Over de voorzienigheid'.........
Er zou een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen.


Mijn opdrachtgeefster; ....... Moeder Teresa schrijft dit alles toe aan de Voorzienigheid.
“God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen.
Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
En dames en heren sprekers, denkt U nu echt dat die niet komt!
Welk een lachwekkendheid vertoond U, elk moment toch weer?
 
U moet het begrijpen, waar Uw intellectuele haarkloverij vandaan komt! 
 Kritiek is voor de spreker een simulatietactiek, een spel met imaginaire beelden, die door en door tautologisch zijn.
Zo wordt metafysica tot parafysica, zo ondergaan de gegijzelden "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel! 
Ach ja, het regent of het regent niet, welk een dwaas is de spreker? Nog nooit is er een grotere algemene debiel op deze Aarde geweest, wanneer wordt hij weer een normaal Mens?
Welk een 'patafysica' is dit ongetwijfeld, welk een als parodie bedoelde variant op de metafysica wordt hier gepresenteerd als de wetenschap boven de wetenschappen?
Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om reden dat ze slechts sprekers zijn, en slechts over de problematische "Law and Order"  gaan, in elkaar. 
Zelfs als dit onze opvatting is; .... als we, met Richard Feynman van mening zijn, dat dit kan; .... dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben.
We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen, maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.
Wie wel? De flauwekul wetenschap met zijn 'patafysica' , .... Die wordt gepresenteerd als de wetenschap boven de wetenschappen! Dat met zijn huichelaars en de kwezelaars?  En wat is toch de reden dat deze krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?
Waarom toch is het totale weten waarop we onze seksualiteit ontwikkelen en reageren op seksuele impulsen vanaf de vroege kindertijd, zo  bepalend hoe volledig we volwassen worden en hoe evenwichtig en ‘gezond’ onze psycho-effectieve ontwikkeling is. Niet alleen het handhaven van bepaalde fixaties kan leiden tot psychische stoornissen, alle ontwikkelingen buiten de werkelijkheid brengen het tot psychische stoornissen!

En daar ligt dus de enorme fout want;  ..........De waarheid is; .... dat Uw tekst altijd verheven wordt tot kunstwerk, en als "het spektakel object van wetenschap" is er dan aandacht voor. De kern is ....dat er sprookjes plaatsvinden "in functie", die steeds weer voor iets anders symbool staan. En dat noemt U wetenschap, en zou een bezielende "Law and Order" moeten opleveren, wat een drama van volkomen zinloosheid! En slechts door het statische karakter van de sprookjes lijken ze nog boven de tijd verheven ook. Gekken rot nu eindelijk eens op! "Het Trippenhuis" is een volmaakt gekkenhuis, meer niet!
De illusie dat het beroep op een facultatief weten een soort van bevrijding zal brengen van een "voorheen belemmerde" vrijheid, bedient zich van een ideologie, en op die manier worden de ideologieën tot illusies over de vrijheid, een predomineren met alle belachelijkheid er in! Het is totale belachlijkheid een mens zo te willen opvoeden! En tot mislukken gedoemd........

 
Maar de indeling en het reglement van deze belachelijke horde is niet te wijzigen, het vermeende bezit van de waarheid was het recht om de medemensen te dwingen volgens die waarheid te leven, en nog wel in hun eigen belang.
Het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdig-heden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar, dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is, veel en veel meer als U denkt!
Ik zou mij toch eens aan deze werkelijkheid gaan houden!


Ook in dit huis!
De professionalisering van de natuurwetenschappen is er nog steeds niet, het is nog steeds fysica-theologie. In hun gevecht om maatschappelijke erkenning en beloning en in hun streven naar maximale autonomie zijn wetenschappers zich nog steeds aan het af te zetten tegen het idee dat we samen een eenheid moeten vormen.
U dient namelijk met Uw Kosmos mee te werken!  Het geneste proces zal ook nooit anders aantonen!
Zo is het dat de geaccepteerde menselijke vormen toch weer mogelijk worden! En een andere kans is er niet!
Met zijn radicale scheiding tussen geloof en weten voltooide Kant een denkbeweging die toch weer los gelaten zal moeten worden. Het is de genetica die anders heeft beslist! Al dacht men dat geen enkele geloofsclaim als kennis kon worden beschouwd.
Laat U dus niet van de wijs brengen, nog steeds staat in de metafysica de retorische werking van de taal centraal. Deze "waarheid" is daar dus voornamelijk een overeenstemming van het denken, en de dingen worden daar nooit anders opgevat. Daar is niets anders dan "een mobiel leger metaforen, metonymia's, antropomorfismen, kortom een som van menselijke relaties die, op poëtische of retorische wijze verheven, overgedragen en opgesierd worden door de krankzinnige wetenschap!
De waarheid is nog steeds singulier tantum, deze waarheid wordt altijd opgevat als een ambivalent gebeuren waarin het zijnde verschijnt, ik en Moeder Teresa noemen dat de voorzienigheid, het is daar waar tegelijkertijd ook veel goddelijke verborgenheid en geborgenheid heerst.
Dat maakt al het levende, waar ook in deze kosmos, mee!
Zo zijn er dus ontstellend vaak coïncidenties te beleven.
Van die momenten dat alles precies in orde komt op het juiste moment.
Door middel van dagelijkse kleine en grotere wonderen.
De goddelijke voorzienigheid is zo fijngevoelig,
zo attent in zulke kleine dingen, dat niemand het geloven wil,
die de weg van de duistere collectiviteit is in geslagen.
Maar deze duisternis, daar moeten we vanaf.......
Was en is "al het spreken alleen" een ambivalent gebeuren, dan hadden we en hebben we een enorm probleem.
Want dan zou ze slechts de onvermijdelijke insluitende en uitsluitende gevolgen hebben, ......
die men altijd in de taal vindt.
Maar dat is dus niet zo, .....gelukkig, onze schepper-God heeft hele andere dingen met ons voor.
Namelijk dat we als normale Mensen zullen leven, zo is het ook voorzien!

Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht!
De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Waar geen valse schaamte is die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen! Dus door hen die nooit begrepen, in geen 30.000 Jaar, wat het feitelijke probleem van de wereld was. Ze hebben in deze lange periode dan ook niets aan ook maar enig menselijk probleem gedaan.
Ik heb gezegd........de Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. Het genius in de mens met zijn Paramita kan van een willen en moeten, een tonen maken! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen, zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
Dat is de voorziening die ik ken, waar ik de geestkracht voor tracht op te brengen, dit om mijn verhaal te doen!
Het is zo'n goede voorziening dat iedereen hem in mij lezen kan........Zo is ze heel iets anders als het pendulum van de geest, zij wisselt slechts tussen betekenis en onzin, en als je de voorziening om deze betekenis te winnen, niet hebt, verval je dus automatisch in de onzin!

Laat ik U dus vertellen dat het denken over ruimte en tijd nooit af zal zijn. U moet weten dat ermee geëxperimenteerd wordt, d.w.z. dat het vertaald wordt in experimenten, in andere gedragsvormen, denkwijzen. Maar dat beslaat op geen enkele manier het wezenlijke denken, zoals het al door Cartesius omschreven wordt. Heeft Cartesius ons het allemaal niet vertelt, dat in de wijsbegeerte het de wil van het denken is om uit zichzelf de wereld te begrijpen? En dat daarom de natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens uit één Idee zijn te verstaan? Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant, maar deze bevestiging kwam hij nog steeds te kort! Wat ieder ding is alles? Wat zegt U nu Meneer Richard Feynman?
 
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
Om hier wat van te begrijpen, Meneer Feynman, daar zijn we te ziek voor!
En die ziekte duurt al meer als een eeuw!

Ja, als je de ziekte kwijt wil geeft dat wat emotie, bij gebruik van geënsceneerde middelen komt het denken niet overeen met de diverse gemoedsstemmingen waardoor je toevallig getroffen wordt. Daarom is N.P.A. zo'n algemene ziekte. En die goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid.
Doch een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal. Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ....
Hoe bijzonder is de voorzienigheid? Heeft U enig vermoeden?
En U zou dit allemaal weg willen doen, waarom een vredesnaam, vertel mij dat even?

Ja, en dan zitten we toch nog met de computer, ......... Iedere computer zou toegerust moeten worden met schelle fluitjes, alarmbellen, onregelmatig repeterende sirenes die afgaan wanneer men de voorspelbare teksten produceert, die ver en ver afstaan van de nodige assistentie!
 Beeldschermen zouden moeten opflikkeren en waarschuwingstekens moeten uitzenden, toetsenborden zouden opzettelijk verkeerde letters moeten typen. Gelukkig moet een calculerend onderdeel wel zijn eigen oprechtheid produceren. Verder is de computer als integer apparaat nooit gekomen. Nog steeds ligt die bij de persoon die programmeert, en als die nu is aan de algemene ziekte lijdt? En als de uitgever dan alleen maar denkt aan de centen?
 Maar zoals algemeen bekend veroorzaakt de verzadiging van de markt door een product, een daling van de omzet van dit product, en een gebrek aan algemeen vertrouwen. Om deze economische wet het hoofd te bieden zouden permanent nieuwe inzichten moeten worden ontwikkeld waaraan men weer plezier beleefd. Hier hebben we het dus weer over het spel, niet over enige werkelijkheid, maar ook het spel moet oprecht worden uitgespeeld! Anders gaan de deelnemers echt grommen!
Maar enig affectie kan er buiten de werkelijkheid niet bestaan!

Het denken in dit heden is dus al het los komen te staan van het domein van de directe ervaring en zo zal het alleen maar geënsceneerde voorstellingen produceren. Wel leuk, maar de betrouwbaarheid van de computer mag U op allerlei terreinen in twijfel trekken.
En met de wetenschap op de computer is het precies het zelfde als bij de seks industrie, de modellen zijn fictief aanwezig, de werkelijke modellen worden niet getoond! Lachen, gieren, brullen, niet waar! En ze weten alles over U, althans wat U wild horen en gebruiken, "Astronada" heeft U nooit van dat Spyware programma gehoord? Waar ze op inspelen moet U toch wel bekend zijn! Ach, heeft men het NU over de priveleges van de indivudu, hoe zouden ze daar nu op moeten komen? Wat brengt "Low en Orde" , .......... De bazen van de globale economie blijven alleen onkwetsbaar en rijk!

De krankzinnigen van de wetenschap kennen hun eigen grap niet: ....... Natuurwetenschappelijk onderzoek kent methodologisch twee fasen:....de derde belangrijkste fase vergeten ze maar!
De descriptieve fase, waarbij wat direkt zichtbaar is wordt beschreven, maar hierbij speelt selektie, geleid door theoretische overwegingen alleen een rol, maar ze is daarbij noch steeds in strijd met alle abstracte uitgangspunten!
Men bewijst graag wat niet te bewijzen is, en noemt het "theorie" ............maar de menselijk dramatische crisis die optreedt met als begin de nullisomie, ze wordt heelgewoon vergeten, en dat in alles wat men natuurwetenschappelijk doet!
Maar ontdaan van ethische rationalisaties en filosofische pretensies is een misdaad alles wat de machthebbers verkiezen te verbieden. De bazen hebben de rijkdom heelgewoon kado gekregen!
De openbaring, zo mag je dat noemen als de realiteit in je naar boven komt!
Ofwel, in het logische denken benoem je deze ervaring als de Aha-erlebnis

Maar op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, zo als ze voorzien waren, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is!
Alle computer experimenten laten zien dat; .....
de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist! 
U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel!
U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........
Want het tegendeel, "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, zal haar werk doen, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft. Het leven is voor ons;........ In contact raken met de stoffelijke wereld.
Zou men daarom de medemens moeten gaan beoordelen en veroordelen, neen!
Want de moralist blijft een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden maar anderen tevens in het verborgene te haten". Dat zoiets werkt geloofd U zelf toch zeker niet meer! Ja, en daar in de Hemel weten ze ook dat dit niet werkt. Maar die realiteit moet je op Aarde verteld worden. En dat moet je nog eerlijk verteld worden, anders houdt men inderdaad een comedie over! 
Daarbij is wat voorzien is al voortijdig losgelaten! U heeft Uzelf aan alle beperktheid geholpen!
Dat is weldegelijk alle belachlijkheid van de huidige krankzinnige wetenschap!
In het mensen verstand blijken dus vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet, en U blijkt steeds maar weer door uw eigen beperktheid in deze situatie te worden gedrongen.
Dus dit gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.
Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!

Alle voorzienigheid heeft dus ook "zijn" biologische vormen, ze zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Binnen enkele generaties kunnen limbische systemen die afgestemd zijn op positieve gevoelens door alle mensen worden ge-over-erfd, het zij door incarnatie van de gemodificeerde morfogenetische velden, het zij door genetische assimilatie via biologische creativiteit. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit.
En zo was het ook voorzien...........Gelijk Meneer Jung ons heeft verteld.
Zo is het zoals ik het ook altijd heb ervaren. Zo is het altijd in mijn leven geweest.
De krankzinnige elite vindt echter dat de seksuele dimorfie hem maar al te goed past!
Het gaat slechts om de juiste werkvormen, om elkaar niet te vergeten en tot een versterking van elkaar te komen.
Daarom vereist aan wetenschap doen een haast mystieke zuiverheid van geest: .......is de onderzoeksvraag inderdaad zuiver en zonder bias geformuleerd?
Om diepe geheimen te ontraadselen, die toch blijken te zijn voorzien, moeten wetenschappers boven hun intellectuele beperkingen en vooroordelen, kortom hun eigen ik, heenspringen.
En dan moet het tellen nog besproken worden! Daarin liggen de meeste scriptie fouten..........en de nalatigheden, die eigenlijk de eigen tekort-komingen zijn, want in alles is voorzien!
 En dat zijn dus echt niet alleen de begrippen die ons te boven gaan, het regulatieve kenvermogen is slechts een kenvermogen, meer kan er als verschijning niet gevonden worden........en wat ons voor staat, is het geneste proces met een meewerken aan de kosmos!
Want vind jij jezelf anders een goede beslisser?
Goede besluiten nemen is lastig door onze cognitieve bias.
Ze is een beperking van ons denken door geheugenfouten, misrekening en sociale attributie.
Wat we weten is net zo min altijd betrouwbaar als wat we ons herinneren.
"Niet alleen ......... Plato zag terecht in, dat onze kenkracht een hogere behoefte gevoeld", als een ieder zou wensen! En dit is "Niet zonder Goddelijke Zin".
Ik kan U dus niet anders als op de voorzienigheid wijzen!
En wat de krankzinnige wetenschap wil, daar kan en zal ik dus niet "zomaar" aan beginnen!
Ik sta niet te grommen bij ieder model, maar zie in dat iedere dyscussie kritisch moet worden beschouwd.
Het meeste heeft Richard Feynman al gezegd; .........ze moet met vreugde door iedereen worden verwelkomd,.......daarin moet worden voorzien!
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk,
Alleen de mens die tracht zijn gedrag in overeenstemming te brengen met de inhouden van "De Ziel" zal daarin slagen,
Daar zijn denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
zij is ook het systeem dat het algemene noodwendige welbehagen in het brein wekt. 
Alle vreugde en vooruitgang van de mens is hier uit deze richting te verwachten!
Zo moest het worden voorzien, en zo is het in alle geslaagde culturen ook voorzien!
Door dit te leren ontstaat er bij elke werkelijke leeraktiviteit ook gedrag's-verbetering.
Zo wordt het reticulair systeem door de oorspronkelijke volkeren al heel lang gekend.
Wij zijn echter opnieuw in een zo zware radicaliteit verdaagd, dat de continuïteit van het systeem definitief is doorbroken. De bewogenheid om tot dat specifieke leren te komen, ze bestaat bijna niet meer!
Het huidige ressentiment heeft de cultuur met zijn oorspronkelijke waarheid-liefde echter volledig opzij gezet.
We zijn niet meer in staat tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden.
En ik kies het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zondermeer gegeven element.
De gekken onder de wetenschappers zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect.
De algemene voorzienigheid die past hen niet, zo vinden zij!

Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie inneemt.
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;.....
zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek,  en noodzakelijk Azoth........
wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie zoals ze ook voorzien is, om de grote vormconventies in haar ontwikkeling geboren te zien worden, .........
zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend,
maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was!
Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf. 
En daardoor is vele malen in de geschiedenis niet de toestemming gegeven,
om in de hoog schatting van de rede toe te stemmen.
Het huidige ressentiment drukt helaas bovenmatig veel op de zelfverheerlijking van het beperkte verstand.
En daarbij moeten we toch echt weten,
de goddelijke rede, haar diepe overtuiging volgt uit de inwoning in de menselijke bezinning.
Kort en goed vertelt, het was allemaal voorzien! Alleen "De regelnichten van deze Wereld" kwamen met het idee dat er in de helft maar voorzien was, ...........daarbij werd Kant te help geroepen.
De bezinning werd verworpen, door radicale scheiding tussen geloof en weten aan te brengen!
Een scheiding die de Godelijke-voorzienigheid niet erkent, doch ........de logos is! 
Het denken denkt waarheid, ze heeft fundament, daar waar ze ook Uw geestelijke wereld weet te betreden.

Alle werk en ambacht, het bewegen van armen en benen,
elk bewegen van een twijg, sluit aan bij de manier waarop Ptath handelt; ....
ruimte gaat open,
het hart onthult,
de stem maakt helder, het leven schept.
Ptath is Egyptische benaming van een schepper-God. 
Zo zijn er dus ontstellend vaak coïncidenties te beleven.
Van die momenten dat alles precies in orde komt op het juiste moment.
Door middel van dagelijkse kleine en grotere wonderen.
De goddelijke voorzienigheid is zo fijngevoelig,
zo attent in zulke kleine dingen, dat niemand het geloven wil,
die de weg van de duistere collectiviteit is in geslagen.
Gelukkig, onze schepper-God heeft hele andere dingen met ons voor.
Namelijk dat we als normale Mensen zullen leven.

"De Bijaard van de onzin" heeft geklonken,
en daarom breng je noch Wet, noch Functie, noch Structuur in deze kosmos samen!
Ze vinden heel gewoon dat de Mens daarin verdeelt moet blijven!
Ja, ook bij hen zelf is de Angst iets ongrijpbaars,
haar substantie vervluchtigt zodra men zich in haar verdiept.
Maar het is zeker geen aanpak, met deze dissociatieve onzin verder te werken!
Men moet zichzelf ook de vraag stellen;......
wat er gebeurt wanneer de psychopathologie de angst definieert,
als symptoom, stoornis of ziekte.
In het proces van conceptualisering verwerft de angst een graad van vastheid,
en vast-stelbaarheid die het in de ervaring van de zieke mist.
Doch deze Angst is tot een "Popperrazzia" verheven,
voor hen die de theorie niet volgt!
Er rest ons niets anders als deze krankzinnige wetenschap op te heffen!
Deze bende heeft een suggestibiliteit ongekend!
Ze is zelf de patiënt!
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd,
de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend!
Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken,
Men kan dan ook niet aantonen dat er iets van is voorzien!
omdat "Deze volmaaktheden" zijn bedacht!
En ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht.
 Hoogst nodig word het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen,
dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat,
zodat de gammele structuren van het commanderende intellect,
er geen minuut vat meer op hebben!
Zo bestaat er voor ons een zeer solide bescherming,
voor alles wat ons heilig is.

Want, "al het spreken alleen" is een ambivalent gebeuren, zo hadden en hebben zij met die ambitie een enorm probleem.
Want ze kan slechts de onvermijdelijke insluitende en uitsluitende gevolgen hebben, ......
die men altijd in de taal vind.
Wetenschap is een talige activiteit, zo zie Wittgenstein, dus wetenschapsfilosofie is eigenlijk taalfilosofie, meer niet! Waar de positivisten beweerden dat wat gezegd kan worden het enige zinvolle is en de rest onzin, ........
Zo vond Wittgenstein juist belangrijker wat níet logisch kan worden beargumenteerd, maar als ethische en esthetische oordeel in haar kunst kan worden getóónd, zoals ze dus is voorzien!
 Met zijn taalfilosofie, waarin hij in de Tractatus de omvang en de grenzen van de gewone taal aangeeft, probeerde Wittgenstein dan ook niet de kustlijn van dat talige eiland in kaart te brengen, maar het begin van de oceaan die altijd al was voorzien! Zij die wat anders vertellen kunnen alleen maar fabeljes vertellen.

Wetenschappelijke en technische kennis zonder meer beschouwde Wittgenstein als het begin van het einde van de mensheid. En dat ook omdat we niet van het Fides Quearens Intellectum gebruik maken, ............. we moeten ons zelf de uitleg , en de zelfkritiek , en zelfreflextie durven te geven, zodat we toch weer met onze eigen geloofwaardigheid durven te leven. Zo krijgen wij daarbij de aansluiting met de levenskunst.
Niet bij de samenlevingen die worden geconfronteerd met de uitdagingen als gevolg van het zelf gecreëerde, ..........
en dat met − en eerst verborgen − de mogelijkheid om al het leven op aarde te vernietigen!

Deze capaciteit bestaat pas sinds enkele decennia.
Zo worden door Ulrich Beck de ecologische risico’s van een Tsjernobyl gebruikt als een typevoorbeeld.
Deze zware nucleaire ramp,  gebeurde enkele maanden voor de publicatie van Becks eerste boek over de risicomaatschappij.
Het belang van de sociologische benadering van Beck en de taalkundige van Wittgenstein is dat de ecologische crisis niet als een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde crisis te voorschijn komt, zover mag het ook nooit meer komen. Ze is meer als onvoorzien!

We zijn aan de tijd toegekomen dat de ”bewaarders van de legende, verhalen, cultuur, rituelen, en mythen, en alle de Oude Stam Gewoonten” nodig zijn om ons te herstellen in heelheid.
Er zou een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen.
De ”Krijgers van de Regenboog” zouden deze boodschappen verspreiden en alle volkeren van de Aarde of ”elohi” onderwijzen. Zij zouden hen leren hoe ze ”De Weg van de Grote Geest” dienen te leven. Zij zouden hen vertellen van hoe de wereld zich heeft afgekeerd van Grote Geest en dat dit de reden is waarom de Aarde ”Ziek” is.
De oude praktijken van Eenheid, Liefde en Begrip ontbreken Ze zouden onderrichten over Harmonie onder de volkeren in alle vier de hoeken van de Aarde.
Ze zullen de mensen leren te bidden tot Grote geest met liefde die vloeit als de mooie bergstroom, en stroomt langsheen het pad naar de oceaan van het leven. Eens te meer, zouden ze weer vreugde kunnen voelen in eenzaamheid en concilies. Ze zouden vrij zijn van bekrompenheid en jaloezie, en de ganse mensheid lief hebben als hun broeders, ongeacht de kleur, het ras, of de religie. Ze zouden geluk voelen in hun hart, en als één worden met het ganse menselijke ras. Hun harten zouden zuiver zijn en warmte uitstralen, begrip en respect voor het ganse mensdom, Natuur, en de Grote Geest. Eens te meer zouden ze hun verstand, harten, zielen, en daden vullen met de zuiverste aller gedachten. Ze zouden zoeken naar de schoonheid van de Meester van Leven – de Grote Geest! Ze zouden kracht en schoonheid vinden in gebed en eenzaamheid van het leven.
Hun kinderen zouden eens te meer vrij kunnen rondhollen en genieten van de schatten van Natuur en Moeder Aarde. Vrij van de vrees voor vergiften en vernietiging, bewerkt door de Yo-ne-gi en zijn praktijken van hebzucht.

Bent U er al in geslaagd om vrij te blijven van enige ‘Aardse gebondenheid’, dat wil zeggen niet meer op karmische wijze verbonden aan de normale menselijke rondes van incarnatie? Ja, het is waar, de tijd is rijp om dergelijke toestand te volbrengen, om Uw geestelijke vrijheid te herwinnen!
Maar men zal doen alsof U alles verkeerd doet, alsof U de goede opleiding niet heeft genoten, alsof U een bordenwasser bent die niet de juiste opleiding heeft genoten. Alsof alles in hun taal gebracht moet worden......... ik weet echter wel beter! Zo is het niet voorzien.........er speelt zich een vreselijke vervalsing af in het liefdesspel, daar het mogelijk wordt gemaakt alles te verhullen, en uiteindelijk door het tenietdoen van het deelnemen van het subject van het dagelijkse fysieke leven. Huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen.
Mocht U het niet weten, zo is het voorzien!
Wij normale mensen hebben het niet om verbeten met de wetenschap en politici bezig te zijn, want ze zijn heelgewoon GEK.
Stop met het idee dat U die verbetenheid via een publiek programma zou moeten etaleren, want ook dat maakt U heelgewoon GEK.
Noem het maar facebook GEK.

Ik kan U wel vertellen hoe het voorzien is, Uw inzichten te verkrijgen!
En daarom is het volgens mij dus zo, en zo is het altijd al geweest........... de beschrijving van de nucleaire ruimte door ene Richard Feynman, de QED, zo het bewezen is...........
De energie van een foton kan bij het bereiken van een molecule overeenkomen met de energie die nodig is om de toestand van het molecuul te veranderen, waardoor er een overgang is in de kinetische rotatie, vibratie en elektronische energietoestand.
Wanneer dit gebeurt, kent het geabsorbeerde foton ofwel geen reemita ofwel de reemita kent energie verlies. Deze effecten zijn bekend als Raman, en Brillouin. Het Brillouin geeft het juiste effect voor het zicht in de ogen!
Waarom deze effecten tot een volledig Ressentiment moet leiden, is een volkomen raadsel!  De cosmische constante blijkt niet juist te zijn! De GEKTE van de krankzinnige wetenschap maakt dat ze niet over gevorderde inzichten kan beschikken!  Het anticiperen op de effecten Raman en Brillouin en dat niet als enigen, maar tegelijk met  de voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie, schijnt van de krankzinnige wetenschap niet te mogen!
Toch is mij deze combinatie juist gebleken! Ze is de enige manier, daar het verstand een onbegrensde taak heeft in de ordening van de verschijnselen! Deze Ordening zorgt altijd voor de objectieve verschijnselen, wat zou daar subjectief aan moeten zijn, welke krankzinnige wetenschapper zou deze ordening niet willen?
Alsof elk surrogaat ook voldoende zou zijn?
Want we kennen de feiten zo ze ons gepermiteerd zijn, Feynman verteld ons over reemita zo ze ons als fysische effecten gepermiteerd zijn.

Zo zijn er dus "in hun geheel" een aantal fysische effecten die ook wel eremita mogen worden genoemd.
Ze zijn "wij en de effecten die ons gepermiteerd zijn", een ieder kan ze zien ofwel met de ogen "in bewijsbare zin"  onderscheiden! Het is een Goddelijke eer als je dit gepermiteerd wordt!
Een volledig inzichtelijk volmaakte kosmos vraagt oneindig veel kracht, ........ze is dus een onwaarheid...........Ze is voor ons niet tot in een volledige objectieve situatie te brengen!
Juist daarin is niet voorzien!
De waarheid blijkt te volgen door de ogen! De fysiologie van het Oog kent het begrip hardheid, d.w.z. het doordringings- vermogen van straling is gekend!
Deze wordt groter naar gelang de frequentie groter wordt.
Ons Oog past als het ware een selectie toe. De auto-reverse begint bij deze selectie!
Zeer korte golven worden door de lens niet gebroken en vormen dus ook geen beeld op het netvlies!
Wat de mens "aanziet", is slechts wat U ziet, wat U van die mens slechts ziet door wat gemaakt wordt door de ogen!
Dus wat Uw Ogen U toestaan om te zien.........slechts deze vorm is voor U een Objectieve realiteit.
Zo is het dat er in de objectieve realiteit is voorzien!
Maar een objectieve wetenschappelijke benadering van de kosmos is onmogelijk, want ze heeft uw eigen ogen en het eigen brein en objectiviteit daarbij daarbij nodig, zo zei Euclides........ niet voor niets.
De 4de ,dimensie is altijd al de brein dimensie geweest!
Ook Spinoza deed een duit in het zakje, zo eindigheid en oneindigheid zijn voorzien, heeft de wetenschap zijn wiskunde te sluiten. Als x naar oneindig gaat dan gaat ook de functie F, gedefinieerd door f(X)=x2 naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x2 groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen.
Zo definieerd Spinoza zijn begrippen........
eindigheid en oneindigheid, de belangrijkste begrippen uit de wiskunde.
Zo definieerd Spinoza de begrippen eindig en oneindig voor de tellende mens.
Voor Spinoza was iets eindig als het door iets van dezelfde aard beperkt kon worden, .....
zo vond hij daarin "Het Getal", en buiten dat ...... ieder mens is een teller! 

De krankzinnige wetenschap doet echter niet aan deze wiskunde ........De voordelen en nadelen in praktische zin worden nog steeds in dualistische zin afgewogen, effecten worden nergens als één geheel bezien. De poging tot het aantonen van praktisch voordeel is het enige wat men daadwerkelijk wil aantonen. 
De krankzinnige wetenschap is zeer doortrapt, .........men vindt nog steeds dat men alles moet weten te verbergen.....
Als mogelijke chemie, als de mogelijk aangetoonde verbondenheid heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.  
Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in,
alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden, buiten alles wat als begrip voorzien is, stel het zo; .........de logos is!

“Macht is het menselijk brein slopen
en herbouwen in een vormgeving van jouw keus.”
Het is dus zo een negetief autisme.......
en met een positief autisme scherpen we onze kennis juist aan,
laat het menselijk brein heel! Geef haar de kans zijn werk te doen!

Het Nobel-commitee, ze bestaat uit krankzinnige autisten.........
de prijzen worden bijna "automatisch" uitgeven, wat een flater, ........
van deze flatteuse bende.........
Nietzsche beschrijft in feite de belangrijkste rol van deze flatteuse bende:.....
Woorden verwateren en stompen af; woorden maken onpersoonlijk; .....woorden maken het ongewone gewoon.
Zie in dat dit het resultaat is, van een gebrek aan authenticiteit, aan echtheid, eerlijkheid en soliditeit.
En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen. U zal daar echter NIETS tegenkomen van wat tot de Goddelijke Voorzienigheid behoort!
Daarmee is voor hen de evolutie richting "De Eén" defenitief gestopt!
Al, werkelijk al het lijden is een noodzakelijke werking van de natuur en van de inrichting van dit universum. Het eeuwige en weldadige Wezen, dat het bestuurt, heeft je daarvoor echt willen behoeden; .......van alle mogelijke stelsels heeft Hij datgene gekozen, dat zo weinig mogelijk kwaads en zoveel mogelijk goeds in zich verenigt.
Of, om datzelfde nog onomwondener uit te drukken:.......als Hij de wereld niet beter heeft ingericht, komt dat omdat hij het niet beter kon, en ook niet beter kan. Daarom is het dus ook zo dat U wel met Uw Kosmos meewerken moet!
Als er een God is, die je geschapen heeft, dan is Hij ongetwijfeld almachtig en zou Hij al je lijden kunnen voorkomen. Heb dus maar geen hoop dat aan je lijden ooit een einde zal komen, want waartoe zou je anders leven, dan om te lijden en te sterven!” 
 Weet men dan niet, dat de mens als persoon het geringste deel van zichzelf is geworden, en dat het bijna niet de moeite waard is hem te redden, wanneer men al het overige verliest?
Vind U dat de wereldorde naar onze grillen zou moeten veranderen, de natuur aan onze wetten onderworpen zou moeten zijn en worden, en wij alleen maar op een bepaalde plek een stad hoefden te bouwen om de natuur een natuur-ramp te ontzeggen, welke ook?
Weet U het, dat wat het ecologische-drama met de huidige mens doet, en heeft gedaan?
Even niet liegen, heren van de wetenschap en de politiek!
De krankzinnige wetenschap is niet tot enige objectiviteit in staat.........t.o.v. van de situatie van de mens, en de ecologische gevolgen van deze situatie!
En de "levensstandaard" waar men overal zo graag over spreekt, is een economisch begrip, geen beschavingsbegrip. De verwachting dat mèt de levensstandaard de beschaving wel vanzelf zal komen, is een dwaling. Wanneer nu de techniek op haar beurt haar moeder, de wetenschap, begint te dirigeren, wordt het ons duidelijk dat zij van huis uit met elkaar verwant zijn en dat beide verwant zijn met de economie. De waarde van de natuurwetenschappen voor de menselijke beschaving is dubieus en liet zich alleen in de negentiende eeuw nog enigszins redelijk motiveren. Of men dit nu betreurt of niet - deze waarde te willen realiseren is thans een illusie.

Maar U mocht het zich steeds realiseren, maar U kon het niet; .......Want hoe kan alles Nu echt cliché zijn en dus geen waarheid bevatten, en hoe kan het geen evolutie richting de één zijn, terwijl de logos is!
Dan mankeert er toch iets aan je redeneren, en de grote schoonmaak die komt, .... ze is dus echt op zijn plaats!
De krankzinnige wetenschap en de politiek trachten zich aan illusie te koesteren!
Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen, ..........
maar ik weet waar aan ik mij kan koesteren!

Zij die het fascinosum kennen, zij zijn in staat om de wereld op te tillen, tot het aller-aller-hoogste.........
wanhoop niet.
Wanneer we het diep mysterie van de natuur ervaren, dan voelen we het geheim van het bestaan aan.
Dit is terzelfdertijd; ......Fascinosum et tremendum, het fascinerende van buiten.
Dit vraagt alleen openheid naar de natuur toe, en geen angst voor het eenzame karakter van de grote ervaringen.
aangezien het hier om directe ervaringen gaat, kunnen we geen bewijs van hun bestaan aanleveren.
Men kan alleen een bewijs voor zichzelf opbouwen door de integratie in de natuur,
niet door intermedaire theorieën, maar door direct contact, aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving, is deze weg als begin eenzaam .......doch later overvloedig.........
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
U moet het begrijpen, waar Uw intellectuele haarkloverij vandaan komt! 
 Kritiek is voor de spreker een simulatietactiek, een spel met imaginaire beelden, die door en door tautologisch zijn.
Zo wordt metafysica tot parafysica, zo ondergaan de gegijzelden "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel! 
Doch, een tautologie is een redenering waarvan de logische structuur in de zinnen dusdanig is dat deze niet onwaar kan zijn. Het begrip tautologie werd door Ludwig Wittgenstein in de logica ingevoerd. Bijvoorbeeld de zin:
het regent of het regent niet
Deze zin is altijd waar. In een logische formule ziet deze tautologie er zo uit:........
r ∨ ¬ r {\displaystyle r\lor \lnot r} , zo is het in het grijze hoofd met de Nullisomie begonnen!
Een levend organisme bestaat niet zonder een aanvullend "dubbel",
vanuit het plenum, dat het evenwicht handhaaft,
dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord.
De Goddelijke voorzienigheid is altijd logisch en volledig..........
Het is dan ook nooit te verwachten dat wetenschappelijke theorie,
ook maar een seconde verifieerbaar zal zijn!

Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is!
De Paus van Rome is al in rep en roer, hij moet al roepen dat de mens zichzelf kan kennen in al zijn onvergelijkelijkheid . Het ontbreken van de nodige volkomenheid, ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid, alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is!
Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet! “En dat gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
Zij delen geen volks massa,s op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!

De Ubermensch van Nietzsche, noch kierkegaard, noch van Richard Feynman, noch Ernst Mach, noch ik met vele anderen laten zich dit niet gebeuren, de Ubermensch is hier mee definitief gevestigd, U maakt hiermee ook zo uw keuze!
Welke mens wilt U zijn?
Is de natuur nog wat voor U, of verslindt U nog steeds de intermediaire theorieën?
Hoe gek bent U, wat is er toch met U gebeurd?
Wist U het niet, de Aneuploïdie heeft zo zijn gevolgen op het vormaantal chromosomen!
Hoe helpen we de mens van de opvolgende gevolgen af?
U krankzinnige wetenschap?
Kenmerkend aan de Ubermensch is dat hij de vrede aankan, hij weet zich te koesteren.
De Übermensch is zich bewust van deze aard van de werkelijkheid. Hij bezit de kracht om deze te smeden tot één geheel, één stijl. Het echte weten is je aan God Wijden.........altijd al geweest!
Uiteraard hou ik van openheid, ik hou niet van de haarkloverij!
Want als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Ook Hemel, Aarde, en de Wording zou ik er niet door kunnen uitstellen........
zo is alles op zijn tijd.....
Het Leven, de energie, en bewustwording geven "Een Levens Formule",
laat deze formule opnieuw de goede zijn .....

Maar nog steeds heeft het openbare doen van de mens geen kwaliteit, is de producent van zieke en verwarde mensen, en dat in enorme aantallen. Ontdaan van ethische rationalisaties en filosofische pretensies is een misdaad alles wat de machthebbers verkiezen te verbieden. Maar wat als je deze ethische rationaliteit en deze filosofische pretenties niet kent? Ik kan dit onderscheid al heel mijn leven toevallig wel maken......... En de  scholastieke arts vondt helaas daarna alleen een pragmatische oplossing voor het nog steeds vigerende probleem van de psychische en somatische origine der geestesziekten. 
Als wetenschap en politiek soms denken dit fatum compleet te verbergen, zoals altijd, helaas voor hen,  dat gaat niet meer, het is nu echt de andere tijd.........

Want Ja, De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de moderne dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen.

Rechters van Nederland zet de instituten daar vol mee, dan is gezond denkend Nederland eindelijk van ze af, door ze tot gekkenhuizen te verklaren! 
Dat past precies bij het beste wat ze kunnen,...
hoe ze er op deze wereld bij staan.
Een etholoog of criminoloog gaat er van uit, dat de manier waarop waargenomen gedrag ter sprake wordt gebracht, probleemloos kan worden bestudeerd.

Maar dan gaan ze voorbij aan het gegeven dat de waarneming hem allerminst een objectief
onbevooroordeeld beeld van gedrag bij levende wezens biedt.
Dit probleem wordt opgelost door de wetenschapper voor gek te verklaren!
Dat is het probleem wat Erasmus al had voorzien en wat hij "De lof der zotheid" noemde!
En zolang ze er niet meer bij kunnen lachen en leven zijn ze ook werkelijk gek!

Mocht U het niet weten, waanzin en sadisme zijn menselijke eigenschappen ofwel brein-verwekkingen.
God heeft geen menselijke eigenschappen en zeer zeker geen "Brein", dus ook zeer zeker geen "zondeval" beleefd.
Je maakt dus een enorme fout "God" menselijke eigenschappen toe te dichten.
"God" is oerbron van oorzakelijkheid, wetmatigheid en energie, en het bleek mij zelfs "Een Auto Reverse systeem".
Hij lijkt mij zelfs die wetmatigheid zelf, kan er dus niet over beslissen om al of niet te ontploffen, .....
De wetenschap heeft dit Auto -reverse-systeem uiterst slecht begrepen.

Zonder manifestatie is er echter geen wet, maar dankzij de auto-reverse geldt dit welzeker ook omgekeerd.
God heeft geen brein, kan dus ook niet weten welk een ellende aan de ontploffing is verbonden.
De Bom is dus een ecologische ramp, door de mens geschapen, .......
Einstein bracht alleen maar eigenzinnigheid aan, voorwoord aan de ramp
Niets van ook maar iets van wat voorzien was!
Hij had veel beter naar het gekkenhuis afgevoerd kunnen worden, zoals zijn moeder zei!
 
Daar in deze ruimte werd de stroomwet van Kirchhoff een feit, ......   
Kirchhoff bedacht het volgende: ....Als je in een netwerk
van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
(ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
Waarom?
Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
Daarom moet voor ons in elk knooppunt een evenwichtstoestand gelden.
Het is U misschien raar dat ik het U vertel, maar "God" is vreugde! 
Smart bestaat uit het niet heel-zijn, "God" kan er niets aan doen, dat jij nog niet heel bent. En God kan daar onmogelijk over nadenken!
Wat een prachtige gedachte die Kirchhoff ons daarom voorzet, en hij bleek nog te werken ook!
Het was niet de waan van ene meneer Einstein!
En "God" had het ook niet ons samen even "Heel" te maken.
Het werd dus de ecologische ramp!
Nooit is er verdrietiger omgegaan met wat er voorzien was,
en als we zo doorgaan dan zal het nog verdrietiger worden!
Helaas!!!!!!!
Kom vrienden, het is hoogtijd dat er iets gaat veranderen in ons.......

Intrinsiek wil o.a. zeggen; .... deze aard is in elk mens gelijk, zo is ze de uitbreiding van kennis, en van liefde, en het geeft mogelijkheden tot verbetering van gedrag.
Want dit zijn tevens ook de middelen tot bevrijding! Ze is alle mogelijkheid  voor de herintegratie, de auto-reverse is een Goddelijk proces.
Wat U ook in Uw innerlijk kan leren kennen!  
Wat praktisch gezien maakt, dat als we het veld van onze waarneming uitbreiden, dan openen zich onmiddellijk nieuwe mogelijkheden voor ons kenvermogen,.....
In dit veld van zintuigelijke waarneming hebben we de microcoop, de telescoop, het radar, de instrumenten die gevoelig zijn voor allerlei andere soorten trillingen, zo is de wetenschappelijke kennis te controleren en de zin ervan verlegd.

De middelen die de wetenschap ter beschikking staan, ze verleggen echter alleen de reikwijdte naar buiten toe, ze verschuiven de grenzen steeds verder......
Maar hoe machtig deze instrumenten ook zijn, er zal altijd een grens blijven bestaan voor de zintuigelijke vermogens.
En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. 
Wij moeten het altijd doen met de intrinsieke intelligibele rede, en Richard Feynman gaf er de naam QED aan, en gaf daarmee ook de beperking van de kenbaarheid van de puntmassa aan .........zijn kennis steunt dus op de volledige interactieve ervaring, en dat toch vanuit het veld waar de objectieve wereld ons niet de ware kennis verschaft, 
en zo geeft hij ons de manier om een ding volledig te kennen,.....zoals het voorzien is.....
zowel uitwendig als inwendig, kunnen we ons zelf ermee identificeren, nemen we op een zodanige wijze waar dat het ding niet slechts het verschijnsel is in de wereld........Dat is wat hij in zijn QED weet te benoemen. Hij verteld ons "wat bewezen is".

Want het geen bewezen is vertelt over "De identificatie".
DE Identificatie met het goddelijk zijn, ofwel in yoga termen; ..... er is een zekere realisatie van uit het subjectieve......het is de enige manier om ook een stuk van het kosmische klimaat te leren kennen!.
Een realisatie waar de krankzinnige wetenschap nog steeds op geen enkele manier bij kan, noch iets van kan begrijpen!
Hier heb ik U de complete werkelijkheid , zowel de inwendige als de uitwendige wetenschappelijke werkelijkheid verteld ,,,,,,,zoals ook U haar als onderdeel van de ziele identificatie mag leren kennen. En wat generatie op geranatie kan geschieden......en dat in een enkel nominaal moment! We ZIEN dus hoe het gedrag van stoffen verloopt . ) En de Radar is maar beperkt in de qwantum limit, ze moet een plaats hebben!  In een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie:
  We hebben slechts het Juweel van Feynman!
Het najagen van enige andere bevrediging is slechts een surrogaat voor het vinden van de rede, om eer, macht en rijkdom. Ze is de galg die U belet de waarheid te vinden in Uzelf.
Deze waarheid heeft helemaal niets met de Mammon en de algemene winst optimalisatie!
De focus ligt daar op (online) technologische en economische praktijken. En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! Het is identiek aan Freud 's Es, het is niet meer als het lust principe, wat de wereld steeds maar in de ellende stort. Het brengt alles en alles tot de ecologische ondergang en ellende.
En ik wijs U er op, zo is het allemaal niet voorzien.........geen enkele minuut van Uw leven!
De krankzinnige wetenschap kan wel denken dat ze theorie heeft, maar werkt het?
Totaal Niet Dus......

 

Kierkegaard heeft zien aankomen dat nieuwe filosofische speculatie en positivistische natuurwetenschap de mens, ondanks zijn optimisme, alleen maar met nóg grotere angst zou confronteren. Voor hem is er dan maar één middel, het paardenmiddel: dat de angst bij de horens wordt gevat en psychologisch, zowel als ethisch en theologisch, recht in de ogen wordt gezien, als concrete opgave van het eeuwige in dit radicaal-betrekkelijke bestaan. Zo is de angst geen ziekte die met Valium of psychoanalyse bestreden moet worden; het is juist het waarmerk van 's mensen adeldom, de legitimatie van zijn herkomst van Elders. Kierkegaard herneemt de evolutie van angst en vrijheid, vanaf de antieken, via de middeleeuwen tot op zijn dagen. En hij vermoedt dat de mensen straks -bij steeds meer emancipatie op seksueel, sociaal en religieus vlak- steeds meer van angst bezeten zullen worden. En zulks precies onder de schijn van het tegendeel.
De voorzienigheid sluit maar op een enkel ding aan, h
eel het werk van Kierkegaard is gericht op de concrete mens met zijn mogelijkheden. Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische. 

Let wel, omdat de voorzienigheid er is, weten we dat mensen in louter aards perspectief nooit gelijk kunnen zijn, maar dat zij het ‘voor God’ toch zeker wel zijn en dat vrijheid en verantwoordelijkheid van de enkeling ‘van onderen op’ (als een religieus statuut aan het mens-zijn meegegeven) voorwaarde is voor gemeenschap.
Wie buiten God om naar gelijkheid streeft, drijft misschien wel één duivel uit (bijv. die van misbruikte barmhartigheid van ‘christenen’ om de armen klein te houden), maar hij opent zijn schoongeveegde huis voor zeven nieuwe demonen: de massa, de publieke opinie, de macht der kwantiteit, de jaloezie, het menselijk opzicht en inschikkelijk defaitisme, verwekt door despoten onder zinnen verkozen, die met hun "zinnen tirannie" het algemeen onbehagen weten uit te buiten.

Zo is het dat U zich magnifiek en nieuw en tegelijkertijd akelig en
ironisch voelt met uw kennis tegenover het bestaan in zijn geheel! U hebt bij Uzelf
ontdekt dat de oude mensen- en dierenwereld, de hele oertijd zelfs, het hele verleden van alle,
voor indrukken ontvankelijke Zijn, in U voortdicht, voortbemint,voorthaat,
voortconcludeert, – U ben plotseling midden in deze droom ontwaakt, maar enkel tot het
bewustzijn dat U nu eenmaal droomt en dat U verder dromen moet om niet te gronde te gaan:
zoals de slaapwandelaar verder moet dromen om niet ten val te komen. Wat betekent ‘schijn’
nu voor U? Waarachtig niet de tegenstelling tot een of ander wezen, - wat weet U over welk
wezen dan ook te vertellen, anders dan juist de predikaten van de schijn ervan!

De Schijn is voor mij (DE NAR) juist datgene wat invloed uitoefent en leeft, iets wat in zijn zelfspot zo ver
gaat mij te laten voelen dat hier niets meer is dan schijn en dwaallicht en spokendans,-dat te
midden van al deze dromers zoals U, ‘de kennende’, de dans dans, dat kennende een
middel is om de aardse dans te rekken, en in zoverre een van de ceremoniemeesters van het bestaan is,
en dat de verheven doortastendheid en samenhang van alle kennis misschien het
hoogste middel is en zijn zal om de algemeenheid van de dromerij en het onderlinge begrip
van al deze dromers en juist daardoor de duurzaamheid van de droom in stand te houden.
Althans ik heb het toch ook beleefd; .........Want de moralist blijft een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden maar anderen tevens in het verborgene te haten". Dat zoiets werkt geloofd U zelf toch zeker niet meer! Ja, en daar in de Hemel weten ze ook dat dit niet werkt. Maar die realiteit moet je op Aarde verteld worden. En dat moet je nog eerlijk verteld worden, anders houdt men inderdaad een comedie over! 
Daarbij is wat voorzien is al voortijdig losgelaten! U heeft Uzelf aan alle beperktheid geholpen!
Dat is weldegelijk alle belachlijkheid van de huidige krankzinnige wetenschap!
Terwijl “God die voor alles zorgt, en altijd heeft gezorgd voor Zijn schepselen,  en Hij zal dat blijven doen, onvoorwaardelijk.
 De  antipathische sympathie van de krankzinnige wetenschap, die uitgesproken wordt bevestigt alleen maar alle dubbelzinnigheid:....... men spreekt van zoete angst, van een vreemde of schuwe angst, die door de theorie zou worden bevestigd . De reactie van de mens op het diepste levensmysterie wordt met identieke termen beschrijven: het is tegelijk “fascinosum” (boeiend) én “tremendum” (vreeswekkend). Angst is en heeft dus geen verhouding tot iets uiterlijks: “Alleen met een prozaïsche domheid kan gedacht worden dat angst een verstoring van het mens-zijn is” En kan dus geen reden zijn van politiek en wetenschappelijk ligitiem  handelen!
Ook is angst geen stempel waaruit blijkt dat de mensheid gedoemd zou zijn tot onvrijheid, zoals veel theologen hebben beweerd. Integendeel, angst drukt uit dat de mens een hogere bestemming heeft dan louter aan de natuur gebonden te zijn: “Men vindt bij het dier dan ook geen angst, omdat het in zijn natuur niet bepaald is als geest”. Onze angst houdt de vraag wakker naar Uw en mijn statuut in dit bestaan.
Angst is (net als héél de mens) het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie. In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept. Die mogelijkheden lokken hem, maar in deze tijd van domheid zullen ze hem alleen maar dodelijk bedreigen! 

Wie in een afgrond kijkt wordt duizelig. Dat komt evenzeer door het eigen oog als door de afgrond. Zo is angst de duizeling van de vrijheid die ontstaat als de geest de synthese wil bewerken, terwijl de vrijheid neerkijkt in haar eigen afgrond van mogelijkheden: ......
Wij worden duizelig en dat is nog geen reden, "je maar vast te klampen aan de eindigheid”.
Zo is de vrijheid bij haar eerste bewustwording angst voor het pure kunnen, voor het louter-mogelijke in al zijn dubbelzinnigheid. Omdat de mens nog geen duidelijk beeld heeft van goed en kwaad twijfelt hij. Maar die besluiteloosheid kan zich verhevigen tot ver-twij-feling (twij = twee = dubbel), als hij het goede wel inziet, maar er niet voor wil kiezen. Zover komt het nu precies direct. In de huidige stucturen  “klampt hij zich in zijn duizeling maar direct vast aan de eindigheid”.

Dit ‘vastklampen aan de eindigheid’ is tegelijk reeds een weigering van de oneindigheid. U breekt de afgrond van alle mogelijkheden zoals ze voorzien zijn op. Heeft U werkelijk naar deze beperking van deze voorzieningheid gezocht? 
Waar de primitieve angst nog het ‘niets’ als object heeft, in de zin van het al-mogelijke, krijgt bij groei van bewustwording de angst een ‘niets’ met een veel negatiever ‘voorteken’ als object, de Nullosomie speelt zich in de chromosomen al direct op.
 Als de mens minstens tot de volwassenheid van de ‘heiden’ Sokrates uitgroeit, zal hij de totale vergankelijkheid van dit bestaan beginnen in te zien. Daarmee bekruipt hem de panische angst van de totale leegheid van dit bestaan. Om zich daartegen af te schermen, construeert hij vluchtwegen en ‘schijn-ietsen’ waarvan Kierkegaard drie wezenlijke in zijn proefschrift behandelt:
1. Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. Dit:’niets’ blijft er over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt van alle concrete inhoud van het bestaan. Maar de Nullosomie speelt zich onherroepelijk in de chromosomen af!
Zo is het voorzien..........
Ik schrijf zijn proefschrift dus verder, ik heb geen andere mogelijkheid, ik moet het over de levens formule hebben die ons red!

Dat is het dus, .........Het Leven, de energie, en bewustwording geven "Een Levens Formule"
Zo is leukemie. Kanker, ontstaan door ontspoorde celdeling, en kankercellen hebben een onverbiddelijke drang tot steeds maar weer delen:
...................het zijn gemene delers.
Maar wat heeft dat met de chromosomen te maken?
Enkele honderden van de 23.000 genen in ons handleidingenboek beschrijven de aanmaak van eiwitten die het celdelingsproces verzorgen.
Sommige eiwitten vormen een gaspedaal die celdeling versnelt, andere vormen een rem.
De rem mag pas worden losgelaten en het gas ingetrapt als het verkeerslicht op groen springt.
Dat verkeerslicht staat onder strenge controle van de weefsels waarin de cel zich bevindt.
Een kankercel is als een auto met een aso achter het stuur: ........plankgas rechtsaf door rood.
Een vraag die menig moleculair kankeronderzoeker bezighoudt is: hoe wordt iets zo asociaal?
Kankercellen zijn van oorsprong gezonde cellen die netjes luisteren als het weefsel de opdracht geeft tot delen, sterven of differentiëren tot een weefselspecifieke cel. Door een opeenstapeling van veranderingen in het DNA kan zo’n cel asociaal worden, vaak doordat één of meerdere remmen voor celdeling per ongeluk onklaar zijn gemaakt. Het veranderen van DNA tijdens het leven kan op allerlei manieren gebeuren, bijvoorbeeld door chemicaliën zoals die in sigarettenrook. Maar een andere, veelvoorkomende manier is slordige chromosoomscheiding. Dit wordt duidelijk als we alle chromosomen in een kankercel gaan tellen. Een normale cel heeft er 46 - 23 paar - ........Ze zijn voor het gemak genummerd.
Maar ik kan een kankercel weergegeven die er maar liefst 59 heeft. Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.
Dit soort chromosomale chaos heet aneuploïdie. Naar schatting is een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – aneuploïd. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker.  Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.  De schatting is dat een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – moet wel aneuploïdie zijn. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker. 

Maar als de krankzinnige wetenschap deze algemene mogelijkheid niet in wil zien, Kierkegaard kende hem als mogelijkheid ook al, moet ze vooral maar in de eindigheid verder gaan! De diepste ondergang door alle ecologische en maatschappelijke blunders te gemoed!

Natuurlijk maakt dan alleen al de immense stroom vernietigende activiteiten welke op deze planeet eeuwenlang de boventoon heeft gevoerd, een zekere mate van instinctieve angst voor cataclysmes niet ongegrond. Wij weten allemaal dat het zo niet langer kan, en  zien het bewijs hiervan reeds dagelijks om ons heen in de vorm van talloze aardbevingen, overstromingen en bosbranden.
Maar anders dan in termen van ‘schuld en boete’ á la Dostojevski en anders dan een vermeende dag des oordeels, of de Hollywood varianten daarop (‘2012’) hoeft de ontknoping allerminst te ontaarden in een wereldomvattende vernietigingsgolf. Wanneer op voldoende schaal het inzicht doorbreekt in wie en wat wij werkelijk zijn en wat wij in potentie vermogen, en wanneer een intieme band met de kosmos wordt hersteld in het besef dat wij zelf het doel zijn van een langdurig evolutieproces, dan gloort letterlijk het licht binnen handbereik. Dan zal het zijn alsof we uit een donkere kamer plots in het volle daglicht treden. Per slot van rekening verwacht het universum ons, - en dat hoeft geen ‘afrekening’ in te houden. En dat zal het ook niet inhouden.........als we het pad maar aanhouden zoals het is voorzien.
Wij worden verwacht, maar niet op de wijze door telkens de natuur te bevechten en te ‘verbeteren’. Het universum wacht op herstel van ons innerlijk vertrouwen dat door de dominante invloeden van corrupte geloofssystemen, ideologieën, filosofie en wetenschap keer op keer werd misleid, beschadigd en ondermijnd.
Dan zal ook een collectieve karmische ‘schuld’ (Wet van reflectie, - dus nooit in de zin van ‘straf’) haar betekenis ad hoc kunnen verliezen in die zin dat we niet overmatig onder een cataclysmische overgang gebukt hoeven te gaan. Dan zal tevens blijken dat de weg naar herstel niet door moeizaam zwoegen gewonnen hoeft te worden, omdat antwoorden en oplossingen – zoals altijd – eenvoudig en moeiteloos plaatsvinden. Op het juiste moment, mits wij geleerd hebben iedere angst te laten varen, en we vanuit het juiste inzicht de intentie koesteren dit op alle fronten in het juiste handelen om te mogen zetten. 
Daarbij heeft U aangaande de verhouding angst en samenleving alleen maar een paar simpele inzichten nodig!
Dit om de vernietigende stromen te vermijden, onvermijdelijk in het huidige communicatie netwerk, de krankzinnige wetenschap en politiek werkt ad'-hoc, altijd.

Immers dit is niet te vermijden;...... Een 'ad hoc-netwerk' is een draadloos netwerk zonder hoofdcomputer. Computers gebruiken andere computers als tussenstation om contact te maken. Een 'ad hoc-hypothese' wordt in de wetenschap gebruikt om zaken uit te leggen die een oorspronkelijke wetenschappelijke theorie kunnen weerleggen. De theorie, welke theorie ook, wordt dus altijd beschermd door de ad hoc-hypothese. Zo we Kierkegaard niet volgen, dan is het lot van deze Wereld getekend..........en ook Dientengevolge hebben ze zich aangewend steeds alleen maar ad hoc te leren. Daardoor ontstaan er ernorme risico's in deze maatschappij, daar er geen spraken is van een efficiente beheersing........ waarna "een verbeelding van het juiste" bij de krankzinnige wetenschap volgt, maar het juiste is er nooit, het is en blijft een ad hoc-hypothese!  Een mens moet dus nog steeds met zichzelf als patiënt weten om te gaan, om de overwinning van de geest er toch uit te slepen, en dat met een nog nimmer achterhaalde diepgang. En dit kan, daar "God" nog steeds voor ons blijft zorgen!
 Alle academische geschriften blijven dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
Het bedrijven in "bedrijven en partijen" is een ad hoc beleid.........
En dames en heren sprekers, denkt U nu echt dat die niet komt!
Welk een lachwekkendheid vertoond U, elk moment toch weer?

Richard P Feynman; .....Nu
Wat wij bedoelen met 'Nu' is een mysterieus ding dat we niet kunnen begrenzen... 'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is. De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens. Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit. De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Dat dus ieder lichaam als een deel van het hele universum moet worden beschouwd en dat het met het geheel waartoe het behoort harmonieert en met de andere delen samenhangt. En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan. Bij de levende vind je de uitdrukking 'god of natuur' en haar varianten, maar de levende maakt dus ook onderscheid tussen 'natura naturans', dat is de door zijn goddelijke attributen bepaalde oneindige onveranderlijkheid, en zijn veranderlijke 'emanatie', de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen, de modi of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals de mens.
En zo is het dus onomstotelijk voorzien, een ander bewijs is er niet te leveren, en dat natuurlijk nog minder met een ad hoc beleid!
De krankzinnigen.........Wetenschap en politiek leveren een leugen, ongekend .
Zij, het objectieve, ze wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken.
Zij, het objectieve denken levert een 16 maal sneller denken op, dit omdat het zo bevrijdend en losmakend werkt, dat alle syntactische nonsens, die wetenschap en politiek gebruiken, kan worden vergeten. De ziekelijke nonsens die de huidige mens er steeds uitgooit kan worden vergeten!
Het is het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, ze kan alle twijfel polariseren!
Telkens weer.......
En zij die haar kennen, ze zullen in de volle cognitieve openheid over haar spreken,
altijd........men weet dus dat de kwintessens zijn uitgereikt!
De angst is weg dat iemand niet met hem zal willen zijn.....
Al was het alleen al om "De Goddelijke voorzienigheid"!
Er is niets meer om je te schamen........en juist zij "de schaamte" legt ons het meest vaak het zwijgen op!

Want ........zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman) Maar de oplossingen beginnen bij een goede vraagstelling, en de oplossingen komen later wel. Hoe dat kan is heel gewoon bekend; ....... Niets anders dan de objectiviteit maakt de aanwezigheid noodzakelijk van iemand die groepeert en opsomt. Welke gek ontkent deze actualiteit en realiteit?
En dat na Spinoza? De krankzinnigen, de wetenschap en de politiek! 
Maar zelfs dat groeperen en opsommen kent zijn moeilijkheid, Zo heeft al dat tellen een vraag nodig, hoe doen we het en – tegelijkertijd wordt het dan een wachten en zich herinneren. Zo is het getal de naam van een object dat zelf een moment is van het eenvoudigste ritme. Het volstaat die naam te geven omdat een ontwikkeling – het optellen – en een figuur waarnaar de optelling verwijst volledig te kunnen vastleggen. Alleen de schunnige wetenschap verzint er een ongekend aantal "optellingen" bij, welke voor 99,9 % zeer subjectief zijn.
Al dagen komen ze niet met originele files en data. Ze weten al zondermeer niet wat kansen op juiste tellingen zijn!
 Men moet het groeperen en opsommen kunnen beschouwen als een moment van eenzelfde ontwikkeling – het één voor de vertaling van het ander kunnen houden – en in dit voorbeeld zie je de fenomenen in een tijdsduur zich ontplooien of zich ontvouwen binnen een gelijktijdig feit. Ken Uw objectieve getal: (1+1+1+…1)= A
En gebruik dat objectieve getal, daarbij is
Mijn verhaal juist en bekend

Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak 
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..van 
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.


Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Ze zorgt dus voor alle chromosomale chaos, ze heet aneuploïdie.
Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,...
Het is het algemene vermogen iets te doen van waarde.
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Maar het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdigheden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  
dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is.
 is het niet nodig U te schamen!
Zo is namelijk alles voorzien voor ons! Dit maakt ook de aneuploïdie tot een objectief kenbaar getal.........
  Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker.  Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.  De schatting is dat een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – moet wel aneuploïdie zijn. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker. 
Ja, zij zijn dus een stoornis in wat ik noem "Het geneste proces"

Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, zo gebeurde het bij mij.
De nieuwe mens heeft zijn bijzonderheden! Hij kan opzich verschillende processen  aan zich integreren. Voor velen is de fijngevoeligheid van de goddelijke voorzienigheid niet te begrijpen. Maar een ad hoc beleid is het zeker niet!
Want precies omdat men denkt alle demonie te boven te zijn, nestelt deze zich dieper dan ooit, o.m. in de absolute (d.i. pseudo-religieuze) pretenties van medische of sociale wetenschap. Zij heet alleen niet meer Beëlzebub of Mefistofeles, maar ‘Publieke Opinie’, ‘De Wetenschap’ of ‘Nut van het Algemeen’. Omgekeerd moet hier vrijheid, als een gekozen verhouding tot zichzelf, de verlossing brengen. Het is de vrijheid-als-opdracht, die het leven zijn diepste zin geeft en die de voorwaarden schenkt om een sociaal leven te kùnnen leiden. De existerende enkeling zal het echter niet gemakkelijk krijgen, want zo gauw hij zich roert, klitten de ‘spastische kikkers’ aaneen.
Maar het ad hoc beleid van de krankzinnige wetenschap en politeik kan NU wel "afgevlagd" worden........
Ik stel het dus, als je voor de verkeerde nulpunten kiest binnen een systeem gedraagt ze zich als een dobbelsteen, zo zijn b.v. SAR-normen (Specific absorption rate) echt nodig, de mens heeft ook zo met zijn kosmos mee te werken.
Anders worden onze organische systemen echt omgekegeld!
Deze normen werden in het verleden geleverd door de bescherming van onze atmosfeer, krankzinnige heren!
De blootstelling aan de ioniserende elektromagnetische velden was altijd al beperkt!
En zal altijd beperkt moeten blijven!
Ik stel het dus, we weten ook dat de ecologische crisis niet uitsluitend als een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde crisis te voorschijn komt.
De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit met enige verantwoordelijkheid overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren.
Het beleid van de krankzinnige heren mag "afgevlagd" worden!
Het ad hoc beleid is niet meer als waardeloos!
U moet weten, Hij is dan niet denk-baar dat de mens immer-reeds ‘geest’ in zijn wezen meedraagt, en daar blijkbaar niets van weten wil. Probeert de mens zich alleen aan het wezen van zijn sekse vast te klampen, dan ketent hij zich aan pure uitwendigheid. Bij uitblijven van innerlijkheid zal hij vertwijfelen en aan de angst ten onder gaan.
Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute! 
Het is dan ook niet mogelijk iets objectief,s te produceren, op basis van drogredenen om er zo mogelijk van te leren. En er is al gewoon iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren, er is steeds “als waarheid” iets wat helemaal buiten mijn eigen persoon en Uw persoon valt.  Dat de voorzienigheid er is, is de pathetische mens zelf niet genoeg, vandaar dat de Wereld maar wat graag wordt beheerst door deze secondantie!
Jou onbedwingbare drang om te liegen, je leeft in een fantasiewereld, die vooral over gaat in een tweede secondaire wereld. Op het moment dat het liegen de omgang tussen de leugenaar en zijn omgeving in ernstige problemen brengt, spreken we van pathologisch of ziekelijk gedrag, en zo mogelijk wordt je dan deze secondaire Wereld voorgeschoven, waar geen waarheid bestaat, en slechts Ad hoc maatregelen worden voorgeschreven!
Dat maakt het niet eenvoudig, eigenlijk onmogelijk, om op deze thematiek te reflecteren en tot genuanceerde analyses te komen.

‘De humor is dan nog de enige mogelijkheid om de ernst op averechtse wijze gestalte te geven en daarmee ook de ernst te accentueren.’  In de taal der liefde wordt die humor dan veelal ‘zwart’ genoemd en in verband gebracht met de ‘pathetisch-bittere’ boodschap.
 Humor is inderdaad steeds ter ondersteuning van de sombere thematiek terwijl het mooie en eenvoudige doelbewust wordt vergeten.
Want er moet een ad hoc beleid worden gepresenteerd, denkt men............echter .........in alles werd voorzien.........

Zonder de actieve enkeling is er geen geheel wat kan existeren, Solitaire actie en acquisitie gaan ook in de kosmos hand in hand. Maar aan welk geheel de enkeling gaat deelnemen blijft in de kosmos meestal geheim. En deze enkeling is beslist geen politicus! Noch zijn de kwintessens van de oorzaak van dit hele universele gebeuren aan geen enkele wetenschapper bekend! Wel heerst het ressentiment en zijn auto-intoxicatie al eeuwen als oorzakelijk feit!

Hoe kan dit ooit nog wat worden, hebben we niet heel gewoon op dat andere systeem over te gaan?
Is dat de opdracht heel gewoon niet? Zet de arme leugen, die niet te handhaven is in alle aardse- gebondenheid, direct weg!
Het is wat de materialisten als grove geschut inbrengen, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen.
Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze alles met een emotionele lading erg leerzaam.
Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, denk Nu eindelijk een in, dat er immer in U al 'geest' aanwezig is, gebruik haar, dat komt ten goede aan de eigen veiligheid van de mens.

Dan pas komt er mogelijkheid meer te weten, als U wilt weten WAT er gaat veranderen dan moet U toch echt wat van de onderliggende spanningen en stromingen weten! En daartoe moeten we toch de ziel raadplegen.
Aanpassen van impedantie 's (onderliggende verhoudingen) is mogelijk.
We stellen Z1 als de impedantie van de primaire en Z2 als de impedantie van de secondaire kant voor.
We proberen de Z1/Z2 verhouding te berekenen; ....

Z1    U1 / I1    U1    I2
__=______= __ x __
Z2    U2 / I2    U2    I1
We merken dat U1/U2 = m en dat I1/I2 = m
dus Z1/Z2= m2 Ofwel de Maat voor verandering is de WORTEL V¯¯   weerstand hier/weerstand daar.
Zo ongeveer de eigenwijsheid zoals het ecologische probleem steeds laat zien........
Maar ontdek en begrijp ook de proportie ...........
 
De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen welke klimaatverandering ook, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers van onze omgeving, in dit opzicht kan er bijna NIETS VERANDEREN. Als Z1 bijna Maximaal is en Z2 bijna nul komma nul is blijft het resultaat bijna nul.
 Mutatis mutandis impliceert de toepassing van elke micro-, tele-, radio- of elektroscoop dergelijke impliciete vertaalstappen die niet helemaal ‘kloppen’ maar waarop de onderzoeker vertrouwt. Kortom: data (17 gram, 10 megaton CO2, 1,7% van BNP) zijn niet materieel gegeven, ze worden gemaakt. En waarbij de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie.
Er is dus ALTIJD de noodzaak Z (de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.

Ik hoop ook dat de verandering van twee kanten moet komen!
Van een enkele zijde uit kan een SUPER NETWERK niet gerealiseerd worden.......
De huidige realisering is een ad hoc beleid!
Ze heeft niets met ook maar enige wetenschappelijkheid..........

Alles en iedereen maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn “natuurlijke omgeving”.
Stop de zwakzinnigheid, voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
De bullebak is hij die veranderingen wil zonder te overtuigen!

Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. De wetenschap haalt steeds weer een grapje met ons uit, maar het is eigenlijk een stinkende leugen.
De wetenschap ziet iedere vergelijking als een bijzondere parameter-vergelijking. Een parameter-vergelijking is een wiskundige vergelijking waarin twee waarden, de x-waarde en de y-waarde, afhankelijk zijn van de tijd T. De x-waarde en y-waarde zijn hierbij onafhankelijk van elkaar.
Een normale functie kan wiskundig gezien opgevat worden als een parametervergelijking met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. Een voorbeeld van de metafysica die bedreven wordt  ; .....De parametervergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Het is zo ongeveer zoals de wijzers van een klok zijn ingesteld. In vier kwarten van 6 uur........
Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Terwijl wiskundige consistentie een meerdimensionale ruimte vereist. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt. En zo is het dus gekomen, maar het leidt tot niets, ....idealisme en materialisme hebben een metafysische karakter, een geloofwaardige wetenschap zou daar toch op in moeten gaan.
En ze doen toch net of dat genoeg is! Maar dat oprechte verhaal is niet zo maar even te vertellen, ....
Wel het ad hoc verhaal van de krankzinnige wetenschap en de politiek! En natuurlijk mag dit verhaal  niet verteld worden, want de schuld zoals we hem ons zullen herinneren zal alleen maar groter worden! 

Na het wegen in het lab treedt de onderzoeker een andere soort interface binnen, het immateriële instrument van de statistische analyse. Hij begint met het uitzetten van de Cartesiaanse x- en y-assen om er de interactie van 2 variabelen mee te noteren, of het verloop in de tijd van de waarde van 1 variabele. Vervolgens komt het bepalen van relevant geachte variabelen, het bepalen van minimaal en maximaal te noteren waarden van de variabelen, het selecteren van een steekproefgroep (menselijk, dierlijk, chemisch, atomisch, elektromagnetisch, thermisch, mathematisch, etc.), het daadwerkelijk sonderen, het turven, het (sub)groeperen van wat geturfd is, et cetera. Dat zijn veel epistemologische stappen tussen evenzovele proposities in de wetenschappelijke redenering. Die stappen kloppen nooit precies omdat ze elk een ‘vertaling’ zijn van de voorafgaande naar de volgende propositie in het betoog. Let wel: niet de afzonderlijke proposities zijn in het geding maar de geldigheid, de betrouwbaarheid van de schakels ertussen. Geen enkele wetenschapper ontkomt eraan te vertrouwen (en te doen vertrouwen!) op de geldigheid van de stappen waarmee hij zijn proposities verbindt. Vandaar dat er een beschermend cocon om dat vertrouwen is geweven: een weefsel van routines, rituelen, vakjargon en taboes. Denk aan check en dubbelcheck, dubbelblind experiment, verbetering van het meetinstrumentarium, de slag om de arm (marge!), peer review, het jaarlijkse congres, de eeuwige strijd tegen pseudo-kennis en fraude, het verbod te flirten met de politieke macht, enzovoort.

Uiteindelijk zal het ons te veel worden! Uiteindelijk heeft het vastklampen aan de eindigheid geen enkele zin, wie dit weet zal voor de oneindigheid kiezen, los van alle ad hoc beslissingen.
Want ze deugen niet:........., de onderzoeker zit in zijn cocon tot over de oren in metafysische speculaties.
Wat is dit toch voor techniek, willen ze het dan zo lief, wil de leugenaar perse' de religie in hun metafysische speculatie betrekken?
Worden zo de wetenschappelijke misdaden bedreven?
Had Kierkegaard al gelijk, zijn deze statistieken voor de mens zo verwoestend?
"Omdat verveling toeneemt en omdat verveling de wortel van het kwaad is, kan het geen wonder zijn dat de wereld achteruitgaat en het kwaad toeneemt. Dit kwaad was al in het begin van de wereld aanwezig. De goden verveelden zich, en dus schiepen ze de mens."
 
"Het is beslist waar, zoals de filosofen zeggen, dat het leven naar achteren begrepen moet worden. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat het naar voren moet worden geleefd."
Is dit wel mogelijk als je niet iets van de transformatie weet, en de weerstand op verschillende gebieden?
Is de verwevenheid van technologie en religie juist daarom een nog vrijwel onontgonnen terrein?
Is het niet beter om de "Goddelijke voorzienigheid" te volgen?
Is het succes van de mens niet te danken aan de deelnamen van de verschillende participanten? 
Die bij tijd en wijlen ook de waanzin durven tegen te spreken!

Mogen de schunnige ad hoc verhalen daarom wel doorgaan? NEEN, ............
Welke graad van misdadigheid heeft het inzich? Hoeveel van de participanten deugd niet! En hoe kan dat toch?
‘Hoe wordt de mens zichzelf?’ De existentie van de mens, zijn bestaan en de manier waarop hij dit vorm geeft, staan centraal in de filosofie van de Deense filosoof. Volgens Kierkegaard is de mens pas echt zichzelf wanneer hij de gelukkige enkeling is!
Pas als hij over de eigen ziel en Geest kan beschikken, zoals het voorzien is!
Het is hoog tijd om wat zaken, die een onderdeel in de reëel existentie vormen, om te zetten!

En zo is COeen niet giftige stof, de mens kon het product van een oxidatie altijd vertrouwen.
Als dit nu niet het geval is, dan is er slechts een grens in de hebzucht overschreden!
Te veel verbranding! Alleen de krankzinnigen van wetenschap en politiek denken wat anders!
De natuur geeft wel zijn grenzen aan, ze hoopt in balans te blijven, de volgende tijd hoopt ze ook nog te leveren, zonder problemen!
Zo fijngevoelig is ze in haar voorzienigheid nog steeds!

Zij, deze gekken vinden dat de ad hoc beslissing bij hen past.
Terwijl deze ze in nog grotere problemen zal brengen.
Tot de nieuwe mens zullen ze het zo nooit brengen...........

De oorzaken voor de breuk in collectief zelfvertrouwen en de afwezigheid van het gevoel van verbondenheid met een liefdevol universum is veel en veel subtieler dan een geschiedschrijving van oorlog en geweld alleen.
Hoe komt het dat in de kunst een tragische opvatting van de ‘conditio humaine’ eeuwenlang zo veelvuldig is verbeeld en grondig uitgemeten? Zijn wij zo aan de tragedie van het leven gaan geloven dat we in haar de hoogste expressie van waarheid zien?
En waarom zijn wij toch altijd zo druk in de weer, trachtend ‘ergens bovenop te geraken’, strevend naar … ‘iets’, meestal gedekt gaand onder de term vooruitgang (meer, beter), maar waar een nauwelijks verholen wanhoop aan geloof in eigen slagen alsmede de onmacht om in het nu te kunnen verblijven, altoos doorheen schemert? Zal er een moment komen waarop we onszelf kunnen overgeven aan Grote Geest, aan Wakan Tanka, in plaats van de dingen te weerstreven tegen beter weten in?
In het opnemen van eigen (maar werkelijk-innerlijke) schuld, attendeert de angst de mens op het eeuwige moment en daarmee op nieuwe mogelijkheden voor zijn eigen toekomst en die van de gemeenschap. Positieve angst (het ‘fascinosum’ van mijn in God gevestigde vrijheid) betreft immers altijd toekomst. Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, en mij was dit een waar genoegen. En dit zal voor ieder van ons gelden, die zich weet te integreren............met het eeuwige.........Zij beschermd mij tegen elke ongereflecteerde verhouding ofwel elke ad hoc beslissing tot de gemeenschap en voor elke absolute pretentie van welke politieke, wetenschappelijks of kerkelijke macht dan ook. Zou U wat anders willen? Ik zou het gelijk doen!

Sluit de krankzinnigen uit jou omgeving daarna gelijk op!
Een wat al te consumentgerichte houding van een zielloze en zedenloze gek wordt namelijk tot in het oneindige van de tijd opgerekt. Een linguïstisch verschijnsel dat het begrip kwaliteit overal bedreigt. Plotsklaps wordt er
gesproken over kwaliteitsbeleid, kwaliteitsonderzoek, kwaliteitsaspecten, kwaliteitsborging,
kwaliteitsbewaking, kwaliteitsdimensie of kwaliteitsmanagement. Het is de waanzin of de toepassingen van het begrip kwaliteit zonder een zinvol onderscheid te bewerkstelligen, het is het bewerkstelligen van een adhoc beslissing! Meer nooit! Maar niemand heeft het recht daarbij maar even stil toe te kijken.......dat is de misdadigheid van de huidige tijd! Het is de misdadigheid van wetenschap en politiek!

Evaluatie
Zonder uitvoerig in te gaan op ontologische en epistemologische kwesties, wil ik in de eerste plaats vaststellen dat de waarden van een literair werk in dat werk zelf gelegen is en niet in de ervaring van de lezer.
Ik erkent dan ook alleen de ervaring (‘experience’) en niet de kwaliteit (‘quality’). Verdergaan in enige evaluatie heeft alleen zin - als de kwaliteiten in het literaire werk zelf gesitueerd is.
Wanneer iemand een zin uitspreekt, en ik hoor die zin dan construeer ik niet het verband tussen de verschillende woorden, ik réconstrueer het. Ik reconstrueer een verband dat door de spreker is gelegd.
Via deze ervaring kan ik van een taaluiting kennis nemen, en is de coherentie van die taaluiting niet in mijn ervaring gesitueerd maar in de uiting zelf. Wanneer ik een (geconstrueerd) literair werk reconstrueer of realiseer, impliceert dat zulks dat coherentie, herhaling, eufonie e.d., eigenschappen van het werk zelf is en niet van mijn ervaring. Zo is het werk van de schepper, beschreven van uit de openbaring, als een literair werk te bezien!
Of en hoe deze eigenschappen kwaliteiten te noemen zijn, is een andere zaak. Zo is het NU voorzien! Wij hebben zo geen  andere keuze als in deze lievelijke kosmos te leven!
Zo zijn de niet-esthetische kwaliteiten, die zich in de ‘wereld’ van het literaire werk manifesteren, niet op één lijn te stellen met de esthetische, omdat de niet-esthetische kwaliteiten geen waarden van het literaire werk zelf zijn.
Zo word anders de literatuur over de evaluatie van het literaire werk een doolhof.
Als ze dit al niet volledig is! De online praktijken zijn daar alleen een bevestiging van!
Zo is het dan ook dat elk narratief medium sinds zijn ontstaan zijn onderwerpen overal al heeft gehaald, en dus ook bij andere media zoals film, tv of literatuur. Het huidige doolhof is compleet!
En uiteraard weten de mensen niet wat ze "Er Mee Aan Moeten", en wetenschap en politiek al helemaal niet!
Het is nog veel meer als idioten volk!
Er is geen scholing meer, ze hebben het leven gemaakt tot een doolhof!
Het Kind is geen kind meer, papa en mama zijn al idioot!
Nog even en de Nullosomie heeft compleet toegeslagen, in de totaliteit van onze genetica!
Dat wordt wachten op de nieuwe mens ........hij is wat hij doet!
Dus hij is hierin de persoon die inhoud weet te plaatsen..........en dat met de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie.
Er is dus ALTIJD de noodzaak Z 2  (de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.
Enige evaluatie vanuit het literaire doolhof heeft verder geen zin!
Wat Goed, Mooi en Waar is, valt hier niet te constateren!
De krankzinnige elite kletst maar wat!
Het narratieve gesticht maakt de rechtspraak onmogelijk!
Maar noemt zich zeer onterecht "wetenschap".........

Dit Narratieve sociale bestand
zal uiteindelijk de totale krankzinnigheid blijken!
De heren willen alleen aan hun wartaal wat verdienen.........
Zijn de kansen van ons eigenlijk niet totaal verkeken?
Hoe maakt U het onderscheid tussen ideeën en fenomenen?
Tussen de kennis en de mening? Zo ligt het duidelijk in de mislukte gesprekken, die vastlopen, die vol
lekken zitten, waar naast elkaar werd gepraat, vol weerstand en onbegrip.
Dat gebeurt in deze wereld. Ik weet ook van mezelf dat ik niet bepaald een ‘harde weter en dibater ben,
maar dat lijkt me, geen groot bezwaar. De Ad hoc beslissingen blijken nog steeds waardeloos!
Ik wil hier enkel meningen verzamelen, geen geheime informatie losmaken.  Weet U het niet, het gebruik van objecten  is voor een computer duidelijk problematisch..........Een wat al te consumentgerichte houding van een zielloze en zedenloze gek wordt namelijk tot in het oneindige van de tijd opgerekt. Een linguïstisch verschijnsel dat het begrip kwaliteit overal bedreigt. De gekken, de manipulatieve debaters, sluit ze op voordat ze de totaliteit totaal verpesten! Hun naties hebben zijn al naar de knoppen geholpen........hun verrottings  gaat alleen maar door, ...........van jongs-af gewoon gemaakt aan al die onzin!
De onderbuik van Meneer Pieterse wordt nog aardig vol gehouden........maar buiten dat.......
Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
Alleen de ethiek en esthethiek leiden direct naar God!
Dat is zoals het voorzien is!


De mens heeft nu eenmaal een verbondenheid met zijn schepper die niet anders als transformerend kan werken, we hebben het niet voor het kiezen.  Maar dat maakt de daad zoals iedereen hem in zijn volheid kan kennen goddelijk; ....Het leven is een belevend leren, en het strook of valt in lijn met wat je geloofd. De universele weg of de scholing`s weg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder gedwongenheid maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.
Het narratieve gebroesel is nooit meer als krankzinnig geweest!
Het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij hen horen.........
al sinds de tijden van Spinoza zijn daar de actualiteit en de realiteit verlaten.
En waar het normaal is dat de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie.
En dat is niets voor de narratieve krankzinnige leugenaars elite!
Hun Turing-machine de 'turmac' der dwazen is nog steeds als denkbeeldig object bedoeld ... Het werk van een turmac bestaat eruit rijtjes symbolen die wij invoeren ... in een aantal standen; ......per stand kan de reactie op een willekeurig teken anders zijn. ... Wordt hij voor een situatie geplaatst die in de instructietabel niet is voorzien, dan slaat hij af. Deze praktische kant van de 'turmac' zal nooit anders worden...........
Het drama is definitief want, wat er verder nog gemeend en gedacht wordt, bij de lieden die haar invoeren,
is alleen bekend aan het ego........de triompf van de geest mag maar steeds niet worden opgevoerd!
Hoe is het in Godnaam mogelijk dat er ook maar iets hier kan worden opgelost!
U zal het geen enkele wetenschapper of politicus horen uitleggen!
Zij hebben slechts macht nodig om hun krankzinnige gedrag te laten doorgaan, niets anders!
En van jongs-af worden deze streken hen gewoon gemaakt, anders zouden ze dit niet gewoon kunnen zijn!
Want nooit was het ook maar een minuut zo voorzien!

Voor je het weet is iedereen in het computer-tijdperk schelm of schavuit geworden, dat heb je als niemand de triompf van De Geest mag opvoeren! Het zal allemaal een opgevoerde armzaligheid worden.........meer zal het zo echt niet meer worden! En dat nog in een narratieve setting ook, zo wordt het in door de app-industrie gebracht!
narrativiteit en handelen krijgen daar een bijzondere  relatie.........Narrativiteit is de discursieve
wijze waarop de temporele zijnswijze tot taal gebracht is. De mens is drager van verhalen, van het eigen verhaal en van het verhaal waarin het is opgenomen. Maar al deze gezamelijke verhalen hebt U in 99% van de gevallen niet nodig, de realiteit en actualiteit zijn het werkelijke verhaal..........een mens is wat hij doet!
"Laat ze" al deze debielen met hun verhalen! Het zijn slechts de ziekelijke online en economische praktijken van de mens, hun fabeltjes zullen deze mens en zijn cultuur regelrecht verwoesten. Het is dus niets geen orde van buiten, maar alles is intrinsiek aan het bestaande, zo is de mens wat hij doet! 
Als U een goed verhaal kwijt wil, moet U dat heelgewoon doen, en dat in de temporele zienswijze zoals het waarde heeft! Of houd U zich graag met wolken van onzin bezig?
U mag het Uw mede mens best vertellen dat U vindt dat U op de juiste plaats bent aangekomen! En ik denk zelfs dat er meer mensen zijn die innerlijk op precies de juiste plaats zijn aangekomen!
Dat is voorzienigheid, ....... meer nog dan voorzienigheid!
En de krankzinnige wetenschap en politiek zullen er als nog totaal niets van begrijpen! Want ze hebben nog nooit ook maar enige temporele zienswijze afgegeven!
Ze zijn totaal niet in staat om ook maar iets te preciseren, men doet slechts aan lachwekkend onderzoek!
Opnieuw wordt beweerd dat binnen een
selectieproces het gen zich steeds 'zelfzuchtig' gedraagt, dat die 'zelfzuchtigheid' van het
gen de motor is van de biologische evolutie. De krankzinnigen gaan in hun beweringen maar door!
Maar ondertussen moet de temporele zienswijze nog even afgegeven worden!
Want 'Nature red in tooth and claw'. Maar
dat is onwetenschappelijke onzin: een gen is een DNA-molecuul dat wel bepaalde
chemische eigenschappen bezit, maar geen moreel of immoreel gedrag vertoont.

Misschien denkt U dat we het niet weten wat ons te doen staat; .....Ach nee, .....Op dit moment is de wereld een reflectie van een grote overgangsfase. Angst, agressie, manipulatie en negatieve dominantie spelen rond, of eigenlijk spoken ze rond, de auto-reverse kon niet anders als komen!
  Heel gewoon moet er herkenning en erkenning komen van dit feit als intrinsieke wet, zodat de ziel opnieuw zijn oprechtheid naar voren kan brengen. Een andere keuze is er niet! Anders gaan we rigoureus naar de knoppen, zoals de Aardvader Gregorius het al vertelde! Wie de elementaristische en theoretische  denk-wegen van de Geek aanbidt, loopt die kans, want ze hebben een fabelachtige werking op de psychologie en de taalkunde.  En U weet dat de theorie van de genetici er totaal niet toedoet!
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet  onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft!
En daar is dan het gehele temporele verhaal te plaatsen.

Zo onderkennen we dat Kankercellen van oorsprong gezonde cellen zijn, die netjes luisteren als het weefsel de opdracht geeft tot delen, sterven of differentiëren tot een weefselspecifieke cel. Door een opeenstapeling van veranderingen in het DNA kan zo’n cel asociaal worden, vaak doordat één of meerdere remmen voor celdeling per ongeluk onklaar zijn gemaakt. Het veranderen van DNA tijdens het leven kan op allerlei manieren gebeuren, bijvoorbeeld door chemicaliën zoals die in sigarettenrook. Maar een andere, veelvoorkomende manier is slordige chromosoomscheiding. Dit wordt duidelijk als we alle chromosomen in een kankercel gaan tellen. Een normale cel heeft er 46 - 23 paar - ........Ze zijn voor het gemak genummerd.
Maar ik kan een kankercel weergegeven die er maar liefst 59 heeft. Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.
Dit soort chromosomale chaos heet aneuploïdie. Naar schatting is een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – aneuploïd. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker.  Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.  De schatting is dat een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – moet wel aneuploïdie zijn. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker. 

Ze heeft zo een bestempeling, maar niet van rubber, maar van gedachten-kracht, deze blijkt dus ook "ASO" te kunnen zijn, daarom krijgt het zijn temporele restrictie, want zoals onderkend is door Otto Selz, zo werd het..........
De eenheid van gedachten is gedirigeerde associatie.
Begrip van problemen vereist de vorming van structuur
Probleem-oplossen bevat het testen van condities.
Of eigenlijk moeten we constateren dat een asociale restrictie altijd verkeerd uitvalt.
Zij de 'aso' moet al het goede in de temporele kwestie missen!

De krankzinnig Karl Popper volgen is een zeer ernstige geestes-ziekte.
Hij was de asociale leerling van Selz........
Hij heeft gebruik willen maken van ieder aanstormend ressentiment!
We zijn te verblind of verontrust door de programma's om nog te zien wat er aan mankeerd, ze zijn immers theorie....Het voelt alsof ik mijn afdwalende hersenen de hele tijd terug moet slepen naar deze theoretische tekst.
Dit is al bijna honderd Jaar het geval in de krankzinnige wetenschap.........En altijd wordt zo het "bewijs gevonden van de theorie", het is dus geen echte open course wetenschap.
Plato en Euclides leerden reeds, dat de meetkunde gefundeerd wordt,
en zich ontwikkelt los van het materiële. Dus ook niet van tekeningen!
Slechts zo is een doorstoten naar positieve vrijheid mogelijk,
welke " De Aardse waarden" weer redt uit het cynische relativisme,
dat ons steeds weer zal opbreken!
De Geest met de rede de liefde en passie,
alleen zij heeft de mogelijkheden de zaken in vrijheid open te breken!
De wiskunde zal de werkelijkheid van zich willen afstoffen, maar zij kan daarin nooit slagen,
zodat zij, al haar pretenties ten spijt, gedoemd is om altijd in een zekere leugenachtigheid te moeten baden.
De positivistische bezigheid een beperkt aantal waarnemingen tot algemeen geldige wetten te verheffen, is strikt logisch gesproken niet mogelijk. Wetenschappelijke uitspraken zullen het stadium van vermoedens of hypothesen nooit achter zich kunnen laten. Het aantal werkelijke waarnemingen is altijd zeer klein ten opzichte van het totaal aantal mogelijke waarnemingen en iedere volgende waarneming kan met de vorige in tegenspraak zijn.
Dit brengt elke leugenaar terug naar het ressentiment!
Wie zal al de theorie toch moeten valideren, ......."‎Mad scientist · ‎Computer scientist · ‎Gentleman Scientist · ‎Government scientist......of toch "The New Scientist" ( Het Nederlandse/Britse gekken-gesticht )

Doch wat wij nalaten, zal in ons toch op autistische wijze voortgezet worden.
De 'shifter' werkt in semiotische zin, er is alleen 'shift' binnen een autisme ...
omdat de bedachte wetten, zo zij antinomieën zijn,
binnen de natuur automatisch worden terug gebracht! 
Misschien weet U het niet, maar de eerlijkheid heeft deze valorisatie nodig.......
Vertel het waarmee bezig bent.........
Eerlijkheid is een mooie kernwaarde, maar misschien ook wel de moeilijkste.
Kennisvalorisatie is zeker niet de belangrijkste trend in de sociale wetenschap, zo begint de krankzinnige wetenschap dan gelijk maar te liegen, stel je eens voor dat ze eens de waarheid zouden moeten vertellen.....

De ondergang van deze cultuur is afgetekend,
En de nieuwe cultuur zal komen.........Uitstel is onmogelijk........
En de sterkte van de Schepper zal verbluffend zijn!
Wij mensen kunnen ons enorm makkelijk bewegen,
in die ruimte van denking en uitgebreidheid,
als je maar beseft wat openbaring is!
Maar leugens passen daar absoluut niet bij!
Geen enkele leugen wetenschapper kan ons verblijden,
niet de theorie maar de waarheid is nodig,
en dat voor ieder, maar een enkel moment, tussen verleden en toekomst,
.....de 's Anibus heeft voor ieder een ander moment. 
Maar hopelijk mag ze wel juist zijn............en
Als besef overvloedig tot U komen......
Maar de eerste kwestie is deze temporele afbakening........dus.........


Hoe doe ik onderzoek (1) Temporele afbakening
september 5, 2017september 8, 2017 ~ msvandermeulen
Volg;    Maarten van der Meulen

Valorisatie wordt steeds belangrijker in de wetenschap. Je moet mensen vertellen wat je aan het doen bent. Veel valorisatie richt zich echter vooral op de inhoud van onderzoek. De laatste tijd wordt er ook opgeroepen (bijvoorbeeld hier en hier) om meer inzicht te geven in de ontwikkeling van een wetenschappelijk project. Welke methodologie wordt er gevolgd, welke keuzes worden er gemaakt: hoe doen we onderzoek? Echte open-source wetenschap. Ik ga hier graag in mee: ik vind methodologie namelijk interessant, en ik vind het heel zinnig als mensen hier meer inzicht in krijgen. Daarom schrijf ik deze serie over de methodologie van mijn onderzoek. Soms zullen de overwegingen wat algemener zijn, soms zijn ze heel specifiek. Vandaag direct een belangrijke kwestie: temporele afbakening.

Valore, het bewijs van de noodzaak is zeer eenvoudig te leveren, bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Terwijl wiskundige consistentie een meerdimensionale ruimte vereist. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt. En zo is het dus gekomen, maar het leidt tot niets, ....idealisme en materialisme hebben een metafysische karakter, een geloofwaardige wetenschap zou daar toch op in moeten gaan. Maar dat doet ze niet .....want ze weet niet eens wat meten is!
We weten dat de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie. Het is de werkelijke VALORÉ .......als er een temporele afbakening aanwezig is! Want er valt niets in de totale leegheid te doen!


Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ?
Hoort de tempore afbakening daar niet bij?
Moet ik het soms met de totale leegheid van het bestaan doen?
Het goede wel inzien, maar er niet voor kiezen?
Waar blijven de wezenlijke rechten van de mensen? Laat U niet leeg plukken, door de krankzinnigen!
Rechters van Nederland, stop deze misdadige wetenschappelijke praktijken, dat is uw eerste taak!
Het is verboden een natuurlijke gegeven rationaliteit te verbieden, van het eerste tot het laatste uur van een mens!
Want zij die zich blindstaren op territoria en staten, merken niet op dat wij behalve Nederlander ook mens zijn!
En daarbij is de Verandering en zelfverandering, vooral bij kinderen zeker de regel .........
Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken.........
of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd . ...........
Carl Gustav Jung
Het was George Orwell die in 1984 schreef:
“Macht is het menselijk brein slopen
en herbouwen in een vormgeving van jouw keus.”
Het is dus zo een negetief autisme.......
en met een positief autisme scherpen we onze kennis juist aan,
laat het menselijk brein heel! Geef haar de kans zijn werk te doen!
Het Nobel-commitee, ze bestaat uit krankzinnige autisten.........
de prijzen worden bijna "automatisch" uitgeven, wat een flater, ........
van deze flatteuse bende.........
Nietzsche beschrijft in feite de belangrijkste rol van deze flatteuse bende:.....
Woorden verwateren en stompen af; woorden maken onpersoonlijk; woorden maken het ongewone gewoon.
Zie in dat dit het resultaat is, van een gebrek aan authenticiteit, aan echtheid, eerlijkheid en soliditeit.
En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen.
Maar de temporele afbakening die nodig is op dit moment komt er beslist niet.........dit betekend de ondergang voor deze cultuur en maatschappij.Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
Want het waren dan ook op geen enkel moment overdachte gewoontes......
In de nieuwe moderne tijd zal er bij een versterking van het existentionisme ruimte moeten blijven voor anderen!
De echte ethische noodzakelijkheden moeten kunnen doorbreken!
De Nu opgetrokken muren moeten worden afgewezen!
Moet iedereen naar de pijpen dansen van de krankzinnige wetenschap!
Blijf wakker voor dat gene wat aan gene zijde van het gewone ligt,
en uiteindelijk waakt over het gewone zelf!

Weet dat zodoende de doordachte levenskunst noodzakelijk is!
En dames en heren sprekers, denkt U nu echt dat die niet komt!
Welk een lachwekkendheid vertoond U, elk moment toch weer?
Waar is de temporele afbakening?
Is dat niet het eerste onderdeel van iedere evaluatie?
Volaré ......kom met Uw liefde tot God!
Waarom is de krankzinnige wetenschap en de politiek zo gek dat ze altijd in onmin met de andere mens wil geraken! Is het zo moeilijk voor de medemens te zorgen slampamper?
Het is niet de bedoeling om de lusten uit het leven te bannen, dat doen slechts de gekken.....
Het doet erom hoe U ze gebruikt!
Wijselijk zorgt het zelf met zijn zorg, zo het U zelf mogelijk is door er een temporele afbakening bij te maken.
Een genietende vorm past zelfs heel goed bij een temporele afgebakende vorm, dit dus niet perse om alles aan de genietingen van het moment over te laten. We hebben de concentratie nodig om de genietingen niet te laten verdwijnen, maar opnieuw te doen voorkomen!
Zorgen en lusten sluiten elkaar helemaal niet uit!
De zorg is er zelfs op gericht je de zorg volledig deelachtig te worden!
Zo is het zelfs de voorzienigheid.
Dit om van het volledige leven te genieten!
Het zelf hunkert ook naar het genot wat door anderen wordt genoten!
Maar helaas scheidt dit verlangen de individuen weer van elkaar, als dit genot onmogelijk meer kan worden genoten! Zo is het ook nog steeds voorzien, ik zou niet anders kunnen vertellen!

De opvoeding is er in eerste instantie op gericht iemand pasklare heteronome gewoontes bij te brengen.
Echter, in een vrije maatschappij is het raadzaam iedere gewenning autonoom te maken.
Dan blijkt plotseling iedereen de bestaande gewoontes te beoordelen, en ze ook in het normale temporele thema te kunnen plaatsen, en hij de mens ten laatste zelfs zijn eigen gewoontes kan ontwikkelen, naar aanleg, naar vermogen, en naar de ethische noodzaak!
En zo is dan, kan de angst bij de horens worden gevat "Het Niet Goed Te Doen" en dat psychologisch, zowel als ethisch en theologisch, om alles recht in de ogen te bezien, als concrete opgave van het eeuwige in dit radicaal-betrekkelijke bestaan. Daar bij is er aan "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, iets te doen. Het leven is voor ons;........ In contact raken met de stoffelijke wereld. Zou men daarom de medemens moeten gaan beoordelen en veroordelen, neen!
In tegendeel, we zullen moeten leren om iedere menselijke gewenning autonoom te maken.......
Dan is alles via een juiste temporele afbakening alsnog te beoordelen!
En geen minuut meer door politiek en wetenschappelijke waanzin!
Uiteindelijk heeft het vastklampen aan de eindigheid geen enkele zin, wie dit weet zal voor de oneindigheid kiezen, los van alle ad hoc beslissingen.
Want ze deugen niet:........., de onderzoeker zit in zijn cocon tot over de oren in metafysische speculaties.
Wat is dit toch voor techniek, willen ze het dan zo lief, wil de leugenaar perse' de religie in hun metafysische speculatie betrekken?
Waarom wil men de gewoontes niet normaal knopen, waarin ze dus ook in hun onderlinge coherentie een verandering kunnen ondergaan?


Want zo is het dat; ........In het opnemen van eigen (maar werkelijk-innerlijke) schuld, geattendeerd wordt op de angst van de mens op het eeuwige moment en daarmee op nieuwe mogelijkheden voor zijn eigen toekomst en die van de gemeenschap. Positieve angst (het ‘fascinosum’ van mijn in God gevestigde vrijheid) betreft immers altijd toekomst. Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’.
Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. Dit met de bedoeling om van de mens een echt sociaal wezen te maken. De megatrens van de Mens van nu zijn namelijk nog altijd zeer bedreigend. Je zal je dan ook op de juiste manier moeten integreren, de missers worden en waren de mens namelijk altijd fataal!
Alles wat "ASO" is krijgt zijn temporele restrictie, die altijd verkeerd uitvalt.
Zij de 'aso' moet al het goede in de temporele kwestie missen!
Deze restrictie zou niet alleen de manager moeten kennen!
Ieder mens die schuld weet te bekennen komt deze restrictie tegen!
Er zijn dan ook altijd redenen dat wetenschap en politiek te samen totaal verkeerd uitpakken!

 En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, of -om het heel anders te zeggen- is socialisme pas mogelijk. Daarom kunnen Kierkegaard en ik ook zeggen dat het doel van heel zijn en mijn schrijvers werkzaamheid is, van de mens een goed sociaal wezen te maken.
Maar tegelijk ook: ...... hem en mij te behoeden voor elke ongereflecteerde verhouding tot de gemeenschap en voor elke absolute pretentie van welke politieke, wetenschappelijks of kerkelijke macht dan ook.

Zo zeer is het, dat overal in wordt voorzien.
En dit behoeden dat bent U ook waard, U kan zo mogelijk zelfs mijn zielen-maatje zijn!
Maar waak vooral samen voor de Pose die vergezeld gaat van dualistische innerlijke strijd. Hoop dat er iemand komt die je hier uit bevrijd. Gezamenlijk de juiste innerlijke strijd voeren "is meer en beter" als dat kan.
Daarbij kunnen de lusten en de zinnen samengaan, en kunnen we het leven beleven!
Bij ieder intrinsiek product komt er in de eerste contouren slechts emotie vrij. De tweede emotie is de vreugde van de natuurlijke gevoels-toon van de redelijke zelfbevestiging, het is een vreugde oprecht te kunnen zijn!

U mag wel iets beschikbaar stellen. De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen. Dat is "zijn geestelijke vrijheid". Het lichaam en de geest hebben een miljoen jaar genot gezocht en pijn vermeden en zo lang je genot zoekt, of dat nu lichamelijk, psychologisch of emotioneel is, kan ik U mededelen dat U de waarheid niet zoekt, maar dat is dan ook helemaal niet nodig, want het verhaal van de goeroe gaat er altijd over dat het dogma van de waarheid aangenaam is, en het dogma van de overtuiging aangenaam is, totdat die je in een strijd meevoert die niet aangenaam is, en daarom heeft U dat Goddelijke behoeden nodig! 

Anders gaat het ook mis met UW DNA, en U krijgt daarna een regelrecht fabelachtig stempel opgeplakt. En de kloten klappers van de wetenschap willen het zo graag, ......Freund 's Es is de ziekte! Doch U krijgt ADD of ADHD of een vorm van Afasie of iets dergelijks opgeplakt, als U tenminste al niet te veel onder "de medicijnen" heeft geleden. 
100 % zeker weten, en dergelijke garantie geeft de krankzinnige kloten god Hans Clevers of de ontwikkeling 's bioloog Nico van Straalen niet! Daar is bij hen noch structuur noch de functie voor aanwezig! Het zijn slechts idioten!

Voor alle partijen is er de grote structuur T en het regulier en singuliertantum st, ze zijn in elkaar uit te drukken. Maar discrepantie in de taal en fysica en biologie werden al door George Boole opgezocht............En de krankzinnige wetenschap van deze wereld vindt dat nog steeds best!
Ook dat vertelde ons Spinoza al,............Hoe kon de wereld het zo vergeten.
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....zo is het voorzien!
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was! (De volaré van Maarten van der Meulen)
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken,
die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit,
dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes,
van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!
Voor waar, wilt U de "Amor Dei Intellectualis" niet leren kennen?
Is de "Progres de la Science" geen gevolg van de "Particeps rationis" ? 
Mogen wij op deze wijze de ervaring met de één, als eenheid niet leren kennen?
Deze ontmoeting met het niets, deze ervaring is juist de springplank naar positieve geborgenheid in een persoonlijk godsgeloof. Antropologisch gezegd: de mens is meer dan een uitputtingsslag tussen lichaam en ziel; hij is, in de dialectische spanning tussen die twee, een sprong naar de geest.
Pas daarin wordt hij zichzelf en kan hij geloofwaardig tot de naaste gaan,
en bestaat "De Amor Dei  Intellectualis" , die zonder deze differentiatie niet kan worden gemaakt.
De verstandelijke systematiek kunnen we dus leesbaar maken, door er een verhaal bij te doen! Daarna kunnen er limieten aan blootstelling gegeven worden........
zo worden er limieten voor de blootstelling in radiofrequente elektromagnetische velden gegeven. Het zijn de normen die voortkomen uit testen van bepaalde gebruikerposities...........
Maar zo heeft de mens behalve een beschermde omhulling ook nog een psyche die schuil gaat achter die omhulling.
Liefde is de kracht waarmee psychés van verschillende individuen elkaar aantrekken. Liefde wil alle psychés met elkaar verenigen. En wie dit niet aanvaard moet ook zijn woordenboeken maar sluiten, want dit is niet als een logica waarde in te schatten. Zo moeten er dus altijd bepaalde gebruikerposities geïnplanteerd worden!
Maar als je de "ASO-regels" gaat inplanteren wordt het een mislukking!
De rede is o.a. de toepassing van de wet van de driehoek (syllogisme ofwel sluitrede) toegepast binnen het denken. Rede en begrippelijkheid kunnen u leiden naar de liefde. Ik geef deze aanvulling met een paar citaten,  ...........  mijn religie is nog steeds de vooruitgang van de rede, dus van de wetenschap. Weten is zich aan God wijden! De mens heeft deel aan de goddelijkheid, voor zover hij partner is (d.w.z . hij deelt in de rede) .

 Men wil niet in meta-stabiele toestanden verkeren, maar stel je nu voor dat de rede en de liefde als de tweede en psychologische  grond onder de zinnen van mensen zouden worden erkend. Dat de mens steeds weer naar "Het Mens-zijn" zou moeten terugkeren (Ernst Mach), dit als inspiratie en bron! Dat zou de zegen voor iedereen zijn! Maar deze hypotheses leiden tot niets als je denkt dat het normatieve er niet meer toe doet! De institutie die overal in opkomst is, ze zou alles moeten regelen, en dat zonder het "FUS", dus het belangrijkste aan functie en structuur wat in ons DNA aanwezig is!

Men filosofeert wel, maar stel U nu is voor dat deze wezenlijke menselijke eigenschap, dat ieder eerlijk mens van uit zijn constitutie onvolkomenheden kan oplossen, ook erkend zou worden naast het recht van arbeid! Je zou niemand meer als paria en onwijs kunnen brandmerken! U voelt hem al, ze zouden niemand meer over kunnen houden die voor de machtige krankzinnige meute kan werken, we hebben het hier over beschaving versus hebzucht,...........Dus het Es van Freud is wel degelijk de ziekte van de Geek. De Mens ontkomt er daarom niet aan de juiste strijd te voren van Binnen om zo mogelijk op een menselijke manier het cognitieve reservoir te bereiken! De Mens kan niet zo maar aan zijn organische gebondenheid ontsnappen! En dat is toch ZIJN experiment!

Doch over het huidige natuurbeleid en zelfs als onderdeel de seksualiteit  heerst een begoocheling door woorden, met als gevolg een geestelijke leven zonder rationaliteit dat ons allen tekent. Het betreft hier een ambivalentie van de woorden rond natuur en cultuur en de natuurlijke processen en kunstmatig ingrijpen. Daarbij plaatst de mens, dromend van een ongerepte pure natuur, zichzelf als een zelfstandig redelijk wezen buiten die natuur, om vervolgens te treuren over het verlies ervan. Hij zal zichzelf nooit geen ingewijde voelen, hij is niet de mens die zich voed met de dingen van deze wereld, hij vindt dat hij overal buiten moet blijven, ondanks dat hij leeft op deze wereld, zo worden er "met de regelmaat van de klok" voortdurend dus, slechts rechtvaardigheid 's driften ontwikkelt. Niemand waakt ook samen voor de Pose vergezeld van dualistische innerlijke strijd. Zo kan het dat de doorluchtige romantiek totaal niet meer wordt onderkend. Ook niet door een Darwinistische "ontwikkeling 's bioloog". De wetshandhaver staat klaar als het mis gaat, en hij handhaaft de wet die is bedacht! Alleen dan pas schreeuwen ze ook gelijk over en met het woord DNA! 

 “Door deze valse perceptie van vreedzaamheid en spiritualiteit krijgt zo ongeveer iedereen zijn geld, aandacht en iemand in zijn bed”. Volken komen, volken gaan, het ene mensen volk is niet beter als het andere. Wie helpt zijn mede mens dit proces te dragen en door te komen? De wetenschap? Uw begeleiders die dit allemaal maar aanzien omdat ze er niets van begrijpen? De socioloog die de sociale gebruiken tracht open te houden?
Wie brengt het eigenlijke nieuwe referentie punt onder de aandacht van de mensen, dat het werkelijk zo is de begrepen rede veel en veel meer kan opleveren als de aangeleerde rede? Al het overleg en samenwerken en confereren en converseren ten spijt! Als dit geen punt wordt onder de mensen kunnen we onze naar hulp hunkerende mede mens niet helpen! Want in de menselijke evolutie gaat het om het echt zijn, om de solide mens die omgaat met de begrepen rede, en nog steeds niet met de aangeleerde rede!

Het lijkt mij niet dat de huidige wetenschap ook maar enige redelijkheid bezit, ze valt om in ressentiment, wil niet op het leven gericht zijn, wat ik een absentheïsme noem, de twee storten haar in een auto-toxicatie waar iedere dokter van rilt.
Doch, In hun ogen bevinden de krachten van de natuur zich in een toestand van onevenwichtigheid. Dat is de totale wreedheid en onredelijkheid, want de transcriptie ligt in het DNA! Want God zorgt voor Stuwing in de Persoonlijkheid, zo zorgt hij voor de omkleding van het unieke; het Unieke in de Kosmos is en blijft Gods Geheim. De “wijsheid 's religie” en de “waarheid 's religie” is geen erfdeel van de volkeren in de wereld.

Toch blijft de krankzinnige wetenschap en de politiek dat geloven en preken, ..........
Doch, Vergis U niet, zij hebben de kennis van Takens echt nodig, want als je voor de verkeerde nulpunten kiest binnen een systeem gedraagt ze zich als een dobbelsteen, zo zijn b.v. SAR-normen (Specific absorption rate) echt nodig, de mens heeft ook zo met zijn kosmos mee te werken.
Anders worden onze organische systemen echt omgekegeld!
Deze normen werden in het verleden geleverd door de bescherming van onze atmosfeer, krankzinnige heren!
De blootstelling aan de ioniserende elektromagnetische velden was altijd al beperkt!
En zal altijd beperkt moeten blijven!
We weten dan ook dat de ecologische crisis niet uitsluitend als een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde crisis te voorschijn komt.
De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren.
U kunt niet van het leven genieten en te gelijk een apathische houding aannemen, dat is een onmogelijkheid. 
Ontken het bestaan van alle psychofysische factoren die ons in hun greephouden van onze instincten en drijfveren dus maar niet.......... 
De  meest vitale impulsen of drijfveren misleiden ons het meest; .... op deze manier worden de levensfuncties veilig beschermd tegen gevaarlijke aanslagen.
En zo is CO2 een niet giftige stof, de mens kon het product van een oxidatie altijd vertrouwen.
Als dit nu niet het geval is, dan is er slechts een grens in de hebzucht overschreden!
Te veel verbranding! Alleen de krankzinnigen van wetenschap en politiek denken wat anders!
De natuur geeft wel zijn grenzen aan, ze hoopt in balans te blijven, de volgende tijd hoopt ze ook nog te leveren, zonder problemen!
Zo fijngevoelig is de atmosfeer in haar voorzienigheid nog steeds!
Dus we kunnen het wel vertellen; ......‘Utopieën zijn uitvoerbaar, de vraag is alleen hoe we kunnen voorkomen dat ze worden uitgevoerd.’ Maar ook dat is NIET WAAR!
Er is slechts hunkering naar een volmaakt leven, welke een duidelijk overzicht geeft van alle ingrediënten die van elke als utopie bedoelde  onderneming, sinds Plato’s Politeia en More’s Utopia, uiteindelijk een dystopie maken. Altijd is er een elite, geen wijze maar geleerde mannen, of een goeroe die bepalen hoe het klootjesvolk dient te leven. De Bijlmer bajes is slechts goed voor hen! Alle pogingen ten spijt, dit blijft slechts een goede plaats voor de krankzinnige geleerde mannen.......we weten waar het hen om te doen is, dit genre gaat over extreme sociale controle, onderdrukking, segregatie, wanhoop en dehumanisatie.
Hun daden zijn zo verschrikkelijk, bereid De Gillontine alvast maar voor, we hebben niets anders voor ze!
Veel is nog steeds bekend als dystopie omdat de hoop daar nog lang niet is vervlogen en de ellende veel meer als een overdrijving is, van voor de tijd waarin alles is geschreven, of een fictief gemaakte herinnering aan de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog, en de opvolgende koude oorlog. Uiteindelijk moeten we heel anders met het leven door!
Een wetenschap en politiek die dat niet inziet hoort van deze wereld verwijderd te worden!Mijn keuze is dus, de roep om met de kosmos mee te werken!
En dat is nog veel meer als de ecologische manier.............
Want er zal wel degelijk notie moeten ontstaan dat onverwachte gevolgen het resultaat zijn van "eigen" activiteiten en beslissingen.
Anders blijven alle onderlinge verhoudingen op macht gebaseerd, al is het maar de macht van ‘kennis.’. Op een of andere manier vindt er een vorm van eugenetica plaats, maar zeker niet door een onzinnige utopische gemeenschap want ze weet geen raad met seksualiteit.
Toch is het naar de Aard van ieder ding dat het bestaat, en dus uniek.  We moeten het dus constateren, er zijn dingen eindig, vertelt U mij nu eens waarom precies? Ach, in uw Utopische wereld geeft U mij beperking aan.
En wat dus het meest fnuikend is dat al die utopiebedenkers in hun beschrijving van hun ideale wereld allemaal hun eigen vooroordelen inbrengen, hun bagage, frustraties, heimelijke verlangens en er dus in principe van uitgaan dat mensen niet gelijk zijn en daarom zijn alle utopieën ten dode gedoemd.
De huidige wetenschap en politiek kan veel beter gelijk het gekkenhuis in!
Of gaat toch nog even vertellen waardoor alles beperkt wordt.....

Of anders gezegd;...... als een substantie y een eindig bestaan zou hebben, zou de oorzaak van die eindigheid in haarzelf begrepen moeten zijn. Het geen ongerijmd is, bij God is alles zeer duidelijk mogelijk! Hoe kan het toch dat uw atheïsme zo dood als een pier is, krankzinnige slijmbal......
mag het niet van node zijn dat deze kennis aan de substantie niet nodig is!

Hier door blijft er ook voor de wetenschap een leugen noodzakelijk, '........
Het narratieve gebroesel is nooit meer als krankzinnig geweest!
Het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij hen horen.........
al sinds de tijden van Spinoza zijn daar de actualiteit en de realiteit verlaten.
En waar het normaal is dat de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie.
En dat is niets voor de narratieve krankzinnige leugenaars elite!
Hun Turing-machine de 'turmac' der dwazen is nog steeds als denkbeeldig object bedoeld ... Het werk van een turmac bestaat eruit rijtjes symbolen die wij invoeren ... in een aantal standen; ......per stand kan de reactie op een willekeurig teken anders zijn. ... Wordt hij voor een situatie geplaatst die in de instructietabel niet is voorzien, dan slaat hij af. Deze praktische kant van de 'turmac' zal nooit anders worden...........
Het drama is definitief want, wat er verder nog gemeend en gedacht wordt, bij de lieden die haar invoeren,
is alleen bekend aan het ego........de triompf van de geest mag maar steeds niet worden opgevoerd!
Hoe is het in Godnaam mogelijk dat er ook maar iets hier kan worden opgelost!
Zo als ook uit elke definitie van Spinoza blijkt!
Welk een voorzienigheid was en is er dus alsnog!
Dat deze voorzienigheid nodig is blijkt, het raakvlak tussen geest en lichaam blijft nodig, alleen de dwazen vinden van niet.......en vernietigen hem .........terwijl ieder normaal mens terug moet vallen op al zijn Aardse taken, zo is het voorzien! Zo kan jij alleen "sociaal" zijn!


DE DADER IN ONS
___________ 
Toen de dader van ons ongeluk en ellende buiten ons werd gevonden
waande we ons wederom veilig in ons bestaan.
 
Voelde we ons niet iedere keer even veilig
als de dader buiten ons het had gedaan.
 
Hoe vaak zullen we nog een dader buiten onszelf vinden
die maar terug blijft komen.
  
Welke naam zullen we de volgende daders geven
die morgen weer op onze stoep zullen staan.
 
Beginnen we ons niet langzamerhand af te vragen
hoeveel daders er nog gevonden moeten worden voordat het weer echt veilig is op straat.
  
Waarom hebben wij de man buiten onszelf nodig
om ons even veilig te voelen terwijl we het de hele dag kunnen zijn.
  
Wordt het geen tijd om de dader in onszelf op te lossen
om van ons collectieve onverwerkte verleden en EGO/OGE ofwel echte dader verlost te zijn.
  
Dader, slachtoffer en opdrachtgever zijn immer een en dezelfde persoon
omdat er niets buiten uzelf is behalve dan deze droom.
  
Maar we hebben geen tijd om de werkelijke oorzaak te vinden
omdat we te bang zijn te ontdekken wie we werkelijk zijn.
  
Dus zeggen we keer op keer
het is de man die anders dan ons is welke de schuld is van alle pijn.
 
 


Daar hebben we alle tijd,......daar construeer ik niet het verband tussen de verschillende woorden, ik réconstrueer het.
Daar reconstrueer ik een verband dat door de spreker is gelegd.
Daar ben ik niet de gegijselde van  "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen".
Daar komen de dagen dat ik mij aan God kan weiden!
Levend zo als het is bij Moeder-Aarde.
Iets waar de krankzinnige wetenschap precies niets van begrijpt!
Want het actuele ervarende zelf mag nog steeds niet bij hen horen.........
al sinds de tijden van Spinoza zijn daar de actualiteit en de realiteit verlaten.
Nog weet men wat over.....
 de oorzaak van de eugenetica, in deze omstandigheid bij Moeder-Aarde, precies zou kunnen zijn! En de knetter-gekken liegen veel te graag!

De leugen van de wetenschapper is ook op algemene wijsgerige manier te omschrijven. De organisatie van de natuur heeft niets analoogs met enige causaliteit, welke ook, waarvan wij weten. Ze vervallen dus altijd in een zekere verlegenheid, en daarna gegarandeerd tot leugen! En liegen tegen over elkaar is in de zin van Otto Weininger Catastrofaal............
Ons diskursief verstand kan de wisselwerking van een geheel en delen niet begrijpen; ....hadden wij een intuïtief verstand, dan was het ons gegund het geheel als grond van Zijn delen te begrijpen en werkelijk alle doelmatigheid te verstaan, waartoe de organische wezens man of vrouw ons op een verschillende manier toe dringen. Daar komt dus ook een stuk karakterkunde om de hoek kijken.

Ja, het is waar, ik heb niets meer te lijden van al die valse schaamte.........dan wordt de fideles ongekend sterk ervaren. 
En  deze mogelijkheden liggen er ook voor U,.........eindelijk echt kunnen aarden op deze Wereld, ...... maak U los van de schaamte ........probeer eerlijk, echt, en solide te zijn, kortom probeer objectief te zijn, en een klein beetje speciaal, en ook voor U is dat bijzondere element er, de fideles, op de manier die Horatius ons voor eeuwig geeft! Ze is "De Ere-plaats van de Mens in deze Kosmos"! Zoals de vogels de lucht hebben, zo hebben wij onze Ere-plaats!
En al die oneindig goede leermeesters, ze staan er klaar voor, welke les wilt U..........
Als je voor de objectieve methode kiest, ligt de oplossing voor je klaar, hoe moeilijk het probleem ook maar is, ........
Ik probeer U werkelijk te vertellen hoever de wereld het kan en gaat brengen, als U voor de objectiviteit kiest! Wij komen dan zonder meer thuis!
Help mee de huidige krankzinnige wetenschap op te doeken!
Zij heeft niets meer van waarde!
Weg er mee !
Ze blijven in de meest verloren positie zitten! 
Deze oorsprong verklaart de compromitterende steun, die ze voortdurend van de kant van talrijke individuen heeft gevonden,
die (om verschillende redenen van een intellectueel en sociaal conservatisme) er belang bij hadden niet in de toekomst van de mens te geloven.
Bovendien is deze aanpak altijd drievoudig, thematisch, talig en literair, maar zoals gewoonlijk, de werkelijk zinnige reconstructie durft men nooit en te nimmer aan.
Het is geen partijdigheid, maar nog veel meer als dat!
Het is de overdrijving bekend als dystopie!
Voor het geval de Wetenschap en politiek niets durven te erkennen!
Deze ellende is nooit meer al de algemene overdrijving,
De werkelijkheid wordt slechts met alle mogelijke middelen en mogelijkheden onmogelijk gemaakt.
En de eugenie ballanseert altijd op het rande van de afgrond.
Dit zal hen fataal worden, want het is onomwonden de verkeerde manier van leven.
Het Leven, de energie, en bewustwording geven "Een Levens Formule"
Die niet los van Moeder-Aarde kan worden gezien.
Zo is het van bijzondere belang dat de gepulste frequenties van bijzondere microgolven die dicht bij de Schumann resonante liggen, zoals de mobiele telefonie frequenties, bekeken worden als de veroorzakers van erstige bedreigingen.
We zijn steeds weer een omgeving aan het creëren die "out of tune" is met de natuur zelf. En niemand van de krankzinnige wetenschap kan garanderen dat deze bedreigingen niet optreden! 
Maar de chromosomale chaos heet aneuploïdie,.....
ze is ondanks onze positie die Moeder-Aarde ons geeft,
toch echt uitgebroken.
Een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type –
moet wel aneuploïdie zijn. 
Het is een verlies wat de mens niet langer kan dragen, als we er in doorgaan!
Een gezond verstand gaat met de werkelijkheid om!

Omdat het zij zijn: ...... die in de democratie individualisme en personalisme, massa en totaliteit verwissellen en omdat ze de mensenmassa opdeelde en nivelleerde, lopen ze het gevaar de met hen geboren hoop op een menswaardige toekomst in zijn volledigheid te compromitteren. 
Want niemand heeft er als noch werkelijke rationele waarde aan gegeven!
Want dat kunnen de knetter gekken niet!
Sluit al die knettergekke wetenschappelijke en politieke gekkenhuizen!
Zij zijn op een knetter gekke manier met de eugenie omgesprongen.

De data-freak doet niet anders als gissen en zijn eigen waarheid creëren en dat was ook voor deze enkeling fataal, maar straks fataal voor heel de wetenschap. De gestalte en het karakter van deze lieden is wel degelijk een enorme ramp. Elk mens draagt de basis voor een dubbele persoonlijk in zich, deze dubbele persoonlijkheid kan zich via een zelfstandig werkend organisme manifesteren, omdat wij onze gedachten op verschillende manieren blijken te kunnen differentiëren. In een relatie wordt je daar zelfs naar Aard en Vermogen toe aangezet.
Helaas bracht dit Otto Weiniger tot een diepe Psychose, maar die zijn er meer; ....wat dacht U waarom de liefde zo vaak en zo moeilijk beschreven is? 
Vooral doordat velen ontkennen, Maar de menselijke evolutie bestaat zeker niet uit ontkennen. U brengt Uw eigen dubbele persoonlijkheid tot de psychose met zijn ontkenningen. 
Dit komt omdat de literatuur óók de ontkenning in haar eigen is, en in de taal ook het zwijgen op wordt gelegd, maar toch probeert men de verzwegen wereld van vlees en bloed, die door de taal werd doodgemaakt, weer tot leven te roepen.
De mens volhard daarin op een enorme overvloedige ongezonde manier!
In de huidige tijd kan de rust in het brein niet meer worden gevonden.
Of je moet werkelijk tot de goede reconstructie kunnen komen, en de rest van ook maar ene ontstane eugenie kunnen verwijderen.

De data-freak gaat liever gissen met 0 en 1, zo denkt hij zijn eigen waarheid te kunnen creëren! Zo komt hij helemaal niet in die verzwegen Wereld terecht, .......denk hij.......
Ze hebben er zelfs een machine voor uitgevonden, de computer!
Maar omdat dit apparaat "getruct" werkt met de tijd, kan ze de waarheid niet leveren! Dump de Geek die er mee werkt, zijn ballen zijn verkeerd ingedaald. (LETTERLIJK) In geen enkel onderdeel spreken de differentialen hem aan!
Toch is het bij iedere onverwerkte Aneuploïdie bij diploïde organismen heel gewoon raak! Een andere waarschuwing kan ik U niet geven, daar waar de genetici zich afvragen wat dit met intelligentie heeft te maken, NIETS ! 
De spychose die optreed zal steeds weer zowel lichamelijk als geestelijk fataal zijn! 
Het wordt alleen maar "extra" vergroot en tot in het oneindige uitgemeten door de krankzinnigen, die van de massa-spychose houden! 

U krijgt van mij nog één keer de waarheid
Alles wat we geleerd hebben over het heelal,
alles daar binnen wat we geleerd hebben, ontdekt of uitgevonden,
ze is de sleutel tot de poorten van de hemel,
maar ook evenzeer naar de poorten van de hel! 
U maakt het zelf uit, waar U mag vertoeven!
Althans dat dacht U!
Aneuploïdie bij diploïde organismen
Aneuploïdie vormaantal chromosomen
Nullisomie 2n - 2
Monosomie 2n - 1
Trisomie2n + 1
Tetrasomie2n + 2
Pentasomie2n + 3
het is dus van groot belang dat mogelijke interactie tussen magnetietkristallen in cellen en kunstmatige velden in de omgeving te onderzoeken!
Ik heb U alles gegeven, eerlijk en open, wat er noodzakelijkerwijs is te geven.
Het is het deel wat te voorzien is.......
De rest is eigen actie en beslissing, en voor ten minste 70 % ook een ecologische ramp.
Ladingsverschuivingen in de membranen kunnen leiden tot veranderingen in
de stofwisseling van de cellen. Op de juiste manier toegepast kan dit een helende werking hebben, van beschadigde organen en lichaamscellen
maar ongecontroleerde en langdurige blootstelling van organen aan willekeurige , zelfs zeer zwakke velden kunnen bepaalde cellen onherstelbaar beschadigen......
en zo een versnelde en onomkeerbare afbraak van een organisme veroorzaken.
 Het is buitengewoon moeilijk om te vertellen hoe het literaire en de psychose in elkaar steekt, omdat ik in feiten weer twee verhalen over het gebeuren heb, het gebeuren en zijn temporele kwaliteit!
Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf. 
En juist bij hen zie je het, de gijseling en de waarheids- processen horen bij elkaar......Maar zal de massa-psychose er niet direct op volgen?
Hoe zijn er complete volken in een massa-psychose geraakt?
En daardoor is vele malen in de geschiedenis niet de toestemming gegeven,
om in de hoog schatting van de rede toe te stemmen.
Dat heeft zijn gevolgen voor het leven op Moeder- Aarde!
Dus zo het NU is, komen we onverwijld in de problemen!
Want het zijn de ad-hoc beslissingen, van wetenschap en politiek die steeds genomen worden!
Waarbij we de ongereflexteerde houdingen van de machthebbers slechts tegen komen! Die elke aantoonbare kwaliteit zullen missen. 
De nep-nieuws makers vragen er zelfs om, ze willen de "tune of de natuur" kunnen missen. Anders hebben ze geen verhaal.......Zij sturen "De massa psychose" op een ongekende en onjuiste manier ONJUIST aan.
 Zal er een moment komen waarop we onszelf kunnen overgeven aan Grote Geest, aan Wakan Tanka, in plaats van de dingen te weerstreven tegen beter weten in?  


 
Temperatuurverloop in onze atmosfeer.

Temperatuurverloop in onze atmosfeer (rode lijn en schaalverdeling). In de troposfeer (tot circa 12 km) neemt de temperatuur af met de hoogte, in de stratosfeer (12–50 km) treedt een temperatuurinversie op en neemt de temperatuur weer toe. De oranje en groene lijnen geven de dichtheid en druk van de atmosfeer weer — merk op dat deze vrijwel nul zijn op 50 km hoogte, waardoor het begrip luchttemperatuur een heel andere betekenis heeft dan die we kennen uit het dagelijks leven. Bron: Wikipedia.

Dus als u soms denkt dat de natuur geen raadsels meer heeft, zoals de krankzinnige wetenschap doet, dan moffel je de belangrijkste mysteries onder tafel.
Soms ontdek je stukjes logica, daarmee zijn het achtergronden van de manier waarop je reageert. Volledig begrijpen doe je het echter niet!
Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken , kan ik dat alleen maar doen met de zelfde hersens.
Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur, als in de natuur buiten.

Kijk, Het moet U bekend zijn dat U toch iets van het leven mag beseffen! ... Ze is basis voor alle transcriptionele activiteit, maar daarbij is het mRNA een noodzakelijk "m", ze moet onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft! De vragen worden gesteld in het participium van de taal, daar bij is de mens niet wat hij doet! .... zo heeft b.v. de maan dan een equivalente kracht nodig van 61.25*Gm ( 0.16m/sec) = 9.8 ..... zo moet het onderkend worden, zo is het dat het cognitieve zijn structuur heeft! ..... Hierbij wordt het mRNA bewerkt voordat getransleerd wordt.
De temporele kwestie, als verhaal is ze ons heel bekend. Maar als verhaal moet het wel verteld worden, noem het maar de voorzienigheid .......... Mutatis mutandis impliceert de toepassing van elke micro-, tele-, radio- of elektroscoop dergelijke impliciete vertaalstappen die niet helemaal ‘kloppen’ maar waarop de onderzoeker vertrouwt. Kortom: data (17 gram, 10 megaton CO2, 1,7% van BNP) zijn niet materieel gegeven, ze worden gemaakt.
En als de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Dan heeft hij een probleem, hoeveel onderzoeker hij ook maar is! Meten is een raakvlak tussen geest en materie. Het Latijnse mutatis mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moet worden". Elk verhaal opzich moet dus apart worden aanschouwd. Er moet dus ook veel veranderd, zelfs heel veel veranderd worden! Dus boven dat..........

“God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen.
Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
En we weten het, er moet nog zoveel veranderd worden, ............alleen de Gekken van wetenschap en politiek ontkennen dat!
En dat is zeker asociaal..........want een mens is nog altijd wat hij doet...........en hij heeft nog altijd een norm.....

 
 1. De voorzienigheid sluit maar op een enkel ding direct aan, maar vooral op wat er moet veranderen, zo is b.v. heel het werk van Kierkegaard gericht op de concrete mens met zijn mogelijkheden. Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, te weten .......... 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
 2. Omdat deze voorzienigheid er is, weten we dat mensen in louter aards perspectief nooit gelijk kunnen zijn, maar dat zij het ‘voor God’ toch zeker wel zijn en dat vrijheid en verantwoordelijkheid van de enkeling ‘van onderen op’ voorwaarde is voor gemeenschap. Let wel, omdat deze  " Grootsheid van De Geest" werkelijk te beleven is!
 3. Want, Het Latijnse Mutatis Mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moet worden". Elk verhaal opzich moet dus apart worden aanschouwd, zo is het geestelijk leven! Er moet dus ook veel veranderd, zelfs heel veel veranderd worden! Worden we niet daarom precies naar het hier en nu verwezen? Daar is het aan ons onze handelingen de nodige precisie te geven!

  Dus als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’.
  Maar staande in het hier en nu is er wel degelijk een sociale restrictie. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): ......het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En dit telt dus voor ieder mens die wat van die relatieve taken in het Hier en Nu opgepakt heeft, wie we ook zijn, wat we ook maar doen. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, zo gebeurde het bij mij, en ook U zal het beleven, indien U dat wilt, De grootsheid van de geest is te beleven!
  De nieuwe mens heeft zijn bijzonderheden! Hij kan opzich verschillende processen aan zich integreren. Voor velen is de fijngevoeligheid van de goddelijke voorzienigheid niet te begrijpen. Maar een ad hoc beleid is het zeker niet! Dat kan U slechts bij de krankzinnige Wetenschap en de Politiek beleven!
  En het is hoogtijd dat de "De kleine Ziel" daar iets van weet te begrijpen, anders begrijpt hij zijn menszijn niet eens een seconde van wat er voor hem in de kosmos is voorzien! Samen en in gemeenschap is de grootsheid van de geest te beleven, dus zelfs de sexualiteit is in zijn volledigheid voorzien!
  De flagrante verzinsels van de krankzinnige wetenschap en politiek, ze bestaan dus zelfs niet eens!

  Om het anders te vertellen: ..........De tirannie van de verholen en onverholen waanzin teistert de mensheid momenteel op een schaal als nooit tevoren. De symptomen van collectieve krankzinnigheid hebben zelfs epidemische vormen aangenomen en religieuze en politieke waandenkbeelden vertroebelen en vergiftigen de breinen van mensen op alle continenten. De mensheid is zelfs dermate gestoord, dat er doodsgevaar bestaat voor alle leven op aarde. De biochemicus Dr. Philip Handler, de scheidende voorzitter van de National Academy of Sciences in Washington D.C. zei me dan ook toen hij terugblikte op de periode dat hij leiding gaf aan Amerika's voornaamste denkfabriek: ‘Ik heb het onmiskenbare gevoel, dat de mensheid waanzinnig is geworden.’
  De oorsprong van deze ‘razernij van de massa's’, ligt in de psyche van de mens, de psyche die de basis is van alle voelen, denken en handelen. Eeuwenlang is de wetenschap teruggeschrokken voor de bestudering van dit innerlijke universum, maar parallel aan de ontwikkeling van het elektronische brein is hierin verandering gekomen. De antropologe Margaret Mead voorzag deze trend al in het begin van de zeventiger jaren. Zij zei me: ‘Dit is het decennium van de hersens.’
  En ik, ............ Leo van den Haak zal dus alles zo in ere houden zoals alles is voorzien! Met deze zelfde hersens.........
  want .....De status-quo van het moderne verstand, het resultaat van een lange evolutie, levert nog altijd een beeld op, dat vergelijkbaar is met dat van een verwilderde tuin. Enerzijds is dat verstand verrijkt door de ervaringen van vele eeuwen en de daarmee gepaard gaande cultuur-ontwikkeling, waaronder de explosie van wetenschap en techniek van de laatste twee eeuwen. Anderzijds echter blijkt de psyche van de moderne homo sapiëns overwoekerd door het onkruid van reeds lang achterhaalde waandenkbeelden.
  En ik blijf met het idee zitten, dat hier het beste "De Gillontine" maar gebruikt kan worden, om het onkruid te verwijderen!
  De grootsheid van De Geest is werkelijk te beleven!
  Maar, Het Latijnse Mutatis Mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moet worden". Elk verhaal opzich moet dus apart worden aanschouwd, zo is het geestelijk leven! Maar het onkruid, wat de verandering tegenhoud, zou dat niet eerst moeten worden verwijderd?
  De krankzinnigen van wetenschap en politiek vinden dat ze het onkruid kunnen laten staan!
  Maar de evolutie bestaat in genetische zin uit het hechten van het Mutatis Mutandis, en dat op de juiste manier aan het RNA. Zo wordt alles in de kosmos nog steeds in zijn genetische zin voorzien! Daarbij is uw zinnigheid en precisie in Uw daden heel gewoon nodig, voor iedereen en altijd!
  Het meest frappante bewijs daarvan leverde Pythagoras met zijn 3-4-5 steek, en dat niet alleen voor mij maar ook voor Richard Feynman.
  En hij kon ons moeilijk anders geven, wij met onze zinnigheid en precisie waren er immers al!

  De evolutie heeft op niets anders betrekking als op de emergente feiten.
  Het leven heeft een eigen plaats gekregen in een wereld van stof en straling!
  Zo alleen heeft ze kunnen overleven te midden van een verpletterend overgewicht aan materie!
  Evolutie heeft niet alleen te maken met het kosmische verleden,
  maar ook met het vervolgverhaal: .......de zelfhandhaving van de soorten op aarde en haar expansie in de biosfeer.
  De opbouw van deze biosfeer heeft ons miljarden jaren bescherming geboden, dit als de kinderen van " Moeder Aarde".
  Het leven kon zich manifesteren in bacteriën en algen, schimmels en sponsen, planten en dieren, kortom, in een overweldigende
  overdaad aan nieuwe levensvormen. En dit ongetwijfeld dankzij de juiste hechting van de Mutatis Mutandis aan het RNA.
  Alleen zo kon zich in een taxonomische (biosystematische) diversiteit van steeds complexere rijken vormen.
  Deze nieuwheid, deze overdadige rijkdom aan levensvormen verklaart het fundamentele verschil tussen de rijken.
  Het evolutievraagstuk bepaalt ons tot slot bij het verschijnsel mens. Wie is de mens?
  Voortgekomen uit de onstuitbare opmars van het leven, verschenen wij mensen te elfder ure op het wereldtoneel. Als schepsels met
  zelfbewustzijn, en zijn we gaan nadenken over onszelf en de evolutionaire komaf van ons bestaan.
  De genese van Homo sapiens is niet alleen gerelateerd aan hominiden (mensachtigen) van miljoenen jaren her,
  maar heeft ook van doen met de geboorte van techniek, wetenschap, kunst, moraal en religie.
  Maar wij kunnen ons onmogelijk vastzetten in het ge(e)n fout is verlopen! Het doen in het "hier en Nu" is hier bepalend, uw bent ook medewerker aan de zelfde kosmos........
  Het onkruid zal eerst moeten worden verwijderd, voordat de evolutie zijn voortgang zal krijgen!
  Een krankzinnige politiek en wetenschap zet zich daarin alleen maar vast...........dat kan niet anders als fout gaan!
  Imbecielen wordt NU eindelijk eens wakker!

  Universele wetmatigheid, Recht, De Wet, De Thora bestaan en kunnen als zodanig bestaan en kunnen als zodanig erkend worden, zolang "De Liefde" als genade werkzaam is en blijft. En dat zijn ze nu eenmaal, (h)erkend of niet (h)erkend.
  Wie dus denkt dat de goden met ons verder gaan heeft het mis, deze regel zal eerst door ieder mens erkend en herkend moeten worden, dan pas gaan de Goden met ons verder! De tijd hiervoor is aangebroken, ....
  .....de Zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.....dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zoo 't zweeg zou alle licht verduisteren en alle warmte zou verstarren van binnen.
  En wat er verder nog wordt gemeend en gedacht, is alleen bekend aan het materiële ego, ook wel genoemd de begeerte, dat was het wat het doet verstarren, dat moet je dus niet hebben van binnen.
  Zolang we deze regels aan onze laars lappen gaan de Goden niet verder met ons. Het is aan ons de nieuwe richting te bepalen! Daar in de Geesteswereld zijn ze niet van lotje getikt, in tegendeel zelfs, daar wordt de enige Universele wetmatigheid beheerst.
  Dus de oorsprong van de ‘razernij van de massa's’, ligt in de psyche van de mens, de psyche die de basis is van alle voelen, denken en handelen. Eeuwenlang is de wetenschap teruggeschrokken voor de bestudering van dit innerlijke universum, maar parallel aan de ontwikkeling van het elektronische brein is hierin verandering gekomen.
  En ten onrechte is abrupte geloof in het elektronische brein de spyche van de mens binnen gedrongen. Maar alles was al voorzien.............het voelen, het denken en het handelen, en dat al met de nodige precisie, hij die doet kan geen leugenaar zijn, hij wordt geconfronteerd met de asociale restrectie!
  Dus met de allerdiepste antopologische consekwentie, .........De grote verbetering is er niet meer bij en er zijn dus ook de verslechteringen in te zien.
  Maar belangrijker is voor mij het ander zicht op de aard van de samenleving, die geen mechanisme is dat zich laat besturen en ombouwen volgens een
  plan, en ook geen moraliteit heeft waarin goed en kwaad elkaar bestrijden met een vooraf vaststaand verloop.
  Wel onderken ik iets anders: .......in genetische zin is er een samenkoppeling van mensen gedurige, een min of meer geordende verandering. Hoe die samenlevingsverbanden gegroeid zijn en zich ontwikkelen, daarover gaat het in de mensenwetenschap........als U haar niet open en eerlijk wilt volgen, dan is dat Uw probleem, verder van niemand anders! U komt er dan niet achter hoe voelen, denken en handelen verlopen, ofwel zoals het is voorzien!

  En ik kan U dit proces toch geven, ik mag het U zelfs niet achter houden..............
  ik werk niet vanuit een ivoren toren, ...........ik werk onder de bescherming van Moeder Aarde!
  Maar daarbij is er dus ook de samenkoppeling van mensen bij een gedurige min of meer geordende verandering.
  Het is de kunst om je samen en in gemeenschap je in de kosmos in te zetten! Je zal wel moeten ;.........er is het feit dat wetenschap en religie beide proberen vragen te beantwoorden in hetzelfde domein. Er is  tussen wetenschap en religie wel degelijk een overlapping in metafysische veronderstellingen over de werkelijkheid. Er is geen “metafysica-neutrale” religie, maar ook geen “metafysica-neutrale” wetenschap.

  Natuurlijk geldt dit ook voor de eigen metafysische veronderstellingen over de aard van de werkelijkheid en het eigen reductionistisch, naturalistisch programma. Maar, zo zegt b.v. Richard Feynman, er is een cruciaal verschil in houding tussen wetenschap en geloof. “De geest van onzekerheid in de wetenschap is een houding tegenover de metafysische vragen die erg verschilt van de zekerheid en het geloof die religie vraagt.
  Maar  het is niet nodig om die zekerheid te vragen, “God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen.
  Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
  Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
  maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
  Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
  Want de mens faalt onherroepelijk in zijn deductie!
  En toch is dus de openbaring het terugbrengen van de enkel-voudige deductie........... De subjectieve achtergrond van een hypothese is dus niet alleen de zogenaamde context of discovery.  Er moet dus wel degelijk een meetbare versie van de Mutatis mutandis worden geproduceerd, een onjuiste mutatie kan niet blijven bestaan! Deze onjuiste enkele mutatie moet en zal zondermeer weggenomen worden! De werkelijkheid van de openbaring kan niet anders als aangenomen worden, anders vervallen we onherroepelijk in de allerdiepste bestaans problemen!
  Zonder dat zou er geen verhelderende didaktiek mogelijk zijn, en ook nooit mogelijk worden!
  Voor het weten kan dan slechts de verwarring volgen! Het weten is dus "Je weiden aan God" . 
  En zeker niet aan de algemene leugen grafieken..........met als begin een statisch modeleren van de kosmos, is heelgewoon ontzettend fout!
  Alleen gekken kunnen zo de waarheid voor zijn: ........De Mutatis mutandis werd steeds door de kosmologische constante vervangen.
  Maar het allerhoogste is geen object van kennen, ..........daarin worden de leugenaars slechts gekend!
  De ontkenning van de twijfel maakt het onderzoek alleen maar moeilijker, in het hier en Nu liggen volkomen andere vraagstukken!
  Zij die denken dat de onjuiste mutatie kan blijven bestaan, ze doen niets en hebben niets aan hun disciplinaire herkomst.
   

Wie buiten God om naar gelijkheid streeft, drijft misschien wel één duivel uit (bijv. die van misbruikte barmhartigheid van ‘christenen’ om de armen klein te houden), maar hij opent zijn schoongeveegde huis voor zeven nieuwe demonen: de massa, de publieke opinie, de macht der kwantiteit, de jaloezie, het menselijk opzicht en inschikkelijk defaitisme, verwekt door despoten onder zinnen verkozen, die met hun "zinnen tirannie" het algemeen onbehagen weten uit te buiten. Men beweegt zich in het gewone verhaal en in het temporele verhaal, maar het deugt van geen enkele kant, voor de Gekken moet en mag de tirannie gelden! Leg ze met de koppen onder de Gillontine anders raken we ze niet kwijt.

De erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde manier in allen huist, is de enige zekere grondslag van een schitterende Broederschap!
Die ik zelf tot in iedere vezel van mijn hart ken, en kan beschrijven, het is mij dus genoeg alleen die zware dramatische hagiografische geschiedenis te moeten aanroepen, en niet te schrijven wat er komt.
Doch ook ik heb mijn existentie, met zijn vrijheid en het ethische noodzakelijke voortdurend samen te stellen en bij een te houden. Ze handelt over de echte metafysica van het doen.
Vandaar dat ik de mens een metaphysicum noem. Zo worden de strijders van de regenboog gekend!
Iedereen op Aarde heeft zo een gave waarvoor hij is voorbestemd en van waaruit hij moet handelen.
En dat is toch een gave in het licht van de natuur ten aanzien van onze naaste!

Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is!
Deze heeft ze dus t.o.v. God en zijn existentie, de natuur, en dus niet de halve maar de gehele natuur. Toch leven wij in een vrijheid, die hij ons niet ontnemen kan, aan zijn macht is een grens gesteld. En daarom hoeven wij hem niet te vrezen en niet te eren. Daarom heeft hij ons niets te zeggen en niets te leren,..........
De genen die uit zijn op de bezittingen van hun medemens of naaste hebben dus geen gaven van "God", en de huichelaars en kwezelaars hebben geen gaven vanuit de Heilige Geest, dus vanuit de openbaring mee gekregen! Daar heb je als sterfelijke dus kans op in het licht van de natuur, .......althans als U het weet te duiden zonder eerzucht. Zo is slechts de hoogste schat van de natuur te behandelen!
Want, Hij is , die in en uit Zichzelf bestaat, die heilig, zalig en heerlijk is als de Vader, de Zoon en de Geest; ......die toch niet alléén wilde blijven, maar die zich in Zijn over­vloeiende goedheid verwaardigd heeft de wereld, en in die wereld de mens tot aanzijn te roepen en te onderhouden, opdat deze Zijn liefde ontvangen en betuigen zou; .........die uit diezelfde overvloeiende goedheid, en dat is nog onbegrijpelijker, juist de zondaars genadig wilde zijn, juist de ellendigen barmhartig, juist voor de door hun eigen schuld verlorenen een geduldig God;....... die zijn belofte niet verkort, integendeel uitgebreid heeft, zelfs tot de zekere troost dat wij, als wij Hem maar daarmee willen eren, dat wij in Hem al ons vertrouwen stellen, uit het stof zullen worden opgewekt en met Hemzelf in eeuwige heerlijkheid leven zullen. Niet door onze eigen wijsheid en kracht, maar in de wijsheid en de kracht van Zijn Heilige Geest, die ons in alle waarheid leidt.
Moet dat dan zo mogelijk niet op de beste manier gaan, zoals ik het heb omschreven? Of moeten we werkelijk De Gillontine maar weer inzetten tegen de krankzinnige wetenschap en de politiek? Moet dat oneindig krankzinnige wezen overal maar bij zijn?  Hebben wij en zij dit wezen echt met allerlei praedicaten van souvereiniteit omhangen, geloofd U dat? Zou dat echt zo zijn voorzien? Natuurlijk niet!

Weet U niet dat al uw daden al controleerbaar zijn, en te ligt bevonden?
Deze bewijzen zijn ook rechtstreeks te beschouwen door hun puntmassa M als een transponder te bezien . Want voor een puntmassa  in een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie: ....dus
 
Er is een kosmische functie waar U totaal niet aan wil, uw leugens zijn bewezen!
Dit vertel ik U namens allen, de duizenden Grote Geesten, de Hebreeuwse levieten en heel het liefelijke en zoete collegianten leger.  De mensheid van Nu wil er maar niet aan dat elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt, ieder verhaal loopt vast op het feit dat het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige mist. Het leven begint op het snijvlak van de biologie en de kwantumleer, heeft U daar iets van gemaakt of begrepen?
Het standaard verhaal moet altijd een eigen begin hebben vanuit een fantasie, ervaring, of zelfs een Dogma, een ander verhaal is er volgens de dwazen niet! Doch als U deze plaats leert kennen, krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug!
Mooier en voortreffelijker konden de Goden het niet maken ..... Lach daarom om Uw inhoud, Uw begrip, want uit liefde zal het U ontnomen worden, zo ligt het ook met uw succes in de nieuwe Wereld! Maar nog steeds :..........Meten is een raakvlak tussen geest en materie. Het Latijnse mutatis mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moet worden". Elk verhaal opzich moet dus apart worden aanschouwd, zo is het geestelijk leven! Er moet dus ook veel veranderd, zelfs heel veel veranderd worden! Worden we niet daarom precies naar het hier en nu verwezen?

Er rest ons niets anders als de krankzinnige wetenschap op te heffen!
Deze bende heeft een suggestibiliteit ongekend!
Ze is zelf de patiënt!
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd,
de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend!
Hij weet niet wat het geestelijk-leven precies is.........
Hij weet niet precies waarom hij naar het Hier en Nu wordt verwezen.
Ach, dat het Mutatis Mutatis het geestelijk leven doet bestaan is voor hem een wonder!
Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken,
Men kan dan ook niet aantonen dat er iets van is voorzien!
omdat "Deze volmaaktheden" zijn bedacht!
En ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht.
Maar zo komen deze volmaaktheden niet voor; ........Het leven heeft wel degelijk de interactie tussen de geestelijke wereld en het stoffelijk leven.
Echter, we weten dat zij die de wereld verloochenen en op een vermeende en bedachte wijze naar de geest leven, zichzelf een treurig leven berokkenen, dat ongeschikt is om de hemelse vreugde te ontvangen, want een ieders leven blijft hem bij. En er was waar-rempel toch steeds iets wat moest veranderen!

Bovendien, hieruit mag duidelijk zijn dat het geestelijk leven niet van natuurlijk leven of het leven van de wereld gescheiden is, maar dat er een vereniging tussen hen bestaat, zoals tussen de ziel en het lichaam, en dat hen scheiden, gelijk zou zijn aan het leven in een huis zonder fundament.
De onderwerping aan deze a-sociale structuren kan slechts uitwendig, heteronoom, en onzedelijk zijn.
Alleen de ontroerende indruk, die de mens zijn persoonlijkheid maakt, het geestelijk-zedelijk contact met zijn innerlijk, verborgen leven, en het vertrouwen, daardoor gewekt, stelt in staat tot vrijwillige overgave en maakt waarlijk vrij
Dat dus een mens, om het leven van de hemel te ontvangen, veeleer in de wereld moet leven en bezigheden en beroep moet waarnemen en dan door een zedelijk en burgerlijk leven het geestelijk leven ontvangt en dat er geen andere weg is waardoor het geestelijk leven in de mens kan worden gevormd, of zijn geest voorbereid kan worden voor de hemel.
Toch zijn daarom de uitwendige gegevens hierbij het medium. Ze vormen het materiaal, waarmee de persoonlijkheid wordt opgebouwd, of liever, veel juister, waaruit de intuïtie van de persoonlijkheid ontspringt. Want 'n persoonlijkheid leert men nooit anders kennen dan door intuïtie. Het spreekt vanzelf, dat er in het aldus van iemands verborgen leven gevormde beeld 'n subjectief element ligt. En de betekenis van het gegeven beeld hangt, in zovere, niet weinig af van de betekenis van hem, die 't geeft. 'Een Kleine Ziel kan zich van Een Groten Geest niets anders dan 'n caricatuurvoorstelling maken.

Om het dus juist te stellen, de wetenschap en de politiek maken overal een caricatuurvoorstelling van, en ik stel nog steeds "De gillontine" voor om ze toch maar wat kleiner te maken. Dat is het enige wat noch enige verstandigheid heeft. Verder is er niets meer wat nog enige verstandigheid heeft!
Want de spreker heeft alleen een simulatietactiek, een spel met imaginaire beelden, die door en door tautologisch zijn.
Zo wordt metafysica tot parafysica, zo ondergaan de gegijzelden "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel, het is een caricatuur in zijn voorstelling, die "waar ook" steeds wordt gepresenteerd.
Sluit ze dan maar op..........voordat ze hem in hun hele leven blijven precenteren, met hun kleine ziel, maar het is wel jammerlijk gewoon!
Want de gekken die zo werken (b.v. in politiek en wetenschap) komen nooit en te nimmer tot een preciseren.
Het blijken steeds maar weer klote klappers, zo debiel als een lode deur, vaak en veel academici, publicisten en alarmisten die elkaar aanspelen en citeren.
Dat de maatschappij er "vierkant gek van wordt" wil ze maar niet duidelijk worden!

Zo vertelt de Kleine Ziel, “Dit is toch echt gaaf, weten wie ik ben is één ding, maar wat ik ook wil is erváren wat het is om het licht te zijn!”
“Maar je bent het licht al,” zei God lachend.
“Ja, maar ik wil voelen wat het is!” zei de Kleine Ziel.
”Aangezien je jezelf niet kunt zien als het licht als je in het licht bent, zullen we je met duisternis omringen,” zei God.
“Wat is duisternis?” vraagt de Kleine Ziel.
God antwoordde: “Dat is wat je niet bent.”
De Kleine Ziel, “Dit is toch echt gaaf. Maar weten wie ik ben is één ding, maar ik wil erváren wat het is om het licht te zijn!”
“Maar je bent het licht al,” herhaalde God weer lachend.
“Ja, maar ik wil voelen wat het is!” zei de Kleine Ziel.
”Aangezien je jezelf niet kunt zien als het licht als je in het licht bent, zullen we je met duisternis omringen,” zei God.
“Wat is duisternis?” vraagt de Kleine Ziel.
God antwoordde: “Dat is wat je niet bent.”
Toen legde God uit dat, om iets te kunnen ervaren, het tegenovergestelde aanwezig moet zijn.

“Het is een groot cadeau,” zei God, “want zonder het tegenovergestelde kun je niets ervaren. Je kunt geen warm ervaren zonder koud, geen boven zonder beneden, geen snel zonder langzaam. Je kunt geen links zonder rechts ervaren, geen hier zonder daar, en geen nu zonder toen.
Dus,” concludeerde God,”wanneer je omgeven bent door duisternis, bal je vuist niet, verhef niet je stem en vervloek de duisternis niet. Wees liever een licht in de duisternis en word er niet boos over. Dan weet je wie je echt bent en iedereen zal het weten. Laat je licht zo schijnen dat iedereen weet hoe speciaal je bent!”

“Bedoel je dat het goed is anderen te laten zien hoe speciaal ik ben?” vroeg de Kleine Ziel.
“Natuurlijk!” God grinnikte. “Het is heel goed!
Maar onthoud: ‘speciaal’ betekent niet ‘beter’. Iedereen is speciaal, ieder op zijn of haar eigen manier! Alleen zijn velen dat vergeten.
Zij zullen dan ook zien dat het goed is voor ze om speciaal te zijn wanneer jij ziet dat het goed voor jou is om speciaal te zijn.”
“Wow,” zei de Kleine Ziel, lachend van vreugde. “Ik kan zo speciaal zijn als ik wil!”
“Ja, en je kunt nu beginnen,” zei God, die mee lachte samen met de Kleine Ziel.
“Bedoel je dat het goed is anderen te laten zien hoe speciaal ik ben?” vroeg de Kleine Ziel.
“Natuurlijk!” God grinnikte. “Het is heel goed! Maar onthoud: ‘speciaal’ betekent niet ‘beter’. Iedereen is speciaal, ieder op zijn of haar eigen manier! Alleen zijn velen dat vergeten. Zij zullen dan ook zien dat het goed is voor ze om speciaal te zijn wanneer jij ziet dat het goed voor jou is om speciaal te zijn.”
“Wow,” zei de Kleine Ziel, lachend van vreugde. “Ik kan zo speciaal zijn als ik wil!”

“Ja, en je kunt nu beginnen,” zei God, die mee lachte samen met de Kleine Ziel. “Welk deel van speciaal wil je zijn?”
“Welk deel van speciaal?” herhaalde de Kleine Ziel, “Ik begrijp het niet”
“Wel,” legde God uit, “Speciaal zijn heeft heel veel kanten. Het is speciaal om aardig te zijn, of zachtmoedig, of creatief of om geduldig te zijn. Kun je nog meer bedenken waarin je speciaal kunt zijn?”
De Kleine Ziel zat een moment stil. “Ik kan een heleboel manieren bedenken om speciaal te zijn!” riep de Kleine Ziel toen uit. “Het is speciaal om hulpvaardig te zijn, om te delen, om vriendelijk en zorgzaam te zijn voor anderen!”
“Ja!” bevestigde God, “en je kunt al deze dingen zijn, of elk ander deel van speciaal dat je wilt zijn, op elk moment. Dat is wat het betekent om het licht te zijn.”

“Ik weet wat ik wil zijn, ik weet wat ik wil ervaren!” zei de Kleine Ziel met groot enthousiasme.
“Ik wil dat deel van speciaal zijn dat Vergevingsgezind zijn heet.” “Het is toch speciaal om vergevingsgezind te zijn?”
“O, jazeker,” verzekerde God de Kleine Ziel. “Dat is heel speciaal.’
“Oké,” zei de Kleine Ziel, “Dat is wat ik wil zijn. Ik wil vergevingsgezind zijn. Ik wil mijzelf ervaren als vergevingsgezind.”

“Goed,”zei God, “Maar er is één ding dat je moet weten.”De Kleine Ziel werd nu een beetje ongeduldig. Het lijkt wel of er elke keer weer een complicatie is.
“Wat is het?” zucht de Kleine Ziel.
“Er is niemand om te vergeven.”
“Niemand?” De Kleine Ziel kon nauwelijks geloven wat er gezegd werd.
“Niemand!” herhaalde God. “Alles wat ik heb gecreëerd, is perfect. Er is geen enkele ziel van alle creaties die minder perfect is dan jij! Kijk maar om je heen.” En zo is het dus voorzien! Zo speciaal is de voorzienigheid, die er was, is en er opnieuw komt!

Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
De kleine Ziel kan het alleen nauwelijks geloven!
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
De oorzaken voor de breuk in collectief zelfvertrouwen en de afwezigheid van het gevoel van verbondenheid met een liefdevol universum is veel en veel subtieler dan een geschiedschrijving van oorlog en geweld alleen. Het is vooral inzien wat de grootsheid is van het Goddelijke wat je hier wordt geboden!
Hoe komt het dat in de kunst een tragische opvatting van de ‘conditio humaine’ eeuwenlang zo veelvuldig is verbeeld en grondig uitgemeten? Zijn wij zo aan de tragedie van het leven gaan geloven dat we in haar de hoogste expressie van waarheid zien?
Is ze dat, neen, heel duidelijk niet. Het samen en in gemeenschap op deze aarde willen leven en aanwezig zijn, ze is er niet meer bij, en daarmee heeft ze haar structuur bijna definitief verloren!
Ja, want "De Klein Zielen" willen nergens in geloven, en " Wilden in niets Samen en in Gemeenschap van Deze Grootsheid Beleven" !
Ons menselijke probleem is hiermee onder woorden gebracht, maar vooral hier zal wat aan moeten veranderen! Zelfs steeds moeten veranderen.........Zelfs in het genetische proces zal dit in het m"RNA" moeten worden herkend. Alleen zo is de grootsheid van het leven te beleven!
Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak 
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..van 
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie

 

QUANTUM MECHANICS AND PATH INTEGRALS of RICHARD P FEYNMAN ....
 ..........with the correct initial value the arguments there translate mutatis mutandis.

We weten dus zonder meer alles over de vertwijfeling, en hoe de Mutatis mutandis correct op een goed niveau kan worden vertaalt.
Alleen de krankzinnige asociale wetenschap en politiek heeft daar nog steeds geen geloof, maar ook nog steeds geen zin in.
Ze horen direct onder "De Gillontine" thuis, met hun leugens en onwil! Het hier en Nu past de mens altijd al veel beter!
U kan daar aan de zich openbarende kosmos meewerken, aan de mogelijke translatie meewerken!
Want, niet alleen het handhaven van bepaalde fixaties kan leiden tot psychische stoornissen, alle ontwikkelingen buiten de werkelijkheid brengen het tot psychische stoornissen!
Want, "al het spreken alleen" is een ambivalent gebeuren,..........
Buiten dat...in welke betekenissen het dan ook voorkomt, is van weinig belang, daar het in de tegenwoordige tijd gebruikt wordt voor de wetenschap, die de regels zoekt, vindt, formuleert en in systeem brengt, volgens welke alle of bepaalde geschriften kunnen en behoren te worden uitgelegd.
De krankzinnigen hebben de maatschappij "Bij hun thuis", er is gewoon te weinig tegengas voor deze krankzinnige wereldbeelden. Zo worden de juiste verhoudingen snel omgekeerd............dat is dus helemaal niet vreedzaam en sociaal, ze willen maar 1 ding: je ziel inpikken, dat heeft naar ik weet slechts een enkel verband! De knetter Gekken liegen dus ook veel te graag! De krankzinnigen, U kan ze beter ophangen, dan heeft U er thuis geen last van! Want niemand heeft het recht te gaan lopen zwammen, hoe U thuis veranderen moet ! De concrete mens heeft zelf zijn mogelijkheden. Ze sluiten drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, te weten .......... 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische.
En alleen de knetter Gekken stellen dit wezenlijke slagen niet op prijs!
Zo is het namelijk nog steeds voorzien..........Maar als de mens minstens tot de volwassenheid van de ‘heiden’ Sokrates uitgroeit, zal hij de totale vergankelijkheid van dit bestaan beginnen in te zien. Daarmee bekruipt hem de panische angst van de totale leegheid van dit bestaan. Om zich daartegen af te schermen, construeert hij vluchtwegen en ‘schijn-ietsen’ waarvan Kierkegaard drie wezenlijke in zijn proefschrift behandelt:
1. Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. Dit:’niets’ blijft er over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt van alle concrete inhoud van het bestaan. Maar de Nullosomie speelt zich onherroepelijk in de chromosomen af! Ik kan U niets anders vertellen, en met liegen win ik totaal niets!  U heeft niet mee te doen aan een spel met een morbide extra stravagante willekeur!
Dat kan de krankzinnige wetenschap met zijn walgelijke spychologie nu wel willen............maar.......
Daartoe bent U al niet meer gerechtigd!  Dat bent U nooit geweest! De waarde van het huis was altijd al veel meer als zijn bescherming! Daar in dat huis is het weten zich aan God weide/wijden, niets anders............
Zo is het voorzien..........Het is dus niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in deze gemeenschap! En dit omdat de gekken slechts het "niets" overgehouden hebben! Gekken, laat deze gemeenschap met rust!
Waarom is het werk van Erasmus volledig te niet gedaan, waarom wordt al de zotheid van de wetenschap niet veroordeeld, waarom is de zotheid van de politiek niet veroordeeld! 
De disjuncte verzameling, wat nog niet is genoemd, is nog zo groot dat we nog niet over weten mogen spreken! En die de juiste volgorde niet kent ( Zijn, doen, en spreken), is een klets kalkoen!

De extra stravagante schelmen hebben alleen hun eigen ondergang te bewerken, niets anders!
De Goddelijke wereld zal worden beheerst door het ethische, niets anders!
Hemel of hel, het is Uw eigen keuze......alleen de Hemel is ons helaas wat ver weg!
Zij die dat geen probleem vinden, ze hebben een enorm probleem!


Om te weten; ........De hermeneutiek staat met twee andere wetenschappen in het nauwste, zij het in verschillend verband.
In de eerste plaats met de exegese of uitlegging, (van ??????s???, uiteenzetten, verklaren), de wetenschap, die geschriften uitlegt.
Geeft de hermeneutiek de regels, volgens welke wordt uitgelegd en legt de exegese zelf uit, zo is toch niets minder waar, dan dat de exegese niet anders zou zijn dan de toepassing van de regels, welke de hermeneutiek heeft opgesteld.
 Hiermee zou integendeel de juiste verhouding worden omgekeerd.
Het is bar en boos om met zoveel omkeringen te moeten spreken!
Bovendien is het onrechtmatig, alle democratie ten spijt.......Dus we hebben niet anders;....... ons bestaan danken we aan de mensen van alle stammen die hun cultuur en erfgoed hebben onderhouden. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis, de kennis die zij hebben bewaard, dat we weer zullen terugkeren naar "harmonie" met de natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis dat U onze "De sleutel tot onze overleving" zult vinden. De wetenschap en de politiek deden niet anders als de juiste verhoudingen omkeren!
We hadden "De Stam Gewoonten” ze zijn dus wel degelijk nodig om ons te herstellen in heelheid ............De Krijgers van de Regenboog zullen dus de mensen onderwijzen over de oude praktijken van Eenheid, Liefde en Begrip. De kennis loopt daar bij geen enkel gevaar, want ze is bruikbaar in het hier en nu, in plaats van ons in de verwarring en onmacht achter te laten!  De aandoening die als de gespletenheid van het geestelijkleven wordt betiteld, hij cirkelt in alle vormen rond , maar hij is er maar in twee vormen, eindig en oneindig, ...........Maar de politieke macht kan de vrijheid niet beloven, aldus zo menen ze nog steeds. Hun Hersenen verzetten daar tegen, en dat is alleen al een asociale restrictie tegen "De vrijheid van Geest".
Zo is het natuurlijk niet voorzien!
Ik neem die vrijheid, ver van alle asociale restrictie. En wat goed, mooi, en waar is, daar kan ik bij de schepper iets van tegen komen. Heeft U wel eens om U heen gekeken, hoe goed hij voor ons is!

De wetenschap zal zijn wiskunde moeten sluiten. Als x naar oneindig dan gaat ook de functie F, gedefinieerd door f(X)=x2 naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x2 groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen. De Grote Pythagoras leverde heel gewoon de komplete bewijzen, hij had het allemaal al voorzien! Het ene goddelijke bewijs wordt daarmee een vergroving van de ander! De Logos, hij is! En daarmee is het onzin om elkaar te vuur en te zwaard te bestrijden om de illusie van macht in de eigen scheppingen! En natuurlijk is dit het, wat zonder meer moet veranderen, ......
dit is wat kompleet afgelopen zal moeten zijn!
Het Latijnse Mutatis Mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moet worden". Elk verhaal opzich moet dus apart worden aanschouwd, zo is het geestelijk leven! Er moet dus ook veel veranderd, zelfs heel veel veranderd worden! Worden we niet daarom precies naar het hier en nu verwezen? Daar is het aan ons onze handelingen de nodige precisie te geven! En als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’.
Dit Beeld van denken gaat niet over, we zijn er mee geboren. Wij kunnen ruiken, voelen, proeven, zien, horen, doen, kortom alles wat in het hier en Nu aanwezig te zijn, ze is ons gegeven! Alles is ons gegeven om thuis bij Moeder Aarde aanwezig te zijn. Slechts hier en met deze middelen is het een driedimensionaal, snel, en geordend denken. We kunnen er de juiste mutatie mee tot stand brengen! Dit omdat we hier zien hoe allerlei situaties en handelingen, waarin meerdere zaken naast elkaar zichtbaar worden, op elkaar inwerken en een betekenisvol geheel vormen.
De krankzinnige bewoordingen worden er slechts aan toegevoegd! Maar gelukkig kunnen er ook juiste te beschrijven mutatie's tot stand worden gebracht, waardoor er allerlei vorderingen in het hier en Nu mogelijk zijn! Als je bedenkt dat je 32 beelden per seconde kunt denken en maar 2 woorden per seconden, gaat het allemaal nog veel sneller ook!

Maar staande in het hier en nu is er wel degelijk een sociale restrictie. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): ......het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En dit telt dus voor ieder mens die wat van die relatieve taken in het Hier en Nu opgepakt heeft, wie we ook zijn, wat we ook maar doen. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, zo gebeurde het bij mij, en ook U zal het beleven, indien U dat wilt, De grootsheid van de geest is te beleven! Maar het mooiste is dus ook als ze in tweede instantie hun taal en begripsdenkens-denken kunnen toepassen, als dat nodig is in een wezenlijke en werkelijke situatie! Valselijke theorie hebben we hier niet nodig! Uiteindelijk kan bij voldoende oefening de nodige integratie zelfs volledig zijn, U hebt alle tijd, en meerdere leer-ingangen. Je oren , je ogen, en al het andere wat het lichaam je ten dienste staat! Doch eerst had het kijken en het voelen nog de overhand, meestal zelfs, want het luisteren blijft moeilijk........99% van de mens kan het zwammen onder de krankzinnigen niet verstaan! Dus ze voldoen niet zomaar aan wat de mond zegt en doet, en dat gekrabbel van de wetenschap.......is het werkelijk wel waar?
Neen, want als de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Dan heeft hij een probleem, hoeveel onderzoeker hij ook maar is! Meten is een raakvlak tussen geest en materie. Het Latijnse mutatis mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moet worden", en juist daartoe trekt hij zich niets aan! De krankzinnigen werken voor het merendeel analytisch, vanuit losse stukjes bedenkt men de volledige waan!
Wie het gezwam kan volgen, hij of zij scoort als enige goed!
Echter, zij die op het hier en Nu zijn ingesteld, denken associatief en overzien meer het geheel van de dingen. Ze leggen verbanden en voegen eigen ervaring en kennis toe, zoals ze het in het hier en NU tegengekomen zijn, omdat het toch zo was voorzien!
De gekken kunnen de leerstof slechts verbaal aanbieden, de methoden, oefeningen en lessen zijn slechts sequentieel.........dat wil helaas zeggen, volgens hen ligt alles op volgorde en bijna alles wordt tweedimensionaal aangeboden, alleen de zwamverhalen van de praatzieken zijn goed!
Met deze sequentieeële tweedimensionale zwamziekte maakt de wetenschap slechts duidelijk dat zij met een omgekeerd theoretisch verhaal leeft, wat totaal waardeloos is! En met dit verhaal wordt de zinnigheid van het geheel totaal verziekt! Waar denkt U aan bij het horen en lezen van al deze woorden, vertelt U mij dat eens? Ik kan het U vertellen: .......dat elke nieuwe filosofische speculatie en positivistische natuurwetenschap de mens, ondanks zijn optimisme, alleen maar met nóg grotere angst zal confronteren. Er is maar één middel, het paardenmiddel; ...... dat de angst bij de horens wordt gevat en psychologisch, zowel als ethisch en theologisch, recht in de ogen wordt gezien, als concrete opgave van het eeuwige in dit radicaal-betrekkelijke bestaan. Al het werk moet gericht zijn op de concrete mens met zijn mogelijkheden.  In sociale zin kan er niets anders bestaan!
Het is heel snel vertelt, de mens denkt primair in beelden en gebeurtenissen, en het denken in taal is in het hier en Nu nooit wezenlijk geweest, en zelfs in het eigen ego slechts secondair! Om de taal naar voren te schuiven als primair, is in wezen een enorme ramp, want het werkelijke leven, ze is er nooit door bepaald, want het was niet eens secondair, alleen maar een sequentieel zwam-verhaal.
Dit verhaal is binnen een inter"fase" en pas in tweede instantie voor het taal en begrips-denken toepasbaar, mits correct vertelt!
Ook voor U staat er dan een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR is het WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht!
De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Zo is het voorzien!

 

Richard Feynman has this to say:

“When a scientist doesn’t know the answer to a problem, he is ignorant. When he has a hunch as to what the result is, he is uncertain. And when he is pretty damn sure of what the result is going to be, he is still in some doubt. We have found it of paramount importance that in order to progress, we must recognize our ignorance and leave room for doubt. Scientific knowledge is a body of statements of varying degrees of certainty — some most unsure, some nearly sure, but none absolutely certain.”

Zij die slecht het sequentieel zwamverhaal weten te gebruiken, ze missen iets heel bijzonders, en dit is een enorm gemis in het geestelijke denken, want ......Voor alle partijen geld dat de grote de structuur T en het regulier en singuliertantum st in elkaar uit te drukken zijn.
Ook dat vertelde ons Spinoza al,............Hoe kon de wereld het zo vergeten.
De waarheid is singulier tantum, ze wordt ons gegeven, ....
Ze is als de muziek die er al voor onze komst op Aarde al was!
T en st laten zich middels hun differentialen in elkaar uitdrukken.
d/dT = d/dst x 1/ dT/dst.
De dT/dst = 1 laat onze beperktheid zien, we hebben de één als denkbegrenzing!
De mens "is een teller" van de één maakt hij ook de twee en de drie enz.
Met dT/dst = 0 en <1, kunnen we de duale botsing uitdrukken, die ons geen enkele zekerheid geeft!
Met dT/dt=0 en >1 drukken we uit, dat er oneindig veel van die oorzakelijke instantané momenten kunnen zijn.
Dat in frequenties van elektrisch geladen deeltjes, van Elektronen en Elektronen-Paren. En daar hebben wij niets over te vertellen!
Het sequentieel zwamverhaal is voor ieder mens een fatale fout, en herstellen we hem niet, dan lopen we gegarandeerd vast in ons weten.
Geen mens kan de grote held zijn, of spelen, ............dit beeld verplettert elke mens, elke heer of koning, wanneer het gebeurd is slechts een kwestie van tijd.
Zo staan wij voor de DNA finale, U moet het echt tot U laten doordringen, het lichaam heeft de juiste mutatie's nodig!
Het zedelijke, het liefelijke en het redelijke, ze is een gedraging naar de wet van onze eigen natuur, de menselijke natuur, ze is als zijn evenbeeld!
De ontkenning kan ons hopeloos ziek maken, verbouwen tot een psychopaat of erger.
 In feite moeten we omdat het leven een zielen-bedrijf is, de seks anders leren zien en beleven. Wij zijn de ontvangende partij, .....wij moeten in reden en liefde De Godin Urhtel weten te paaien, heel deze "solitaire actie" is het begin van acquisitie, de denkende geest vormt zijn kennis, doordat zich indrukken voordoen dan wel zelfs opdringen, die "in hem" tot kenbeelden worden. Het is niet mogelijk deze speel houding op te geven, .... en zo U het wilt kan elke intermenselijke relatie naar steeds grotere hoogten worden gevoerd.
Heeft U echter het sequentieel twee-dimensionaal gedrag tot kunst verheven, dan heeft deze mogelijkheid niet!

Het is heel goed te verwachten dat, wat U gepermitteerd is en het abstracte en de geest in een lijn liggen, en dat de ziel daar vol voor open staat.
Zo gebruiken wij de meest menselijke methode, de menselijke beheersing van het leven, zoals het voorzien is!
Ik geloof daar zeker in!
En U kan lachen om Uw inhoud, en Uw bezit, U kan tot de echte menselijke methoden komen!
Alleen de Substantie beslaat het eeuwig denkbare...........dat is het, zo Spinoza onze schepper bezag!
Er is wel de wet die hem door de ziel wordt ingegeven, dat hij zorgt. Er bestaat daarom slechts één waarde-onderscheid, een mens is niet wat hij leest en denkt, maar wat hij doet! En in de huidige situatie is het dus zo dat  we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.

 

Er is toch niets wonderlijks aan de mens, het enige is dat hij moet meewerken aan zijn kosmos, hij moet deelgenoot worden om het goddelijke in hem te ontdekken.
Het meest verbazende is uiteraard dat dit intrinsieke karakter van deze grootheid de wetenschap en de schriftgeleerdheid volledig onbekend is, en uiteraard is dit een hernieuwd bewijs dat Fysica, biologie, geologie, astronomie, psychologie, maar ook de politiek enzovoort - onmogelijk ook maar een enkel deel van onze eigen redelijke intrinsieke natuur uit kunnen maken! En de natuur weet dat zonder enige twijfel.
 Richard Feynman

De innerlijke drang de krachten van leiding en bemoediging en liefde en rede te gebruiken, ze leiden zonder ommezien naar de bron. Maar het was zondermeer een ontwikkeling die van binnenuit kwam. De mens staat machteloos tegen over zijn bron. De ontwikkeling 's drang om echt mensen te verknoeien, heeft slechts de hele positie van het materiële ego in een sneltrein vaart verzwakt. De regels van de wetenschap en politiek zijn Nu al niet meer als totaal twee-dimensionaal en Sequentieel!
De vervroegde komst van de nieuwe mens wordt daardoor een feit. Hij met deze sequentie drang heeft alleen kunnen bereiken dat hij de kunst bezat zichzelf uit te roeien. De mens die hoopt het vriendelijke te behouden die wordt nog steeds door dwazen beroofd.
De opgaande schepping kwam dus wel van buiten uit, ze moest wel worden herkend en erkend, we moesten leren met alles wat we hadden voor onze schepper te staan. Maar niets is er oprechter vol genade met ons bezig, en verzaakt daar in nooit. De onmetelijke taak, daarin verzaakte hij nooit, alle functie in de kosmos gaat tot oneindig! Wij mensen mogen het zeggen, om motivatie weer te geven; .....het einddoel is van het allergrootste belang. 
De functionaliteit is misschien zelfs zo dat de wet van het minste oponthoud heerst, want het is de schepper gemeend dat hij niet rust voordat het alles is in allen. (Het alles wat slechts eenmaal is gegeven, zoals Erwin Schrödinger het bedoelt). Er is een terug keren bij elke mogelijke dwaling, .... genade is het fenomeen van God.

 

 Dat is een Wet van Meden en Perzen, zo is het voorzien!
 

Afbeeldingsresultaat voor driewerf van het geluk vrijmetselarij

Makkestakje wildgeraas, wie is er hier en Nu zo dwaas?
Het zijn de wetenschap en de politiek!

De regels van de wetenschap en politiek zijn Nu al niet meer als totaal twee-dimensionaal en Sequentieel!
De vervroegde komst van de nieuwe mens wordt daardoor een feit. Hij met deze sequentie drang heeft alleen kunnen bereiken dat hij de kunst bezat zichzelf uit te roeien.
Een DNA sequentie die codeert voor een bepaalde overerfbare eigenschap (vaak een eiwit) wordt een gen genoemd. Het gehalte aan genen is gelijk in elke cel (mogelijk ongeveer 25.000 genen). Het verschil tussen de diverse celtypes wordt daarom niet bepaald door de genomische opbouw van een cel maar juist hoe deze genomische opbouw gebruikt wordt, of anders gezegd; .... welke genen geactiveerd of juist onderdrukt worden.
Alle voorname anti-elementaire concepten uit de moderne cognitieve psychologie, wijzen naar de functie en de structuur van het DNA als basis voor alle transcriptionele activiteit, ook de juridische en bestuurlijke! De "fantastische" chaos van de GEEK, doe hem weg voordat het te laat is!
Zorg dat het meeste van de dualistische innerlijke strijd vergeten kan worden!
De twee dimensionale sequentiele houding heeft haar onzinnigheid.........
Dat is de eerste stap die de mens Nu nodig heeft, ......

De krankzinnige wetenschap is zeer doortrapt, .........men vindt nog steeds dat men nog steeds alles moet weten te verbergen.....
Als mogelijke chemie, als de mogelijk aangetoonde verbondenheid heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.  
Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in,
alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden.  
Sterker nog, sinds wetenschappers zeggen dat ze slechts goed abstract kunnen denken, weten ze dat zelf niet eens,
als een stel schizofrenen slaan zichzelf slechts met hun 'slimheid en slinksheid' om de oren.
Deze "mechanisering" van het wereldbeeld drijft de geestcomponent als het ware uit,
Deze sequentiële mechanistisch opgevatte natuurkunde wordt voor velen eerste en laatste levenswaarheid,....
terwijl het niets anders als een onderzoek naar de werkzaamheid van het idee is, en dat in dualistische zin!
En plotseling is het dan al gebeurd ;........Er bestaan geen mensen meer naast de wereldburgers en ook geen wereldburgers naast de mensen.
De reden waarom men zich als wereldburger van geen enkele andere mens meer kon onderscheiden.
Nog wil men onderscheiden dat het wereldburgerschap zou samenvallen met het mens-zijn als zodanig, doch mensen zijn ook nog wat meer dan alleen maar wereldburgers of burgers. De geest-component is zo zeer snel uitgedreven, maar volkomen ten onrechten.
De gevolgen zijn niet te overzien, maar uiteraard buitengewoon ernstig!
Het moment van het menselijk ontwaken kan zo nog steeds niet komen!
Want de sequentiële mechanistische natuurkunde bevat nog steeds geen letter waarheid!
.........zo is het met iedereen die het werkelijke van de natuurlijke zijnsleer mist,  U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel! U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
In eerste instantie is het allemaal vreemd, maar U kunt lachen om uw begrip en bezit, want U probeert werkelijk als eerste een aangenaam mens te zijn! Er is een wereld die open te breken is, op de dood-normale menselijke en sociale manier!
Maar het "niets" blijft er dus over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt, van alle concrete inhoud van het bestaan, zonder enige binding met deze formatie! Maar de tijd is gekomen dat we er korte metten mee moeten weten te maken, ze is het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte.
God luistert daar niet naar, alleen in dyslecte-vorm is er "iets" te naderen. Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt, ze verloopt via een reticulaire.......vanuit een formatie die in de mens aanwezig is!
Maar volgens de voorzienigheid werkt de weerhoudende liefde genezend naar de ander toe, die nood ervaart, door middel van een  affectieve band die ontstaan kan, en die we de wezenlijke civilisatie mogen noemen. Het is een positieve bevestiging die relationeel ervaarbaar wordt. Relatie kan dan een instrument van genezing zijn of worden...
Zo is het dus, hoe Uw kansen in geluk er werkelijk bij liggen. En ik zal de poging wagen het in U te brengen!
Die belofte doe ik U, wie U ook bent.............. Maar het wezenlijke ervan kan ik niet omkeren, zoals de krankzinnige wetenschap steeds doet!
Want, elk handelen kan gerationaliseerd worden, als mij bekend is of wordt hoe de affecten en emoties achter het handelen tot stand zijn gekomen, ........ En dat gebeurd nog vrijwel automatisch ook, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........

Want het tegendeel, "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, zal haar werk doen, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft. Het leven is voor ons;........ In contact raken met de stoffelijke wereld.
Zou men daarom de medemens moeten gaan beoordelen en veroordelen, neen!

De loutere uitbreiding of dispersie van de Massa's wordt rationeel bepaald, zonder dit rationele gebeuren zouden we alleen een chaos overhouden!
Zo blijft dat het ultime beeld van de agressie, voor wie haar over willen houden!
Biologische vormen zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Binnen enkele generaties kunnen limbische systemen die afgestemd zijn op positieve gevoelens door alle mensen worden ge-over-erfd, het zij door incarnatie van de gemodificeerde morfogenetische velden, het zij door genetische assimilatie via biologische creativiteit. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit. Zo wordt het zelfs vanuit een zeker autisme "voorzien"! 
Dat wat de "voorzienigheid" opleverd, het is een Gods-wonder!

Maar zij die dit niet willen begrijpen, ze kunnen er wijzelijk niet bij....... dat zijn mijn oprechte zorgen........
Dit omdat de aard van de ruimte steeds verandert, met ernstige gevolgen voor de eiwitconcentraties: de celcyclus heeft fasen waarin ze de massa via een stabiel punt controleert in cycline niveaus, maar ook  fasen waarin de concentraties onafhankelijk wijzigen, maar zodra de fase is veranderd in een vertakkend evenement, kan het systeem niet teruggaan naar de vorige niveaus, omdat op de huidige massa van het vector veld  dan totaal anders is en de massa niet terug kan door de splitsings gebeurtenis, of worden omgekeerd, het is dus allemaal onomkeerbaar!
Groei en ontwikkeling zijn de kenmerken van leven, en ze is nog voorzien ook!
En dat alles zou volgens de krankzinnige wetenschap  twee dimensioneel en sequentieel te omschrijven moeten zijn, wat uiteraard de grootste menselijke leugen is!

 

 Nardocus Filosofus