkele manier haar burgers kan redden van het tekort aan geld wil maar niet doordringen.

Welke maatregel er ook maar besproken is, het komt neer op een ruilhandel in voorgestelde maatregelen waarvan de winst op geen enkele manier is te doorzien.
Sterker nog, de ambtenaar moet op steeds betere en geraffineerdere manieren mee verdienen aan het te kort aan geld, het raffinement (de te grote verfijning van sluwheid die er niet is) viert hoogtij, het raffelen, het schielijk en voor de gewone man onverstaanbaar spreken is een politieke rage geworden. En is het domein van de "Janus Kop" geworden.

   Ik vind daarom dat dit een zo goed voorbeeld is.

De liefde mocht geen actuele en reële kracht zijn, doch het denken zorgt echt niet voor het bestaan, het is de liefde die zorgt voor het bestaan. Het is de liefde die zorgt voor het wezen, wat hem in zijn jonge jaren beschermt en opvoed, het is de liefde die de wonden verzorgd en de behoeftige verzorgd. Een wezenloze zegt dat hij alleen in het leven staat. Zou er zonder deze zorgen een ‘ik’ kunnen zijn? Wie wil zoiets dan bedenken? Wie wil er zeggen ‘ik ben er’ de rest is er niet? Om een heel lang verhaal iets korter te maken lijkt het erop dat dergelijke liederlijke mensen zichzelf bedenken. Velen hebben daar kennelijk geen moeite mee! Hun eerste gedachte is het ‘ik’ te creëren en hun volgende gedachten is de reflectie of beoordeling van dat ‘ik’ te creëren.  Een ‘ik’ die ‘ik’ beziet. Het is één proces dat "denken", dat zowel ‘ik’ als een blik op dat ‘ik’ creëert. Door het denken wordt het te observeren idee (ik) en de observator (ook ik) geschapen, zonder denken bestonden beiden niet. Creatie en observatie blijken één proces te zijn, één principe, denken.

Het is dus niet meer de vraag of de ragebol door de politiek moet, nee, het is de vraag wanneer de ragebol door de politiek moet. De raid op de koploper (arme VVD) dat is nu politiek geworden. Dat dit tot niets leidt moet U toch eens gezegd worden, de krankzinnige media doen dat beslist niet, die wil slechts de herrie die woord, beeld en geluid met zich mee dragen.

Hoe dicht we langs de algemene chaos lopen is slechts te meten aan de enorme veelheid van mensen die langs de rand van de sociale afgrond lopen, een zo grote hoeveelheid dat de broederstrijd onder de minima hoogtij viert, en met slechts een krankzinnig debiel politiek raffinement kan worden besproken.
Deze situatie heeft zich ontwikkelt in een duizend-voudige flop en niemand wil hem zien noch benoemen, maar ik weet een oplossing die helpt, er is op het moment geen andere oplossing als de flop maar compleet stil te leggen, deze politici berg ze op in het gekkenhuis want ze gaan toch steeds maar verder alsof er niets gebeurd is en dat is echt niet de bedoeling in de huidige situatie. De zinnelijkheid in een maatschappij kan nu eenmaal niet ontbreken, de zinneloosheid heeft de overhand genomen en deze zinneloosheid moet volgens deze politieke krankzinnigen nog steeds betaalt worden.

Wel heren politici, voor zinneloosheid is op het moment absoluut geen geld meer, net als in de tijden van Machiavelli is;…….. Het geld van de rijke maar weerloze natie is nooit voldoende geweest om haar te redden. De natuurlijke weg van de mens is de weg van de openbaring, de grootscheepse geest informatie is er voor iedereen! Het is slechts nodig daarbij echt en solide te zijn, voor de mens bestaan er slechts drie grootheden. Daar er voor de mens slechts 3 echte componenten bestaan. Energie is de vorm waaronder leven zich aan de mens openbaart. De drie enige componenten zijn dus leven, energie en bewustwording. Als het Uw werkelijke wil is te leven, en niet aan de algemene ontwrichting mee wil doen, dan kan U slechts op deze grootheden steunen. (De citaten en het professoren geleuter kan opnieuw regelrecht in de vuilnisbak, er ontbreek daar altijd de nodige specificiteit!). Heel de kracht waarmee U leeft komt daaruit voort, en uit zich verder in elk subjectief systeem, daarom kunnen we leven met de onzekerheid. Het gedachte lineaire continuüm heeft als voorbeeld de continue kwantitatieve en kwalitatieve structuur die generatie op generatie mee gedragen wordt. Doch dit continuüm is reeds door de politieke dwazen weggegooid, we leven in een machteloze maatschappij. Ja, "Uw macht over de mensen is er zolang je niet alles van hen neemt. Maar als je de mens van alles hebt beroofd, is hij niet meer in je macht - dan is hij weer vrij."  We leven in een abominabele en verfoeilijke maatschappij, zover is het door de abominabele domheid ( over de laatste perioden, eeuwen bijna) van De Politiek en de Janus Kop gekomen.

Meneer Hearst bouwde zijn Kasteel en de rest werd een kranten kop en keek mee.
Maar ja, Onder met namen de menigten op deze wereld komen er onderbroken en discrete en deelbare individuen voor, in alle gevallen gaat het om collectieve zelfstandige naamwoorden: leger, vloot, flock, overheid, bedrijf, party, mensen, chorus, menigte, troep, maar hoe is dit te onderwerpen aan Uw macht? Met al die verfoeilijkheid die U uit Uw gedachte tovert? Zij die alles beschrijven, ze beperken zich tot een beschrijving zonder te erkennen dat er ook maar enige specificiteit is, men gaat over tot een geneuzel ofwel een haarkloverij, of op iets dat onbestaand is, ofwel deze globale houding betreft een subject ten opzichte van zichzelf, de ander en de wereld.  Men is gewend met zoveel radicalisme met het eigen subject bezig te zijn dat we onderhand niet meer kunnen spreken van een gezonde maatschappij. En zo werden we een machteloze en zieke maatschappij!

De mens is de gevangene van het instituut
"Het vereist heel veel bodemloze leugens van de elite en hun gevechtsorganisatie,s om de mens  de schuld te geven van alles wat er mis gaat,  de ineenstorting wordt gepredikt , met bovenmenselijke energie en macht, de ramp die de elite voorziet moet worden voorkomen. Geprobeerd wordt de natie te redden uit haar benarde positie. Hiermee zijn zij overgegaan op het beginsel dat de omvang van een leugen altijd een bepaalde factor van geloofwaardigheid bevat, gezien de grote massa van de bevolking in de bodem van hun harten ernaar neigen liever te worden beschadigd dan bewust en doelbewust schuldig te zijn, en dat, daarom, in het licht van de primitieve eenvoud van iedere brein ze gemakkelijker ten prooi vallen aan een grote leugen dan aan een kleine, omdat ze zelf liegen in kleine dingen, maar zich zouden schamen voor te grote leugens. Zo'n leugen zal nooit in hun hoofden opkomen en ze zullen niet in staat zijn om te geloven in de mogelijkheid van zulke monsterlijk bedrog en valse verklaringen bij anderen, ja, zelfs wanneer ze worden voorgelicht over het onderwerp, zullen zij lang twijfelen en aarzelen, en tenminste één van deze twee zaken als de waarheid blijven beschouwen. Daarom, zal iets van zelfs de meest vuige leugen altijd blijven plakken aan de feiten, wat alle grote leugen-virtuozen en leugenachtige-clubs in deze wereld maar al te goed weten en er ook het meest verraderlijke gebruik van maken. Alsof dit wat anders oplevert als een machteloze en zieke maatschappij!

Mocht dit tot het CPB doordringen, dan heb ik wel een opmerking, begin U nu eens met echte economie bezig te houden, de tenietdoening die steeds weer voort komt vanuit het verfoeilijke daar heeft U totaal geen zicht op, sterker nog, het hele abominabele is nog steeds geen onderwerp in heel het economische denken, nog in studie, de economie in onze wereld word zelfs geheel beheerst door de algemene verfoeilijkheid waar velen maar niet los van kunnen komen. De leer rond het fenomeen van de statistiek in de economie is larie, aangezien de algemene statisch algemeen abominabel en telkens maar weer door de algemene verfoeilijkheid doorkruist wordt.
Alleen als je blind bent voor het abominabele en verfoeilijke dan pas is er op enige manier iets te vertellen over economie, maar mij is het toch beter eerst al die hebzucht van de mens beter te bestuderen alvorens voor krankzinnige politici bezig te zijn.
 “In de poel des verderf 's die de machteloze Natie is, richt de vijandigheid zich op niet-gekozen organen – de Centrale Banken en de waardeloze institutie, zoals het Internationaal Monetair Fonds – en die kan zich alleen maar ophopen.” 

Deze instellingen en instituten ontstaan, ontwikkelen en functioneren in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.   Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheidsgehalte (in casu het vrijheidsgehalte) van de democratie waarin we leven. We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenlevingsproblemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken. Speel niet in op onderbuik gevoelens!
Dat is niet zo best; .....
"De onderbuik is een ondankbare stakker, onthoudt nooit voorbij de gunsten, het wil altijd meer morgen."

Aleksandr Solzjenitsyn , Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj

"Was het allemaal maar zo simpel! Als het maar de slechte mensen waren die ergens sluipenderwijs de slechte daden plegen, en het slechts noodzakelijk was om ze te scheiden van de rest van ons en hen te vernietigen. Maar de scheidslijn tussen goed en kwaad loopt dwars door het hart van ieder mens. En die is bereid om een stuk van zijn eigen hart te vernietigen? "
 Aleksandr Solzjenitsyn , De Goelag Archipel 1918-1956


Het is dus buitengewoon stijlloos te denken dat je de waarheid kan confisqueren, en daarna gelukkig verder kan gaan! Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!

Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..     Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
 
Nardocus Filosofus