Over de Voorzienigheid.

Mijn opdrachtgeefster; ....... Moeder Teresa schrijft dit alles toe aan de Voorzienigheid.
“God die voor alles zorgt, heeft altijd gezorgd voor Zijn schepselen en Hij zal blijven zorgen.
Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
En dames en heren sprekers, denkt U nu echt dat die niet komt!
Welk een lachwekkendheid vertoond U, elk moment toch weer?
 
U moet het begrijpen, waar Uw intellectuele haarkloverij vandaan komt! 
 Kritiek is voor de spreker een simulatietactiek, een spel met imaginaire beelden, die door en door tautologisch zijn.
Zo wordt metafysica tot parafysica, zo ondergaan de gegijzelden "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel! 
Ach ja, het regent of het regent niet, welk een dwaas is de spreker? Nog nooit is er een grotere algemene debiel op deze Aarde geweest, wanneer wordt hij weer een normaal Mens?
Welk een 'patafysica' is dit ongetwijfeld, welk een als parodie bedoelde variant op de metafysica wordt hier gepresenteerd als de wetenschap boven de wetenschappen?
Enige aanvaarding van uniciteit als wetenschappelijk begrip is nog steeds niet bespreekbaar nog plaatsbaar in enig menselijk brein. Nog steeds moeten we zijne doorluchtige heer op de hoogte stellen betreffende alle mogelijke conventie, zo zit de krankzinnige wetenschap om reden dat ze slechts sprekers zijn, en slechts over de problematische "Law and Order"  gaan, in elkaar. 
Zelfs als dit onze opvatting is; .... als we, met Richard Feynman van mening zijn, dat dit kan; .... dat we kunnen leven met twijfel en onzekerheid, en niet weten. En we denken dat het veel interessanter is om te leven zonder te weten dan met antwoorden die het mis kunnen hebben.
We hebben zo ongeveer de antwoorden, en mogelijke overtuigingen, en een verschillende mate van zekerheid over verschillende dingen, maar we zijn niet helemaal zeker van iets, en in veel dingen waar we niets over weten, zoals de vraag wat het betekent  om iets te vragen waarom we hier zijn, en wat de vraag zou kunnen betekenen. We zouden denken over zoiets kleins, maar als we er niet uit kunnen komen, dan gaan we naar iets anders. Maar we hebben het niet om zomaar een antwoord te weten, om oplossingen te hebben.
Wie wel? De flauwekul wetenschap met zijn 'patafysica' , .... Die wordt gepresenteerd als de wetenschap boven de wetenschappen! Dat met zijn huichelaars en de kwezelaars?  En wat is toch de reden dat deze krankzinnige wetenschap ons nog steeds niet loslaat en vertrekt?
Waarom toch is het totale weten waarop we onze seksualiteit ontwikkelen en reageren op seksuele impulsen vanaf de vroege kindertijd, zo  bepalend hoe volledig we volwassen worden en hoe evenwichtig en ‘gezond’ onze psycho-effectieve ontwikkeling is. Niet alleen het handhaven van bepaalde fixaties kan leiden tot psychische stoornissen, alle ontwikkelingen buiten de werkelijkheid brengen het tot psychische stoornissen!

En daar ligt dus de enorme fout want;  ..........De waarheid is; .... dat Uw tekst altijd verheven wordt tot kunstwerk, en als "het spektakel object van wetenschap" is er dan aandacht voor. De kern is ....dat er sprookjes plaatsvinden "in functie", die steeds weer voor iets anders symbool staan. En dat noemt U wetenschap, en zou een bezielende "Law and Order" moeten opleveren, wat een drama van volkomen zinloosheid! En slechts door het statische karakter van de sprookjes lijken ze nog boven de tijd verheven ook. Gekken rot nu eindelijk eens op! "Het Trippenhuis" is een volmaakt gekkenhuis, meer niet!
De illusie dat het beroep op een facultatief weten een soort van bevrijding zal brengen van een "voorheen belemmerde" vrijheid, bedient zich van een ideologie, en op die manier worden de ideologieën tot illusies over de vrijheid, een predomineren met alle belachelijkheid er in! Het is totale belachlijkheid een mens zo te willen opvoeden! En tot mislukken gedoemd........

 
Maar de indeling en het reglement van deze belachelijke horde is niet te wijzigen, het vermeende bezit van de waarheid was het recht om de medemensen te dwingen volgens die waarheid te leven, en nog wel in hun eigen belang.
Het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdig-heden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar, dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is, veel en veel meer als U denkt!
Ik zou mij toch eens aan deze werkelijkheid gaan houden!


Ook in dit huis!
De professionalisering van de natuurwetenschappen is er nog steeds niet, het is nog steeds fysica-theologie. In hun gevecht om maatschappelijke erkenning en beloning en in hun streven naar maximale autonomie zijn wetenschappers zich nog steeds aan het af te zetten tegen het idee dat we samen een eenheid moeten vormen.
U dient namelijk met Uw Kosmos mee te werken!  Het geneste proces zal ook nooit anders aantonen!
Zo is het dat de geaccepteerde menselijke vormen toch weer mogelijk worden! En een andere kans is er niet!
Met zijn radicale scheiding tussen geloof en weten voltooide Kant een denkbeweging die toch weer los gelaten zal moeten worden. Het is de genetica die anders heeft beslist! Al dacht men dat geen enkele geloofsclaim als kennis kon worden beschouwd.
Laat U dus niet van de wijs brengen, nog steeds staat in de metafysica de retorische werking van de taal centraal. Deze "waarheid" is daar dus voornamelijk een overeenstemming van het denken, en de dingen worden daar nooit anders opgevat. Daar is niets anders dan "een mobiel leger metaforen, metonymia's, antropomorfismen, kortom een som van menselijke relaties die, op poëtische of retorische wijze verheven, overgedragen en opgesierd worden door de krankzinnige wetenschap!
De waarheid is nog steeds singulier tantum, deze waarheid wordt altijd opgevat als een ambivalent gebeuren waarin het zijnde verschijnt, ik en Moeder Teresa noemen dat de voorzienigheid, het is daar waar tegelijkertijd ook veel goddelijke verborgenheid en geborgenheid heerst.
Dat maakt al het levende, waar ook in deze kosmos, mee!
Zo zijn er dus ontstellend vaak coïncidenties te beleven.
Van die momenten dat alles precies in orde komt op het juiste moment.
Door middel van dagelijkse kleine en grotere wonderen.
De goddelijke voorzienigheid is zo fijngevoelig,
zo attent in zulke kleine dingen, dat niemand het geloven wil,
die de weg van de duistere collectiviteit is in geslagen.
Maar deze duisternis, daar moeten we vanaf.......
Was en is "al het spreken alleen" een ambivalent gebeuren, dan hadden we en hebben we een enorm probleem.
Want dan zou ze slechts de onvermijdelijke insluitende en uitsluitende gevolgen hebben, ......
die men altijd in de taal vindt.
Maar dat is dus niet zo, .....gelukkig, onze schepper-God heeft hele andere dingen met ons voor.
Namelijk dat we als normale Mensen zullen leven, zo is het ook voorzien!

Ook voor U staat er een ere-plaats klaar, in deze kosmos! DAAR WAAR DE PARAMITA, ONZE Volmaaktheden, WEL TE BEHEERSEN ZIJN. We mogen ze, als we ze onderkennen ook gebruiken! Dat wordt ieder zijn kracht!
De paramita’s. Deze leggen de nadruk op de evolutie van geestelijke kwaliteiten, niet op de psychische of intellectuele. Ze zijn precies wat de mens nodig heeft om aan zijn nieuwe wereld te bouwen, zich te verwerkelijken als idee van de wereld om hem heen, waar onze volmaaktheden wel degelijk ook te beheersen zijn! Waar geen valse schaamte is die je door het wereldse intellect in psychische zinnen wordt opgedrongen! Dus door hen die nooit begrepen, in geen 30.000 Jaar, wat het feitelijke probleem van de wereld was. Ze hebben in deze lange periode dan ook niets aan ook maar enig menselijk probleem gedaan.
Ik heb gezegd........de Paramita, ze behoren U, de nieuwe Mens. Het genius in de mens met zijn Paramita kan van een willen en moeten, een tonen maken! Voor U blijkt dat de helpende hand te zijn, die U met het genius van Uw mede mens in gesprek doet komen, zo zij tot de zelfde onderkenning gekomen zijn. Zo handelen we niet volgens onze eigen wil, maar met de geestelijke kracht die heel ons wezen van de mens leiden naar zijn Aardse taken! Het authentiek mens-zijn wordt zo een bestaan dat zich niet meer door het verleden maar door de toekomst laat bepalen.
Sla dus acht op de gedachte en waar ze U brengt, en laat haar voortkomen uit liefde, ontstaan uit begaandheid met alle wezens. Zoals deze schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
Dat is de voorziening die ik ken, waar ik de geestkracht voor tracht op te brengen, dit om mijn verhaal te doen!
Het is zo'n goede voorziening dat iedereen hem in mij lezen kan........Zo is ze heel iets anders als het pendulum van de geest, zij wisselt slechts tussen betekenis en onzin, en als je de voorziening om deze betekenis te winnen, niet hebt, verval je dus automatisch in de onzin!

Laat ik U dus vertellen dat het denken over ruimte en tijd nooit af zal zijn. U moet weten dat ermee geëxperimenteerd wordt, d.w.z. dat het vertaald wordt in experimenten, in andere gedragsvormen, denkwijzen. Maar dat beslaat op geen enkele manier het wezenlijke denken, zoals het al door Cartesius omschreven wordt. Heeft Cartesius ons het allemaal niet vertelt, dat in de wijsbegeerte het de wil van het denken is om uit zichzelf de wereld te begrijpen? En dat daarom de natuur, de geschiedenis, de samenleving en de mens uit één Idee zijn te verstaan? Dit om het simpele wetenschappelijke feit dat het licht niet uitgaat van de voorwerpen maar van de Zon. Iets wat bevestigd is door Richard Feynman en Annie Besant, maar deze bevestiging kwam hij nog steeds te kort! Wat ieder ding is alles? Wat zegt U nu Meneer Richard Feynman?
 
• A is zowel A als niet-A of
• Ieder ding is zowel A als niet A of
• Ieder ding is alles
Slechts dwazen leggen overal een schil omheen,
dan kunnen ze afzonderlijk in bezit nemen.
Om hier wat van te begrijpen, Meneer Feynman, daar zijn we te ziek voor!
En die ziekte duurt al meer als een eeuw!

Ja, als je de ziekte kwijt wil geeft dat wat emotie, bij gebruik van geënsceneerde middelen komt het denken niet overeen met de diverse gemoedsstemmingen waardoor je toevallig getroffen wordt. Daarom is N.P.A. zo'n algemene ziekte. En die goede emoties en gewaarwordingen doe je enkel in de werkelijkheid op en niet in een kunstmatig gecreëerde werkelijkheid.
Doch een wezen dat in de zon staat, doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, zou geen verschil ervaren tussen straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs de andere straal. Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; ....hij vindt de broederschap waar anderen over praten als een ideaal, en straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer van hen is als van hemzelf; .... ja zelfs in veel gevallen meer van hen dan van zichzelf; ....
Hoe bijzonder is de voorzienigheid? Heeft U enig vermoeden?
En U zou dit allemaal weg willen doen, waarom een vredesnaam, vertel mij dat even?

Ja, en dan zitten we toch nog met de computer, ......... Iedere computer zou toegerust moeten worden met schelle fluitjes, alarmbellen, onregelmatig repeterende sirenes die afgaan wanneer men de voorspelbare teksten produceert, die ver en ver afstaan van de nodige assistentie!
 Beeldschermen zouden moeten opflikkeren en waarschuwingstekens moeten uitzenden, toetsenborden zouden opzettelijk verkeerde letters moeten typen. Gelukkig moet een calculerend onderdeel wel zijn eigen oprechtheid produceren. Verder is de computer als integer apparaat nooit gekomen. Nog steeds ligt die bij de persoon die programmeert, en als die nu is aan de algemene ziekte lijdt? En als de uitgever dan alleen maar denkt aan de centen?
 Maar zoals algemeen bekend veroorzaakt de verzadiging van de markt door een product, een daling van de omzet van dit product, en een gebrek aan algemeen vertrouwen. Om deze economische wet het hoofd te bieden zouden permanent nieuwe inzichten moeten worden ontwikkeld waaraan men weer plezier beleefd. Hier hebben we het dus weer over het spel, niet over enige werkelijkheid, maar ook het spel moet oprecht worden uitgespeeld! Anders gaan de deelnemers echt grommen!
Maar enig affectie kan er buiten de werkelijkheid niet bestaan!

Het denken in dit heden is dus al het los komen te staan van het domein van de directe ervaring en zo zal het alleen maar geënsceneerde voorstellingen produceren. Wel leuk, maar de betrouwbaarheid van de computer mag U op allerlei terreinen in twijfel trekken.
En met de wetenschap op de computer is het precies het zelfde als bij de seks industrie, de modellen zijn fictief aanwezig, de werkelijke modellen worden niet getoond! Lachen, gieren, brullen, niet waar! En ze weten alles over U, althans wat U wild horen en gebruiken, "Astronada" heeft U nooit van dat Spyware programma gehoord? Waar ze op inspelen moet U toch wel bekend zijn! Ach, heeft men het NU over de priveleges van de indivudu, hoe zouden ze daar nu op moeten komen? Wat brengt "Low en Orde" , .......... De bazen van de globale economie blijven alleen onkwetsbaar en rijk!

De krankzinnigen van de wetenschap kennen hun eigen grap niet: ....... Natuurwetenschappelijk onderzoek kent methodologisch twee fasen:....de derde belangrijkste fase vergeten ze maar!
De descriptieve fase, waarbij wat direkt zichtbaar is wordt beschreven, maar hierbij speelt selektie, geleid door theoretische overwegingen alleen een rol, maar ze is daarbij noch steeds in strijd met alle abstracte uitgangspunten!
Men bewijst graag wat niet te bewijzen is, en noemt het "theorie" ............maar de menselijk dramatische crisis die optreedt met als begin de nullisomie, ze wordt heelgewoon vergeten, en dat in alles wat men natuurwetenschappelijk doet!
Maar ontdaan van ethische rationalisaties en filosofische pretensies is een misdaad alles wat de machthebbers verkiezen te verbieden. De bazen hebben de rijkdom heelgewoon kado gekregen!
De openbaring, zo mag je dat noemen als de realiteit in je naar boven komt!
Ofwel, in het logische denken benoem je deze ervaring als de Aha-erlebnis

Maar op alle terreinen van het kunnen en kennen van "De wetenschappelijke mens" heeft men onvoldoende overgenomen uit het repertoire van bruikbaarheden, zo als ze voorzien waren, men is niet ingesteld op wat hen gepermitteerd is!
Alle computer experimenten laten zien dat; .....
de correlatie die we meten tussen de deeltjes niet te verklaren is, Einstein had zich moeten realiseren dat hij krankzinnig is, zoals zijn moeder het hem al verteld had.........zoals iedereen die de zijnsleer mist! 
U brengt dan zelf de impasse aan in de ontologie, zo kan uw "vrijspraak" niet geregeld worden! Ze zal ook nooit zo geregeld worden, dat is slechts de hoop van een wetenschappelijke imbeciel!
U kan als dyslecte mens, slechts rekenschap geven aan Uw verbinding met God, doe Uw dialect even weg, dan loopt U tegen de heel andere gedachten aan.
En dat vrijwel automatisch, als U niet van dit autisme houdt, dan heeft U al een probleem..........
Want het tegendeel, "De misantropische neiging" om een steeds groter aantal ervaringen als mogelijk gevaarlijk te beschouwen, zal haar werk doen, maar dat is uiteraard een veel te zware veroordeling van het menselijke tekort, wat iedereen in zich heeft. Het leven is voor ons;........ In contact raken met de stoffelijke wereld.
Zou men daarom de medemens moeten gaan beoordelen en veroordelen, neen!
Want de moralist blijft een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden maar anderen tevens in het verborgene te haten". Dat zoiets werkt geloofd U zelf toch zeker niet meer! Ja, en daar in de Hemel weten ze ook dat dit niet werkt. Maar die realiteit moet je op Aarde verteld worden. En dat moet je nog eerlijk verteld worden, anders houdt men inderdaad een comedie over! 
Daarbij is wat voorzien is al voortijdig losgelaten! U heeft Uzelf aan alle beperktheid geholpen!
Dat is weldegelijk alle belachlijkheid van de huidige krankzinnige wetenschap!
In het mensen verstand blijken dus vele antinomieën te spoken die het menselijke verstand steeds blijken te ontzetten van elke bedachte wet, en U blijkt steeds maar weer door uw eigen beperktheid in deze situatie te worden gedrongen.
Dus dit gebeurd nog automatisch ook,.........er is een eigen kracht met een zekere macht, en een kracht op afstand die alles corrigeerd.
Voor en na deel zijn zelfs geen dualiteit, dat maakt de mens er zelf van! Het gebrek aan functie en structuur vindt het argument van de twijfel, ze is zelfs dat argument, meer niet!

Alle voorzienigheid heeft dus ook "zijn" biologische vormen, ze zijn in mijn optiek ook getrouwe weergaven van vitale blauwdrukken, welke binnen een creatief ontwikkelingsproces door morfo-genetische velden worden voorbereid vanuit het universeel bewustzijn. Binnen enkele generaties kunnen limbische systemen die afgestemd zijn op positieve gevoelens door alle mensen worden ge-over-erfd, het zij door incarnatie van de gemodificeerde morfogenetische velden, het zij door genetische assimilatie via biologische creativiteit. Het tot een zekere instinctie brengen is niets anders als het afronden of voltooien van een zekere positiviteit.
En zo was het ook voorzien...........Gelijk Meneer Jung ons heeft verteld.
Zo is het zoals ik het ook altijd heb ervaren. Zo is het altijd in mijn leven geweest.
De krankzinnige elite vindt echter dat de seksuele dimorfie hem maar al te goed past!
Het gaat slechts om de juiste werkvormen, om elkaar niet te vergeten en tot een versterking van elkaar te komen.
Daarom vereist aan wetenschap doen een haast mystieke zuiverheid van geest: .......is de onderzoeksvraag inderdaad zuiver en zonder bias geformuleerd?
Om diepe geheimen te ontraadselen, die toch blijken te zijn voorzien, moeten wetenschappers boven hun intellectuele beperkingen en vooroordelen, kortom hun eigen ik, heenspringen.
En dan moet het tellen nog besproken worden! Daarin liggen de meeste scriptie fouten..........en de nalatigheden, die eigenlijk de eigen tekort-komingen zijn, want in alles is voorzien!
 En dat zijn dus echt niet alleen de begrippen die ons te boven gaan, het regulatieve kenvermogen is slechts een kenvermogen, meer kan er als verschijning niet gevonden worden........en wat ons voor staat, is het geneste proces met een meewerken aan de kosmos!
Want vind jij jezelf anders een goede beslisser?
Goede besluiten nemen is lastig door onze cognitieve bias.
Ze is een beperking van ons denken door geheugenfouten, misrekening en sociale attributie.
Wat we weten is net zo min altijd betrouwbaar als wat we ons herinneren.
"Niet alleen ......... Plato zag terecht in, dat onze kenkracht een hogere behoefte gevoeld", als een ieder zou wensen! En dit is "Niet zonder Goddelijke Zin".
Ik kan U dus niet anders als op de voorzienigheid wijzen!
En wat de krankzinnige wetenschap wil, daar kan en zal ik dus niet "zomaar" aan beginnen!
Ik sta niet te grommen bij ieder model, maar zie in dat iedere dyscussie kritisch moet worden beschouwd.
Het meeste heeft Richard Feynman al gezegd; .........ze moet met vreugde door iedereen worden verwelkomd,.......daarin moet worden voorzien!
Bij gevolg is er steeds een bijzondere rijpheid van "De Geest" noodzakelijk,
Alleen de mens die tracht zijn gedrag in overeenstemming te brengen met de inhouden van "De Ziel" zal daarin slagen,
Daar zijn denken toch weer steeds zijn vrijheid kan hervinden,
zij is ook het systeem dat het algemene noodwendige welbehagen in het brein wekt. 
Alle vreugde en vooruitgang van de mens is hier uit deze richting te verwachten!
Zo moest het worden voorzien, en zo is het in alle geslaagde culturen ook voorzien!
Door dit te leren ontstaat er bij elke werkelijke leeraktiviteit ook gedrag's-verbetering.
Zo wordt het reticulair systeem door de oorspronkelijke volkeren al heel lang gekend.
Wij zijn echter opnieuw in een zo zware radicaliteit verdaagd, dat de continuïteit van het systeem definitief is doorbroken. De bewogenheid om tot dat specifieke leren te komen, ze bestaat bijna niet meer!
Het huidige ressentiment heeft de cultuur met zijn oorspronkelijke waarheid-liefde echter volledig opzij gezet.
We zijn niet meer in staat tot het voortbrengen van de hoogste geestelijke waarden.
En ik kies het getal, dat aan alle wiskunde ten grondslag ligt als een zondermeer gegeven element.
De gekken onder de wetenschappers zijn in dit verband de enigen die zich onttrekken aan het Goddelijke intellect.
De algemene voorzienigheid die past hen niet, zo vinden zij!

Wetende dat het getal onder alle scheppingen van de geest heel duidelijk een unieke positie inneemt.
 Zij is een wetenschap in de strengste stijl zoals de logica, maar omvattender en veel rijker aan inhoud;.....
zij is een echte kunst naast de beeldende kunst en de muziek,  en noodzakelijk Azoth........
wat betreft de noodzaak van een leidende inspiratie zoals ze ook voorzien is, om de grote vormconventies in haar ontwikkeling geboren te zien worden, .........
zij is ten slotte een metafysica van de hoogste orde en dat wordt juist door de krankzinnige wetenschap ontkend,
maar het was er uiteraard al voordat de idealistische mens op deze Aarde was!
Zij die dat ontkennen hebben niets anders als een vijandige relatie met zichzelf. 
En daardoor is vele malen in de geschiedenis niet de toestemming gegeven,
om in de hoog schatting van de rede toe te stemmen.
Het huidige ressentiment drukt helaas bovenmatig veel op de zelfverheerlijking van het beperkte verstand.
En daarbij moeten we toch echt weten,
de goddelijke rede, haar diepe overtuiging volgt uit de inwoning in de menselijke bezinning.
Kort en goed vertelt, het was allemaal voorzien! Alleen "De regelnichten van deze Wereld" kwamen met het idee dat er in de helft maar voorzien was, ...........daarbij werd Kant te help geroepen.
De bezinning werd verworpen, door radicale scheiding tussen geloof en weten aan te brengen!
Een scheiding die de Godelijke-voorzienigheid niet erkent, doch ........de logos is! 
Het denken denkt waarheid, ze heeft fundament, daar waar ze ook Uw geestelijke wereld weet te betreden.

Alle werk en ambacht, het bewegen van armen en benen,
elk bewegen van een twijg, sluit aan bij de manier waarop Ptath handelt; ....
ruimte gaat open,
het hart onthult,
de stem maakt helder, het leven schept.
Ptath is Egyptische benaming van een schepper-God. 
Zo zijn er dus ontstellend vaak coïncidenties te beleven.
Van die momenten dat alles precies in orde komt op het juiste moment.
Door middel van dagelijkse kleine en grotere wonderen.
De goddelijke voorzienigheid is zo fijngevoelig,
zo attent in zulke kleine dingen, dat niemand het geloven wil,
die de weg van de duistere collectiviteit is in geslagen.
Gelukkig, onze schepper-God heeft hele andere dingen met ons voor.
Namelijk dat we als normale Mensen zullen leven.

"De Bijaard van de onzin" heeft geklonken,
en daarom breng je noch Wet, noch Functie, noch Structuur in deze kosmos samen!
Ze vinden heel gewoon dat de Mens daarin verdeelt moet blijven!
Ja, ook bij hen zelf is de Angst iets ongrijpbaars,
haar substantie vervluchtigt zodra men zich in haar verdiept.
Maar het is zeker geen aanpak, met deze dissociatieve onzin verder te werken!
Men moet zichzelf ook de vraag stellen;......
wat er gebeurt wanneer de psychopathologie de angst definieert,
als symptoom, stoornis of ziekte.
In het proces van conceptualisering verwerft de angst een graad van vastheid,
en vast-stelbaarheid die het in de ervaring van de zieke mist.
Doch deze Angst is tot een "Popperrazzia" verheven,
voor hen die de theorie niet volgt!
Er rest ons niets anders als deze krankzinnige wetenschap op te heffen!
Deze bende heeft een suggestibiliteit ongekend!
Ze is zelf de patiënt!
De kwade genius, hij is het zelf die destructieve patronen genereerd,
de Universele hoofdwet is hem meer als onbekend!
Zijn Wet heeft niet dat paradigma dat hem als Goddelijk doet aanmerken,
Men kan dan ook niet aantonen dat er iets van is voorzien!
omdat "Deze volmaaktheden" zijn bedacht!
En ze benoemen zoiets voor eeuwig zolang er niets nieuws is bedacht.
 Hoogst nodig word het om in de moderne wereld met het nieuwe te komen,
dat slechts een non-associatieve theorie over het denken over laat,
zodat de gammele structuren van het commanderende intellect,
er geen minuut vat meer op hebben!
Zo bestaat er voor ons een zeer solide bescherming,
voor alles wat ons heilig is.

Want, "al het spreken alleen" is een ambivalent gebeuren, zo hadden en hebben zij met die ambitie een enorm probleem.
Want ze kan slechts de onvermijdelijke insluitende en uitsluitende gevolgen hebben, ......
die men altijd in de taal vind.
Wetenschap is een talige activiteit, zo zie Wittgenstein, dus wetenschapsfilosofie is eigenlijk taalfilosofie, meer niet! Waar de positivisten beweerden dat wat gezegd kan worden het enige zinvolle is en de rest onzin, ........
Zo vond Wittgenstein juist belangrijker wat níet logisch kan worden beargumenteerd, maar als ethische en esthetische oordeel in haar kunst kan worden getóónd, zoals ze dus is voorzien!
 Met zijn taalfilosofie, waarin hij in de Tractatus de omvang en de grenzen van de gewone taal aangeeft, probeerde Wittgenstein dan ook niet de kustlijn van dat talige eiland in kaart te brengen, maar het begin van de oceaan die altijd al was voorzien! Zij die wat anders vertellen kunnen alleen maar fabeljes vertellen.

Wetenschappelijke en technische kennis zonder meer beschouwde Wittgenstein als het begin van het einde van de mensheid. En dat ook omdat we niet van het Fides Quearens Intellectum gebruik maken, ............. we moeten ons zelf de uitleg , en de zelfkritiek , en zelfreflextie durven te geven, zodat we toch weer met onze eigen geloofwaardigheid durven te leven. Zo krijgen wij daarbij de aansluiting met de levenskunst.
Niet bij de samenlevingen die worden geconfronteerd met de uitdagingen als gevolg van het zelf gecreëerde, ..........
en dat met − en eerst verborgen − de mogelijkheid om al het leven op aarde te vernietigen!

Deze capaciteit bestaat pas sinds enkele decennia.
Zo worden door Ulrich Beck de ecologische risico’s van een Tsjernobyl gebruikt als een typevoorbeeld.
Deze zware nucleaire ramp,  gebeurde enkele maanden voor de publicatie van Becks eerste boek over de risicomaatschappij.
Het belang van de sociologische benadering van Beck en de taalkundige van Wittgenstein is dat de ecologische crisis niet als een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde crisis te voorschijn komt, zover mag het ook nooit meer komen. Ze is meer als onvoorzien!

We zijn aan de tijd toegekomen dat de ”bewaarders van de legende, verhalen, cultuur, rituelen, en mythen, en alle de Oude Stam Gewoonten” nodig zijn om ons te herstellen in heelheid.
Er zou een dag van ontwaken komen wanneer alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Gerechtigheid, Vrede, Vrijheid, en herkenning van de Grote Geest zouden vormen.
De ”Krijgers van de Regenboog” zouden deze boodschappen verspreiden en alle volkeren van de Aarde of ”elohi” onderwijzen. Zij zouden hen leren hoe ze ”De Weg van de Grote Geest” dienen te leven. Zij zouden hen vertellen van hoe de wereld zich heeft afgekeerd van Grote Geest en dat dit de reden is waarom de Aarde ”Ziek” is.
De oude praktijken van Eenheid, Liefde en Begrip ontbreken Ze zouden onderrichten over Harmonie onder de volkeren in alle vier de hoeken van de Aarde.
Ze zullen de mensen leren te bidden tot Grote geest met liefde die vloeit als de mooie bergstroom, en stroomt langsheen het pad naar de oceaan van het leven. Eens te meer, zouden ze weer vreugde kunnen voelen in eenzaamheid en concilies. Ze zouden vrij zijn van bekrompenheid en jaloezie, en de ganse mensheid lief hebben als hun broeders, ongeacht de kleur, het ras, of de religie. Ze zouden geluk voelen in hun hart, en als één worden met het ganse menselijke ras. Hun harten zouden zuiver zijn en warmte uitstralen, begrip en respect voor het ganse mensdom, Natuur, en de Grote Geest. Eens te meer zouden ze hun verstand, harten, zielen, en daden vullen met de zuiverste aller gedachten. Ze zouden zoeken naar de schoonheid van de Meester van Leven – de Grote Geest! Ze zouden kracht en schoonheid vinden in gebed en eenzaamheid van het leven.
Hun kinderen zouden eens te meer vrij kunnen rondhollen en genieten van de schatten van Natuur en Moeder Aarde. Vrij van de vrees voor vergiften en vernietiging, bewerkt door de Yo-ne-gi en zijn praktijken van hebzucht.

Bent U er al in geslaagd om vrij te blijven van enige ‘Aardse gebondenheid’, dat wil zeggen niet meer op karmische wijze verbonden aan de normale menselijke rondes van incarnatie? Ja, het is waar, de tijd is rijp om dergelijke toestand te volbrengen, om Uw geestelijke vrijheid te herwinnen!
Maar men zal doen alsof U alles verkeerd doet, alsof U de goede opleiding niet heeft genoten, alsof U een bordenwasser bent die niet de juiste opleiding heeft genoten. Alsof alles in hun taal gebracht moet worden......... ik weet echter wel beter! Zo is het niet voorzien.........er speelt zich een vreselijke vervalsing af in het liefdesspel, daar het mogelijk wordt gemaakt alles te verhullen, en uiteindelijk door het tenietdoen van het deelnemen van het subject van het dagelijkse fysieke leven. Huidige talen gebruiken het woord “geest” om iets te beschrijven dat onafhankelijk in ons lichaam verblijft, terwijl het woord in het Sanskriet “werkzaam binnenin” betekent, wat een actieve bemoeienis inhoudt met gevoel, waarneming en kennen.
Mocht U het niet weten, zo is het voorzien!
Wij normale mensen hebben het niet om verbeten met de wetenschap en politici bezig te zijn, want ze zijn heelgewoon GEK.
Stop met het idee dat U die verbetenheid via een publiek programma zou moeten etaleren, want ook dat maakt U heelgewoon GEK.
Noem het maar facebook GEK.

Ik kan U wel vertellen hoe het voorzien is, Uw inzichten te verkrijgen!
En daarom is het volgens mij dus zo, en zo is het altijd al geweest........... de beschrijving van de nucleaire ruimte door ene Richard Feynman, de QED, zo het bewezen is...........
De energie van een foton kan bij het bereiken van een molecule overeenkomen met de energie die nodig is om de toestand van het molecuul te veranderen, waardoor er een overgang is in de kinetische rotatie, vibratie en elektronische energietoestand.
Wanneer dit gebeurt, kent het geabsorbeerde foton ofwel geen reemita ofwel de reemita kent energie verlies. Deze effecten zijn bekend als Raman, en Brillouin. Het Brillouin geeft het juiste effect voor het zicht in de ogen!
Waarom deze effecten tot een volledig Ressentiment moet leiden, is een volkomen raadsel!  De cosmische constante blijkt niet juist te zijn! De GEKTE van de krankzinnige wetenschap maakt dat ze niet over gevorderde inzichten kan beschikken!  Het anticiperen op de effecten Raman en Brillouin en dat niet als enigen, maar tegelijk met  de voorname concepten uit de moderne cognitieve psychologie, schijnt van de krankzinnige wetenschap niet te mogen!
Toch is mij deze combinatie juist gebleken! Ze is de enige manier, daar het verstand een onbegrensde taak heeft in de ordening van de verschijnselen! Deze Ordening zorgt altijd voor de objectieve verschijnselen, wat zou daar subjectief aan moeten zijn, welke krankzinnige wetenschapper zou deze ordening niet willen?
Alsof elk surrogaat ook voldoende zou zijn?
Want we kennen de feiten zo ze ons gepermiteerd zijn, Feynman verteld ons over reemita zo ze ons als fysische effecten gepermiteerd zijn.

Zo zijn er dus "in hun geheel" een aantal fysische effecten die ook wel eremita mogen worden genoemd.
Ze zijn "wij en de effecten die ons gepermiteerd zijn", een ieder kan ze zien ofwel met de ogen "in bewijsbare zin"  onderscheiden! Het is een Goddelijke eer als je dit gepermiteerd wordt!
Een volledig inzichtelijk volmaakte kosmos vraagt oneindig veel kracht, ........ze is dus een onwaarheid...........Ze is voor ons niet tot in een volledige objectieve situatie te brengen!
Juist daarin is niet voorzien!
De waarheid blijkt te volgen door de ogen! De fysiologie van het Oog kent het begrip hardheid, d.w.z. het doordringings- vermogen van straling is gekend!
Deze wordt groter naar gelang de frequentie groter wordt.
Ons Oog past als het ware een selectie toe. De auto-reverse begint bij deze selectie!
Zeer korte golven worden door de lens niet gebroken en vormen dus ook geen beeld op het netvlies!
Wat de mens "aanziet", is slechts wat U ziet, wat U van die mens slechts ziet door wat gemaakt wordt door de ogen!
Dus wat Uw Ogen U toestaan om te zien.........slechts deze vorm is voor U een Objectieve realiteit.
Zo is het dat er in de objectieve realiteit is voorzien!
Maar een objectieve wetenschappelijke benadering van de kosmos is onmogelijk, want ze heeft uw eigen ogen en het eigen brein en objectiviteit daarbij daarbij nodig, zo zei Euclides........ niet voor niets.
De 4de ,dimensie is altijd al de brein dimensie geweest!
Ook Spinoza deed een duit in het zakje, zo eindigheid en oneindigheid zijn voorzien, heeft de wetenschap zijn wiskunde te sluiten. Als x naar oneindig gaat dan gaat ook de functie F, gedefinieerd door f(X)=x2 naar oneindig, omdat we kunnen maken dat x2 groter wordt dan elk vooraf gekozen getal N, door x maar groot genoeg te nemen.
Zo definieerd Spinoza zijn begrippen........
eindigheid en oneindigheid, de belangrijkste begrippen uit de wiskunde.
Zo definieerd Spinoza de begrippen eindig en oneindig voor de tellende mens.
Voor Spinoza was iets eindig als het door iets van dezelfde aard beperkt kon worden, .....
zo vond hij daarin "Het Getal", en buiten dat ...... ieder mens is een teller! 

De krankzinnige wetenschap doet echter niet aan deze wiskunde ........De voordelen en nadelen in praktische zin worden nog steeds in dualistische zin afgewogen, effecten worden nergens als één geheel bezien. De poging tot het aantonen van praktisch voordeel is het enige wat men daadwerkelijk wil aantonen. 
De krankzinnige wetenschap is zeer doortrapt, .........men vindt nog steeds dat men alles moet weten te verbergen.....
Als mogelijke chemie, als de mogelijk aangetoonde verbondenheid heerst zelfs de regel dat wat zij niet waarnemen en onderkennen, dat de gewone burger daar nog heel lang op moet wachten en eigenlijk nooit ook maar iets te weten komt in bewijsbare zin.  
Deze "wetenschappelijke norm" sluit U op een ongekende manier op en in,
alleen de werkzaamheid van het idee mag aangetoond worden, buiten alles wat als begrip voorzien is, stel het zo; .........de logos is!

“Macht is het menselijk brein slopen
en herbouwen in een vormgeving van jouw keus.”
Het is dus zo een negetief autisme.......
en met een positief autisme scherpen we onze kennis juist aan,
laat het menselijk brein heel! Geef haar de kans zijn werk te doen!

Het Nobel-commitee, ze bestaat uit krankzinnige autisten.........
de prijzen worden bijna "automatisch" uitgeven, wat een flater, ........
van deze flatteuse bende.........
Nietzsche beschrijft in feite de belangrijkste rol van deze flatteuse bende:.....
Woorden verwateren en stompen af; woorden maken onpersoonlijk; .....woorden maken het ongewone gewoon.
Zie in dat dit het resultaat is, van een gebrek aan authenticiteit, aan echtheid, eerlijkheid en soliditeit.
En de ideologie heeft steeds weer de gewoonte het gezamenlijke werk van de “menselijke geest” ter discussie te stellen. U zal daar echter NIETS tegenkomen van wat tot de Goddelijke Voorzienigheid behoort!
Daarmee is voor hen de evolutie richting "De Eén" defenitief gestopt!
Al, werkelijk al het lijden is een noodzakelijke werking van de natuur en van de inrichting van dit universum. Het eeuwige en weldadige Wezen, dat het bestuurt, heeft je daarvoor echt willen behoeden; .......van alle mogelijke stelsels heeft Hij datgene gekozen, dat zo weinig mogelijk kwaads en zoveel mogelijk goeds in zich verenigt.
Of, om datzelfde nog onomwondener uit te drukken:.......als Hij de wereld niet beter heeft ingericht, komt dat omdat hij het niet beter kon, en ook niet beter kan. Daarom is het dus ook zo dat U wel met Uw Kosmos meewerken moet!
Als er een God is, die je geschapen heeft, dan is Hij ongetwijfeld almachtig en zou Hij al je lijden kunnen voorkomen. Heb dus maar geen hoop dat aan je lijden ooit een einde zal komen, want waartoe zou je anders leven, dan om te lijden en te sterven!” 
 Weet men dan niet, dat de mens als persoon het geringste deel van zichzelf is geworden, en dat het bijna niet de moeite waard is hem te redden, wanneer men al het overige verliest?
Vind U dat de wereldorde naar onze grillen zou moeten veranderen, de natuur aan onze wetten onderworpen zou moeten zijn en worden, en wij alleen maar op een bepaalde plek een stad hoefden te bouwen om de natuur een natuur-ramp te ontzeggen, welke ook?
Weet U het, dat wat het ecologische-drama met de huidige mens doet, en heeft gedaan?
Even niet liegen, heren van de wetenschap en de politiek!
De krankzinnige wetenschap is niet tot enige objectiviteit in staat.........t.o.v. van de situatie van de mens, en de ecologische gevolgen van deze situatie!
En de "levensstandaard" waar men overal zo graag over spreekt, is een economisch begrip, geen beschavingsbegrip. De verwachting dat mèt de levensstandaard de beschaving wel vanzelf zal komen, is een dwaling. Wanneer nu de techniek op haar beurt haar moeder, de wetenschap, begint te dirigeren, wordt het ons duidelijk dat zij van huis uit met elkaar verwant zijn en dat beide verwant zijn met de economie. De waarde van de natuurwetenschappen voor de menselijke beschaving is dubieus en liet zich alleen in de negentiende eeuw nog enigszins redelijk motiveren. Of men dit nu betreurt of niet - deze waarde te willen realiseren is thans een illusie.

Maar U mocht het zich steeds realiseren, maar U kon het niet; .......Want hoe kan alles Nu echt cliché zijn en dus geen waarheid bevatten, en hoe kan het geen evolutie richting de één zijn, terwijl de logos is!
Dan mankeert er toch iets aan je redeneren, en de grote schoonmaak die komt, .... ze is dus echt op zijn plaats!
De krankzinnige wetenschap en de politiek trachten zich aan illusie te koesteren!
Als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Telkens wil men in alle academische geschriften dit onvermijdelijke fatum omzeilen, ..........
maar ik weet waar aan ik mij kan koesteren!

Zij die het fascinosum kennen, zij zijn in staat om de wereld op te tillen, tot het aller-aller-hoogste.........
wanhoop niet.
Wanneer we het diep mysterie van de natuur ervaren, dan voelen we het geheim van het bestaan aan.
Dit is terzelfdertijd; ......Fascinosum et tremendum, het fascinerende van buiten.
Dit vraagt alleen openheid naar de natuur toe, en geen angst voor het eenzame karakter van de grote ervaringen.
aangezien het hier om directe ervaringen gaat, kunnen we geen bewijs van hun bestaan aanleveren.
Men kan alleen een bewijs voor zichzelf opbouwen door de integratie in de natuur,
niet door intermedaire theorieën, maar door direct contact, aangezien de natuur niet gewaardeerd wordt door onze beschaving, is deze weg als begin eenzaam .......doch later overvloedig.........
Velen weten het niet, maar de geest die naar  buiten is gericht, valt om in zijn eigen projectie, ........
De geest van de mens moet allereerst naar binnen gericht zijn, om de eigen natuur te onderkennen,......
De werking van de rede, ze wordt niet zomaar even bij U gebracht .........ze wordt zelfs afgebroken in de eigen projectie.
Daar het de eigen intrinsieke natuur totaal niet is, laat staan staan dat het aansluit bij de intelligibele rede........
Het maakt het ego-centrische als pad volkomen onbeheersbaar .......U moet weten hoe de meest normale liefde volkomen verslijten kan.
U moet het begrijpen, waar Uw intellectuele haarkloverij vandaan komt! 
 Kritiek is voor de spreker een simulatietactiek, een spel met imaginaire beelden, die door en door tautologisch zijn.
Zo wordt metafysica tot parafysica, zo ondergaan de gegijzelden "de tautologische en groteske perfectie van de waarheidsprocessen". Op zijn aller gunstigst bedacht maar nog steeds niet reëel noch actueel! 
Doch, een tautologie is een redenering waarvan de logische structuur in de zinnen dusdanig is dat deze niet onwaar kan zijn. Het begrip tautologie werd door Ludwig Wittgenstein in de logica ingevoerd. Bijvoorbeeld de zin:
het regent of het regent niet
Deze zin is altijd waar. In een logische formule ziet deze tautologie er zo uit:........
r ∨ ¬ r {\displaystyle r\lor \lnot r} , zo is het in het grijze hoofd met de Nullisomie begonnen!
Een levend organisme bestaat niet zonder een aanvullend "dubbel",
vanuit het plenum, dat het evenwicht handhaaft,
dat door een eenzijdige stoffelijke manifestatie zou worden verstoord.
De Goddelijke voorzienigheid is altijd logisch en volledig..........
Het is dan ook nooit te verwachten dat wetenschappelijke theorie,
ook maar een seconde verifieerbaar zal zijn!

Als je bedenkt dat slechts de ziel kennis kan dragen van o.a. het absoluut Goede, Schone en ware, en bovendien de woorden, slecht, kwaad, lelijk, groot en klein geen absolute begrippen zijn, omdat ze slechts wijzen op het ontbreken van volkomenheid, dan weet U hoe zwak de positie van de huidige mens is!
De Paus van Rome is al in rep en roer, hij moet al roepen dat de mens zichzelf kan kennen in al zijn onvergelijkelijkheid . Het ontbreken van de nodige volkomenheid, ze wordt verpatst tot on-vergelijkelijkheid, alsof er alsnog ergens een denk pad te volgens is!
Maar de mens blijft toch lekker wat hij doet! “En dat gaat niet ten koste van mensen die er helemaal niets mee te maken hebben.”
Zij delen geen volks massa,s op en compromitteren niet, noch gaan ze over op gehuichel en gekwezel. 
De echte metafysica speelt zich binnen een volkomen ander terrein af, dat leren ons de echte wetenschappers!

De Ubermensch van Nietzsche, noch kierkegaard, noch van Richard Feynman, noch Ernst Mach, noch ik met vele anderen laten zich dit niet gebeuren, de Ubermensch is hier mee definitief gevestigd, U maakt hiermee ook zo uw keuze!
Welke mens wilt U zijn?
Is de natuur nog wat voor U, of verslindt U nog steeds de intermediaire theorieën?
Hoe gek bent U, wat is er toch met U gebeurd?
Wist U het niet, de Aneuploïdie heeft zo zijn gevolgen op het vormaantal chromosomen!
Hoe helpen we de mens van de opvolgende gevolgen af?
U krankzinnige wetenschap?
Kenmerkend aan de Ubermensch is dat hij de vrede aankan, hij weet zich te koesteren.
De Übermensch is zich bewust van deze aard van de werkelijkheid. Hij bezit de kracht om deze te smeden tot één geheel, één stijl. Het echte weten is je aan God Wijden.........altijd al geweest!
Uiteraard hou ik van openheid, ik hou niet van de haarkloverij!
Want als we Gods tedere liefde niet hadden, ieder ogenblik van de dag, zouden wij niets zijn!
Ook Hemel, Aarde, en de Wording zou ik er niet door kunnen uitstellen........
zo is alles op zijn tijd.....
Het Leven, de energie, en bewustwording geven "Een Levens Formule",
laat deze formule opnieuw de goede zijn .....

Maar nog steeds heeft het openbare doen van de mens geen kwaliteit, is de producent van zieke en verwarde mensen, en dat in enorme aantallen. Ontdaan van ethische rationalisaties en filosofische pretensies is een misdaad alles wat de machthebbers verkiezen te verbieden. Maar wat als je deze ethische rationaliteit en deze filosofische pretenties niet kent? Ik kan dit onderscheid al heel mijn leven toevallig wel maken......... En de  scholastieke arts vondt helaas daarna alleen een pragmatische oplossing voor het nog steeds vigerende probleem van de psychische en somatische origine der geestesziekten. 
Als wetenschap en politiek soms denken dit fatum compleet te verbergen, zoals altijd, helaas voor hen,  dat gaat niet meer, het is nu echt de andere tijd.........

Want Ja, De  lof op Philautia (Eigenliefde), de zus van Zotheid, en Kolakia (Vleierij), en de lof op zotheid zelf, voor de moderne dwazen zijn het allemaal vreemdheden geworden, ze kunnen er niet meer bij lachen en leven, Erasmus is een nodeloze profeet geworden. Dat alles is ver van de straat en het gezonde verstand, en ver van iedereen.

Rechters van Nederland zet de instituten daar vol mee, dan is gezond denkend Nederland eindelijk van ze af, door ze tot gekkenhuizen te verklaren! 
Dat past precies bij het beste wat ze kunnen,...
hoe ze er op deze wereld bij staan.
Een etholoog of criminoloog gaat er van uit, dat de manier waarop waargenomen gedrag ter sprake wordt gebracht, probleemloos kan worden bestudeerd.

Maar dan gaan ze voorbij aan het gegeven dat de waarneming hem allerminst een objectief
onbevooroordeeld beeld van gedrag bij levende wezens biedt.
Dit probleem wordt opgelost door de wetenschapper voor gek te verklaren!
Dat is het probleem wat Erasmus al had voorzien en wat hij "De lof der zotheid" noemde!
En zolang ze er niet meer bij kunnen lachen en leven zijn ze ook werkelijk gek!

Mocht U het niet weten, waanzin en sadisme zijn menselijke eigenschappen ofwel brein-verwekkingen.
God heeft geen menselijke eigenschappen en zeer zeker geen "Brein", dus ook zeer zeker geen "zondeval" beleefd.
Je maakt dus een enorme fout "God" menselijke eigenschappen toe te dichten.
"God" is oerbron van oorzakelijkheid, wetmatigheid en energie, en het bleek mij zelfs "Een Auto Reverse systeem".
Hij lijkt mij zelfs die wetmatigheid zelf, kan er dus niet over beslissen om al of niet te ontploffen, .....
De wetenschap heeft dit Auto -reverse-systeem uiterst slecht begrepen.

Zonder manifestatie is er echter geen wet, maar dankzij de auto-reverse geldt dit welzeker ook omgekeerd.
God heeft geen brein, kan dus ook niet weten welk een ellende aan de ontploffing is verbonden.
De Bom is dus een ecologische ramp, door de mens geschapen, .......
Einstein bracht alleen maar eigenzinnigheid aan, voorwoord aan de ramp
Niets van ook maar iets van wat voorzien was!
Hij had veel beter naar het gekkenhuis afgevoerd kunnen worden, zoals zijn moeder zei!
 
Daar in deze ruimte werd de stroomwet van Kirchhoff een feit, ......   
Kirchhoff bedacht het volgende: ....Als je in een netwerk
van weerstanden en spanningsbronnen nu eens één knooppunt bekijkt,
en alle stromen opschrijft die naar dat knooppunt toelopen.
(ze zijn dan negatief als ze de andere kant op gaan).
Dan moet de som van al die stromen gelijk zijn aan nul.
Waarom?
Nou, een stroom is een hoeveelheid elektronen die een kant op bewegen.
Als in een knooppunt de stromen niet samen nul zouden zijn,
dan zouden in dat knooppunt de elektronen zich meer en meer gaan ophopen,
(of juist ontbreken). En dat kan natuurlijk niet alsmaar doorgaan;
dan zou de zaak ontploffen!!!!
Daarom moet voor ons in elk knooppunt een evenwichtstoestand gelden.
Het is U misschien raar dat ik het U vertel, maar "God" is vreugde! 
Smart bestaat uit het niet heel-zijn, "God" kan er niets aan doen, dat jij nog niet heel bent. En God kan daar onmogelijk over nadenken!
Wat een prachtige gedachte die Kirchhoff ons daarom voorzet, en hij bleek nog te werken ook!
Het was niet de waan van ene meneer Einstein!
En "God" had het ook niet ons samen even "Heel" te maken.
Het werd dus de ecologische ramp!
Nooit is er verdrietiger omgegaan met wat er voorzien was,
en als we zo doorgaan dan zal het nog verdrietiger worden!
Helaas!!!!!!!
Kom vrienden, het is hoogtijd dat er iets gaat veranderen in ons.......

Intrinsiek wil o.a. zeggen; .... deze aard is in elk mens gelijk, zo is ze de uitbreiding van kennis, en van liefde, en het geeft mogelijkheden tot verbetering van gedrag.
Want dit zijn tevens ook de middelen tot bevrijding! Ze is alle mogelijkheid  voor de herintegratie, de auto-reverse is een Goddelijk proces.
Wat U ook in Uw innerlijk kan leren kennen!  
Wat praktisch gezien maakt, dat als we het veld van onze waarneming uitbreiden, dan openen zich onmiddellijk nieuwe mogelijkheden voor ons kenvermogen,.....
In dit veld van zintuigelijke waarneming hebben we de microcoop, de telescoop, het radar, de instrumenten die gevoelig zijn voor allerlei andere soorten trillingen, zo is de wetenschappelijke kennis te controleren en de zin ervan verlegd.

De middelen die de wetenschap ter beschikking staan, ze verleggen echter alleen de reikwijdte naar buiten toe, ze verschuiven de grenzen steeds verder......
Maar hoe machtig deze instrumenten ook zijn, er zal altijd een grens blijven bestaan voor de zintuigelijke vermogens.
En daar mee zal men nooit in staat zijn de mens te helpen naar binnen te grijpen, .......
want dit binnen is niet te vatten door onze gewone zintuigelijke waarneming. 
Wij moeten het altijd doen met de intrinsieke intelligibele rede, en Richard Feynman gaf er de naam QED aan, en gaf daarmee ook de beperking van de kenbaarheid van de puntmassa aan .........zijn kennis steunt dus op de volledige interactieve ervaring, en dat toch vanuit het veld waar de objectieve wereld ons niet de ware kennis verschaft, 
en zo geeft hij ons de manier om een ding volledig te kennen,.....zoals het voorzien is.....
zowel uitwendig als inwendig, kunnen we ons zelf ermee identificeren, nemen we op een zodanige wijze waar dat het ding niet slechts het verschijnsel is in de wereld........Dat is wat hij in zijn QED weet te benoemen. Hij verteld ons "wat bewezen is".

Want het geen bewezen is vertelt over "De identificatie".
DE Identificatie met het goddelijk zijn, ofwel in yoga termen; ..... er is een zekere realisatie van uit het subjectieve......het is de enige manier om ook een stuk van het kosmische klimaat te leren kennen!.
Een realisatie waar de krankzinnige wetenschap nog steeds op geen enkele manier bij kan, noch iets van kan begrijpen!
Hier heb ik U de complete werkelijkheid , zowel de inwendige als de uitwendige wetenschappelijke werkelijkheid verteld ,,,,,,,zoals ook U haar als onderdeel van de ziele identificatie mag leren kennen. En wat generatie op geranatie kan geschieden......en dat in een enkel nominaal moment! We ZIEN dus hoe het gedrag van stoffen verloopt . ) En de Radar is maar beperkt in de qwantum limit, ze moet een plaats hebben!  In een conservatieve energiepotentiaal  is de Lagrange-functie het verschil tussen kinetische en potentiële energie:
  We hebben slechts het Juweel van Feynman!
Het najagen van enige andere bevrediging is slechts een surrogaat voor het vinden van de rede, om eer, macht en rijkdom. Ze is de galg die U belet de waarheid te vinden in Uzelf.
Deze waarheid heeft helemaal niets met de Mammon en de algemene winst optimalisatie!
De focus ligt daar op (online) technologische en economische praktijken. En dat is de rechtstreekse ontmantelde onmenselijkheid waarnaar is gezocht! Het is identiek aan Freud 's Es, het is niet meer als het lust principe, wat de wereld steeds maar in de ellende stort. Het brengt alles en alles tot de ecologische ondergang en ellende.
En ik wijs U er op, zo is het allemaal niet voorzien.........geen enkele minuut van Uw leven!
De krankzinnige wetenschap kan wel denken dat ze theorie heeft, maar werkt het?
Totaal Niet Dus......

 

Kierkegaard heeft zien aankomen dat nieuwe filosofische speculatie en positivistische natuurwetenschap de mens, ondanks zijn optimisme, alleen maar met nóg grotere angst zou confronteren. Voor hem is er dan maar één middel, het paardenmiddel: dat de angst bij de horens wordt gevat en psychologisch, zowel als ethisch en theologisch, recht in de ogen wordt gezien, als concrete opgave van het eeuwige in dit radicaal-betrekkelijke bestaan. Zo is de angst geen ziekte die met Valium of psychoanalyse bestreden moet worden; het is juist het waarmerk van 's mensen adeldom, de legitimatie van zijn herkomst van Elders. Kierkegaard herneemt de evolutie van angst en vrijheid, vanaf de antieken, via de middeleeuwen tot op zijn dagen. En hij vermoedt dat de mensen straks -bij steeds meer emancipatie op seksueel, sociaal en religieus vlak- steeds meer van angst bezeten zullen worden. En zulks precies onder de schijn van het tegendeel.
De voorzienigheid sluit maar op een enkel ding aan, h
eel het werk van Kierkegaard is gericht op de concrete mens met zijn mogelijkheden. Dat sluit drie aspecten in die het slagen wezenlijk bepalen, t.w. 1) het ik, dat 2) in zijn vrijheid geleid wordt door 3) het ethische. 

Let wel, omdat de voorzienigheid er is, weten we dat mensen in louter aards perspectief nooit gelijk kunnen zijn, maar dat zij het ‘voor God’ toch zeker wel zijn en dat vrijheid en verantwoordelijkheid van de enkeling ‘van onderen op’ (als een religieus statuut aan het mens-zijn meegegeven) voorwaarde is voor gemeenschap.
Wie buiten God om naar gelijkheid streeft, drijft misschien wel één duivel uit (bijv. die van misbruikte barmhartigheid van ‘christenen’ om de armen klein te houden), maar hij opent zijn schoongeveegde huis voor zeven nieuwe demonen: de massa, de publieke opinie, de macht der kwantiteit, de jaloezie, het menselijk opzicht en inschikkelijk defaitisme, verwekt door despoten onder zinnen verkozen, die met hun "zinnen tirannie" het algemeen onbehagen weten uit te buiten.

Zo is het dat U zich magnifiek en nieuw en tegelijkertijd akelig en
ironisch voelt met uw kennis tegenover het bestaan in zijn geheel! U hebt bij Uzelf
ontdekt dat de oude mensen- en dierenwereld, de hele oertijd zelfs, het hele verleden van alle,
voor indrukken ontvankelijke Zijn, in U voortdicht, voortbemint,voorthaat,
voortconcludeert, – U ben plotseling midden in deze droom ontwaakt, maar enkel tot het
bewustzijn dat U nu eenmaal droomt en dat U verder dromen moet om niet te gronde te gaan:
zoals de slaapwandelaar verder moet dromen om niet ten val te komen. Wat betekent ‘schijn’
nu voor U? Waarachtig niet de tegenstelling tot een of ander wezen, - wat weet U over welk
wezen dan ook te vertellen, anders dan juist de predikaten van de schijn ervan!

De Schijn is voor mij (DE NAR) juist datgene wat invloed uitoefent en leeft, iets wat in zijn zelfspot zo ver
gaat mij te laten voelen dat hier niets meer is dan schijn en dwaallicht en spokendans,-dat te
midden van al deze dromers zoals U, ‘de kennende’, de dans dans, dat kennende een
middel is om de aardse dans te rekken, en in zoverre een van de ceremoniemeesters van het bestaan is,
en dat de verheven doortastendheid en samenhang van alle kennis misschien het
hoogste middel is en zijn zal om de algemeenheid van de dromerij en het onderlinge begrip
van al deze dromers en juist daardoor de duurzaamheid van de droom in stand te houden.
Althans ik heb het toch ook beleefd; .........Want de moralist blijft een dwaas die de vreemde fantasie als mogelijkheid toelaat, "om van andere mensen verborgen te houden maar anderen tevens in het verborgene te haten". Dat zoiets werkt geloofd U zelf toch zeker niet meer! Ja, en daar in de Hemel weten ze ook dat dit niet werkt. Maar die realiteit moet je op Aarde verteld worden. En dat moet je nog eerlijk verteld worden, anders houdt men inderdaad een comedie over! 
Daarbij is wat voorzien is al voortijdig losgelaten! U heeft Uzelf aan alle beperktheid geholpen!
Dat is weldegelijk alle belachlijkheid van de huidige krankzinnige wetenschap!
Terwijl “God die voor alles zorgt, en altijd heeft gezorgd voor Zijn schepselen,  en Hij zal dat blijven doen, onvoorwaardelijk.
 De  antipathische sympathie van de krankzinnige wetenschap, die uitgesproken wordt bevestigt alleen maar alle dubbelzinnigheid:....... men spreekt van zoete angst, van een vreemde of schuwe angst, die door de theorie zou worden bevestigd . De reactie van de mens op het diepste levensmysterie wordt met identieke termen beschrijven: het is tegelijk “fascinosum” (boeiend) én “tremendum” (vreeswekkend). Angst is en heeft dus geen verhouding tot iets uiterlijks: “Alleen met een prozaïsche domheid kan gedacht worden dat angst een verstoring van het mens-zijn is” En kan dus geen reden zijn van politiek en wetenschappelijk ligitiem  handelen!
Ook is angst geen stempel waaruit blijkt dat de mensheid gedoemd zou zijn tot onvrijheid, zoals veel theologen hebben beweerd. Integendeel, angst drukt uit dat de mens een hogere bestemming heeft dan louter aan de natuur gebonden te zijn: “Men vindt bij het dier dan ook geen angst, omdat het in zijn natuur niet bepaald is als geest”. Onze angst houdt de vraag wakker naar Uw en mijn statuut in dit bestaan.
Angst is (net als héél de mens) het snijpunt tussen de wereld van bepaaldheid door instinkt en die van het geroepen-zijn tot geestelijke, d.i. vrije existentie. In de angst wordt de mens geconfronteerd met de toekomstmogelijkheden die hij met zijn eigen verbeelding schept. Die mogelijkheden lokken hem, maar in deze tijd van domheid zullen ze hem alleen maar dodelijk bedreigen! 

Wie in een afgrond kijkt wordt duizelig. Dat komt evenzeer door het eigen oog als door de afgrond. Zo is angst de duizeling van de vrijheid die ontstaat als de geest de synthese wil bewerken, terwijl de vrijheid neerkijkt in haar eigen afgrond van mogelijkheden: ......
Wij worden duizelig en dat is nog geen reden, "je maar vast te klampen aan de eindigheid”.
Zo is de vrijheid bij haar eerste bewustwording angst voor het pure kunnen, voor het louter-mogelijke in al zijn dubbelzinnigheid. Omdat de mens nog geen duidelijk beeld heeft van goed en kwaad twijfelt hij. Maar die besluiteloosheid kan zich verhevigen tot ver-twij-feling (twij = twee = dubbel), als hij het goede wel inziet, maar er niet voor wil kiezen. Zover komt het nu precies direct. In de huidige stucturen  “klampt hij zich in zijn duizeling maar direct vast aan de eindigheid”.

Dit ‘vastklampen aan de eindigheid’ is tegelijk reeds een weigering van de oneindigheid. U breekt de afgrond van alle mogelijkheden zoals ze voorzien zijn op. Heeft U werkelijk naar deze beperking van deze voorzieningheid gezocht? 
Waar de primitieve angst nog het ‘niets’ als object heeft, in de zin van het al-mogelijke, krijgt bij groei van bewustwording de angst een ‘niets’ met een veel negatiever ‘voorteken’ als object, de Nullosomie speelt zich in de chromosomen al direct op.
 Als de mens minstens tot de volwassenheid van de ‘heiden’ Sokrates uitgroeit, zal hij de totale vergankelijkheid van dit bestaan beginnen in te zien. Daarmee bekruipt hem de panische angst van de totale leegheid van dit bestaan. Om zich daartegen af te schermen, construeert hij vluchtwegen en ‘schijn-ietsen’ waarvan Kierkegaard drie wezenlijke in zijn proefschrift behandelt:
1. Het speculatieve niets, de vlucht in theorie, boek en praatziekte. Dit:’niets’ blijft er over als de mens filosoferend abstractie heeft gemaakt van alle concrete inhoud van het bestaan. Maar de Nullosomie speelt zich onherroepelijk in de chromosomen af!
Zo is het voorzien..........
Ik schrijf zijn proefschrift dus verder, ik heb geen andere mogelijkheid, ik moet het over de levens formule hebben die ons red!

Dat is het dus, .........Het Leven, de energie, en bewustwording geven "Een Levens Formule"
Zo is leukemie. Kanker, ontstaan door ontspoorde celdeling, en kankercellen hebben een onverbiddelijke drang tot steeds maar weer delen:
...................het zijn gemene delers.
Maar wat heeft dat met de chromosomen te maken?
Enkele honderden van de 23.000 genen in ons handleidingenboek beschrijven de aanmaak van eiwitten die het celdelingsproces verzorgen.
Sommige eiwitten vormen een gaspedaal die celdeling versnelt, andere vormen een rem.
De rem mag pas worden losgelaten en het gas ingetrapt als het verkeerslicht op groen springt.
Dat verkeerslicht staat onder strenge controle van de weefsels waarin de cel zich bevindt.
Een kankercel is als een auto met een aso achter het stuur: ........plankgas rechtsaf door rood.
Een vraag die menig moleculair kankeronderzoeker bezighoudt is: hoe wordt iets zo asociaal?
Kankercellen zijn van oorsprong gezonde cellen die netjes luisteren als het weefsel de opdracht geeft tot delen, sterven of differentiëren tot een weefselspecifieke cel. Door een opeenstapeling van veranderingen in het DNA kan zo’n cel asociaal worden, vaak doordat één of meerdere remmen voor celdeling per ongeluk onklaar zijn gemaakt. Het veranderen van DNA tijdens het leven kan op allerlei manieren gebeuren, bijvoorbeeld door chemicaliën zoals die in sigarettenrook. Maar een andere, veelvoorkomende manier is slordige chromosoomscheiding. Dit wordt duidelijk als we alle chromosomen in een kankercel gaan tellen. Een normale cel heeft er 46 - 23 paar - ........Ze zijn voor het gemak genummerd.
Maar ik kan een kankercel weergegeven die er maar liefst 59 heeft. Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.
Dit soort chromosomale chaos heet aneuploïdie. Naar schatting is een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – aneuploïd. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker.  Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.  De schatting is dat een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – moet wel aneuploïdie zijn. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker. 

Maar als de krankzinnige wetenschap deze algemene mogelijkheid niet in wil zien, Kierkegaard kende hem als mogelijkheid ook al, moet ze vooral maar in de eindigheid verder gaan! De diepste ondergang door alle ecologische en maatschappelijke blunders te gemoed!

Natuurlijk maakt dan alleen al de immense stroom vernietigende activiteiten welke op deze planeet eeuwenlang de boventoon heeft gevoerd, een zekere mate van instinctieve angst voor cataclysmes niet ongegrond. Wij weten allemaal dat het zo niet langer kan, en  zien het bewijs hiervan reeds dagelijks om ons heen in de vorm van talloze aardbevingen, overstromingen en bosbranden.
Maar anders dan in termen van ‘schuld en boete’ á la Dostojevski en anders dan een vermeende dag des oordeels, of de Hollywood varianten daarop (‘2012’) hoeft de ontknoping allerminst te ontaarden in een wereldomvattende vernietigingsgolf. Wanneer op voldoende schaal het inzicht doorbreekt in wie en wat wij werkelijk zijn en wat wij in potentie vermogen, en wanneer een intieme band met de kosmos wordt hersteld in het besef dat wij zelf het doel zijn van een langdurig evolutieproces, dan gloort letterlijk het licht binnen handbereik. Dan zal het zijn alsof we uit een donkere kamer plots in het volle daglicht treden. Per slot van rekening verwacht het universum ons, - en dat hoeft geen ‘afrekening’ in te houden. En dat zal het ook niet inhouden.........als we het pad maar aanhouden zoals het is voorzien.
Wij worden verwacht, maar niet op de wijze door telkens de natuur te bevechten en te ‘verbeteren’. Het universum wacht op herstel van ons innerlijk vertrouwen dat door de dominante invloeden van corrupte geloofssystemen, ideologieën, filosofie en wetenschap keer op keer werd misleid, beschadigd en ondermijnd.
Dan zal ook een collectieve karmische ‘schuld’ (Wet van reflectie, - dus nooit in de zin van ‘straf’) haar betekenis ad hoc kunnen verliezen in die zin dat we niet overmatig onder een cataclysmische overgang gebukt hoeven te gaan. Dan zal tevens blijken dat de weg naar herstel niet door moeizaam zwoegen gewonnen hoeft te worden, omdat antwoorden en oplossingen – zoals altijd – eenvoudig en moeiteloos plaatsvinden. Op het juiste moment, mits wij geleerd hebben iedere angst te laten varen, en we vanuit het juiste inzicht de intentie koesteren dit op alle fronten in het juiste handelen om te mogen zetten. 
Daarbij heeft U aangaande de verhouding angst en samenleving alleen maar een paar simpele inzichten nodig!
Dit om de vernietigende stromen te vermijden, onvermijdelijk in het huidige communicatie netwerk, de krankzinnige wetenschap en politiek werkt ad'-hoc, altijd.

Immers dit is niet te vermijden;...... Een 'ad hoc-netwerk' is een draadloos netwerk zonder hoofdcomputer. Computers gebruiken andere computers als tussenstation om contact te maken. Een 'ad hoc-hypothese' wordt in de wetenschap gebruikt om zaken uit te leggen die een oorspronkelijke wetenschappelijke theorie kunnen weerleggen. De theorie, welke theorie ook, wordt dus altijd beschermd door de ad hoc-hypothese. Zo we Kierkegaard niet volgen, dan is het lot van deze Wereld getekend..........en ook Dientengevolge hebben ze zich aangewend steeds alleen maar ad hoc te leren. Daardoor ontstaan er ernorme risico's in deze maatschappij, daar er geen spraken is van een efficiente beheersing........ waarna "een verbeelding van het juiste" bij de krankzinnige wetenschap volgt, maar het juiste is er nooit, het is en blijft een ad hoc-hypothese!  Een mens moet dus nog steeds met zichzelf als patiënt weten om te gaan, om de overwinning van de geest er toch uit te slepen, en dat met een nog nimmer achterhaalde diepgang. En dit kan, daar "God" nog steeds voor ons blijft zorgen!
 Alle academische geschriften blijven dit onvermijdelijke fatum omzeilen,
maar steeds is elke poging vergeefs, welk theoretische thema de spreker ook neemt. 
Alle ontnuchtering, in deze post moderne maatschappij, zal hier aan ten grondslag liggen!
Het bedrijven in "bedrijven en partijen" is een ad hoc beleid.........
En dames en heren sprekers, denkt U nu echt dat die niet komt!
Welk een lachwekkendheid vertoond U, elk moment toch weer?

Richard P Feynman; .....Nu
Wat wij bedoelen met 'Nu' is een mysterieus ding dat we niet kunnen begrenzen... 'Nu' is een idee of een begrip van onze geest. Het is niet iets dat op dit moment fysisch definieerbaar is. De chromosomen nemen op een of andere manier een loopje met de mens. Al onze moeilijkheden en mogelijkheden zijn psychisch van aard, en de chromosomen moeten dus ook de menselijke activiteit "wisselend naar psychische oriëntatie" kunnen aansturen. De recombinantie moet dus een algemeen feit zijn, en veel algemenere mogelijkheid als iedereen in de genetica denkt. Organische gebondenheid en materiële gebondenheid drukken twee wezenlijk verschillende dingen uit. De materialist is bang voor het onbekende, en de organische gebondenheid drukt een hang naar het leven uit, waarbij men zich een welwillend gehoor voor de waarheid verschaft.
Dat dus ieder lichaam als een deel van het hele universum moet worden beschouwd en dat het met het geheel waartoe het behoort harmonieert en met de andere delen samenhangt. En omdat de natuur van het universum ... volstrekt oneindig (is), daarom worden de delen van het universum door deze natuur van een oneindige kracht op oneindig vele wijzen beheerst en gedwongen oneindig vele veranderingen te ondergaan. Bij de levende vind je de uitdrukking 'god of natuur' en haar varianten, maar de levende maakt dus ook onderscheid tussen 'natura naturans', dat is de door zijn goddelijke attributen bepaalde oneindige onveranderlijkheid, en zijn veranderlijke 'emanatie', de 'natura naturata' - die de eindige verschijnselen, de modi of bestaanswijzen omvat, welke voor hun bestaan van de oneindige natuur afhankelijk zijn, zoals de mens.
En zo is het dus onomstotelijk voorzien, een ander bewijs is er niet te leveren, en dat natuurlijk nog minder met een ad hoc beleid!
De krankzinnigen.........Wetenschap en politiek leveren een leugen, ongekend .
Zij, het objectieve, ze wil zich niet opdringen, zij wil niet gewelddadig, maar alleen bevrijdend, losmakend werken.
Zij, het objectieve denken levert een 16 maal sneller denken op, dit omdat het zo bevrijdend en losmakend werkt, dat alle syntactische nonsens, die wetenschap en politiek gebruiken, kan worden vergeten. De ziekelijke nonsens die de huidige mens er steeds uitgooit kan worden vergeten!
Het is het energiek gehandhaafde koninklijke van de geest, ze kan alle twijfel polariseren!
Telkens weer.......
En zij die haar kennen, ze zullen in de volle cognitieve openheid over haar spreken,
altijd........men weet dus dat de kwintessens zijn uitgereikt!
De angst is weg dat iemand niet met hem zal willen zijn.....
Al was het alleen al om "De Goddelijke voorzienigheid"!
Er is niets meer om je te schamen........en juist zij "de schaamte" legt ons het meest vaak het zwijgen op!

Want ........zonder het genereuze van onze voortbrenger moeten we alles zelf "opknappen".
 Met - x - = + & - x + = - & + x + = + & + x - = -
We zien -X- voortkomen uit een vergelijking met een 9x digitermen vermenigvuldiging.
De deductieve toename kan dan oplopen tot 9x11= 109 x de enkelvoudige twijfel.
Zonder deze enkelvoudige twijfel, is er zelfs geen leren,
Het gehele cognitieve proces (leren) vereist twijfel. (Richard Feynman) Maar de oplossingen beginnen bij een goede vraagstelling, en de oplossingen komen later wel. Hoe dat kan is heel gewoon bekend; ....... Niets anders dan de objectiviteit maakt de aanwezigheid noodzakelijk van iemand die groepeert en opsomt. Welke gek ontkent deze actualiteit en realiteit?
En dat na Spinoza? De krankzinnigen, de wetenschap en de politiek! 
Maar zelfs dat groeperen en opsommen kent zijn moeilijkheid, Zo heeft al dat tellen een vraag nodig, hoe doen we het en – tegelijkertijd wordt het dan een wachten en zich herinneren. Zo is het getal de naam van een object dat zelf een moment is van het eenvoudigste ritme. Het volstaat die naam te geven omdat een ontwikkeling – het optellen – en een figuur waarnaar de optelling verwijst volledig te kunnen vastleggen. Alleen de schunnige wetenschap verzint er een ongekend aantal "optellingen" bij, welke voor 99,9 % zeer subjectief zijn.
Al dagen komen ze niet met originele files en data. Ze weten al zondermeer niet wat kansen op juiste tellingen zijn!
 Men moet het groeperen en opsommen kunnen beschouwen als een moment van eenzelfde ontwikkeling – het één voor de vertaling van het ander kunnen houden – en in dit voorbeeld zie je de fenomenen in een tijdsduur zich ontplooien of zich ontvouwen binnen een gelijktijdig feit. Ken Uw objectieve getal: (1+1+1+…1)= A
En gebruik dat objectieve getal, daarbij is
Mijn verhaal juist en bekend

Henri Wijnmalen, Het geneste proces <=>, Leo van den Haak 
  2       2       2       2       2       2       2   De Twijfel
4   6   6   8   8   10   10   12   12   14   14   16   16   18  Toename';..van 
van de twijfel
1   5   5   11   11   19   19   29   29   41   41   55   55   71  Deductieve druk
door de toename
'' van de inductie,
van de  paren"
deze is weg te nemen.
door:...aan de zich,
openbarende Kosmos
mee te werken!
  1       2       3       4       5       6       7    Áantal vertwijfelingen,
Hier is het dus;...
waar de mens faalt,
in zijn deductie.


Zonder dit proces is er geen Compilatie of Computer compilatie te maken.
Ze zorgt dus voor alle chromosomale chaos, ze heet aneuploïdie.
Iedere File buiten dit proces is een leugen. De openbaring zorgt voor de mens,...
Het is het algemene vermogen iets te doen van waarde.
Dat is haar bruikbare compilatie! Door de twijfel kan, .........naar Kant,
de synthese alleen maar naast het tegengestelde staan, nooit er boven.
Dat is ook de werkelijkheid met files bij Computer compilatie,
Het krankzinnige en gevaarlijke ligt om de hoek, helaas .....
Iedere compilatie laat dat probleem zien, helaas .......
Maar het leven vanuit het oneindig plenum laat zich niet halveren,
tot een bundel eenzijdigheden in paren van tegenstellingen.
Het is meer een rapport dat minder verifieerbaar,  
dus perifeer en manifest is,
en toch veel meer het middelpunt van de oorzakelijkheid is.
 is het niet nodig U te schamen!
Zo is namelijk alles voorzien voor ons! Dit maakt ook de aneuploïdie tot een objectief kenbaar getal.........
  Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker.  Dit is niet zomaar wat verandering, er zijn hele hoofdstukken uit het handleidingenboek gerukt, en weer andere zijn er extra aan geniet.  De schatting is dat een schrikbarende 70% van alle kankers – ongeacht het type – moet wel aneuploïdie zijn. Dit maakt aneuploïdie tot de meest voorkomende genetische afwijking in kanker. 
Ja, zij zijn dus een stoornis in wat ik noem "Het geneste proces"

Als alleen met geloof de toekomst te overwinnen is, dan is de reden daarvan dat de ‘definitie’ van God altijd al was ‘dat bij Hem alles mogelijk is’. Dit geloof mag zich niet opsluiten in een ivoren toren (vgl: het mystieke niets): het zendt de mens terug naar de relatieve taken in het hier en nu. En juist krachtens de relatie met het eeuwige zal de enkeling zich integreren, zo gebeurde het bij mij.
De nieuwe mens heeft zijn bijzonderheden! Hij kan opzich verschillende processen  aan zich integreren. Voor velen is de fijngevoeligheid van de goddelijke voorzienigheid niet te begrijpen. Maar een ad hoc beleid is het zeker niet!
Want precies omdat men denkt alle demonie te boven te zijn, nestelt deze zich dieper dan ooit, o.m. in de absolute (d.i. pseudo-religieuze) pretenties van medische of sociale wetenschap. Zij heet alleen niet meer Beëlzebub of Mefistofeles, maar ‘Publieke Opinie’, ‘De Wetenschap’ of ‘Nut van het Algemeen’. Omgekeerd moet hier vrijheid, als een gekozen verhouding tot zichzelf, de verlossing brengen. Het is de vrijheid-als-opdracht, die het leven zijn diepste zin geeft en die de voorwaarden schenkt om een sociaal leven te kùnnen leiden. De existerende enkeling zal het echter niet gemakkelijk krijgen, want zo gauw hij zich roert, klitten de ‘spastische kikkers’ aaneen.
Maar het ad hoc beleid van de krankzinnige wetenschap en politeik kan NU wel "afgevlagd" worden........
Ik stel het dus, als je voor de verkeerde nulpunten kiest binnen een systeem gedraagt ze zich als een dobbelsteen, zo zijn b.v. SAR-normen (Specific absorption rate) echt nodig, de mens heeft ook zo met zijn kosmos mee te werken.
Anders worden onze organische systemen echt omgekegeld!
Deze normen werden in het verleden geleverd door de bescherming van onze atmosfeer, krankzinnige heren!
De blootstelling aan de ioniserende elektromagnetische velden was altijd al beperkt!
En zal altijd beperkt moeten blijven!
Ik stel het dus, we weten ook dat de ecologische crisis niet uitsluitend als een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde crisis te voorschijn komt.
De grenzen van het fysieke lichaam kunnen nooit met enige verantwoordelijkheid overschreden worden zonder het te kennen en het zorgvuldig meester te worden van de zintuiglijke drijfveren, die het levensproces regeren.
Het beleid van de krankzinnige heren mag "afgevlagd" worden!
Het ad hoc beleid is niet meer als waardeloos!
U moet weten, Hij is dan niet denk-baar dat de mens immer-reeds ‘geest’ in zijn wezen meedraagt, en daar blijkbaar niets van weten wil. Probeert de mens zich alleen aan het wezen van zijn sekse vast te klampen, dan ketent hij zich aan pure uitwendigheid. Bij uitblijven van innerlijkheid zal hij vertwijfelen en aan de angst ten onder gaan.
Ik hoop dus dat U begrijpt; .... "diep valt hij die van geest verstoken blijft".  De drogredenen circuleren daarom nu juist zeer weelderig in deze maatschappij, statisticus, wetenschapper, journalist, de bewindslieden, ze wapenen zichzelf met de drogreden, hoe meer hoe beter, zo denkt de zielloze en geesteloze meute! 
Het is dan ook niet mogelijk iets objectief,s te produceren, op basis van drogredenen om er zo mogelijk van te leren. En er is al gewoon iets dat geen emoties uitdrukt en ook niet de emoties van de luisteraar of lezer tracht te manipuleren, er is steeds “als waarheid” iets wat helemaal buiten mijn eigen persoon en Uw persoon valt.  Dat de voorzienigheid er is, is de pathetische mens zelf niet genoeg, vandaar dat de Wereld maar wat graag wordt beheerst door deze secondantie!
Jou onbedwingbare drang om te liegen, je leeft in een fantasiewereld, die vooral over gaat in een tweede secondaire wereld. Op het moment dat het liegen de omgang tussen de leugenaar en zijn omgeving in ernstige problemen brengt, spreken we van pathologisch of ziekelijk gedrag, en zo mogelijk wordt je dan deze secondaire Wereld voorgeschoven, waar geen waarheid bestaat, en slechts Ad hoc maatregelen worden voorgeschreven!
Dat maakt het niet eenvoudig, eigenlijk onmogelijk, om op deze thematiek te reflecteren en tot genuanceerde analyses te komen.

‘De humor is dan nog de enige mogelijkheid om de ernst op averechtse wijze gestalte te geven en daarmee ook de ernst te accentueren.’  In de taal der liefde wordt die humor dan veelal ‘zwart’ genoemd en in verband gebracht met de ‘pathetisch-bittere’ boodschap.
 Humor is inderdaad steeds ter ondersteuning van de sombere thematiek terwijl het mooie en eenvoudige doelbewust wordt vergeten.
Want er moet een ad hoc beleid worden gepresenteerd, denkt men............echter .........in alles werd voorzien.........

Zonder de actieve enkeling is er geen geheel wat kan existeren, Solitaire actie en acquisitie gaan ook in de kosmos hand in hand. Maar aan welk geheel de enkeling gaat deelnemen blijft in de kosmos meestal geheim. En deze enkeling is beslist geen politicus! Noch zijn de kwintessens van de oorzaak van dit hele universele gebeuren aan geen enkele wetenschapper bekend! Wel heerst het ressentiment en zijn auto-intoxicatie al eeuwen als oorzakelijk feit!

Hoe kan dit ooit nog wat worden, hebben we niet heel gewoon op dat andere systeem over te gaan?
Is dat de opdracht heel gewoon niet? Zet de arme leugen, die niet te handhaven is in alle aardse- gebondenheid, direct weg!
Het is wat de materialisten als grove geschut inbrengen, om het gebied van ons "weten" uit te breiden, buiten de door het postulaat van materialiteit beschreven grenzen.
Psychologisch en wetenschappelijk-theoretisch vinden ze alles met een emotionele lading erg leerzaam.
Maar zo kunnen en mogen de problemen die aan de passiviteit kleven niet worden ingezien, "Niet handelen" is in deze kosmos een probleem!
Zo is er voor de "verdediger der rationaliteit" geen wezenlijke plaats, denk Nu eindelijk een in, dat er immer in U al 'geest' aanwezig is, gebruik haar, dat komt ten goede aan de eigen veiligheid van de mens.

Dan pas komt er mogelijkheid meer te weten, als U wilt weten WAT er gaat veranderen dan moet U toch echt wat van de onderliggende spanningen en stromingen weten! En daartoe moeten we toch de ziel raadplegen.
Aanpassen van impedantie 's (onderliggende verhoudingen) is mogelijk.
We stellen Z1 als de impedantie van de primaire en Z2 als de impedantie van de secondaire kant voor.
We proberen de Z1/Z2 verhouding te berekenen; ....

Z1    U1 / I1    U1    I2
__=______= __ x __
Z2    U2 / I2    U2    I1
We merken dat U1/U2 = m en dat I1/I2 = m
dus Z1/Z2= m2 Ofwel de Maat voor verandering is de WORTEL V¯¯   weerstand hier/weerstand daar.
 
De Mens faalt dus volkomen in zijn strijdt tegen welke klimaatverandering ook, het is gewoon heel simpel, we zijn ALLEMAAL opportunistische gebruikers van onze omgeving, in dit opzicht kan er bijna NIETS VERANDEREN. Als Z1 bijna Maximaal is en Z2 bijna nul komma nul is blijft het resultaat bijna nul.
 Mutatis mutandis impliceert de toepassing van elke micro-, tele-, radio- of elektroscoop dergelijke impliciete vertaalstappen die niet helemaal ‘kloppen’ maar waarop de onderzoeker vertrouwt. Kortom: data (17 gram, 10 megaton CO2, 1,7% van BNP) zijn niet materieel gegeven, ze worden gemaakt. En waarbij de onderzoeker voorbij gaat aan de ware aard van de handeling van het meten, namelijk dat het een interface is – vormgegeven in een meetinstrument als verlengstuk van zijn zintuigen – tussen zijn denken en de te onderzoeken zaak. Meten is een raakvlak tussen geest en materie.
Er is dus ALTIJD de noodzaak Z (de tweede partij) te overtuigen, en zodoende de weerstand bij de tweede partij weg te nemen.

Ik hoop ook dat de verandering van twee kanten moet komen!
Van een enkele zijde uit kan een SUPER NETWERK niet gerealiseerd worden.......
De huidige realisering is een ad hoc beleid!
Ze heeft niets met ook maar enige wetenschappelijkheid..........

Alles en iedereen maakt nu eenmaal ongevraagd en ongewild gebruik van zijn “natuurlijke omgeving”.
Stop de zwakzinnigheid, voor verandering zal er een mate van wil en doelgerichtheid moeten zijn.
De bullebak is hij die veranderingen wil zonder te overtuigen!

Besef, dat meetkunde niet iets is, wat eigen is aan de natuur, maar iets wat door ons denken wordt opgelegd aan de natuur. De wetenschap haalt steeds weer een grapje met ons uit, maar het is eigenlijk een stinkende leugen.
De wetenschap ziet iedere vergelijking als een bijzondere parameter-vergelijking. Een parameter-vergelijking is een wiskundige vergelijking waarin twee waarden, de x-waarde en de y-waarde, afhankelijk zijn van de tijd T. De x-waarde en y-waarde zijn hierbij onafhankelijk van elkaar.
Een normale functie kan wiskundig gezien opgevat worden als een parametervergelijking met x = T. Door dit te stellen, zal y, een functie van T zijnde, tegelijkertijd een functie van x worden. Een voorbeeld van de metafysica die bedreven wordt  ; .....De parametervergelijking
* x = T
* y = 2T
met T van -6 tot 6.
komt dus overeen met de functie
* y = 2x
met x van -6 tot 6.
Maar bewijzen voor het gestelde, dus bewijzen dat atomaire processen elders in de kosmos en eerder in de tijd niet sneller of langzamer zijn verlopen heeft de kwantum mechanica niet. Heren ga nu eens bewijzen dat ieder vergelijkbaar proces tot een zelfde tijdsverloop vervalt. En zo is het dus gekomen, maar het leidt tot niets, ....idealisme en materialisme hebben een metafysische karakter, een geloofwaardige wetenschap zou daar toch op in moeten gaan.
En ze doen toch net of dat genoeg is! Maar dat oprechte verhaal is niet zo maar even te vertellen, ....
Wel het ad hoc verhaal van de krankzinnige wetenschap en de politiek! En natuurlijk mag dit verhaal  niet verteld worden, want de schuld zoals we hem ons zullen herinneren zal alleen maar groter worden! 

Na het wegen in het lab treedt de onderzoeker een andere soort interface binnen, het immateriële instrument van de statistische analyse. Hij begint met het uitzetten van de Cartesiaanse x- en y-assen om er de interactie van 2 variabelen mee te noteren, of het verloop in de tijd van de waarde van 1 variabele. Vervolgens komt het bepalen van relevant geachte variabelen, het bepalen van minimaal en maximaal te noteren waarden van de variabelen, het selecteren van een steekproefgroep (menselijk, dierlijk, chemisch, atomisch, elektromagnetisch, thermisch, mathematisch, etc.), het daadwerkelijk sonderen, het turven, het (sub)groeperen van wat geturfd is, et cetera. Dat zijn veel epistemologische stappen tussen evenzovele proposities in de wetenschappelijke redenering. Die stappen kloppen nooit precies omdat ze elk een ‘vertaling’ zijn van de voorafgaande naar de volgende propositie in het betoog. Let wel: niet de afzonderlijke proposities zijn in het geding maar de geldigheid, de betrouwbaarheid van de schakels ertussen. Geen enkele wetenschapper ontkomt eraan te vertrouwen (en te doen vertrouwen!) op de geldigheid van de stappen waarmee hij zijn proposities verbindt. Vandaar dat er een beschermend cocon om dat vertrouwen is geweven: een weefsel van routines, rituelen, vakjargon en taboes. Denk aan check en dubbelcheck, dubbelblind experiment, verbetering van het meetinstrumentarium, de slag om de arm (marge!), peer review, het jaarlijkse congres, de eeuwige strijd tegen pseudo-kennis en fraude, het verbod te flirten met de politieke macht, enzovoort.

Uiteindelijk zal het ons te veel worden! Uiteindelijk heeft het vastklampen aan de eindigheid geen enkele zin, wie dit weet zal voor de oneindigheid kiezen, los van alle ad hoc beslissingen.
Want ze deugen niet:........., de onderzoeker zit in zijn cocon tot over de oren in metafysische speculaties.
Wat is dit toch voor techniek, willen ze het dan zo lief, wil de leugenaar perse' de religie in hun metafysische speculatie betrekken?
Worden zo de wetenschappelijke misdaden bedreven?
Had Kierkegaard al gelijk, zijn deze statistieken voor de mens zo verwoestend?
"Omdat verveling toeneemt en omdat verveling de wortel van het kwaad is, kan het geen wonder zijn dat de wereld achteruitgaat en het kwaad toeneemt. Dit kwaad was al in het begin van de wereld aanwezig. De goden verveelden zich, en dus schiepen ze de mens."
 
"Het is beslist waar, zoals de filosofen zeggen, dat het leven naar achteren begrepen moet worden. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat het naar voren moet worden geleefd."
Is dit wel mogelijk als je niet iets van de transformatie weet, en de weerstand op verschillende gebieden?
Is de verwevenheid van technologie en religie juist daarom een nog vrijwel onontgonnen terrein?
Is het niet beter om de "Goddelijke voorzienigheid" te volgen?
Is het succes van de mens niet te danken aan de deelnamen van de participanten? 

Mogen de schunnige ad hoc verhalen daarom wel doorgaan?
‘Hoe wordt de mens zichzelf?’ De existentie van de mens, zijn bestaan en de manier waarop hij dit vorm geeft, staan centraal in de filosofie van de Deense filosoof. Volgens Kierkegaard is de mens echt zichzelf wanneer hij de gelukkige enkeling is!


 

Nardocus Filosofus