Hoofdstuk 1 De Geestelijke vrijheid 

De Geestelijke vrijheid van de mens ontbreekt nog steeds, terwijl alles al in het licht van de eenheid is doorschouwd, wij zijn er dus klaar voor die vrijheid te winnen!
Maar de algemene schrift geleerdheid weet zo ongeveer niets anders dan er ook conventie zou moeten bestaan betreffende God, terwijl hij niet te omschrijven is. Een echte erkenning dat het onderscheid betreffende de schepping niet te vinden is, dat alles één is, mag maar steeds niet naar boven komen! 
Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om een of andere reden in elkaar.  Zelfs als dit onze opvatting is, als we van mening zijn dat dit kan: ....dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben. We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen , maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben. Wie wel? De flauwekul wetenschap? De huichelaar en de kwezelaar?  En wat is toch de reden dat de krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?Het meest verschrikkelijke is dat onze kinderen ook onder dit krankzinnige wetenschappelijk Regiem moeten lijden, wat regelrechte intimidatie is, echt waar; .... Het Christendom en krankzinnige wetenschap kan O.K. zijn tussen twee instemmende volwassenen, maar zou niet aan jonge kinderen mogen worden onderwezen. 
Ik weet wat het resultaat van dergelijk nalaten, voor een kind is dergelijk nalaten gewoon weg fantastisch,  een leven met een schoonheid en een liefde en een passie die niet in normale woorden te omschrijven is. Wij volwassenen zijn noch slechts een paar jaar aan het flauwekul Regiem ontsnapt, en deze periode heet nu de reformatie, maar ik wil altijd de reformatie! Ik wil erkenning van mijn uniek zijn, en ik wil erkenning van Uw uniek Zijn! Ik wil de werkelijke ultieme geestelijke vrijheid!Voor wie het wiskundig wil horen, bifurcaties verklaren de herkomst van hysterese, oscillaties en uiteindelijk chaos. En waarom zouden we uiteindelijk moeten accepteren dat het uiteindelijk tot de voorspelde chaos komt? Onze schepper wil oplossingen, weet U nog wel, en dat elke dag weer! De hysterie van de wetenschap is ons bekend, ze voorspeld ons elke dag chaos! Als je zoiets doet, doe het dan wel goed! Denk niet dat je de paus bent, nog een of andere wetenschappelijke imbeciel die aan de hysterese overgeleverd is. De reformatie was een strijd in redeneren, wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden? Ik wil elke dag oplossingen, dat is de boodschap van onze schepper, die we hebben meegekregen! Laat de gemeenschap met rust, het is niet nodig dat er steeds weer een toestand van hysteresis en paranoia optreed in de gemeenschap!

Of om het anders te stellen, wanneer is de mens vrij oprecht te denken en te handelen, wie maakt die weg vrij. Is die weg wel vrij te maken, als de onberispelijkheid van hoog aangeschrevenen niet in vraag wordt gesteld, men maakt nog veel liever een grapje over de God als over de paus, of over de krankzinnige wetenschappelijke voormannen! Men praat veel liever over God als over de paus, men praat veel liever over een theorie als over de maker van die zelfde theorie, hoe kon Erasmus toch weer ingeblikt worden, waarom is de kracht van het werk van Erasmus volledig te niet gedaan, waarom wordt al de zotheid van de wetenschap niet meer veroordeeld? Wie brengt de zelfspot die Erasmus had nu weer op? Wil men het nu zelfs niet meer weten dat de bron van alle oorlog de zotheid is? Niet alleen de Theologen gebruiken de inquisitie naar hun goeddunken, elke grote politicus is ook omringd door een zo grote schare professorale definities, conclusies, consequenties, uitdrukkelijke en stilzwijgende stellingen, beschikken over zo'n massa uitwijkmogelijkheden dat, ook al zouden ze nog zo in Vulcanus' netten verstrikt raken, ze zouden toch ontkomen door hun fijne nuances waarmee ze alle knopen zo gemakkelijk doorhakken dat de scherpe bijl van Tenes het niet kan verbeteren; zozeer wemelen ze van pas bedachte woordjes en wonderbaarlijke uitdrukkingen.

De meest komisch strijd word gestreden door wetenschappers die een overwinning binnen moeten halen, het gaat altijd over een "nog niet eerder geziene overwinning" die steeds maar weer door de dwazen geclaimd wordt, door dwazen, wie ze ook zijn en hoe ze ook heten!  Ook Erasmus stelde al dat de theologie misschien beter eens terug de bijbel zouden moeten vastpakken "al is het maar één keer" in plaats van hun eigen foute interpretaties te verkondigen in scholen en gemeenschappen. Hij zegt dan zelfs dat de meest vrome katholieke personen (Petrus, Paulus, ...) geen christen zijn zonder de goedkeuring van de theologen met hun "verfijnd oordeel". Hoe waar is dit oordeel? Heeft de theologie daarom de god`s-bewijzen zo twijfelachtig verkregen, namelijk door ze op te eisen van Spinoza? Zijn theologie en wetenschap daarom "een pot nat" geworden? Om ons de Geestelijke vrijheid te misgunnen? Heeft Cartesius ons het allemaal niet vertelt, dat in de wijsbegeerte het de wil  van het denken is om uit zichzelf de wereld te begrijpen? En daarom de natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens uit één Idee zijn te verstaan? Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feyman en Annie Besant.
Welk een eeuwen lange misdaad wordt hier begaan!  Wat is er nog koninklijk aan de KNAW? Het zijn wetenschappelijk oplichters, misdadigers aan blok en dat al eeuwen!
 
Waar Spinoza niet onderuit kon was het bewijs van de enigheid van God en "dat zijn natuur het noodzakelijke bestaan insluit", waarop je natuurlijk weer allerlei beschrijvingen aan God kan gaan geven, terwijl God niet te beschrijven is! En zo werden de Spinoza geschriften weer ontdaan van hun begrijpelijke essentie, en afhankelijk van een dialectische uitleg. "Dit lijkt mij, doorluchtige heer, voor het moment de beste manier om het voorgestelde te bewijzen ...voor het doel dat u mij hebt aangeduid (ad id quod mihi indicasti). Ik hoop dat het u bevredigt en wacht uw oordeel daarover af" zo schrijft Spinoza aan de Schriftgeleerden van die tijd. En zo vind je het terug in de Spinoza geschriften: .... dat er slechts één zijnde is, die door zijn eigen sufficiëntie of kracht bestaat" Wat mij nog het meest dwars zit is dat mijn vader God zo gaat beschrijven, terwijl god niet te beschrijven is! En dat terwijl Spinoza geen andere weg ziet als de Schriftgeleerden van zijn tijd tegemoet te komen; ...."Dit is het, doorluchtige heer, wat ik op dit moment te berde kan brengen om de zaak te bewijzen".  Ook hij kreeg de Geestelijke vrijheid al niet, en de krankzinnige wetenschap is daar tot aan de huidige tijden bij dit Regiem gebleven! En deze huichelarij noemen ze nog steeds wetenschap bij de KNAW!

 
Rechters van Nederland doet U iets aan misdaad bestrijding?
Ruim dit instituut dan op!
Verklaar het tot Gekkenhuis, voor Gekken met specifieke geloofsartikelen!

 
  En zo zitten we weer met omschrijving die gewoon weer alles vastlegt aan de materie, daar het zware accent op Gods onbeperkte volmaaktheid komt te liggen.  De Almachtige kan niet enkel denking (of een zuivere geest) zijn, maar moet wel samenvallen met de oneindige materie. Wat daarna volgt is natuurlijk de oneindige onzin van de wetenschap over die zelfde materie, E=mc2 weet U wel. Waarmee de algemene onzin van de wetenschap natuurlijk bevestigd wordt, ze wil daarmee gewoon weer zeggen dat ze zo ongeveer alles beter weet!
Terwijl het toch zo eenvoudig is; .... de Schepper wil oplossingen, de onbeschaafde wereld heeft zijn verheerlijkte 2D beelden, en onze grootste wetenschapper Richard Feynman zie het al, wat we niet begrijpen, kunnen we niet creëren!
Onder de honderden publicaties over Spinoza, die mij bekend zijn, is er geen enkele die er enige aandacht  schenkt aan deze schending van de Geestelijke vrijheid. Voor wie die geen heiden of dogmatische christen is, kan de uniciteit van God op geen enkele manier een probleem zijn. Indien we het begrip God willen benaderen, dan moeten we eerst kijken welke eigenschappen van Hem zich direct aan ons brein openbaren. En zei men, God kan nooit anders dan iets onbegrensd of oneindig`s uitdrukken. En voor bewijzen van uit de Kosmos zal er nooit een plaats zijn!

 De huidige instelling (zoals de kwezelaars groep KNAW) heeft een zo driftige inzet dat deze weleens als winnaar uit de strijd kan komen. Maar deze overwinning kan slechts tijdelijk zijn, daarna hebben we alleen heel veel chaos. De echte wetenschap en de echte religie bestaan allang niet meer, we hebben nu "de wetenschap van de instellingen",  ze worden doelbewust en opzettelijk gecreëerd door mensen, dat wil zeggen de instelling ontstaat, ontwikkelt en functioneert in een patroon van zelf-organisatie, die verder gaat dan de bewuste bedoelingen van de betrokken individuele mens.  
Daarom is het onmogelijk klare taal te spreken over het rechtvaardigheid`s gehalte (in casu het vrijheid,s gehalte) van de democratie waarin we leven. We zijn zozeer gewend geraakt aan het hedendaagse debat over samenleven en samenleving`s-problemen dat het niet doorzien wordt dat daar slechts zintuiglijke verlangens worden ingevuld door persoonlijke voorkeuren uit te spreken. Het "verfijnde" oordeel van de instelling daar hebben we nu mee te maken. Het inderdaad allemaal "een pot nat" geworden. Sinds de bifurcatie is uitgevonden, zitten we gevangen in deze situatie,  dat de algemene ongecoördineerde opwellingen worden verpakt in doxa en dogma tegelijk. Op de instelling plaatst men de doxa en de dogma welke de oorzaak zijn van de slavernij, de materie gebondenheid, van de mens. Daar op de instelling worden de verheerlijkte 2D beelden geproduceerd. Binnen deze denk kaders is het alleen mogelijk een ethiek op niet meer dan totaal toevallige conventies te grondvesten. Wat uiteraard een gruwel is voor iedere kerkvader. Maar zo is het nu eenmaal als je draait tussen  integriteit en waarheid. De clash tussen opinies, beeldvorming en waarheid is uitermate slecht te ontwarren, vooral als je weet dat het slechts om "verfijnde oordelen" gaat over doxa en dogma. En geen dag of zelfs maar een seconde over de waarheid!

"Descartes vindt zekerheid in zijn stelling: ik denk dus ik ben. Descartes had dit beter op een vragende manier kunnen zeggen. Als je veronderstelt dat het denken geen raadsels meer heeft, zoals Descartes doet, dan moffel je een van de belangrijkste mysteries onder de tafel. Van het bewustwordingsproces zie je het topje van de ijsberg. Je ontdekt soms stukjes logica, soms kun je een stukje begrijpen van de achtergronden van de manier waarop je reageert. Er is echter geen sprake van dat je jezelf volledig kunt begrijpen. Als ik volledig wil begrijpen hoe mijn hersens werken, kan ik dat alleen maar doen met deze zelfde hersens. Dat is een hond die in zijn eigen staart bijt. Er is een beperking in de kenbaarheid van de natuur, zowel in mijn eigen natuur als in de natuur buiten."
(Henk Tennekes) Uit;  HET_PRINCIPE_VAN_EEN_WOLK

Op 14 maart 1964 gaf Richard Feynman voor een publiek van eerstejaarsstudenten een opmerkelijke lezing over ‘de beweging van de planeten rond de zon'. In deze lezing toonde Feynman aan dat de ellips vorm van de baan van een planeet volgt uit de wetten van Newton en de aard van de gravitatiekracht. Hierbij steunde hij enkel en alleen op Euclidische meetkunde; in het bewijs komen dus geen afgeleiden noch differentiaalvergelijkingen voor. Het gaat dus om een ‘elementair' bewijs, IN CABRI Bewijs,een bewijs dat volledig steunt op het interactief tekenen van (dynamische) ruimtelijke figuren, waar we als bewijs voering slechts op kunnen steunen daar er steeds meer Uniciteit uit de ruimte naar voren komt. De wetenschap zit met steeds meer afwijkende vormen in bewegingen, lijnen, en  processen uit de kosmos, die slechts alleen met IN CABRI Bewijs te verklaren zijn. De huidige kosmische wiskunde heeft geen enkel antwoord op de Uniciteit die zich opdringt van uit de Kosmos, Richard Feynman wel!
  De hoofden van de krankzinnige wetenschappers zouden weer knalrood moeten zijn, om de schaamte over de fantasie die ze steeds weer opvoeren.

Het IN CABRI Bewijs heeft iets heel bijzonders, het legt ons denken in 3D neer, het steunt op het interactief denken, het steunt niet op de immense larie die de theorie nog steeds is, het stemt in met deze regel, "Eerst zijn, dan doen, DAARNA  spreken."  Het "rechtschapen" bewijs, het is dat bewijs dat de mens gelukkig maakt. De mens die leeft volgens zijn dharma, zijn liefde voor Waarheid, Goedheid en Schoonheid , is gelukkig. De opvatting die wijd aanvaard wordt dat de rechtschapen mens ongelukkig is omdat hij door anderen slecht wordt behandeld, is volkomen onjuist. Plato zegt: "Een deugdzaam mens is gelukkig, terwijl een zedeloos persoon ongelukkig is." en "Immoraliteit leidt nooit tot meer geluk dan deugdzaamheid."
 
Richard Feynman wijst ons ook steeds op sublieme wijze op iedere immoraliteit, die we mogelijk ook bij hem kunnen vinden, bv. We hebben de gewoonte om de artikelen die we voor wetenschappelijke tijdschriften schrijven zo afgewerkt mogelijk te maken. We vermelden al de denk-wegen en maken ons niet bezorgd over de blind eindigende steegjes en we beschrijven ook niet welke verkeerde ideeën we eerst hadden. Zo publiceren we op een waardige manier niet wat we allemaal gedaan hebben om het werk tot stand te brengen. Of over zijn theorieën zegt Richard Feynman, mogelijk kloppen ze niet!  (1918-1988). Amerikaans fysicus. Nobelprijs 1965.
Vertelt ons, we verdrinken in een zee van informatie. Door onze ononderbroken jacht op informatie loopt de kennis gevaar. We dreigen allemaal samen te verdrinken in een zee van gegevens die we niet meer in "weten" kunnen omzetten, en al helemaal niet in bruikbare kennis om onze grote en kleine problemen aan te pakken. In plaats van kennis en macht te schenken, laat de informatie-vloed ons achter in verwarring en onmacht.
De aandoening die onder meer als ‘gespletenheid des geestesleven’ wordt betiteld, hij cirkelt in allerlei verschijning`s vormen rond. De denkende zaak of wel de zaak van geestesleven is er maar in twee varianten: eindig of oneindig. En iedereen zal moeten gaan waarvoor hij kiest!
 
Maar een Krankzinnige wetenschap die ons onze Geestelijke vrijheid misgunt is nog geen dag langer verteerbaar nog verdedigbaar!

De disjuncte verzameling: wat nog niet is genoemd, is zo groot dat we niet over weten mogen spreken, een wetenschapper die de juiste volgorde niet kent (Zijn, doen, spreken) is een klets kalkoen. Zijn basis-hypothese is dat de natuur een veld van benaderde symmetrie is, en dat wordt gepreveld uit de keel van een klets kalkoen. De taak van de wijsgeer bestaat er dan in om de leugenaar of de huichelaar te zijn!
En tegen beter weten in, enerzijds te verklaren is waarom in de natuur van het zijn (als relatie, systeem, oorzaak, wet of proces, enz.. gezien) alleen benaderde symmetrieën zijn en geen andere stelsels heeft te  vertonen.
En anderzijds te laten zien dat ook scheikunde, biologie, antropologie, sociologie, geschiedenis, psychologie op basis van benaderde symmetrieën is opgebouwd. Met andere woorden, die wijsgeer is zwaar debiel en kletst uit zijn nekharen.
Nog steeds is er een enorm verschil tussen hen die geloven en de wetenschap, de wetenschap gelooft in de door haar "geschapen" toestand,  De symbolische toestand is die waarin alles binnen onze levende kosmos "vuur" is. Maar omdat het dat vuur aan voedsel gaat ontbreken, dooft het langzaam aan. Maar uiteindelijk kan ze geen enkel bewijs voor deze stelling vinden. Maar dit blijft de "volmaakte" manier om op elk moment je gelijk te halen.  Alles herhaalt zich zo eindeloos, op steeds dezelfde manier, want er is geen reden waarom de goddelijke Logos af zou wijken van deze door de wetenschap bedachte  werkwijze. Ons universum kan volgens hen niet eeuwig zijn omdat het materie is, en dus vergankelijk. Zodra we geloven dat alles Uniek is en dat alles één is en De Almachtige enkel denking ofwel een zuivere geest is, gaat alles veranderen! Maar dat wezen wordt ons misgunt door de krankzinnige wetenschap!

Doch dat heeft een dramatische afloop want een economie die geënt is op een verkeerde filosofie gaat onherroepelijk kapot in zijn uiteindelijke chaos, als we ons onvoldoende weten terug te trekken in een gerechtvaardigd altruïsme, Waarbij we moeten weten; .... onbaatzuchtigheid is een handeling.
Waar de bifurcatie is uitgevonden ontvouwd zich een egocentrische economie, die weleens heel lang op een hysterie kan gaan gelijken, met de nodige periodieke wisselingen maar ook af en toe complete chaos.
Daar het voorbeeld  van het gegeven altruïsme al tijden door elke goede burger gevolgd wordt, ik ken maar een zeer beperkt aantal burgers die hun burgerplicht verzaken, moeten de problemen bij de instellingen en de instituten te vinden zijn. Wetenschap, religie, en politiek willen geen enkel moment een gebrek aan altruïsme toegeven. Er is alom spraken van  tactiele overwegingen, die eindeloos varieren tot in de meest eindeloze wetenschappelijke denk-acrobatiek. De deelname aan het toernooi om de hegemonie op Aarde is alleen nog maar pijnlijk, deelname zonder scrupules kan helaas niet meer, er is slechts de krasse verloochening van het wezen van het leven, periodiek zijn we in crisis, we zijn in veel meer als in een impasse geraakt. Overeenkomstig de wetmatigheid van de neurosen wordt getracht zich van de algemene bewustzijn`s-vernauwing te bevrijden. Door het handhaven van de stompzinnigste protectering op iets anders als wat spookt in de eigen psyche. Men gunt zichzelf de Geestelijke vrijheid al niet!
Zij zijn het die de ramp der zotheid (oorlog) veroorzaken! Hun lofzang op de zotheid duurt voort! Het is geen enkel probleem dat er de nodige periodieke wisseling is, sociale en culturele uitingen hebben dat gewoon, maar de ramp der zotheid moeten we vermijden. 
Doen we dat niet dan kunnen we werkelijk de grafsteen bij onze economie plaatsen.
Tevens dienen de wetenschap en religie de strijd om het menselijk gedachtegoed op te geven, doxa en dogma staan een sterk altruïsme alleen maar in de weg. De staat verkeerd in een andere positie, de staat moet ook ‘onware' mening`s uitingen beschermen en het inzetten van dwangmiddelen weigeren om zo'n meningsuiting te bestrijden. De staat dient neutraal te zijn. Iemand moet in staat zijn altruïsme en uniciteit aan elkaar te koppelen, daar het ene het andere nooit en te nimmer in de weg mag staan. Onze unieke zorgzaamheid en altruïstische vermogens zijn die vermogens die ons naar een goede toekomst toe dragen, ze zijn het belangrijkste onderdeel van de ontembare menselijke geest. We zullen zelfs tot dit hogere zijn worden gedwongen, ......die goede toekomst weet U .......
Doch de politieke dwazen huichelen nog steeds met de kwezelaars mee, "Hun bedrog is volkomen. Het is het bedrog van alle leiders. Zij doen het voorkomen alsof zij hun mensen in de dood voorgaan. In werkelijkheid echter sturen ze hen vooruit de dood in, om zelf langer in leven te kunnen blijven. De list is altijd dezelfde. De leider wil overleven; daaruit put hij zijn kracht.
Als hij vijanden heeft om te overleven dan is het goed, maar als dat niet zo is dan neemt hij zijn eigen mensen.
 In elk geval gebruikt hij beiden, afwisselend of tegelijkertijd.
Zijn vijanden gebruikt hij openlijk, daar zijn ze immers vijanden voor.
Zijn eigen mensen kan hij slechts verkapt gebruiken."
Maar hij heeft nog nooit ergens een begin gemaakt, met dat noodzakelijke begin! Te leven met hart en ziel,
Al de huidige politieke leiders dragen dit probleem met zich mee. De politieke macht kan de geestelijke vrijheid niet beloven, althans zo menen ze nog steeds!
Ze kunnen de mens geen vrijheid beloven, daar zijn ze te krankzinnig voor! Hun hersenen verzetten zich tegen altruïsme en de unieke zorgzaamheid, de mens mag zijn leven zelf "mennen" zelf de teugels ter hand nemen dat is de kunst van het leven, en alleen dwazen geloven niet in deze realiteit! Het leven is voor de mens nooit anders geweest als "A art experience", " Een kunst experiment" dus daar zullen we aan moeten wennen, er is geen alternatief! Bij dit experiment hoort de Geestelijke vrijheid, anders komt er nergens wat van terecht!

De huidige wetenschappelijke en politieke elite is de weg kwijt, ze heeft veel te veel aperte voorkeuren die ze niet waar kan maken. Ze kan haar zetel net zo goed gelijk in het gekkenhuis neerzetten. Het overdrijft in het genereren van bangelijke onevenwichtig-heden.
Een schools voorbeeld van schizofreen denken, zouden ze dat echt nodig hebben als ze ook maar iets wisten?
Om het over de realiteit te hebben, laat ik het zo zeggen: Polarisatie en strijd zijn twee onafscheidelijke vrienden in het Publieke debat.
Ze overspoelen de hele aardbol er mee, ze hebben de organisatie er voor geschapen, met aan de éne kant een groep die welvaart kent en zegt alles te weten en aan de andere kant een groep die niets heeft en slechts een spiritueel weten. Het geheel beslaat de algemene stress-situatie, niets meer! Het geheel is de weg naar schizofrenie, parafrenie en defect-schizofrenie, deze weg wordt elke dag weer gebaand door de stress-debielen. En ze denken dat ze nog gelijk hebben ook, althans ze vinden nog steeds dat ze dit moeten doen!
Het enigste wat ze kunnen is het genereren van bangelijke onevenwichtig-heden. Men vormt zelf de duivel in het eigen verhaal,  de schijnbare tegenstelling tussen goed en kwaad. Gezond verstand ik zie het niet meer, het mag niet meer voorkomen. De professionalisering van de natuurwetenschappen is er nog steeds niet, het is nog steeds fysica-theologie. In hun gevecht om maatschappelijke erkenning en beloning en in hun streven naar maximale autonomie zijn wetenschappers zich nog steeds aan het af te zetten tegen het idee dat we samen een eenheid moeten vormen.

We moeten een eenheid vormen, met als basis de in vrijheid denkende Mens, want alles is al in het licht van de vrijheid doorzien!  Vrij is het denken dat de logische weg van de bewustwording aflegt en dus uit geen ander beginsel dan uit zichzelf zich ontvouwt! Heel het menselijk denken gaat niet over niets, Elk denken heeft een object en dat object kan alleen deze "doorschouwing" zijn. Wij zijn op een uitzonderlijk goede manier met de Hemel verbonden, maar ons brein ervaart het zo nog niet! Weet je het wel, ben je het bewust, dan heb je "Een Hemelse Garantie" dat ook jou denken aan "de hogere zin" voldoet! Maar tevens houd dit in dat jou denken op geen enkele manier kan voldoen aan "De Aardse bedachte Wet" Want die wet  is niet van God, maar bedacht! (en daarom hebben er ook zo,n moeite mee, elke dag weer)
 
Dit vrije denken in "hogere zin" kan niet worden bepaald door de willekeur van de fantasie, de eenzijdigheid van de bijzondere ervaring, of de dwang van het overgeleverde dogma.
 
Het lijkt enkelen zelfs gepast dat ze het zelfs gaan hebben over de afzonderlijke schepping van ieder individuele soort of ding. Anderen wijzen erop dat energie-behoud niet impliceert dat er niet langer ruimte is voor een God die sturend optrad in de materiële wereld, of voor een vrije wil tot uiting komend in lichamelijke handelingen.
De schermutselingen zijn bijverschijnselen van het wetenschappelijk fysica-theologische proces, de nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn specifieke geloofsartikelen. Je kan ze alleen maar vinden in de hoofden van Godsdienstige waanzinnigen. En bij deze de ander de Geestelijke vrijheid willen ontnemen!

"Terugkijkend op de slechtste tijden, lijkt het altijd dat het tijden waren waarin er mensen waren die met absolute trouw en absolute dogmatiek in iets geloofden. En ze waren zo ernstig in deze zaak dat zij erop aan drongen dat de rest van de wereld het met ze eens was. En dan zouden ze dingen doen die rechtstreeks in strijd waren met hun eigen overtuigingen door te stellen dat wat ze zeiden, waar was. "- The Meaning Of It All: Gedachten van een burger-Scientist, 1998  (Richard Feynman)

De rest van de wereld denkt haar wet nog steeds aan haar zijde te hebben, omdat ze daarmee is opgevoed dat de ziel van de mens door het lichaam geconstitueerd wordt, en er niet zoiets is als leven, sterker nog, het leven wordt door de materialistische mens niet als constituerend ervaren terwijl ze dat wel in de totale kosmos is!
Jij bent de vergoddelijker van harmonie, jij hebt ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige in je.
Maar nee, de mensheid van Nu wil er maar niet aan dat elk verhaal in zijn eigenwijsheid vast loopt, ieder verhaal loopt vast op het feit dat het de ontmoetingsplaats van fysieke realiteit met het oneindige mist. Het standaard verhaal moet namelijk altijd een eigen begin hebben vanuit een fantasie, ervaring, of zelfs een Dogma, een ander verhaal is er volgens de dwazen niet! Doch als U deze plaats leert kennen, krijgt U uw Geestelijke vrijheid terug!

Er was slechts "één grote evolutie religie", en men noemt hem enkel "wetenschap", maar onderhand was op deze wereld werkelijk alles cliché, dat was het enige gevolg! En werkelijk iedere dag rolde de drukpers voort, het was niet te geloven, en tegenwoordig gaat dat nog al gemakkelijk, de verwachtingen kan je tegenwoordig digitaliseren en daarna kan je ze in noemelijke oplagen "uitprinten" en dan is het is net of alle theorie niet cliché is, maar zo direct waarheid wordt! We moesten leven met wetenschappers die  zichzelf enkel clicherde, terwijl we weten dat alle kennis een conceptuele organisatie van de gegevens van zintuiglijke ervaring of waarneming is. Welk principe of uitgangspunt men neemt doet niet ter zaken. Zeker niet in woorden, er is in woorden niet aan te geven wat waar is, de wetenschap verfrommelde de wet van oorzaak en gevolg en beperkte hem tot materiële veroorzaking van gevolgen en voerde dat door tot in het belachelijke; ....De geschiedenis van de mens heeft met een gigantische bottleneck te kampen, ze hebben alleen de grote verwachtingen die in de mens leven opgeschreven! En daar bij was er een wetenschapper die enkel deed wat hierin paste, en die elke grote verwachting slechts onder woorden bracht, en daarna werd echt alles, alles, alles cliché! Vele gekken durfden nog te spreken van "geloven", maar ik durf het U te vertellen; .... Het was allemaal niets meer als cliché! Zelfs de initiator`s, die U op de waarheid wilden richten, hun aantal was op één hand te tellen. Dergelijke lieden vindt men veel te heilig, ja en dat woord alleen al, vond men te moeilijk om uit te spreken. Hoe kan de waarheid U dan nog heilig zijn? Nee, het moest allemaal veel makkelijker gemaakt worden, je stelde een theorie op, en daarna kan je nog spreken over "geloven", en daarna kon je nog in je eigen theorie gaan geloven en voor de vele wetenschappers wordt het leven dan subliem, men had slechts de theorie te clicheren en daar verdiende men zijn brood mee! Ach wat waren het allemaal prachtige verhalen, fantasieën, theorieën, eenzijdige ervaringen en dogma!  Maar daar komt Nu zijn einde aan, want de krankzinnige Universitaire Wereld zal de mensheid nu zijn Geestelijke vrijheid gaan beloven! Anders heeft ze geen bestaansrecht meer!

En toen plotseling konden ze "De grote theorie terrorist Marinus Veltman" te hulp roepen, en die gaaf elk argument een nummertje, en zo gaan alle argumenten een voor een door het systeem Cern, en zo gauw ze een treffer hebben heeft Cern een nieuw  deeltje gevonden, ........
Dat elk deeltje in het Heelal alleen gekenmerkt wordt door zijn vermogen tot weerstand, dat doet niets ter zaken. Dat had Ernst Mach niet moeten vertellen, dat maakte elk deeltje in dit Heelal al veel te veel cliché, dus veel te veel afhankelijk van alle overige deeltjes! Ja en juist dat had deze eerlijke wetenschapper (Heilige) juist niet moeten vertellen!
Maar toch is het aan de mens het besef in te vangen  van de eenheid met alle andere lichamen en zielen. En dat kan alleen maar op deze manier. Want enkel zo kan de wezenlijke deïficatie zich in elk mens voltrekken! Dat is wat ze allemaal bedoelen en wat ik hier op schrift zet. Zij die de genade kennen zullen nooit anders getuigen! Welke van mijn leermeesters ik ook neem!

Maar goed, de dwazen doen graag voorkomen alsof wetenschap ook iets is voor ongelovigen. Maar de meeste, zo niet al mijn leermeesters waren diep gelovig! Hoe kan alles Nu echt cliché zijn en dus geen waarheid bevatten, en hoe kan het geen evolutie richting de één zijn, terwijl de logos is!
Dan mankeert er toch iets aan je redeneren, en de grote schoonmaak die komt, .... ze is dus echt op zijn plaats! De pure vreugde heeft zich van zichzelf afgescheiden in de dualiteit van het bestaan. Ze vergeet zichzelf maar wanneer ze terugkomt tot haarzelf herkent ze zichzelf en herinnert ze wie ze was, en dan blijft er niets anders over dan pure vreugde, die zich gelukzalig wentelt in de schittering van haar bestaan. Maar dan moet je wel weten; ....al dat denken en al dat voelen maak dat individuele brein niet schoon, ze vervuild alleen maar verder wat allang uit pure schoonheid en vreugde had moeten bestaan. Het leven is een kunst-stuk van een experiment en iedereen mag er vol vreugde aan mee doen!
Maar als noch hadden we geen waarheid`s-hoeders, want de kwezelende wetenschap heeft dat ons niet verteld! Dat ons Heelal intens dienstbaar is, geen mens mocht het weten, stel je voor dat de mensheid nog eens gelukkig wordt.! Dan kan je niet meer huichelen en kwezelen............dan heeft de wetenschap geen boterhammen meer, en geen Gekken meer die om de meest krankzinnige redenen de grootste prijzen hebben gekregen! De krankzinnige Fysicisten geloven alleen in de dode waarheid en die is nog altijd cliché, en dat vertellen ze er niet bij, en deze gekken menen ook te gaan over de mutatie! En dat terwijl hen de genade is ontnomen! De Gekken hadden opnieuw voor de dode waarheid gekozen! En daar hoort geen Geestelijke vrijheid bij!

 En de genade is dat hij niet rust totdat Hij alles is in allen. Het zijn van het ‘zijnde’. Als we dat weten zijn wij thuis. In ons dagelijks leven zijn wij betrokken in dit schepping`s gebeuren. De omvorming in God. Hij is de "Urht" in de mens (=oergrond /oorsprong / bron) en in alles, wat aan het licht wil en zal komen. De liefde en de ziel in alles wat gebeurt en die alles voortbrengt. En natuurlijk zijn daar geen wetenschappelijk woorden voor te vinden. De "normale uitleg" is nog steeds nutteloos hier omdat het om de liefde en de genade gaat! Slechts het vrije denken is hier op zijn plaats!

Ik leg dus zonder meer het accent op de rede en de liefde van onze schepper, al hoewel ze voor de huidige mens nauwelijks voorstelbaar is. Maar alleen zo kan U een juiste boodschap gegeven worden,  met het besef wat er is in de totaliteit van het wezen van velen, en dit omdat niet de kunst eeuwig is en het leven vergankelijk, maar omdat juist het omgekeerde geldt. En het is heel duidelijk, de levens-kunst woonde niet meer in ons, ze was ons geen natuurlijke aangelegenheid meer zoals het ademen of transpireren, geen dagelijkse noodzaak zoals het eten of drinken of liefhebben. En daarom ........bij de komende periode van de mens hoort een herstel, en de hoofdzaak is daar het leven:....met natuur en cultuur; de medemensen en God. En uiteraard hoort daar ook onze geestelijke vrijheid bij! Dan kunnen we allemaal veel makkelijker tot die genoegens en de interpretatie`s van het leven komen! Daar voor velen mogelijk moet worden om aan de zich open-barende Kosmos mee te werken. Dat is de smaak van de Geestelijke evolutie die komt en welke tot uitdrukking zal worden gebracht!
De nieuwe oriëntering zal ons daardoor volkomen natuurlijk voorkomen, de kunst wordt ons gekend, en gerealiseerd; .....De kunst om het bewustzijn van het leven in de collectieve en volledig culturele zin te bevestigen, te verdiepen, te verbreden, te verhevigen. Dit om de mens de essentie van dit leven duidelijker en voorkomender te doen voelen, ontdaan van het bijkomstige en overtollige, bevrijd van het veel te vele van de uiterlijke verschijningsvormen. De rust in de ziel van de Mens  zal gevonden worden, het recept zal de mens bekend zijn. Dat er veel gedachten zijn, die de hele dag door het hoofd gaan en je hart beroeren is geen sinds goed, deze gedachten laten ons niet onszelf zijn. Zij houden ons met anderen bezig. Zij oordelen over anderen en veroordelen hen.
Er is een tekort aan natuurlijk gammahydroxybutyraat (GHB) in dergelijke geestelijke omstandigheid. Dat GHB is een precursor van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur-B (GABAB). Het tekort is verantwoordelijk voor een verlies van kalmerend (regulerend) vermogen. Daardoor wordt de geestelijke gezondheid van heel veel wereld-burger zeer zwaar bedreigd! Laat U dan ook nooit op de kast jagen door de huichelaars en de kwezelaars, dat is een vorm van Voodoo-moord, waar ze de ander nog de schuld van geven ook!

GHB is een natuurlijk lichaam,s product, maar tevens ook een Party-drug Maar het gebruik is relatief. Zo is het  een relatief goedkope manier om even te ontspannen en stoom af te blazen in het weekend. Na een tijdje ervaar je het gebruik van dit middel als zeer aangenaam en merk je al gauw dat het je ook in het dagelijks leven helpt te ontspannen en dagelijkse zorgen even te vergeten. Zo ontstond het functioneel gebruik en bouwde je langzaam maar zeker geestelijke afhankelijkheid op. Het opwekkende effect verdwijnt langzaam en zo verliest GHB de functie waar het voor jou eigenlijk allemaal mee begon…Maar let wel, het ontbreken of disfunctioneren van het natuurlijke GHB in het lichaam is nog veel erger, en een volk`s ziekte aan het worden! Het is de kust van het leven daar genoegen aan te beleven, dat is natuurlijk, verder gaat dat genoegen NIET!  NOOIT! Het genoegen dat je mist vanuit de Leven's kunst, kan nooit goed met middelen opgewekt en aangevuld worden. Dan zouden alle entheogene middelen "heilig" zijn, maar dat zijn ze niet! Nooit!  De essentie en oorsprong van religie komt bepaalt niet voort uit het gebruik van visionaire planten, om routineus de intense mystieke veranderde toestand te activeren, de essentie en de oorsprong van de religie komt uit het leven, zij constitutioneerd de Ziel. Het bijvoeglijk naamwoord entheogeen betekent 'afkomstig van de god in onszelf',  ik hou doodgewoon niet van dergelijke beweringen, U wel? Kennelijk is de rest in onszelf dan niet-noodzakelijk van die zelfde schepper afkomstig! Leugens dus, als cliché onterecht aanvaard, maar goed dat is niet bijzonder op deze Wereld!

We leven dus de dingen die uit het leven voortkomen kan je ontmoeten en je kan slechts gebruik maken van hun diensten, indien zij een licht werpen op het te volgen pad, hetgeen alleen onder bepaalde conditie`s het geval zal blijken te zijn. Nog thans heeft de denker maar een middel "zijn filosofie". De filosofie ziet niet het kwaad of de zonde als het grote probleem, wel de onwetendheid., d.w.z. de onwetendheid tegenover het eigen Zelf, het feit dat ons bewustzijn zijn eigen aard vergeet door zijn voortdurende opslorping in allerlei gedachten en verlangens.  Het goede doen en het kwade laten, dat is natuurlijk wel goed, per definitie zelfs; maar het is zeker niet het belangrijkste. En het goede voornemen brengt ons rechtstreeks in de Hel!  Noch rituele handeling noch de ethische handeling kan ons van de onwetendheid bevrijden. De daad-werkelijkheid moet dat doen! Alleen dan kan er in het licht van de eenheid doorschouwt worden, .................doen dus, alleen de daad-werkelijkheid kan U redden, ook van de onwetendheid, maar ook het genoegen vind daar zijn oorsprong! Elke andere richting leidt U nog steeds naar de Hel! De daad-werkelijkheid en de Geestelijke vrijheid horen "in het Licht van de Eenheid" onherroepelijk bij elkaar.

We kunnen niet langer huichelachtig en kwezelig in het leven staan, ofwel onze oriëntatie moet een omslag maken naar daad-werkelijkheid! Met de volle trouw en discipline handelen betekend zoiets. En dan komen de genoegens van zelf!
Omdat de geestelijke evolutie zijn voortgang vindt en de genade is dat hij niet rust totdat Hij alles is in allen. Het zijn van het ‘zijnde’. En zo zal het geziene zijn indeling krijgen,  zoals dit zich aan ons openbaart; .... in Denking (bezieldheid) en Uitgebreidheid (belichaming). Maar er waren een aantal voorwaarden waaraan de mens moest voldoen, want voor dat men met de bouw van een brug kan beginnen, moet er vooraf een innerlijke gezindheid aanwezig zijn. En noem haar maar de liefde, dat zal toch het beste woord daarvoor zijn! En als de krankzinnige wetenschap niet wil moet ze maar krankzinnig blijven, maar dan gaat de Geestelijke evolutie opnieuw aan haar voorbij, want zonder Geestelijke vrijheid kunnen er geen nieuwe bruggen geslagen worden! Maar Godin  Urthel zal met haar genade zeker niet voorbij gaan aan de nieuwe Mens!  De eerste reformatie bracht Cartesius en Spinoza voort, de tweede reformatie staat nu op een laag pitje maar volgend jaar zal hij er weer volop zijn!

Let wel elke vraag levert een bepaalde gêne op, het voelt als een ritueel wanneer we antwoorden op een bepaalde vraag; of hoe we een bepaalde routine inzetten wanneer een bepaalde eis gesteld wordt. Namen en data zijn vaak niet meer dan rituele kennis. Datzelfde geldt voor bewerkingen als vermenigvuldigen en delen.
Waar kennis vraagt om actief gebruik,  daar vraagt rituele kennis om meer daad-werkelijke betekenis. Een religieus antwoord op het probleem van rituele kennis is om de rituelen betekenis-voller te maken. Door de daad en het begrijpen er aan te plakken.
Kennis die zit verpakt in de geest, is niet uitgepakt. Deze kennis manifesteert zich meestal als een verzameling feiten. Voorbeelden zijn vocabulaire; ..... we kennen de woorden maar we gebruiken ze niet. Of we kennen de regels maar we gebruiken ze niet. We kennen zelfs de complete levens-muziek! Op een of andere manier kunnen we aan het leven deelnemen. We leren allerlei feiten uit de geschiedenis, de maatschappij, de sociale wetenschappen, maar verbinden die niet met eigen ervaringen of het eigen leven. En het is zelfs onmogelijk alle feiten in een beperkt tijdbestek te leren. We leren allerlei concepten uit de natuurwetenschappen, maar verbinden die niet direct met de wereld om zich heen. We leren toepassingen in de wiskunde maar leggen geen relatie met alledaagse toepassingen. En daarom kan je er nog steeds niet daadwerkelijk mee omgaan! De daad maakt alles duidelijk, niets anders! Het wezenlijk doorschouwen in het licht van de eenheid is jou eerste wezenlijke daad. Deze daad dringt door tot in het hart en de ziel. En dat heeft vergaande wezenlijke gevolgen, het brengt het wezenlijke in de mens weer tot leven. Je moet dus zelf met het uitpakken beginnen, niemand anders kan dat voor je doen. En daar bij is de geestelijke vrijheid als gunst wezenlijk, en misgunst en de afgunst dodelijk! Alles heeft immers in het leven van een doener al zijn bestempeling, het uitpakken bestaat eruit deze bestempeling te ontdekken! Je mag zelf opnieuw alles in het licht van de eenheid doorschouwen! Dat is het uitpakken van de kennis, wat ieder mens genoegen schenkt!

Een grote hoeveelheid van deze kennis is gewoon nog niet uitgepakt, weinig wendbaar en slecht in te zetten, wat iedere leermeester gewoon anders zou willen zien. Je mag alles van ze weten maar als je er niets mee doet wordt je gewoon achterhaald door de gong, de les is voorbij en aan rituelen wordt er niet gedaan! Op een zeker moment zal je met de daad moeten komen. En vanaf dat punt zal ook het genoegen zich tonen!

Een mix aan dagelijkse ervaringen geeft een reeks aan foute verwachtingen (zwaardere voorwerpen vallen harder) en de vreemdheid van het gezichtspunt van natuur wetenschappers (wetten van Newton, concepten als vectoren versus getallen, enzovoorts) staan begrip vaak in de weg. Deze moeten gewoon door het doen en beleven weg gemasseerd worden. De mix van onbegrip en rituele kennis en het leren van  rituele antwoorden heeft nog steeds geen enkele zin. Daar de consequentie is dat de oorspronkelijke opvattingen en geloofsbelijdenissen weer naar boven komen bij contexten buiten de les. De Karnische les is als enige, wel eens waar beperkt, maar in zijn soort volledig en adequaat.
  De religieuze ervaring is er omdat er slechts fragmenten te verwoorden zijn van een Archaïsche wijsheid die het gemeenschappelijke bezit is van de mensheid. Wat er te permuteren valt in de natuur ( te veranderen , te verruilen, te verwisselen ) daar gaat de mens niet over.  Dat is al bepaalt, dus wat we ons kunnen permitteren  zonder dat iets echt onnatuurlijk lelijk wordt, dat zal je moeten ervaren met de zintuigen. Zo ontstaat er een religie, een Godsbesef dat geen behoefte heeft aan onbegrijpelijke, onnodige zaken die de dagelijkse werkelijkheid zouden ontstijgen. En die onbegrijpelijke en onnodige zaken mogen ook niet opgelegd worden, de mens heeft zijn Geestelijke vrijheid nodig!

Doch van de dwazen krijgt ons leven nog steeds een vorm die door een onzalig ideaal wordt bepaald, want die vorm  bestaat uit het consolideren van een levenslange droom. Daar bij de debielen is de werkelijke vrede en vrijheid iets wat tot in het oneindige wacht, terwijl wij gewone mensen toch wel een ontwaken verwachten. Het is meer een ziekte verschijnsel om met vereende krachten de samenleving te forceren. En de wil dit te blijven doen is typerend voor het levenloze nihilistische drama. Een krampachtig streven om vast te houden aan de onhoudbaarheid van het ideaal. Ze brengen de directe disharmonie, een brug slaan is er niet bij. De dualistische mens waggelt bij elke stap, elke beslissing, elke inzet enz.. Bij welke paren tegenstelling dan ook, en dat vindt ze zo normaal dat ze vind dat ze de ander de geestelijke vrijheid mag ontnemen! Vind U dat normaal? Nee toch zeker! Dat is toch juist iets wat geen enkele rechtvaardiging heeft! Hoe meer paren-tegenstellingen er op de wereld zijn, hoe groter de deductieve druk op de mens wordt!  Kijkt U maar naar het proces!

Het geneste proces, <=>
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk door de toename van de inductie van de  paren, deze is weg te nemen door aan de zich openbarende Kosmos mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Het  aantal vertwijfelingen

Als dit geen bewijs is dat de genetica totaal mis tast, begrijp ik het niet meer,
en weet ik zeker dat wetenschappers oplichters zijn! En zeer onterecht de twee-eenheid van De Geest en de Genade naast zich neerleggen! Ze is nu algemeen herkend en erkend. En om tot deze herkenning en erkenning te komen hebben we de Geestelijke vrijheid nodig!

En er is geen wetenschapper noch farmaceut (met behulp van drugs) die dit proces kan keren. Langer twijfelen, betekend in de diepere geestelijke en enorme lichamelijke problemen terecht komen!

En het was voor mij een enorm genoegen dit te beschrijven,...
Maar let wel, ik eis met dit schrijven de Geestelijke Vrijheid van ieder mens op deze Aarde hier mee op!
Zij is de absolute inzet van de DNA finale, anders gaat er op deze Wereld "van alles" mis.
De zielen poten van deze Wereld, de huichelaars en kwezelaars hebben het zelf zover gebracht.
Maar er valt niets te ontlopen, de Geestelijke evolutie op deze Aarde gaat door.
Ik vertel U slechts de boodschap, en hoop dat deze afdoende is!

 
“Het wordt tijd te weigeren om altijd toe te geven aan de drang om alles verstandelijk te willen plaatsen.
“De presentatie van een veelheid van getallen roept zo gauw de neiging op om tot een verstandelijke ordening te komen . . . als uiting van de behoefte aan houvast . . . aan klaarheid in verstandelijke verklaring.
“Wat we verstandelijk proberen te begrijpen is alleen mogelijk bij wat verstandelijk begrepen kán worden, hoe diepzinnig het ook mag zijn, maar welke blinde heeft nooit de fluistering gehoord dat het Licht wel degelijk ís? En wie ondergaat dan niet deze Werking ín heel zijn blindheid, die bij ieder aanwezig is?”

 De natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens zijn uit één Idee te verstaan! Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant
 
Correspondentie en opmerkingen zijn nog steeds mogelijk, ..... als U wat weet..... Lach om Uw inhoud, Lach om Uw bezit, want uit liefde zal het U ontnomen worden!
Als mens wist ik dit al van af mijn geboorte, en als feit staat dit nu gelukkig op schrift!

 
Nardocus Filosofus